NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
20. janvārī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Pirmsskola
2
3
2
3

Precizētas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju aprīkojumam

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Jaunie higiēnas noteikumi paredz,ka roku mazgāšanā jānodrošina šķidro ziepju pieejamība, jo uz ziepju gabala var saglabāties slimības izraisošas baktērijas.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

2013.gadā tika veiktas vairākas izmaiņas normatīvos aktos, kuru mērķis ir sakārtot bērnu pieskatīšanas pakalpojumu jomu, lai neatkarīgi no to formas un vietas bērnu vecāki varētu būt pārliecināti, ka pakalpojumi ir kvalificēti, droši, saturīgi un lietderīgi. Sākot ar 1.janvāri, tika ieviestas arī vienotas higiēnas prasības visiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Līdz šim pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojumus reglamentēja gana stingri noteikumi, bet tie attiecās uz pirmsskolas izglītības iestādēm, proti, bērnudārziem. Taču mūsdienās bērnu uzraudzības pakalpojumu piedāvājumu klāsts paplašinās. Ir pieejami aukļu dienesti, rotaļu istabas, bērnu klubi un attīstības centri, turklāt tie iekārtoti dažādās vietās, piemēram, dzīvokļos, lielveikalos, un to atbilstība elementārām drošības un higiēnas prasībām līdz šim netika kontrolēta.

Lai situāciju mainītu, Bērnu tiesību aizsardzības likumā tika iekļauta termina "bērna uzraudzības pakalpojums" definīcija un 2013.gada 16.jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība", kas nosaka profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu. Saskaņā ar tiem tika uzsākta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra izveidošana. Savukārt šogad, 1.janvārī, stājās spēkā 2013.gada 17.septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm", kas aizstāj līdzšinējos 2002.gada 27.decembra MK noteikumus Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas."

Iedala ne pēc pakalpojuma veida, bet ilguma

Lielākās izmaiņas saistītas ar to, ka higiēnas prasības vairs neattiecas tikai uz iestādēm - bērnudārziem, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kā tas bija līdz šim. Jau vasarā pieņemtie MK noteikumi Nr.404 par vispārējām prasībām pakalpojumu sniedzējiem paredz, ka pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzību iedala, ņemot vērā nevis pakalpojuma formu, bet perioda ilgumu, kurā bērns pakalpojumu saņem. Pakalpojums var būt īslaicīgs – līdz četrām stundām dienā – vai pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā.  

"Veselības inspekcijas plānveida pārbaudes tiks uzsāktas ar šā gada februāri."

Tādējādi vairs nav izšķirošas nozīmes, vai pakalpojuma sniedzējs īsteno pirmsskolas izglītības programmu vai ne, bet higiēnas prasības, piemēram, rotaļu centriem jāievēro tās pašas, kas pirmsskolas izglītības iestādei. Šīs prasības attiecas arī uz aukli, kas bērnus uzrauga, piemēram, savā dzīvesvietā.

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības nodaļas vadītāja Solvita Muceniece skaidro, ka noteikumi ir vērsti uz to, lai dažādās bērnu pieskatīšanas vietās panāktu vienlīdzīgus apstākļus bērniem, nodrošinot drošu un sakārtotu vidi neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas formas.

Prasības ir pārskatītas un precizētas

S.Muceniece atzīmē, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, jaunajos ir veikta virkne higiēnas prasību precizējumu, jo daļa no prasībām bija novecojušas un neatbilda labas prakses piemēram, kā arī daļa normu dublējās ar citiem normatīvajiem aktiem. Inspekcijas pārstāve atzīst, ka tādā ziņā prasības pirmsskolas izglītības iestādēm savā ziņā pat ir atvieglotas, jo uz tām jau attiecās iepriekšējie noteikumi, kas nu ir pārskatīti un sakārtoti.  Tā kā ir paplašināts uz prasībām attiecināmo bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēju loks, kam iepriekš prasības nebija definētas, tad vislielākās pārmaiņas skar tieši tos.

Vispirms jāuzsver, ka pakalpojuma sniedzējam un tā darbiniekiem, ja tādi ir, jābūt apmācītiem higiēnas jautājumos. To paredz MK noteikumu 7.punkts. S.Muceniece paskaidro, ka atsevišķa apmācība šīs prasības izpildei nav nepieciešama, jo apmācība higiēnas jautājumos jau tiek nodrošināta kursos, kuros mācās aukles pirms reģistrēšanās Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā. Tos var iziet izglītības iestādēs, kas piedāvā profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā. Uzmanība higiēnas jautājumiem tiek pievērsta mācību iestādēs, kurās sagatavo pedagogus.

Kopumā jaunās higiēnas prasības aptver ļoti daudz sfēru, sākot ar īpaša dienas režīma ievērošanu un beidzot ar prasībām teritorijai un ēkai, telpām, to iekārtojam, ēdināšanai un beidzot ar ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri, ventilāciju un apgaismojumu, kā arī telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanu kārtībā. Noteikumi ir ļoti detalizēti un precizē, kādām jābūt grīdas seguma materiālu īpašībām, cik liela telpa jānodrošina vienam bērnam utt. Piemēram, ir paplašināts termins "elektroniskie saziņas līdzekļi", precizējot pieskatīšanās vietās lietojamo ierīču dažādību (ne tikai TV un dators). MK noteikumu 12.punkts noteic, ka šādu ierīču lietošana bērniem pieskatīšanas vietā ir pieļaujama ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divreiz dienā.

"Īslaicīga pakalpojuma sniedzējiem ir prasība nodrošināt rotaļlietu mazgāšanu katru dienu."

Tāpat jaunie higiēnas noteikumi paredz detalizētas prasības gultu, veļas, dvieļu, ziepju un cita inventāra nodrošinājumā. Piemēram, roku mazgāšanā jānodrošina šķidro ziepju pieejamība, jo uz ziepju gabala var saglabāties slimības izraisošas baktērijas, savukārt tīri dvieļi (atsevišķi rokām un kājām) jānodrošina katram bērnam ar individuālu marķējumu un pakaramo. Taču pieļaujama arī vienreizējo dvieļu lietošana. Noteikumu 52.punkts paredz, ka ģērbtuvju, grupu vai rotaļu telpas, tualetes mitrā uzkopšana ir jāveic vismaz divas reizes dienā u.tml.

Reglamentētas pat rotaļlietu kopšanas prasības. 24.punkts noteic, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošina tīras, bērna vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām atbilstošas rotaļlietas, kas saskaņā ar noteikumu 56.punktu ne retāk kā reizi nedēļā jātīra ar mazgāšanas līdzekli  un siltu tekošu ūdeni. Jāatzīmē, ka īslaicīga pakalpojuma sniedzējiem ir prasība nodrošināt rotaļlietu mazgāšanu katru dienu.

Šāda piesardzība nebūt nav pārspīlēta. Veselības inspekcijas speciālisti skaidro, ka siekalas un elpceļu izdalījumi kopā ar iespējamiem infekcijas izraisītājiem var nonākt uz rotaļlietām runāšanas laikā vai tieša kontakta veidā. Mazi bērni bieži liek mantiņas pie sejas, slimību izraisītāji var nokļūt uz rotaļlietām arī no kāda bērna slikti nomazgātajām rokām. Šādi itin viegli var iegūt elpceļu vai zarnu infekcijas, kā arī konjunktivītu (acu iekaisums), kašķi, zarnu parazītus.

Ēkas atbilstībai prasībām būs vajadzīgs atzinums

Precizētas prasības tiem pakalpojuma sniedzējiem, kuru telpas atrodas pielāgotā ēkā vai citas publiskas vai dzīvojamās ēkas daļā.  Tādā gadījumā ir nepieciešams saņemt Veselības inspekcijas novērtējumu, ka ēka un telpas ir drošas, piemērotas bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanai un noteikumu higiēnas prasības tiks ievērotas (18.1.punkts). Šāds atzinums ir jāsaņem pakalpojumu sniedzējiem, kas savu darbību uzsāks pēc 2014.gada 1.janvāra, ja vien ēka nav speciāli projektēta pakalpojuma sniegšanas vajadzībām.

S.Muceniece uzsver: lai gan šī prasība stājas spēkā tikai šogad, inspekcija neatteiks atzinuma izsniegšanu arī tām bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kas darbību uzsākušas agrāk.

Tāpat Veselības inspekcija vērš uzmanību uz to, ka pakalpojuma sniedzējiem, kuriem iepriekš bija atsevišķu prasību atvieglojumi, jo nebija veikta ēkas rekonstrukcija vai renovācija, no 2014.gada 1.janvāra ir vienādas higiēnas prasības ar visiem pilna laika pakalpojumu sniedzējiem. Pielāgojot ēkas daļu vai telpu grupu pakalpojuma sniegšanai, jāievēro būvniecības normatīvos noteiktās prasības.

Kontrolēs Veselības inspekcija

Kā norāda Veselības inspekcija, par noteikto prasību ievērošanu ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs – fiziskā vai juridiskā persona. Tomēr jāatceras, ka pēc reģistrācijas Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā pakalpojuma sniedzēji tiek iekļauti Veselības inspekcijas uzraudzības objektu sarakstā. No tā brīža pakalpojuma sniedzēja atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par obligāto veselības pārbaužu veikšanu, profesionālās darbības ierobežojumiem un higiēnas prasībām kontrolē Veselības inspekcija. Inspekcija gatavojas uzsākt arī plānveida pārbaudes, sākot ar šā gada februāri.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU