DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
10. jūlijā, 2024
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

Maijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 8,4 % mazāks nekā pirms gada

2024. gada maijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,29 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 8,4 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 1,3 %, bet importa vērtība par 13,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 1,52 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,77 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2023. gada maiju ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 42,9 % līdz 46,3 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.

Šā gada piecos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 16,47 miljardus eiro – par 1,63 miljardiem eiro jeb 9 % mazāk nekā 2023. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 7,74 miljardus eiro (samazinājums par 479,5 milj. eiro jeb 5,8 %), bet importa – 8,73 miljardus eiro (samazinājums par 1 149,3 milj. eiro jeb 11,6 %).

Dati par 2023. gada oktobri, novembri un 2024. gada februāri precizēti.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2024. gada maijā salīdzinājumā ar 2023. gada maiju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 5,4 % mazāka, bet importa – par 15,7 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 4,8 %, bet importa vērtība samazinājās par 3 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2024. gada maijā, salīdzinot ar 2023. gada maiju:

2024. gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, vērojams importa samazinājums visās svarīgākajās preču grupās:

Maijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (19,3 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,5 %), Vācija (6,7 %) un Zviedrija (5,9 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,8 % no importa kopapjoma), Vācija (10,9 %), Polija (10,7 %) un Igaunija (8,6 %).

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta pieaugumu 2024. gada maijā salīdzinājumā ar 2023. gada maiju visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī eksporta pieaugums par 7,4 milj. eiro jeb 51 %. Sauszemes transporta līdzekļu, to daļu eksporta samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu eksporta samazinājums par 16,9 milj. eiro jeb 43,2 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2024. gada maijā

(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2023. g. maiju

2024. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 520 064

100

-1,3

3,4

-1,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

268 821

17,7

7,1

10,5

15,0

elektroierīces un elektroiekārtas

158 584

10,4

-1,2

0,2

-3,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

102 965

6,8

26,5

6,1

4,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

84 500

5,6

-7,5

5,0

0,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

75 472

5,0

-14,4

2,9

-3,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

67 350

4,4

-1,1

12,5

4,1

farmācijas produkti

52 386

3,4

8,0

19,3

-3,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

50 314

3,3

-4,6

2,1

3,1

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

42 886

2,8

6,5

7,5

7,6

plastmasas un to izstrādājumi

39 281

2,6

1,8

1,7

9,7

Sauszemes transporta līdzekļu, to daļu importa samazinājumu 2024. gada maijā salīdzinājumā ar 2023. gada maiju visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa samazinājums par 47 milj. eiro jeb 41,8 %, savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu – dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa samazinājums par 64,4 milj. eiro jeb 63,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2024. gada maijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2023. g. maiju

2024. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 765 557

100

-13,8

-1,6

-6,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

192 587

10,9

-24,5

40,2

-1,6

elektroierīces un elektroiekārtas

186 982

10,6

-4,6

-2,0

-5,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

156 075

8,8

-28,4

0,5

-4,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

144 634

8,2

-18,0

-1,6

-8,3

farmācijas produkti

73 218

4,1

-3,1

-9,7

-8,1

plastmasas un to izstrādājumi

73 153

4,1

-2,6

1,9

9,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

61 094

3,5

-19,2

-19,1

-6,3

dzelzs un tērauds

50 936

2,9

0,1

10,4

14,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

50 298

2,8

-6,7

5,7

16,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

42 235

2,4

-5,4

-0,7

1,8

2024. gada maijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 112 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 53 valstīm.

 

2024. gada maijā salīdzinājumā ar 2023. gada maiju Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 1,3 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā – par 1,8 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,6 procentpunktiem, bet importā – par 0,4 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2024. gada maijā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2023. g. maiju

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2023. g. maiju

Pavisam

1 520,1

100

-1,3

1 765,6

100

-13,8

Eiropas Savienības valstis

1 107,2

72,8

0,6

1 442,4

81,7

-11,8

eirozonas valstis

825,1

54,3

-0,4

1 102,3

62,4

-14,0

NVS valstis

121,4

8,0

-8,0

62,0

3,5

-23,1

pārējās valstis

291,5

19,2

-5,0

261,2

14,8

-21,2

2024. gada maijā, salīdzinot ar 2023. gada maiju, eksports uz Krievijas Federāciju samazinājās par 5 % un veidoja 84,7 milj. eiro. Samazinājumu visvairāk ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču eksporta kritums par 5,5 milj. eiro jeb 64,6 %. Imports šajā periodā no Krievijas Federācijas samazinājās par 33,4 % un veidoja 31,6 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja augu valsts produktu importa kritums par 13,5 milj. eiro jeb 97,6 %.

Eksports uz Ukrainu samazinājās par 35 % un bija 17,9 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja minerālproduktu eksporta kritums par 2,5 milj. eiro jeb 61,8 %. Imports no Ukrainas pieauga par 13,6 % un bija 26,3 milj. eiro. Pieaugumu galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kāpums par 2,7 milj. eiro jeb 65,6 %.

Eksports uz Baltkrieviju samazinājās par 7,8 % un bija 13,6 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksporta kritums par 2,3 milj. eiro jeb 70,4 %. Imports no Baltkrievijas palielinājās par 8,1 % un bija 16,4 milj. eiro. Importa pieaugumu no Baltkrievijas visvairāk ietekmēja plastmasas, kaučuka un to izstrādājumu importa pieaugums par 1 milj. eiro jeb 59,1 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ar Baltkrieviju, Krievijas Federāciju un Ukrainu 2024. gada maijā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 

2023. g. maiju

2024. g. aprīli

2023. g. maiju

2024. g. aprīli

Pavisam

1 520 064

100

-1,3

3,4

1 765 557

100

-13,8

-1,6

Baltkrievija

13 608

0,9

-7,8

24,2

16 431

0,9

8,1

30,2

Krievijas Federācija

84 724

5,6

-5,0

21,4

31 630

1,8

-33,4

-16,7

Ukraina

17 884

1,2

-35,0

-13,7

26 317

1,5

13,6

0,7

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Metodoloģiskā informācija:

Sākot ar datiem par 2024. gadu, Latvijas eksportā ieskaita datus par uzņēmumiem, kuri eksportējuši preces no Latvijas uz trešajām valstīm caur citām ES dalībvalstīm, tajās noformējot eksporta muitas deklarācijas preču izvedumam uz trešajām valstīm. 2024. gada maijā šo darījumu vērtība bija 7,1 milj. eiro jeb 0,5 % no kopējā eksporta.

Preces ārējā tirdzniecībā tiek ieskaitītas, ņemot vērā preču fizisko kustību. Lai gan komerciāls elektroenerģijas imports no Krievijas Federācijas ir pārtraukts, CSP elektroenerģijas importa un eksporta uzskaitei izmanto pārvades sistēmas operatora ikmēneša informāciju par elektroenerģijas fiziskās plūsmas pārvadi pāri Latvijas robežai, ieskaitot transportēto caur Latviju, izteiktu MWh. Elektroenerģijas fiziskās plūsmas vērtības aprēķiniem eiro tiek izmantota elektroenerģijas biržas “Nord Pool AS” norādītā mēneša vidējā cena.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI