NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inta Šaboha
LV portāls
21. decembrī, 2012
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Valsts pārvalde
7
7

Svarīgākais par izmaiņām likumos no 2013.gada 1.janvāra – Saeimas un LV portāla informatīvais izklāsts

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ar 2013.gada 1.janvāri jauns regulējums skar 103 tiesību aktus – spēkā stājas jauni likumi, likumu grozījumi, Ministru kabineta noteikumi, kā arī izmaiņas atsevišķu tiesību aktu kādā tā daļā.

LV portāla kolāža

Jauna kalendārā gada sākums vienmēr ir saistīts ar izmaiņām normatīvajos aktos: spēkā stājas jauni likumi, likumu grozījumi, Ministru kabineta noteikumi, kā arī atsevišķas tiesību aktu normas.
Saeimas preses dienests ir apkopojis ar 2013.gada 1.janvāri spēku iegūstošo svarīgāko likumu izmaiņas. LV portāls piedāvā ar informāciju par normatīvo aktu jaunumiem iepazīties plašāk: publicējam norādes uz izsludināto likumu jaunajām redakcijām vietnē „likumi.lv”, kā arī aicinām iepazīties ar atsevišķiem LV portālā jau publicētajiem jauno tiesību normu skaidrojumiem. Vienlīdz informējam, ka pēc svētkiem LV portāls turpinās publicēt skaidrojumus par normatīvā regulējuma izmaiņām. Tie būs pieejami vienkopus atsevišķā tematiskajā rakstu blokā „Spēkā no 2013.gada”.

Samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ar 2013.gada 1.janvāri spēkā stājas grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli", kurus Saeima pieņēma jau šā gada 24.maijā. Veiktie grozījumi likumā paredz, ka no nākamā gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme tiek samazināta no 25 uz 24 procentiem, savukārt no 2014.gada IIN likme samazināsies līdz 22 procentiem, un 2015.gadā tā būs 20 procenti.

Darbaspēka nodokļu reformas mērķis ir Baltijas valstu konkurencē par investīcijām un darba vietām nodrošināt Igaunijai un Lietuvai izmaksu ziņā līdzvērtīgus darbaspēka nodokļus. Plānots, ka, samazinot darbaspēka nodokļu kopējo slogu, tiktu mazināti arī nabadzības un strukturālā bezdarba riski, kā arī ēnu ekonomika un motivācija izvairīties no nodokļu nomaksas.

Plašāk par IIN samazinājumu lasiet LV portāla sagatavotajā izklāstā šeit.

Minimālais vecāku pabalsts – 100 lati

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" paredz minimālo vecāku pabalsta apmēru palielināt no 63 latiem šobrīd līdz 100 latiem, sākot ar jaunā gada 1.janvāri.

Minimālā vecāku pabalsta paaugstināšana ir daļa no plašāka pasākumu kopuma demogrāfijas situācijas uzlabošanai. Tātad minimālais atbalsts visiem vecākiem, kas kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, no nākamā gada būs 100 lati.

Papildu informāciju par izmaiņām vecāku pabalstos, kas noteiktas arī citos likumos, lasiet LV portāla publikācijā šeit.

Laulāties varēs, kur vēlas – arī brīvā dabā

Saeima šā gada 29.novembrī apstiprināja grozījumus Civillikuma Ģimenes tiesību daļā. Grozījumi ar nākamā gada 1.janvāri ievieš būtiskas izmaiņas laulības noslēgšanā un šķiršanā, laulāto mantiskajās attiecībās, paternitātes, aizgādniecības, adopcijas, uzturlīdzekļu un citos ģimenes tiesību aspektos.

Attiecībā uz laulības noslēgšanu grozījumi paredz, ka laulību turpmāk varēs noslēgt ne tikai dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, kā tas ir šobrīd, bet arī, piemēram, parkā, pludmalē vai muzejā. Turklāt laulības pirms to noslēgšanas vairs netiks izsludinātas.

Jauns rīcībspējas regulējums un nākotnes pilnvarojums

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, valsts atsakās no pilnīgas rīcības atņemšanas personai ar garīga rakstura traucējumiem – to nosaka pieņemtie grozījumi Civillikumā un saistītajos likumos, kas ieviesīs jaunu, starptautiskajām tiesību normām atbilstošu rīcībspējas regulējumu. Ar tobrīd vēl plānotajām izmaiņām likumā un pamatojumu var iepazīties LV portāla publikācijā.

Jaunā kārtība paredzēs, ka personai rīcībspēju varēs ierobežot vien tad, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā tiesa personai nodibinās aizgādnību. Grozījumi līdztekus noteic, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem nebūs ierobežojamas personiskajās nemantiskajās tiesībās, piemēram, laulību noslēgšanā vai lēmumu pieņemšanā par veselību.

Grozījumi Civillikumu papildina ar jaunu sadaļu par nākotnes pilnvarojumu, kas sniegs iespēju laikus noteikt, kurš pārstāvēs personas intereses gadījumā, ja tā zaudē spēju pati izteikt savu gribu. Līdz ar to nebūs nepieciešams iesaistīt tiesu vai bāriņtiesu, lai nodibinātu aizgādnību gadījumā, ja veselības traucējumu vai arī citu iemeslu dēļ persona nespēj saprast vai vadīt savu darbību.

Jaunam auto pirmā tehniskā apskate retāk

Šā gada 29.novemrī Saeima pieņēma grozījumus Ceļu satiksmes likumā. Tie noteic, ka pirmā tehniskā apskate jauniem transportlīdzekļiem būs jāveic ne vēlāk kā divus gadus pēc reģistrācijas (šobrīd likums nosaka, ka tas jāveic ne vēlāk kā piecas dienas pēc reģistrācijas). Grozījumi attiecas uz jauniem vieglajiem automobiļiem, piekabēm ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem.

Arī jau iegādātiem motocikliem, tricikliem un kvadricikliem tehniskā apskate turpmāk  būs jāveic ik pēc diviem gadiem, nevis katru gadu, kā tas ir šobrīd.

Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" – tikai elektroniski

Līdz ar 2013.gada 1.janvāri noslēgsies pārejas periods, kad vienlaikus tika nodrošināta gan oficiālā publikācija papīra formā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", gan oficiālais izdevums bija pieejams interneta vietnē www.vestnesis.lv.

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums paredz, ka no jaunā gada oficiālais izdevums iznāks tikai elektroniski un būs pieejams interneta vietnē www.vestnesis.lv.

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroniski publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu oficiālajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Oficiālā elektroniskā publikācija ir publiski ticama un saistoša un ar tās nezināšanu nevar aizbildināties.

Plašāk par oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" oficiālās publikācijas elektroniskā formāta priekšrocībām un iespējām lasiet šeit.

Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Ar jauno gadu spēkā stāsies grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas maina pašreizējo regulējumu saistībā ar pārkāpumiem ceļu satiksmē, komercdarbību, kā arī necieņu pret valsts simboliem.

Ar 1.janvāri tiek ieviesta atbildība mopēdu vadītājiem par braukšanu bez obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) – soda apmērs noteikts no 20 līdz 40 latiem. Savukārt sods par braukšanu ar transportlīdzekli, kam ir nepietiekams riepu protektora dziļums, tiks attiecināts uz jebkuru transportlīdzekli - vadītājam par minēto pārkāpumu varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no 10 līdz 40 latiem, par transportlīdzekļa ekspluatāciju atbildīgajai personai – no 40 līdz 100 latiem, bet juridiskajai personai – no 50 līdz 500 latiem.

Naudas sods par nereģistrēta transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē līdzšinējo 20 latu vietā būs no 40 līdz 100 latiem. Līdztekus grozījumi paredz ieviest administratīvo atbildību par klajas necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerbonim un vienlaikus no 250 līdz 500 latiem palielina maksimālo sankciju par klajas necieņas izrādīšanu Latvijas valsts karogam, valsts ģerbonim un valsts himnai.

Izvērstāku izklāstu par izmaiņām Administratīvo pārkāpumu kodeksā un cieņas izrādīšanu valsts simboliem lasiet LV portālā turpmāk.

Jauns Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

Jaunais Priekšvēlēšanu aģitācijas likums ar jauno gadu saturiski apvienos līdzšinējos normatīvos tiesību aktus un noteiks aģitācijas un tās uzraudzības kārtību pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām.

Jaunā kārtība pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām nodrošinās vienādus priekšvēlēšanu aģitācijas apstākļus visiem vēlēšanu dalībniekiem un novērsīs administratīvo resursu izmantošanu. Viena no būtiskākajām izmaiņām - 30 dienas pirms vēlēšanām televīzijā būs aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija.

Vairāk par likuma tapšanas gaitu varat izlasīt LV portāla publikācijā šeit.

Samazinātas maksimālās ziedojumu summas partijām

Saskaņā ar grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā no 2013.gada sākuma politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedra naudas iemaksu un biedra dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkstēs pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas līdzšinējo 100 mēnešalgu vietā. Tas nozīmē, ka biedri gadā varēs ziedot un iemaksāt biedra naudās tikai tik lielu summu, kas nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas.

Līdztekus grozījumi ierobežos fizisko personu dāvinājumus vai ziedojumus vienai politiskajai organizācijai (partijai), jo tie viena kalendārā gada laikā nedrīkstēs pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas līdzšinējo 100 mēnešalgu vietā. Grozījumi paredz uz pusi samazināt partiju priekšvēlēšanu kampaņas tēriņu griestus.

Partiju finansēšanas likums grozīts, ņemot vērā, ka no 2012.gada partijām ir tiesības uz valsts budžeta finansējumu, kā arī ar nepieciešamību mazināt privātu finanšu līdzekļu ietekmi uz partiju darbību.

Komercsabiedrību ierobežojumu izpildes kārtība un vienkāršota likvidācija

Veiktie grozījumi Komerclikumā noteic kārtību, kādā no nākamā gada uzņēmumos īstenos tiesas uzliktos komerctiesību ierobežojumus un piemēros vienkāršo likvidāciju.

Piemēram, ja personai ir liegts ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās, tā tiks izslēgta no komercreģistra un to nevarēs iecelt par sabiedrības valdes, padomes locekli, prokūristu.

Komercsabiedrības darbību varēs izbeigt, ja uzņēmumam trīs mēnešus nav valdes, sešus mēnešus nav iesniegtas nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai gada pārskats. Vienkāršotās likvidācijas process attieksies arī uz uzņēmumiem, kas trīs mēnešu laikā pēc darbības apturēšanas nebūs novērsuši norādītos trūkumus. Plašāk par grozījumiem lasiet LV portālā gada sākumā.

Atvieglota grāmatvedības kārtošana mikrouzņēmumiem

Grozījumi Gada pārskata likumā nosaka, ka mikrouzņēmumi papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem no nākamā gada varēs sagatavot saīsināto bilanci. Tie paredz, ka informāciju par uzņēmumu varēs norādīt bilances vai saīsinātās bilances beigās piezīmju veidā ar skaitļiem, tekstā vai tabulās.

Grozījumi Gada pārskata likumā stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī un būs piemērojami pārskatiem par 2013.gadu.

Jauns likums, kas atvieglos muitas formalitātes

Ar jauno gadu spēkā vairs nebūs likums "Par pievienotās vērtības nodokli", to aizstās jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums. Ar jauno likumu plānots īstenot skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidot precīzu un ar Eiropas Savienības tiesību normām saskaņotu nodokļu normatīvo bāzi, kā arī novērst dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas.

Pievienotās vērtības likums paredz, ka nebūs jāmaksā muitas nodoklis par importēto preču un komercpreču sūtījumiem no trešajām valstīm, ja to vērtība nepārsniegs 22 eiro līdzšinējo 10 eiro vietā. Tas ļaus mazināt administratīvo slogu pasta sūtījumu saņēmējiem un lietderīgāk izmantot resursus muitas maksājumu kontrolē.

Jaunā likuma principi plašāk izklāstīti LV portāla publikācijā.

Modernizēta administratīvo lietu skatīšana tiesās

Administratīvā procesa likuma grozījumi padarīs administratīvo tiesu darbu efektīvāku, ātrāku, un tādējādi iedzīvotājiem šīs tiesas kļūs pieejamākas.

No nākamā gada administratīvās tiesas faktiski pāriet uz rakstveida procesu kā pamatprocesu. Pirmās instances tiesa lietu izskatīs rakstveidā, ja vien lietas dalībnieks neprasīs izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa uzskatīs, ka apelācijas procesā lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nav nepieciešama tiesas sēde, arī otrās instances tiesvedība notiks rakstveidā.

Likuma grozījumi ievērojami maina un dažādo valsts nodevu sistēmu administratīvajā procesā tiesā. No nākamā gada lietas izskatīšana katrā nākamajā instancē būs dārgāka. Valsts nodeva par lietas ierosināšanas pieteikumu, kā arī par trešās personas ar patstāvīgajiem prasījumiem pieteikumu paliks līdzšinējā apmērā, taču par apelācijas sūdzību būs jāmaksā 40 latu. Tiks ieviests jauns maksājums – drošības nauda.

Grozījumi administratīvajā procesā paredz tiesās vairāk izmantot tehniskos līdzekļus – skaņu ierakstus un videokonferences.

Plašāk par grozījumiem Administratīvā procesa likumā lasiet LV portāla skaidrojumā šeit.

2013.gada valsts budžeta likums

Saeima 15.novembrī pieņēma Vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015.gadam, likumu "Par valsts budžetu 2013.gadam" un grozījumus 25 likumos, kas saistīti ar budžetu.

Sekojiet līdzi jaunumiem LV portālā, jo drīzumā ir gaidāms plašs informatīvais un tekstuālais skaidrojums par 2013.gada valsts budžeta likumu.

Uzziņai

Jāapzinās, ka šajā publikācijā nav apkopotas visas izmaiņas likumos, kas stājas spēkā ar 1.janvāri. Tie ir grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos un jau iepriekš spēkā stājušos likumu atsevišķas normas. Tiesību aktu jaunumiem, tiesisko regulējumu skaidrojumiem un izmaiņām normatīvajos aktos sekojiet līdzi LV portālā!

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU