NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
23. jūnijā, 2017
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Noziedzība
5
38
5
38

“Skroderdienas Silmačos” tiesībsargājošo iestāžu acīm jeb ar ko tas viss beigtos mūsdienās

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Katru gadu, tuvojoties vasaras saulgriežiem, populāras kļūst ne vien dziesmas, zāļu vainagi, siers un alus, bet arī tautā populārās Rūdolfa Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” uzvedumi uz Latvijas skatuvēm. Tālajā 1902. gadā luga tika pretrunīgi vērtēta, bet šobrīd, cauri gadsimtu griežiem izgājusi, tā ir kļuvusi par tautas folkloru – ierasta un mīļa. Visbiežāk uz lugu lūkojamies caur attiecību prizmu, tajā ir attiecību līkloči, samežģījumi un mīlas trijstūri.
Tiklab to var uztvert arī kā labu paraugu pirksta pakratīšanai no kanceles – lūk, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, galu galā – tev nebūs iekārot sava tuvākā namu vai sievu! Pateicīgs materiāls sprediķošanai, vai ne?
LV portāls piedāvā uz mirkli ieslēgt fantāziju, iedomājoties, kas notiktu, ja joku lugā parādītos daži jauni tēli – mūsdienu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji.
Lai Blaumanis mums piedod!

Vispirms jau jāteic, ka, ierodoties inspektoram Straujajam (vārds ir izdomāts, jebkura asociācija vai sakritība ar reālām personām ir nejauša), visas izdarības Silmačos apsīktu jau pirmajā cēlienā, kad Bebene un Pindacīša tiktu sodītas par pankūku zādzību grupā. Pat tad, ja inspektors būtu izrādījies labā omā un šoreiz Pindacīša tiktu cauri sveikā, tad par savu "Šņik, šņik – veste arī zemē..." gan viņai nāktos atbildēt pēc visas likuma bardzības.

Krimināllikuma 175. pants. Zādzība

Par zādzību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Tas gan paglābtu Pindacīšu no daudz lielākām nepatikšanām, kas viņai draud par izspiešanu, draudot Joskem izstāstīt viņa tēvam Ābramam ziņas par pieķertajiem mīlniekiem.

Pindacīša. To nu gan pastāstīšu vecajam Ābramam, kad tas atbrauks.

Joske. Manam tēvam? Ko tu vinam stāstīs?

Pindacīša. Lai viņš tevi drusku pievalda!

Joske. Ak mīļa Ieviņ māt, viņš jau man par daudz pievalda. Ciet klusu. Es.. . ese tev par to iedoš kādu sūnamu adatin.

Pindacīša. Ak tad tev tā klusuciešana ir gan ko vērts. Labi, ka zinu. Nu jau bez došanas netiksi caur. Aizbāzīsi man muti ar vienu smuku bastaini.

Joske. Ā, tu māki prasīt!

Pindacīša. Kad žīds adatu sola, tad baļķe jāprasa. Dosi to bastaini?

Joske. Man tagad tādu lakatu nav.

Pindacīša. Tas nu ir stāvu melots. Bet ko tur nu strīdēties! Iedosi man batista Iakatiņu. Man meitenam vajaga.

Joske. To es iedoš. Bet tad tu manam tēvam stāsti, ka es ar to freilen nemaz nerunaj.

Pindacīša. Es dzirdēju, ka jūs bārāties. Tikai gādā lakatiņu!

Krimināllikuma 183. pants. Izspiešana

(1) Par pieprasījumu bez tiesiska pamata atdot mantu vai tiesības uz mantu vai izdarīt kādas mantiska rakstura darbības, piedraudot ar vardarbību cietušajam vai viņa tuviniekiem, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem, piedraudot iznīcināt viņu mantu vai radīt viņiem citu būtisku kaitējumu (izspiešana), –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Jautrākās izklaides lugā ir Rūdiņam ar Kārlēnu, bet par to nāktos samaksāt viņu aizbildņiem, visticamāk, Aleksim ar Dūdaru. Diez vai viņi būtu priecīgi, uzzinot, ka pirmssvētku laikā jāšķiras no 700 eiro (jo, būsim godīgi, tabakas izstrādājumu nodošana nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, notika jau ne pirmo reizi, un inspektors Straujais to noteikti zina).

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172. pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Turpinot smēķu tēmu – nez vai "Ņezabudka" un "Ģeneral Skobolev" bija legālas – ar akcīzes markām? Te nu darbiņš būtu Valsts ieņemumu dienesta Muitas policijai, pārbaudot akcīzes preču aprites kārtību.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.20 pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko cigarešu realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par tādu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu piedāvāšanu vai realizāciju, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

"Saki, Joske, – vai tev ir dinamīts vezumā?" Ir, ir, un gan jau trīssimt piecdesmit eiro arī ir!

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 91. pants. Sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Bet, ja ne Joske, tad nebūtu arī šīs episkās ainas –

"Bebene apskatās visapkārt, pieiet tad pie krāsns, izvelk no ķešas pīpi, iekar to mutē, nolīkstas, uzraun spičku un mēģina pīpi aizpīpēt. Tas neizdodas. Uzraun otru un trešu spičku un nomet visas krāsns priekšā zemē. Beigās pīpe iepīpēta. Te atveras durvis un Rūdis ar Kārlēnu ienāk pa vidu. Bebene satrūkstas un dodas ar pīpi pie sāniem uz kreisajām durvīm. Tās atveras, un Pindacīša stumj Joski iekšā. Bebene bēg uz labo pusi, pīpi mēģinādama iebāzt ķešā. Tas neizdodas. No labās puses ienāk Antonija. Bebene atvirzās pie krāsns atpakaļ un iesviež pīpi krāsnī. Briesmīgs rībējiens, dūmi un liesma. Krāsns izjūk, un Ābrams nokrīt zemē."

Krimināllikuma 233. pants. Šaujamieroču, šaujamieroču būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļauta izgatavošana, remontēšana, iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, realizēšana un realizēšanas noteikumu pārkāpšana

(2) Par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

"Pret rītiem, pret vakariem, pret tukšajiem ziemeļiem. Melns krauklis skrej pa jūru, skrējējs skrej pakaļ. Mīļā Laima, ņem to slotu, atslauki viņu atpakaļ. Lai Made paliek pie savas veselības. Apiņ kurpiņ, apiņ sprodziņ – kas Madē nemierīgs, lai paliek mierīgs. (..) Tā! Staigā nu vesela!"

Var jau teikt, ka skaitāmpantiņš, bet inspektors Straujais nav maldināms! Viņš jau nu zina, ka Tomulīšai nav ne medicīniskās izglītības, ne sertifikāta, ne reģistrētas prakses vietas.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 45. pants. Neatļauta ārstniecība

Par tādas medicīniskās tehnoloģijas izmantošanu ārstniecībā, kuru nav apstiprinājusi noteiktā kārtībā pilnvarota institūcija, –

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam vai ārstniecības personai no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Savukārt Pindacīša mūsdienās labi zinātu, ka par vardarbību ģimenē vīrs ir saucams pie atbildības. Un pie malas runas par iesniegumiem un privātās apsūdzības lietām. Kārtībai jābūt! Ērikonkuls no "Limuzīna Jāņunakts krāsā" gan teiktu, ka "tā ir mūsu ģimenes lieta", un tomēr…

Krimināllikuma 130. pants. Tīšs viegls miesas bojājums

(2) Par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Bebene, Pindacīša un Tomulīša pat nevarēja nojaust, ka viņu kašķis un ampelēšanās ar vannīti varētu tikt kvalificēta kā sīkais huligānisms. Labāk gan dzīvot draudzīgi, citādi sanāk diezgan dārgi. 500 eiro – tur tak katrai sanāktu jauna kleita un kurpes uz svētkiem!

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pants. Sīkais huligānisms

Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), –

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt euro.

Lugas varoņiem būtu bijis ļoti svētīgi palasīt Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kurš noteic, ka bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai ir fiziska vardarbība.

Tāpat izrādās, ka saskaņā ar šo likumu bērniem ir tiesības uz aizsardzību no ekspluatācijas, kā arī atpūtu un brīvo laiku. Kas to būtu domājis? Nekāda ganos iešana un citi darbi!

Bērnu tiesību aizsardzības likums

15. pants. Bērna tiesības uz aizsardzību no ekspluatācijas

(1) Bērnam ir tiesības būt pasargātam no ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa izglītošanos.

(2) Bērnam ir tiesības būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt.

16. pants. Bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku

Bērnam ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai attīstībai uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības piedalīties spēlēs un izpriecu pasākumos, kā arī kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu.

Pindaks, latviski runājot, būtu ieberzies ne tikai par sievas pārmācīšanu (vai varbūt tā bija aizstāvēšanās – galu galā viņa jau pirmā sāka), bet arī par meitas tikumisko audzināšanu. Būtu labāk viņu sūtījis pirmslaulību kursos!

Pindaks. Ak tad tu man atkal jau ar to smurguli. ..? Ko?

Ieviņa (apvainota). Ko t' jau nu atkal sāksi! Ni nekas bij, ni! Ni bij apķēries, ni! Nupat kā danāca.

Pindaks. Ak tu man vēl tā liela pretī! Skaties, skutele! Bet es tev gan...(Grib viņu kampt aiz auss.)

Krimināllikuma 172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, –

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro.

Mēs nevaram zināt, kā viss beidzās Blaumaņa iztēlē, bet varam ticēt, ka Silmačos pēc priekškara nolaišanās tika nosvinētas trīs kāzas. Un visi dzīvoja ilgi un laimīgi. Taču, pirms sākt laimīgo kopdzīvi ar Elīnu, Aleksim gan nāktos šķirties i no ancuka, i no pulksteņa, jo Civillikums (Blaumanis gan to nezināja, jo rakstīja lugu pirms Civillikuma tapšanas) ir nepielūdzams.

Latvijas Republikas Civillikuma 27. pants

Ja saderināšanos atceļ vai ja kāds saderinātais no tās atkāpjas, katram saderinātajam jāatdod visa manta, ko viņam dāvinājis otrs, viņa vecāki vai cita persona sakarā ar nodomāto laulību. Tiesība atprasīt dāvanas nepāriet uz mirušā dāvinātāja mantiniekiem, bet mirušā celto prasību mantinieki var turpināt.

Nav jādod atpakaļ dāvanas, ja laulība nenotiek tāpēc, ka:

1) saderinātais dāvinātājs miris;

2) dāvinātājs atteicies doties laulībā bez svarīga iemesla un

3) dāvinātāja uzvešanās bijusi otram saderinātajam svarīgs iemesls no laulības atteikties.

Kā redzams, tā ampelēšanās skroderdienās ir diezgan dārga padarīšana. Atliek vien visiem jāņubērniem novēlēt – sagaidiet un sviniet saulgriežus droši, esiet likumgudri un paklausīgi, mīliet, jokojiet un vienmēr dzīvojiet saskaņā ar savu tiesisko apziņu!

Labs saturs
38
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI