NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
22. jūlijā, 2014
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Valsts pārvalde
4
4

Iedzīvotāju līdzdalība – efektīvas pārvaldes svarīga daļa

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Mobilā aplikācija "Futbols valsts pārvaldē" ļauj izteikt vērtējumu uzreiz, atrodoties konkrētajā iestādē un saņemot pakalpojumu. Savukārt interneta vietnē "Mazinām slogu kopā!" ir iespējams aizpildīt anketu, aprakstot problēmu, ar kādu nācies saskarties, kā arī izteikt savu priekšlikumu, kā situāciju varētu uzlabot.

Lai iesaistītu un ieinteresētu valsts iedzīvotājus valsts pārvaldes iestāžu sniegto pakalpojumu vērtēšanā un aicinātu ne tikai kritizēt, bet dalīties ar priekšlikumiem, kā novērotās nepilnības novērst un pakalpojumu kvalitāti uzlabot, Valsts kanceleja vairāk nekā pirms diviem gadiem uzsāka iniciatīvu „Mazinām slogu kopā!”. Šajā laikā ir saņemts daudz vērtīgu priekšlikumu birokrātiskā sloga mazināšanai no uzņēmēju, NVO un iedzīvotāju puses un daļu no tiem jau izdevies īstenot praksē.

Mūsdienās iedzīvotāju līdzdalība ir svarīga sastāvdaļa publiskā sektora darba uzlabošanas veicināšanā. Ne vienmēr paši valsts pārvaldes darbinieki ievēro neērtības un dažkārt absurdās prasības iesniegt dažādas izziņas, ar kādām mēdz saskarties iedzīvotāji, lai nokārtotu vienkāršas formalitātes. Skats no malas ir ļoti vērtīgs un sniedz svaigas idejas, kā pakalpojumus iedzīvotājiem padarīt pieejamākus un vienkāršākus.

Līdzdalības iespējas visām sabiedrības grupām

Valsts kanceleja pēdējo gadu laikā ir īstenojusi virkni iniciatīvu, kas orientētas uz sabiedrības un publiskās pārvaldes tuvināšanos, veidojot profesionālu, efektīvu un savstarpēji saprotamu sadarbību.

Turklāt piedāvātās līdzdalības iespējas gan valdības lēmumu pieņemšanas procesā, gan valsts pārvaldes darbā kopumā ir orientētas uz dažādām sabiedrības grupām. Piemēram, konservatīvākie iedzīvotāji var sazināties ar Ministru kabinetu, piezvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000120.

Taču kā nozīmīgākās iniciatīvas Valsts kanceleja izceļ valdības sēžu tiešraides internetā, diskusiju dokumentus jeb t.s. zaļo grāmatu (green papers), Memoranda sadarbības padomi ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), kā arī mūsdienu tehnoloģiju sabiedrībai un it īpaši jaunākajai paaudzei saprotamo digitālo rīku – iniciatīvas "Mazinām slogu kopā!" speciālas interneta vietnes www.mazinamslogu.gov.lv un mobilās aplikācijas "Futbols valsts pārvaldē" izstrāde.

"Iedzīvotāju vērtējums par valsts iestādēs sniegto pakalpojumu kvalitāti un saņemto attieksmi ir ļoti svarīga atgriezeniskā saite."

Mobilā aplikācija, izmantojot viedtālruni, ļauj izteikt vērtējumu uzreiz, atrodoties konkrētajā iestādē un saņemot pakalpojumu. Savukārt interneta vietnē "Mazinām slogu kopā!" ir iespējams aizpildīt anketu, aprakstot problēmu, ar kādu nācies saskarties, kā arī izteikt priekšlikumu, kā situāciju varētu uzlabot.

Valsts kancelejas inovatīvo pieeju sabiedrības līdzdalības veicināšanā atzinīgi novērtējuši ārvalstu eksperti, tostarp Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) misijas dalībnieki. Pamatoti var lepoties arī ar mobilās aplikācijas iekļūšanu pasaules labāko mobilo lietotņu konkursa "World Summit Award Mobile" finālā, startējot kategorijā "m-iesaiste un iespēju paplašināšana" (m-Inclusion 7 Empowerment).

Izskatīti tiek visi priekšlikumi un novērtējumi

Iespējams daudzi smīkņā un netic iespējai kaut ko ietekmēt, novērst kādu nejēdzību vai nepilnības valsts pārvaldē, jo diezin vai kāds kaut kur internetā izteiktu priekšlikumu ņems vērā. Ministru kabineta preses sekretāre Signe Znotiņa-Znota šādas šaubas atspēko, skaidrojot iesniegumu izskatīšanas un izvērtēšanas procesu.

"Visus iesūtītos priekšlikumus katru nedēļu neformālā sanāksmē izvērtē un analizē Valsts kancelejas vadība un speciālisti," stāsta S.Znotiņa-Znota. "Ja priekšlikums ir pamatots un konstruktīvs, Valsts kanceleja aicina atbildīgo nozares ministriju ar Ministru prezidenta vai Valsts kancelejas direktora rezolūcijas starpniecību to risināt. Savukārt, ja iesūtītais situācijas apraksts vai priekšlikums ir pamatots, bet bez nepieciešamības iesaistīt atbildīgo nozaru ministrijas, piemēram, cilvēks nav izpratis kāda administratīvā procesa aspektus, atbilžu gatavošanā iesaistās Valsts kancelejas eksperti."

"Iedzīvotāju līdzdalība ir neatņemama sastāvdaļa publiskā sektora darba uzlabošanas veicināšanā."

Ja nepieciešams, priekšlikuma izvērtēšanas procesā tiek iesaistītas arī padotības iestādes un eksperti, kas izvērtē situāciju un piedāvā risinājumus iedzīvotāja aktualizētai problēmai.

Sagatavota atbilde un informācija par turpmāko rīcību situācijas risināšanā tiek ievietota interneta vietnē, un ar to var iepazīties ikviens interesents. Vienlaikus par to tiek informēts arī pats priekšlikuma iesniedzējs, saņemot informāciju elektroniski uz e-pasta adresi, kas jānorāda, iesniedzot priekšlikumu. "Atbilde ar pateicību par izrādīto iniciatīvu tiek nosūtīta katram!" uzsver S.Znotiņa-Znota, un tā tiek sagatavota mēneša laikā.

Arī katrs novērtējums, kas veikts, izmantojot mobilo aplikāciju "Futbols valsts pārvaldē", tiek izskatīts un izvērtēts. Valsts kanceleja informē, ka šogad, apkopojot situāciju par valsts pārvaldes paveikto administratīvā sloga mazināšanā un darbības efektivizēšanā, tika ņemts vērā ne tikai iestāžu pašvērtējums un formālā statistika, bet arī iedzīvotāju novērtējums, novērojumi un priekšlikumi, kas saņemti minētajā interneta vietnē un mobilajā aplikācijā.

Itin bieži iedzīvotāju novērotās nepilnības novērst iespējams ātri un efektīvi. Tikai viens piemērs – iedzīvotājs ziņoja par nesaprotamu situāciju kādā no Latvijas pasta nodaļām, kurā pēcpusdienās netika nodrošināta iespēja norēķināties ar bankas karti, jo ar karšu terminālu prata strādāt tikai viena darbiniece, kas strādāja no rītiem. Saņemot ziņojumu, minētajā nodaļā tika veikta dienesta pārbaude un aprakstītā problēma novērsta.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane norāda: "Iedzīvotāju vērtējums par valsts iestādēs sniegto pakalpojumu kvalitāti un saņemto attieksmi ir ļoti svarīga atgriezeniskā saite, jo paver detalizētu un pamatīgu ieskatu reālajā ikdienas sadarbībā starp valsts pārvaldi un sabiedrību."

Statistika un rezultāti

Kopumā šajā pusgadā vien Ministru prezidents, Ministru kabinets un Valsts kanceleja saņēmusi 1660 iedzīvotāju iesniegumus, tostarp 812 elektroniskā veidā, liecina Valsts kancelejas publiskotā informācija tās mājaslapā. 950 iesniegumi saņemti no fiziskām personām, bet 710 iesniegumus sagatavojušas juridiskas personas.

Reģistrēti vairāk nekā 1030 iedzīvotāju zvani uz bezmaksas informatīvā tālruņa līniju 80000120. Izvērtējot saņemto zvanu saturu, visbiežāk tiek pārrunātas tēmas par namu apsaimniekošanu, sociālo palīdzību, valdības darbu kopumā u.tml.

Savukārt jaunizveidotā mājaslapa "Mazinām slogu kopā!" šogad skatīta 35 308 reizes un to apmeklējuši 9173 unikālie lietotāji. Saņemti vairāk nekā 160 vērtīgi iedzīvotāju priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai. Ar mobilās aplikācijas palīdzību vērtējumus par valsts iestāžu darbu izteikuši 520 lietotāji.

Līdz šim visbiežāk iedzīvotāju aprakstītās problēmsituācijas saistītas ar labklājības jautājumiem, privāttiesiskajiem darījumiem, elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS), publiskajiem iepirkumiem, iestāžu nesadarbošanos (sliktu futbolu), pieprasot dažāda veida izziņas, liekajām formalitātēm, neskaidrībām par Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētajiem projektiem un nesaprotamo ES struktūrfondu informāciju, ar Valsts kancelejas pieredzi dalās S.Znotiņa-Znota.

Spilgtākie sadarbības piemēri

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, ir izdevies konstatēt problēmas un rast efektīvus risinājumus administratīvā sloga mazināšanai. Lūgta dalīties ar, viņasprāt, veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem, S.Znotiņa-Znota vispirms min kāda mikrouzņēmuma ierosinājumu mazināt administratīvo slogu mikro un maziem uzņēmumiem, kas guva atbalstu no Valsts kancelejas ekspertiem, un rezultātā tapa grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju."

"Grozījumi paredz, ka turpmāk kapitālsabiedrībās ar maziem ienākumiem, kas gadā nepārsniedz 70 tūkstošus latu, grāmatvedību varēs kārtot valdes loceklis, ja uzņēmumā ir vairāk nekā viens valdes loceklis vai īpašnieks. Līdz tam tiesiskais regulējums mazo, kas nereti ir vienas ģimenes, uzņēmumu īpašniekiem liedza pašiem kārtot grāmatvedību," stāsta Ministru kabineta preses sekretāre.

Vai atminaties, kā vairākas nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojās ar labdarību, bija spiestas maksāt ievērojamas soda naudas, ja kāds uzņēmās tām grāmatvedību nokārtot par brīvu? Veiktie grozījumi minētajos Ministru kabineta noteikumos paredz, ka turpmāk biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas grāmatvedības kārtošanu varēs uzticēt brīvprātīgajiem, nesaņemot par to sodu.

Tāpat pēc iedzīvotāju ierosinājuma veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes". Tie paredz samazināt administratīvo procedūru skaitu, un turpmāk veselības pārbaudes cilvēkiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem būs jāveic divreiz retāk - reizi gadā, nevis ik pēc sešiem mēnešiem, kā līdz šim.

"Valsts kanceleja aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties un ziņot par absurdu birokrātiju vai nesamērīgu administratīvo slogu."

Iespējams, katrs darba ņēmējs būs pamanījis, ka, sākot ar šī gada 1.jūniju, algas nodokļu grāmatiņas ir tikai elektroniski. Arī šī Valsts kancelejas iniciatīva ir sadarbības ar iedzīvotājiem rezultāts.

Daudz sūdzību tiek saņemts par apgādājamo personu uzlikšanu vai noņemšanu no nodokļu grāmatiņas. Gadījās, ka pēc bērna piedzimšanas jauno māmiņu vīrs reģistrēja kā apgādībā esošu un saņēma nodokļu atvieglojumus, taču vēlāk, kad sieva atsāka strādāt, izveidojās nodokļu parāds. Pēc saņemtās problēmas apraksta portālā "Mazinām slogu kopā!" ir rasts risinājums, un turpmāk Valsts ieņēmumu dienests noņems apgādību automātiski brīdī, kad apgādībā esošā persona atsāk strādāt, bet attiecīgais nodokļu maksātājs par to tiks informēts, saņemot paziņojumu EDS sistēmā. 

Līdzīgs piemērs, kam izdevies rast vienkāršu risinājumu, attiecas uz atskaitēm par kvīšu grāmatiņu izlietojumu Valsts ieņēmumu dienestam. Iedzīvotāji sūdzējās, ka atskaite jāsniedz arī tad, ja darījumi nemaz nav notikuši. Tādā gadījumā dienestam bija jāiesniedz tukša atskaite. Šobrīd šādas tukšas atskaites vairs nav jāiesniedz.

Situācijas, kurām šādā veidā izdevies rast risinājumu, varētu uzskaitīt daudz. Divu gadu laikā, kopš Valsts kanceleja uzsākusi iniciatīvu "Mazinām slogu kopā!", ir saņemti vairāk nekā 280 konstruktīvi, vērtīgi priekšlikumi sloga mazināšanai no uzņēmējiem, NVO un iedzīvotājiem.

Konstruktīvie priekšlikumi pamazām palīdz mazināt birokrātiju un administratīvo slogu, secina S.Znotiņa-Znota. Arī pēc Valsts kancelejas direktores E.Dreimanes domām, pieaugošā sabiedrības līdzdalība ir vērtējama tikai pozitīvi, jo tikai ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO iespējams mazināt nesamērīgu administratīvo slogu un birokrātiju.

Tādēļ Valsts kanceleja aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties un ziņot par identificētu absurdu birokrātiju vai nesamērīgu administratīvo slogu. "Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts!"

Video par mobilo aplikāciju "Futbols"

Video par iniciatīvu "Mazinām slogu kopā!"
Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI