NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
23. maijā, 2019
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Izglītība
10
10

Vasaras nometnes diasporas un Latvijas bērniem – vēl var pieteikties

FOTO: Freepik

Šogad no valsts budžeta tiek finansētas 12 diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnes dažādās Latvijas vietās. LV portāls skaidro, kurām nometnēm vēl var pieteikties.

Sabiedrības integrācijas fonda programmai „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” šogad atvēlētais finansējums ir gandrīz 141 000 eiro.

Nometni „Daugavas stāsti 2019” Aizkrauklē no 14. līdz 20. jūlijam rīko biedrība „Attīstības un inovāciju mācību centrs” (tālrunis 29215073). Visas vietas gan esot jau aizņemtas, bet ir iespējams pieteikties rezervē, jo var gadīties, ka kāda vieta pirms nometnes sākuma tomēr atbrīvojas, skaidroja organizētāji. Nometnē, kas notiek jau trešo gadu, bērnu izzināšanai piedāvās vēl neredzētas vietas – Vecā Stendera piemiņas vietas Sunākstē, dabas liegumu – Daudzevas augsto purvu, kādi Eiropā vēl sastopami tikai Baltijas valstīs, Aizkraukles muzeja jauno ekspozīciju „Padomju gadi”, Likteņdārzu. Plānots, ka nometnē piedalīsies 26 bērni no Itālijas, Šveices, Zviedrijas, Vācijas, Grieķijas un Horvātijas un pa sešiem no Aizkraukles un Ogres. Īpaša uzmanība tiks pievērsta latviešu valodas apguvei, tai veltot īpašu valodas – drāmas radošo darbnīcu. Notiks arī tekstila nodarbības, Zvaigžņu gravas nakts pārgājiens un citas aktivitātes.

„Tradicionālās kultūras biedrība „Mantojums”” no 14. līdz 20. augustam Limbažu novada Lādezerā organizē nometni „Latvijas vasaras teātra pasakas” (tālrunis 26157079), kurā vēl ir dažas brīvas vietas. Nometnē 23 diasporas (Īrija, Vācija, Anglija, Luksemburga, Spānija, Norvēģija, ASV, Kanāda) un 20 Latvijas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem kļūs par aktieriem, kas iestudēs un Limbažu viduslaiku pilsdrupu estrādē izrādīs pēc latviešu tautas pasakas “Putnu Bulbulis” motīviem veidotu izrādi, kurā galvenais varonis atkal būs Sprīdītis. Teātris kā darbības joma dod plašas iespējas nodarbību laikā saistoši un paliekoši iepazīstināt bērnus ar latviešu folkloras mantojumu un tuvināties tā vērtībām. Ārpusnodarbību izbraucienos pie amatniekiem (kalējs, maizes cepējs) un uz Limbažu muzeju viņi iepazīs Latvijas dabu, amatniecību un kultūrvēstures vērtības.

„Tradicionālās kultūras biedrība „Mantojums”” Limbažu novada Lādezerā organizē arī nometni „Kokļu skola” (tālrunis 26157079), kas notiek no 14. līdz 20. jūlijam, bet kurā gan brīvu vietu vairs nav, taču ir iespējams pieteikties rezervē. Nometnē 20 Latvijas un 24 diasporas (Vācija, Spānija, Dānija, Luksemburga, Austrālija, Krievija, Austrija, Grieķija, Igaunija, Zviedrija) bērni un jaunieši apgūs kokles spēles pamatus un piedalīsies sava instrumenta izgatavošanā. Tas dos ieguldījumu dalībnieku latviskās identitātes stiprināšanā, jo kokles un koklēšana kā Latvijas Kultūras kanonā ierakstīta vērtība vienlaikus ir arī viens no latviskuma/latviskās kultūras simboliem. Citās aktivitātēs tiks papildinātas dalībnieku zināšanas par Latvijas vēsturi, tradīcijām, folkloru, izkoptas latviešu valodas prasmes un stiprināti personiskie kontakti. Nometnes laikā tiks izgatavotas vismaz 10 kokles.

Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja"" (tālrunis 29477941) Gulbenes novada Stāmerienas pagastā no 1. līdz 7. jūlijam rīko nometni „Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā – tur!”. Pieteikšanās nometnei sāksies tuvākajās dienās. Plānotās aktivitātes: latviešu valodas apguve, veidojot teatralizētu uzvedumu “Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā – tur!” pēc dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas motīviem, Latvijas valstiskuma veidošanās vēstures notikumu izpēte, Vidzemes kultūrvēsturiskā novada iepazīšana u.c. Mērķa grupa: 12 latviešu diasporas bērni no Gruzijas, Beļģijas, Norvēģijas un Turcijas, kā arī 8 bērni no Latvijas vecumā no 6 līdz 18 gadiem.

Biedrība "Latvijas Mazpulki" (tālrunis 29661266) Madonas novada Vestienas muižā no 8. līdz 14. jūlijam organizē nometni „Vidzemes augstiene izaicina”, kas paredzēta 20 Latvijas un 20 diasporas bērniem no dažādām valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Brīvas vietas vēl ir diasporas bērniem. Nometnes programmā plānotas dažādas aktivitātes, lai veicinātu Latvijas vēstures, latviskās dzīvesziņas, kultūras, tradīciju, folkloras, kulinārā mantojuma izzināšanu, kā arī dabas un kultūrvēsturisku objektu apskati.

Gulbenes novada Rankas pagastā no 28. jūlija līdz 4. augustam biedrība "Dēms" (tālrunis 26147716) organizē nometni „Rotā saule, rotā bite”, kurā vēl ir dažas brīvas vietas diasporas bērniem. Projekta ietvaros no 28. jūlija līdz 4. augustam norisināsies nometne 15 Latvijas un 15 latviešu diasporas bērniem vecumā no 8 līdz 14 gadiem. „Rotā saule, rotā bite” laikā dalībnieki iepazīsies ar dažādiem amatu prasmju meistariem – bitenieku, pirtnieci, koktēlnieku –, uzzinās par latviešu godiem, savas dzimtās vietas dabas saudzēšanu. Nometnē paredzēta darbošanās valodas nodarbībās, radošajās darbnīcās, dziedāšana, tradicionālo deju, rotaļu mācīšanās, sportiskas aktivitātes u.c.

„Tradicionālās kultūras biedrība „Mantojums”” Limbažu novada Lādezerā no 28. jūlija līdz 2. augustam rīko nometni „Satikšanās Tēvu zemē” (tālrunis 26157079), kura notiks jau piekto reizi. Tajā vēl ir dažas brīvas vietas. Nometnē piedalīsies 40 (20+20) bērni no Latvijas un diasporas kopienām vismaz no septiņām valstīm. Ieguvums būs daudzšķautņaina satikšanās pieredze: ar vienaudžiem no Latvijas un diasporas kopienām; ar folkloru – valodā, stāstos, rokdarbos, mūzikā, dziesmās, dejās, rotaļās, spēlēs un dančos; ar Latvijas likumdevēju – apmeklējot Saeimu un tiekoties ar gados jaunākiem deputātiem u.c.

No 22. līdz 26. jūlijam Rīgā un Iecavā notiek biedrības „Labdarības projektu atbalsta centrs” (tālrunis 26599060) rīkotā nometne „Latvijas elpa Iecavā 2019”, kura domāta 25 diasporas bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem, kā arī 20 viņu vienaudžiem no Latvijas. Brīvas vietas nometnē vēl ir diasporas bērniem. Izglītojoši izzinošo aktivitāšu galvenā tēma ir Latvijas daudzveidība, kuru paredzēts atklāt jautru piedzīvojumu veidā. Katru dienu plānots doties tālākos vai tuvākos izbraukumos pa Latviju.

Īrijas latviešu Nacionālās padomes (tālrunis 00353879412668) bērnu nometne “Pie Dzintara jūras” sadarbībā ar Latviešu biedrību Norvēģijā un Liepājas pilsētas domi notiks Grobiņā no šā gada 12. līdz 21. jūlijam. Visas vietas ir aizņemtas. Nometnes mērķis ir diasporas latviešu un Latvijas bērnu draudzības veicināšana, Latvijas izzināšana un piederības Latvijai stiprināšana. Nometnē piedalīsies 15 diasporas bērni (Īrija, Norvēģija un Azerbaidžāna) un 15 bērni no Latvijas, kuru vidū prioritāte remigrantu ģimeņu bērniem. Desmit dienu ilgajā nometnē paredzētas radošās un sporta nodarbības, izzinošas ekskursijas, kino vakars, talantu šovs un citas aktivitātes.

Aknīstes novadā Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "Olivia" (tālrunis 28354775) no 28. jūlija līdz 3. augustam organizē nometni „Lai vairojas prieks!”, kurā dažas brīvas vietas vēl ir diasporas bērniem. Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras un vēstures, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 17 diasporas un 17 Latvijā dzīvojošos bērnus un jauniešus komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.

Biedrība "Skola" (tālrunis 26354505) projekta „Latvju pēdas 2019” ietvaros no 30. jūnija līdz 5. jūlijam atpūtas kompleksā “Lauku kūrorts”, Aizputes novadā, organizē diennakts nometni 15 Latvijas un 25 diasporas bērniem/pusaudžiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Tajā brīvas vietas ir tikai diasporas bērniem. Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma: latviešu valodas meistarklase “Riti raiti, valodiņa”; radošās darbnīcas “Rokas darba nebijās”; pārgājiens “Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu” u.c.

Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks" (tālrunis 29736293 ) no 4. līdz 10. augustam Saldus pagasta Druvā rīko nometni "Inovators". Nometne paredzēta 48 bērniem vecumā no 8 līdz 14 gadiem no Latvijas un ārzemēm (22 no Latvijas, 26 no ārzemēm). Līdz Jāņiem uz šo nometni var pieteikties jebkurš bērns no Latvijas, jo tiks rīkots konkurss. Savukārt diasporas bērnus uzņem bez konkursa un vēl ir 6–7 brīvas vietas. Nometnes dalībnieki izzinās latviešu tautas teikas, kā arī mēģinās sacerēt un animēt pašu bērnu sacerētas teikas. Lai bērni paveiktu iecerēto, nometnes laikā dalībniekiem tiks organizētas literatūras, datorgrafikas, foto, skaņas un video apstrādes nodarbības. Bērniem tiks piedāvātas arī elektronikas nodarbības.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU