DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
29. februārī, 2024
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

 Turpinās skolu tīkla sakārtošana Tukuma novada pašvaldībā 

Izglītojamo skaita samazināšanās un iespēja izvēlēties jebkuru savām interesēm un vajadzībām atbilstošu skolu ne tikai savas dzīvesvietas tuvumā vai novadā, bet visā Latvijā, ir aktualizējis jautājumu par skolu tīkla sakārtošanu. Arī Tukuma novads saskaras ar izaicinājumiem kā saglabāt skolas iespējami tuvāk skolēna dzīvesvietai, vienlaikus nezaudējot izglītības kvalitāti. 

“Skolēnu skaits Tukuma novada skolās katru gadu samazinās. Vecākiem ir iespēja izvēlēties jebkuru skolu, kurā izglītot savu atvasi, kas veicinājis izglītojamo aizplūšanu no lauku skolām. Šie smagie lēmumi par skolu slēgšanu primāri nav par ekonomisko ieguvumu, bet gan par izglītības kvalitāti, ko ir ļoti grūti nodrošināt mazās skolās ar mazu skolēnu skaitu. Rezultātā zaudētājs būs pats skolēns, un to mēs nedrīkstam pieļaut” pauž Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa. “Vienlaikus katrā Tukuma novada pagastā tiek saglabāta pirmsskolas izglītības iestāde uz kuras bāzes, mainoties ekonomiskajai vai demogrāfiskai situācija, skolu jebkurā brīdī būs iespējams atjaunot”, viņš turpina. 

Šobrīd tiek lemts par skolām, kurās izglītojamo skaits ir kritiski mazs. Pēdējo mēnešu laikā, sadarbojoties ar izglītības iestāžu vadītājiem, tiekoties ar izglītības iestāžu darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, pagastu konsultatīvajām padomēm, vecākiem, pašvaldības vadību un deputātiem,  ir veikta izglītības iestāžu izvērtēšana 38 dažādos kvantitatīvajos un kvalitatīvajos kritērijos (skolēnu skaits, sasniedzamība, pedagoģiskā personāla kapacitāte, izglītības programmu nodrošinājums, izglītības iestādes finansējums u.c.), veikta  risku un iespēju apzināšana, demogrāfiskās situācijas analīze un  izglītojamo skaita dinamikas izpēte par iepriekšējiem septiņiem gadiem un izglītojamo skaita prognozēšana nākamo septiņu gadu periodam.  

“Nepietiekamā izglītojamo skaita dēļ, dažās Tukuma pašvaldības izglītības iestādēs mācību process šobrīd tiek nodrošināts apvienotajās klasēs vai apvienotajās mācību stundās, kas, protams, atstāj ietekmi uz izglītības kvalitāti,” stāsta Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa. “Ikkatrs lēmums par izglītības iestāžu reorganizāciju ir emocionāls un tas viennozīmīgi atstāj dziļas pēdas ikkatras kopienas nākotnē. Tomēr esmu gandarīta, ka Tukuma novada pašvaldībā lēmumi par izmaiņām izglītības ekosistēmā tiek pieņemti iedziļinoties, izvērtējot un prognozējot,” bilst D.Strazdiņa. 

Tukuma novadā kopš 2018.gada reorganizētas deviņas izglītības iestādes, tomēr jautājums par skolu tīkla sakārtošanu joprojām ir un būs aktuāls, jo tas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam izglītojamajam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. Vienlaikus tā ir iespēja pedagogiem saņemt augstāku atalgojumu un stabilitāti. Analizējot mazo skolu darba kvalitāti, ir svarīgs ne tikai izglītojamo skaits iestādē, bet arī mācību procesa nodrošināšanas iespējas atbilstoši izglītojamo vajadzībām un valsts pamatizglītības standartā noteiktajām prasībām, pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums, mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides nodrošinājums. 

“Nākamais darbs, pēc šī lēmuma pieņemšanas, pašvaldībai ir transporta tīkla sakārtošana, lai bērniem pēc iespējas mazāk laika būtu jāvelta ceļā uz skolu. Šo jautājumu jau šobrīd esam sākuši risināt, tomēr darāmā vēl ir daudz,” turpmākos darāmos darbus ieskicē G.Važa. 

Vairākkārtīgi diskutējot ar Izglītības un zinātnes ministriju, objektīvi izvērtējot demogrāfisko situāciju un izglītojamo migrāciju novadā, Tukuma novada 2024.gada 29.februāra domes sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

 • noteikt, ka Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāde “Engures vidusskola” ir pieejamības izglītības iestāde, saglabājot vispārējās vidējās izglītības pakāpi; 
 • reorganizēt no 2025.gada 1.septembra Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Jaunpils vidusskola” par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Jaunpils pamatskola”, samazinot izglītības pakāpi no vidējās izglītības pakāpes uz pamatizglītības pakāpi, saglabājot pirmsskolas izglītības pakāpi, kā arī nodrošinot Jaunpils vidusskolas vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem 2024./2025. mācību gadā pabeigt izglītības programmas apguvi 12. klasē; 
 • lai stiprinātu Tukuma 3.pamatskolas telpu kapacitāti un nodrošinātu iespēju arī turpmāk skolā palielināt paralēlklašu komplektu skaitu, no 2024.gada 1. septembra pārtraukt pirmsskolas programmas īstenošanu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē “Tukuma 3. pamatskola”. Ar 2024./2025. mācību gadu ēkā, kurā šobrīd izvietotas pirmsskolas izglītības grupas,  nodrošināt pamatizglītības programmas īstenošanu. Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas programmas izglītojamajiem nodrošināt iespēju turpināt izglītības procesu Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”; 
 • reorganizēt no 2024. gada 1. septembra Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Cēres pamatskola” par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Cēres sākumskola”, īstenojot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas(1.-6.klase)  un saglabājot pirmsskolas izglītības pakāpi; 
 • reorganizēt no 2024. gada 1. septembra Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Pūres pamatskola”, likvidējot struktūrvienību – “Jaunsātu filiāle”. Nodrošināt vispārējās pamatizglītības programmas apguvi 1.-4.klašu izglītojamajiem Pūres pamatskolā un saglabāt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Abavniekos;  
 • ar 2024. gada 1. septembri reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Zemītes sākumskola” par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu “Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zemīte”, nosakot, ka Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādei “Zemīte” ir trīs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas - Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads, “Bērzi”, Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads un “Zemītes pils”, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads; 
 • noteikt, ka no 2025. gada 1. septembra Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāde “Sēmes sākumskola” īsteno sākumskolas izglītības programmu no 1. līdz 3. klasei.

Informācijai:  

Tukuma novada pašvaldībā ir 20 vispārējās izglītības iestādes: 

 • 3 sākumskolas (Zemītes sākumskola, Sēmes sākumskola, Milzkalnes sākumskola); 
 • 11 pamatskolas (Cēres pamatskola, Zantes pamatskola, Džūkstes pamatskola, Irlavas pamatskola, Tumes pamatskola, Smārdes pamatskola, Pūres pamatskola, Lapmežciema pamatskola, Tukuma 3.pamatskola, Kandavas Reģionālā pamatskola, Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskola); 
 • 5 vidusskolas (Jaunpils vidusskola, Engures vidusskola, Zemgales vidusskola, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Tukuma 2.vidusskola); 
 • 1 Valsts ģimnāzija – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija. 

Modelējot skolu tīklu Tukuma novadā atbilstoši piedāvātajiem kritērijiem, nepietiekams izglītojamo skaits ir Zemītes sākumskolā (1.-6.klasei kopā 26 izglītojamie), Cēres pamatskolā (1.-9.klasei kopā 49 izglītojamie), Tukuma 3.pamatskolā (4.-6.klašu posmā kopā 75 izglītojamie, 7.- 9.klašu posmā kopā 66 izglītojamie), Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālē (1.- 3.klašu posmā kopā 18 izglītojamie, 4.klasē – 4), Jaunpils vidusskolā (10.-12.klašu grupā kopā 17 izglītojamie), Engures vidusskolā (10.-12.klašu grupā kopā 28 izglītojamie). 

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI