NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
PAZIŅOJUMS

Valsts augstāko amatpersonu paziņojums par plānu stingrāku ierobežojumu ieviešanai Covid-19 izplatības apturēšanai Atvērt

TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
05. aprīlī, 2019
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Pašvaldības
8
8

Nila Ušakova atstādināšana. Politisks šovs vai apzagti rīdzinieki?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpinās uzraudzīt Rīgas domi, bet vienlaikus atgādina, ka ministrijas pārraudzībā ir visas pašvaldības.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Šodien, 2019. gada 5. aprīlī, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces rīkojums par Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas. Rīkojums pamatots ar likumos noteikto domes vadītāja pienākumu nepildīšanu un pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem laika periodā no 2017. gada, kad notika pašvaldību vēlēšanas. Atstādinātais domes vadītājs paziņojis, ka pārsūdzēs šo lēmumu, un paudis sašutumu par rīkojuma zemo kvalitāti un pārmetumiem, kas atgādinot bērnudārzu.

īsumā
 • Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.
 • Nila Ušakova kā Rīgas domes vadītāja amata pienākumu pildīšana beidzas šodien, 2019. gada 5. aprīlī.
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieskatā ir konstatēti nopietni pārkāpumi un domes priekšsēdētāja atbildes tos nav atspēkojušas.
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce uzsver, ka šis nav politisks strīds, bet lēmums par labu pārvaldību.
 • Atstādinātais domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs ir pārsteigts par tik nekvalitatīvi sagatavotiem lēmumiem no VARAM puses, raugoties tieši no juridiskā viedokļa, tostarp uz faktu, ka rīkojums publicēts naktī, kā arī ir pārliecināts, ka rīkojums tiešā veidā ir politisks lēmums.
 • Nils Ušakovs paziņojis, ka vērsīsies tiesā, 30 dienu laikā sagatavojot pienācīgu pieteikumu, jo ir pārliecināts, ka visi ministra pārmetumi būs apstrīdami.

Likuma “Par pašvaldībām” 93. pantā noteikts, ka gadījumos, “ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas”. Domes vadītāja amata pienākumu pildīšana beidzas ar dienu, kad oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums par domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata. Tas nozīmē, ka Nila Ušakova kā Rīgas domes (RD) vadītāja amata pienākumu pildīšana beidzas šodien, 2019. gada 5. aprīlī.

Vienlaikus atbilstoši minētā likuma pantam atstādinātajam domes priekšsēdētājam ir tiesības 30 dienu laikā griezties Administratīvā rajona tiesā ar iesniegumu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma atcelšanu.

Ja domes priekšsēdētājs neizmantos šīs tiesības, pēc 30 dienu termiņa izbeigšanās viņš uzskatāms par atlaistu.

Ja tiesa noraida domes priekšsēdētāja iesniegumu, domes priekšsēdētājs uzskatāms par atlaistu ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums.

Savukārt, ja ar tiesas spriedumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu atceļ, domes priekšsēdētājs par laika posmu, kurā viņš bija atstādināts no amata pienākumu pildīšanas, saņem domes priekšsēdētāja mēnešalgu.

Kā norāda Nils Ušakovs, viņš vērsīsies tiesā, 30 dienu laikā sagatavojot pienācīgu pieteikumu. Viņš ir pārliecināts, ka visi pārmetumi tiesā būs apgāžami.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 94. pantu, atlaižot domes priekšsēdētāju iepriekš aprakstītajā kārtībā, viņu vairs nevar ievēlēt atkārtoti kā šā sasaukuma domes priekšsēdētāju. Proti, līdz ar ministra rīkojuma stāšanos spēkā N. Ušakovs kļūst par ierindas deputātu Rīgas domē.

Noslēdzies pirmais posms domes darbības likumības pārbaudē

“Ir noslēdzies pirmais posms RD darbības likumības pārbaudē. Konstatēti nopietni pārkāpumi, un domes priekšsēdētāja atbildes tos nav atspēkojušas. Līdz ar to ministrijas ierēdņi ir sagatavojuši un es parakstījis rīkojumu par RD priekšsēdētāja atstādināšanu no amata,” norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Ministrs uzsver, ka šis nav politisks strīds, bet lēmums par labu pārvaldību.

Vienlaikus J. Pūce skaidro, ka šāds lēmums bija nepieciešams, lai aizstāvētu rīdziniekus, nodokļu maksātājus, pret nesaimniecisku rīcību, iespējams, noziedzīgu izsaimniekošanu.

Otrajā posmā turpināsies uzraudzība pār domi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) turpinās uzraudzīt RD, bet vienlaikus atgādina, ka ministrijas pārraudzībā ir visas pašvaldības. “Līdz ar manu stāšanos amatā ir beigušies laiki, kad varēja interpretēt tiesiskumu savās interesēs vai gadiem ignorēt normatīvos aktus un Satversmes tiesas lēmumu izpildi. Manā vadībā ministrija nodrošinās, lai pašvaldību vadītāji ievēro vienu likumu neatkarīgi no partijas piederības,” tā J. Pūce.

Pārkāpis vismaz astoņu likumu un citu normatīvo aktu normas

Saskaņā ar VARAM sniegto informāciju N. Ušakovs ar vienpersoniskiem lēmumiem, pārkāpjot savas pilnvaras, ir:

 • izšķērdējis rīdzinieku naudu daudzu miljonu apmērā;
 • tīši maldinājis RD deputātus par domes budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • nav īstenojis pietiekamu uzraudzību pār “Rīgas satiksmi” (RS), pieļaujot postošo korupcijas skandālu un klaji ignorējot rīdzinieku intereses.

VARAM pārbaudē konstatēts, ka N. Ušakovs pārkāpis vismaz astoņu likumu u. c. normatīvo aktu normas gan kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, gan kā domes priekšsēdētājs. Proti, nav ievēroti minētie normatīvie akti:

Maldinājis, nav organizējis un ievērojis...

Preses konferencē J. Pūce minēja vairākus piemērus, ko tieši pārkāpis atstādinātais Rīgas domes priekšsēdētājs:

 • RD 2017. gada budžetā paredzēja finanšu līdzekļu ieguldījumu 18 432 000 eiro apmērā RS, ko likumīgi varēja izlietot, tikai un vienīgi palielinot RS pamatkapitālu. N. Ušakovs to neizdarīja, kā rezultātā pārkāpa Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanu un reglamentē šo procesu. RS finanšu līdzekļus neizlietoja paredzētajam mērķim, bet gada pārskatā atspoguļoja pretēji lemtajam kā pārējos ieņēmumus no saimnieciskās darbības. N. Ušakovs skaidri apzinājās finanšu līdzekļu neatbilstoša izlietojuma sekas un maldināja RD deputātus, ļaujot uzskatīt, ka tie balsojuši par ieguldījumu, bet patiesībā apstiprinājuši pretlikumīgu dāvinājumu;
 • pārkāpis arī Likuma par budžetu un finanšu vadību noteikumus un likuma Par pašvaldību budžetiem normas, kas paredz, ka domes vadītājs atbild par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu saskaņā ar mērķi un pašvaldības budžeta izpildes procesa pareizu organizēšanu;
 • kā RS kapitāldaļu turētājs nav ievērojis tiesisku dalībnieku sapulces lēmumu pieņemšanas kārtību;
 • nav īstenojis pietiekamu uzraudzību pār RS, t.sk. pretlikumīgi nav veicis nepieciešamos grozījumus RS statūtos, lai kā krietns un rūpīgs saimnieks izvērtētu darījumu slēgšanu, kas pārsniedz noteiktu summu un var izšķiroši ietekmēt kapitālsabiedrības darbību un būtiski aizskart rīdzinieku intereses;
 • tīši un klaji ignorējis informācijas atklātību reglamentējošās likumu normas, neizsniedzot ministrijai SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojuma kopiju, RS atsevišķu iepirkumu un to rezultātā noslēgto līgumu juridisko izvērtējumu un iespējamo risku analīzes ziņojuma kopiju;
 • nav izpildījis pienākumu patstāvīgi izvērtēt bijušo valdes locekļu atbildību, nevis norobežoties no tā, uzdodot to veikt pašreizējai RS pagaidu valdei;
 • nav nodrošinājis RD un RS noslēgtā deleģēšanas līguma izpildi un kontroli, pārkāpis likumu un nav nodrošinājis pašvaldības tiesību un interešu ievērošanu;
 • vadot domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdes un domes sēdes, vienpersoniski mainot izsludināto darba kārtību un izsludinot pārtraukumu uz nenoteiktu laiku, nesasauca mēneša laikā domes sēdi, tādējādi tīšuprāt vilcinot domes darbu un ierobežojot opozīcijas deputātu tiesības pilnvērtīgi pārstāvēt savu vēlētāju intereses.

VARAM informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem N. Ušakova darbībā un savas pārbaudes laikā apkopoto dokumentāciju nosūtīs izvērtēšanai arī Ģenerālprokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, aicinot izvērtēt, vai N. Ušakova darbībā nav saskatāmas arī noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Ušakovs apšauba rīkojuma kvalitāti

N. Ušakovs ir pārsteigts par tik nekvalitatīvi sagatavotiem lēmumiem no VARAM puses, raugoties tieši no juridiskā viedokļa, tostarp uz faktu, ka rīkojums publicēts naktī: “Ja runājam par rīkojuma kvalitāti, jāatzīmē fakts, ka tajā norādītas lietas, kas nav attiecināmas uz šo sasaukumu. Neatsakos no atbildības ne par ko, kas izdarīts Rīgas domes pašvaldībā kopš 2009. gada, vienlaikus, dzīvojot ar minimālu pieņēmumu, ka Latvija ir tiesiska valsts, tādā gadījumā vērtēt drīkst tikai šo sasaukumu no 2017. gada.”

Runājot par skaļajiem paziņojumiem, ka ir nodarīti zaudējumi 28 miljonu vērtībā saistībā ar RS, N. Ušakovs atgādina, ka, balsojot domes sēdēs, kā arī citos līmeņos, nevienā brīdī nav bijušas runas ne par ko citu kā tikai par to, ka šī nauda domāta kā kompensācija RS par visām tām sabiedrības grupām, kas izmanto sabiedrisko transportu bez maksas vai ar atlaidi. “Katru gadu mums nāk klāt jaunas grupas, kas izmanto šo pakalpojumu bez maksas vai ar atlaidēm, un tieši tam bija domāta kompensācija,” tā atstādinātais Rīgas domes priekšsēdētājs.

Tikai politisks šovs

“Ja ministrs un viņa padotie spēlējas ar jēdzienu “pašu kapitāls” vai “pamatkapitāls” un to, kā pareizāk būtu iegrāmatot šo kompensāciju, protams, viņiem ir tiesības to darīt, taču tas nekādā veidā nav traktējams, tur pat nav minimāla iemesla, lai varētu runāt par domes priekšsēdētāja atstādināšanu,” uzskata N. Ušakovs. Viņaprāt, arī citi pārmetumi rīkojumā ir smieklīgi un atgādina bērnudārzu, piemēram, tas, ka atbildi mērs nenosūtīja elektroniski, bet pa pastu, kā arī minētie sēžu sasaukšanas laiki, pārtraukumi sēdēs, daudzbērnu reģistrs, kurā pamatā bija sūdzības no trim ģimenēm, u. c. N. Ušakovs ir pārliecināts, ka rīkojums tiešā veidā ir politisks lēmums.

Ušakova komanda turpinās strādāt

“Lai nodrošinātu domes funkcionēšanu, turpinās darboties 32 deputātu komanda, kas kopā strādā jau kopš 2009. gada un kas ieguvusi atbalstu no vēlētāju puses demokrātiskā ceļā,” norāda N. Ušakovs. Viņš turpina, ka “Pūces kunga pārstāvētā partija mēģināja gāzt Ušakovu jau 2017. gadā, kas viņiem atklātā demokrātiskā cīņā neizdevās – vēlēšanās uzvarēt viņi nespēja”. Viņaprāt, tagad, pārgrupējoties Saeimas līmenī, J. Pūce mēģina atriebties.

Kā apliecina N. Ušakovs, komanda turpinās strādāt un veiks visus darbus, kas uzsākti un ieplānoti. Mēra prombūtnes laikā, kā to traktē N. Ušakovs, par Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju nozīmēts Oļegs Burovs, kas šodien jau parakstījis pirmos pasta sūtījumus. Tāpat N. Ušakovs atgādina, ka pagājušajā nedēļā ievēlēts otrs vicemērs Vadims Baraņņiks, kura uzraudzībā būs četras struktūrvienības, proti, trīs departamenti un būvvalde: “Tādā veidā komanda nodrošinās efektīvu un pareizu pašvaldības funkcionēšanu līdz brīdim, kad beigsies šis politiskais tracis, kas tiešā mērā saistīts ar Eiroparlamenta vēlēšanām.”

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU