NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
10. oktobrī, 2010
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Finanses
1
1

ERAF investīcijas Latvijas profesionālās izglītības iestādēs

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Šādu tīklu veidos kompetences centri un profesionālās izglītības iestādes Latvijā.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajām Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.–2015. gadam valstī tiek veidots diferencēts, demogrāfiskajām tendencēm atbilstošs profesionālās izglītības iestāžu tīkls, piedāvājot reģionālā un nacionālā līmenī sabalansētu profesionālās izglītības programmu apguvi un ievērojot sadarbības principu starp valsts institūcijām, pašvaldībām un nozaru asociācijām darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanā. Nozīmīgs atbalsts Latvijas profesionālās izglītības iestādēm ir 65 miljonus latu vērtie ERAF līdzekļi, kurus plānots apgūt līdz 2013. gadam.

Pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā pieejamās informācijas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) IZM ir saņēmusi 61 projektu pieteikumu, no tiem apstiprināti – 57. Vienošanās norisinās pakāpeniski, pašlaik VIAA ir parakstījusi sadarbības līgumus par 55 projektu īstenošanu ar 44 profesionālās izglītības iestādēm, t.sk. pašvaldībām. Kopumā plānots noslēgt 57 vienošanās, būtiski uzlabojot infrastruktūru 53 profesionālās izglītības iestādēs (no tām vismaz 10 profesionālās izglītības iestādes pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem). Kurzemē atbalstu saņems 8 profesionālās izglītības iestādes, Latgalē – 11, Vidzemē – 9, Zemgalē – 6 profesionālās izglītības iestādes, savukārt Rīgā un tās reģionā – 19 profesionālās izglītības iestādes.

Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta un pašvaldību līdzfinansējuma. Kopējais projektu ietvaros pieejamais finansējums ir 65 734 044 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 56 773 938 lati un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 8 960 106 lati.

Projektu īstenošanas gaitā tiks renovētas profesionālās izglītības iestāžu ēkas un būves, kā arī modernizēts mācību aprīkojums, būtiski uzlabojot kopējo infrastruktūru. Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 939 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitāti “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”” izpratnē infrastruktūras (jaunbūves, renovējamas un rekonstruējamas būves) uzlabošana var ietvert profesionālās izglītības iestādes ēku, būvju un telpu, tai skaitā dienesta viesnīcu, rekonstrukciju, renovāciju, jaunas ēkas būvniecību, esošo būvju vai to daļu nojaukšanu, ēku, būvju un telpu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un citus šajos noteikumos minētos būvniecības darbus (izglītības iestādes ēku un telpu, tai skaitā dienesta viesnīcu, energoefektivitātes pasākumi), ja minētā infrastruktūras uzlabošana tiek veikta esošā profesionālās izglītības iestādes ēku kompleksā. Jaunas ēkas būvniecība tiek atbalstīta, ja jaunbūves izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas ēkas rekonstrukcija.

MK noteikumi Nr. 939 noteic profesionālās izglītības iestādei piemērot vienu no statusiem:

profesionālās izglītības kompetences centrs – profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgās nozares pamatprofesijās un kuras uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un būt par jaunāko tehnoloģiju apguves vietu gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī pildīt eksaminācijas centru funkcijas, tajā skaitā neformālās izglītības atzīšanai;

profesionālās izglītības iestāde ar specializāciju – profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas iemaņu apgūšanai pamatprofesijās un kvalifikācijas ieguvei pamatprofesiju specializācijā noteiktā izglītības programmā;

profesionālās izglītības iestāde pamatiemaņu apgūšanai – profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas, kurās gūst pamatiemaņas vienā vai vairākās profesijās un kurās ir visa nepieciešamā materiālā bāze pamatiemaņu apgūšanai;

profesionālās izglītības iestādes filiāle – profesionālās izglītības iestādes struktūrvienība, kas teritoriāli atdalīta no profesionālās izglītības iestādes un kas īsteno izglītības programmas, kurās gūst pamatiemaņas vienā vai vairākās profesijās.

Aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros tiek atbalstīta arī mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju modernizācija, tai skaitā to iegāde, kā arī profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošināšana vismaz vienā profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmā prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās.

"Materiālais atbalsts skolai ir ļoti būtisks, jo lauksaimniecībā esam palikuši pie padomju laika tehnikas. M. Apsīte, Jāņmuižas profesionālās vidusskolas direktore."

ERAF līdzekļu apguve nodrošinās nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanai mehānikas un metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, transporta, būvniecības, kokapstrādes, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, tūrisma, tekstilapstrādes, radošo industriju tematiskajās jomās, kā arī bibliotēku, dabas zinātņu kabinetu modernizācijai un izglītības iestāžu pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Mūsdienīga mācību vide un materiāli tehniskā bāze ir priekšnoteikums kvalitatīvai, pilnvērtīgai un jauniešus saistošai profesionālajai izglītībai, uzskata projektā iesaistīto profesionālo izglītības iestāžu direktori. Tas būtiski uzlabos profesionālās izglītības prestižu, kvalitāti un mācību procesu atbilstoši nozaru vajadzībām.

Materiālais atbalsts skolām ir ļoti nepieciešams

Jāņmuižas profesionālās vidusskolas (JPV) direktore Maira Apsīte portālam LV.LV skaidro, ka skolai ir piešķirti vairāk nekā 862 tūkstoši latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma izglītības programmu – lauksaimniecība, būvniecība un ēdināšanas pakalpojumi – mācību aprīkojuma modernizēšanai. Papildus tiks aprīkoti dabaszinātņu kabineti, bibliotēka, kā arī pilnībā atjaunots informācijas tehnoloģiju nodrošinājums.

Pašlaik ir izstrādāta iepirkuma dokumentācija un nosūtīta Valsts izglītības attīstības aģentūrai pārbaudei. Pēc dokumentu saskaņošanas skola gatavojas izsludināt lauksaimniecības un būvniecības aprīkojuma iepirkuma konkursu. “Mūsu mērķis – vēl šajā gadā apgūt daļu piešķirto līdzekļu. Materiālais atbalsts skolai ir ļoti būtisks, jo lauksaimniecībā esam palikuši pie padomju laika tehnikas,” norāda M. Apsīte.

Iepirkumu JPV veiks pati, bet tai jārēķinās ar kopīgo izglītības stratēģiju, kāda ir tuvākajos novados, proti, mācību aprīkojumā tai nāksies dalīties ar blakus esošo Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu. Kā tas notiks – par to lems atbildīgā ministrija.

Jautāta, kā vērtē daudzos konkursus un ar tiem saistītās neskaitāmās pārsūdzības, direktore atzīst: “Protams, līdzekļu apguve raiti neiet – ir jāveic daudzas saskaņošanas.” Turklāt viņa nenoliedz, ka vadītājam tā ir liela atbildība – ieguldīt līdzekļus tā, lai ieguldījums perspektīvā attaisnotos. Tik lieli līdzekļi skolai piešķirti pirmoreiz, tāpēc izglītības iestādes vadītājai pagaidām nav iepirkumu organizēšanas negatīvās pieredzes.

Arī Saldus profesionālās vidusskolas direktora vietnieks ārzemju sakaros un projektos Aivars Ozols apliecina – ar 1. septembri skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar VIAA. Projekta gaitā tiks rekonstruētas trīs ēkas un uzbūvēta viena. Par piešķirtajiem līdzekļiem tiks labiekārtoti matemātikas un fizikas mācību priekšmetu kabineti un ierīkota moderna bibliotēka. A. Ozols atsaucas uz MK noteikumiem Nr. 939, kuri nosaka atbalstāmās izglītības programmas. Saldus profesionālajā vidusskolā tādas ir trīs – būvniecība, koka izstrādājumu izgatavošana un viesmīlības pakalpojumi. Lai modernizētu programmu apguvi, tiks iepirkts mācību aprīkojums, iekārtas, tai skaitā informācijas tehnoloģijas.

Barkavas arodvidusskola ir saņēmusi vairāk nekā 692 tūkstošus latu ERAF naudas, par ko iecerēts sakārtot mācību ražošanas korpusa infrastruktūru – jumtu, griestus, sienas, elektrību, apkuri, ventilāciju, ierīkot celiņus un uzbrauktuves, kā arī tualeti audzēkņiem ar īpašām vajadzībām.

Mācību aprīkojuma modernizācijas un infrastruktūras uzlabošanas projekta ietvaros ir atbalstīta būvdarbu un tūrisma mācību programmu apguves uzlabošana skolā. “Būs datorklases, ar datoriem tiks aprīkota lasītava,” skaidro skolas direktore Silvija Smeltere. Tāpat pedagogi cer izveidot arī tūrisma apguves laboratoriju ar ūdens procedūrām, bāra servisu, kamīntelpu.

Iepirkumi jau ir sākušies, skolā izveidotā Iepirkumu komisija pašlaik izskata visus piedāvājumus, un pavisam drīz tiks paziņots iepirkumu konkursa uzvarētājs. “Ja nebūs pārsūdzību, sāksies darbi,” cerot uz labu, teic skolas vadītāja.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU