TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
Signe Krūzkopa
LV portāls
19. martā, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes

Dažādi ierobežojumi arī tiesu sistēmas darbībā

FOTO: Paula Čurkste, LETA

Ar mērķi ierobežot koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, dažādi ierobežojumi noteikti arī tiesu sistēmas darbībā, pielāgojoties valstī noteiktajiem drošības un piesardzības pasākumiem. Apmeklētāji tiek aicināti izmantot daļu pakalpojumu attālināti, tiek ierobežota piekļuve tiesām un ieslodzījuma vietām.

īsumā
 • Līdz 14. aprīlim ieslodzītajiem pārtrauktas īslaicīgās un ilglaicīgās tikšanās ar radiniekiem, kā arī laulību reģistrācija.
 • Personām, kurām būs pamatota nepieciešamība apmeklēt tiesu klātienē, tiks lūgts rakstiski apliecināt, ka viņa vai viņas kontaktpersona pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis.
 • Latvijas Zvērinātu notāru padome aicina konsultēties ar notāriem attālināti un visas notariālās darbības veikt videokonferences režīmā.
 • Tieslietu sistēmā ieguldīts ievērojams darbs e-vides modernizēšanā un efektivitātes celšanā. Tādējādi praktiski visas tieslietu sistēmas iestādes piedāvā e-pakalpojumus.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz, ka:

 • Augstākās tiesas priekšsēdētājs, konsultējoties ar apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem, var noteikt kārtību un nosacījumus, kādā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai neizskata vai citādi ierobežo tiesvedības procesus, kas ir saistīti ar mutvārdu tiesas procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās;
 • ārkārtējās situācijas apstākļos var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam, arī paredzot iespēju noteikt notiesāto pirmstermiņa atbrīvošanas procedūru, ko veic ieslodzījuma vietas un Valsts probācijas dienests, kā arī noteikt tās izpildes termiņu pagarinājumu;
 • rīkojums ļauj Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei un Zvērinātu notāru padomei noteikt ierobežojumus vai lemt par apmeklētāju pieņemšanas pārtraukšanu zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses vietās.

Tiesas turpina darbu piesardzības režīmā

Latvijas tiesas darbu turpina un arī ārkārtējās situācijas apstākļos pilnā apjomā nodrošina pilsoņu tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Lai mazinātu iespējamos riskus, ārkārtējās situācijas laikā tiesās nozīmētās mutvārdu tiesas sēdes notiks tikai lietās, kas saistītas ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumos, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu u. c.).

Tiesām procesā iesaistītās personas savlaicīgi jāinformē par mutvārdu sēžu atlikšanu. Beidzoties ārkārtējai situācijai, nodrošināma atlikto lietu izskatīšana ārpus kārtas.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir apstiprinājis vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā, lai novērstu riskus tiesu darbinieku un sabiedrības veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Vadlīnijas noteic, ka neatliekamos gadījumos tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā, ja tas iespējams, organizē, izmantojot videokonferenci. Tomēr, ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē nodrošināmi īpaši piesardzības pasākumi, arī nepieciešamā distance. Savukārt lietu dalībnieki ir stingri aicināti nedoties uz tiesu, ja uz viņiem ir attiecināmi Ministru kabinetā noteiktie ierobežojumi vai ir jebkādas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes. Ikviens ir aicināts sazināties ar tiesu telefoniski vai elektroniski. Personām, kurām būs pamatota nepieciešamība apmeklēt tiesu klātienē, tiks lūgts rakstiski apliecināt, ka viņa vai viņas kontaktpersona pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējusi ārvalstis.

Lai ārkārtējās situācijas laikā pasargātu tiesu darbiniekus, tiesu kancelejas no privātpersonām pamatā nepieņems un neizsniegs dokumentus (arī zemesgrāmatu jautājumos), izņemot gadījumos, kad likumā noteikts, ka dokumentus tiesā var iesniegt tikai personiski (ievērojot drošības pasākumus). Tiesas dokumenti tiks paziņoti un tiesā dokumentus varēs iesniegt, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesā dokumentus varēs iesniegt, arī atstājot īpašā dokumentu nodošanas punktā vai pastkastē pie tiesas.

Jebkuru neskaidrību gadījumā jāsazinās ar tiesu. Tiesu kontaktinformācija ir atrodama portālā www.tiesas.lv.

Satversmes tiesa nodrošinās lietu izskatīšanas nepārtrauktību

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, Satversmes tiesa līdz šī gada 14. aprīlim veiks piesardzības pasākumus, lai mazinātu epidēmijas izplatīšanos, un pielāgos savu darba kārtību tā, lai tā atbilstu sabiedrības veselības interesēm.

Satversmes tiesa aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus no 2020. gada 13. marta primāri izmantot elektroniskās iespējas iesniegt pieteikumu tiesā vai arī ievietot to pie tiesas izvietotajā pastkastē, kas paredzēta tieši šim nolūkam. Lietas dalībniekiem iepazīšanās ar lietas materiāliem tiks nodrošināta elektroniskā veidā, pieprasījumu nosūtot uz tiesas e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Satversmes tiesa līdz nenoteiktam laikam atceļ jebkādus tādus pasākumus tiesas telpās, kas nav tieši saistīti ar tiesas spriešanu, – skolēnu ekskursijas, ārvalstu delegāciju vizītes, izglītojošus seminārus u. c.

Satversmes tiesas rīcības pamatā ir nepieciešamība aizsargāt sava personāla veselību un nodrošināt nepārtrauktu tiesas darbību, vienlaikus piedaloties valsts iestāžu īstenotajos pasākumos, kas vērsti uz to, lai ierobežotu vīrusa izplatību.

Atbilstīgi šai pielāgotajai kārtībai tiesas darbība tiks turpināta tik lielā mērā, cik to atļauj šībrīža ārkārtējā situācija. Taču, ja situācija mainīsies, tiks paziņota jaunā kārtība.

Lai uzdotu jautājumus, izmantot šo kontaktinformāciju:

 • saziņai par dokumentu iesniegšanu un dokumentu apriti lūgums zvanīt pa tālruni +371 67210274 vai rakstīt uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv;
 • saziņai par lietas materiāliem lietas dalībniekiem lūgums zvanīt pa tālruni +371 67830746 vai rakstīt uz e-pastu tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības administrācija pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Juridiskās palīdzības administrācija no 16. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc iesniegumu pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Lai nodrošinātu piesardzības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, no 16. marta līdz 14. aprīlim pakalpojumus saņemt būs iespējams tikai attālināti un e-vidē, pieprasījumu:

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Pils laukums 4, Rīga, LV- 1050;
 • parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi jpa@jpa.gov.lv vai uz iestādes e-adresi;
 • izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Informāciju par administrācijas pakalpojumu attālinātas pieprasīšanas iespējām un pieprasījumu aizpildīšanu iespējams saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstot uz e-pastu jpa@jpa.gov.lv.

Ieslodzītos varēs apmeklēt tikai procesu dalībnieki

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim Latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzītos varēs apmeklēt tikai procesu dalībnieki. Ieslodzījuma vietās skolas darbojas vai nu attālinātā režīmā, vai arī ir pārtraukušas savu darbu līdz ārkārtējās situācijas beigām. Tāpat ieslodzījuma vietās pārtraukti resocializācijas pasākumi, kuros iesaistītas trešās personas.

Atklātā tipa cietumu klientiem līdz ārkārtējās situācijas beigām liegts uzņemt viesus, kā arī liegts atstāt cietuma teritoriju, izņemot gadījumos, ja tie ir nodarbināti pie kāda komersanta, taču arī šis jautājums tuvākajās dienās tiks risināts.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšniece Ilona Spure norāda, ka līdz 14. aprīlim ieslodzītajiem pārtrauktas īslaicīgās un ilglaicīgās tikšanās ar radiniekiem, kā arī laulību reģistrācija. Šo tikšanās ierobežojumu iecerēts kompensēt ar biežākiem telefona zvaniem un videozvaniem.

“Ieslodzījuma vietas ir izolēta vide, tādēļ tajās ir jārīkojas īpaši uzmanīgi, lai pēc iespējas samazinātu risku ienest vīrusu. Savukārt, lai nodrošinātu ieslodzīto tikšanos ar procesa dalībniekiem, atsevišķos gadījumos varētu izmantot alternatīvus risinājumus. IeVP mēģinās kooperēties ar citām Tieslietu ministrijas (TM) padotības iestādēm, lai iegādātos papildu ierīces videokonferenču nodrošināšanai. Videokonferences varētu tikt izmantotas, lai mazinātu gadījumu skaitu, kad ieslodzītos nepieciešams konvojēt uz tiesu ēkām procesuālo darbību veikšanai,” norāda I. Spure.

Ieslodzījumu vietu pārvaldes centrālais aparāts uz ārkārtējās situācijas laiku pārtraucis uzņemt iedzīvotājus klātienē, bet aicina tos vērsties pārvaldē rakstiski.

Aicina notariālās darbības veikt attālināti

Ņemot vērā Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, Latvijas Zvērinātu notāru padome lūdz ikvienu izvērtēt, vai izvēlētais notariālais pakalpojums nepieciešams saņemšanai klātienē zvērināta notāra birojā.

Latvijas Zvērinātu notāru padome aicina izmantot iespēju konsultēties ar Latvijas zvērinātiem notāriem attālināti un visas notariālās darbības veikt videokonferences režīmā. Nosacījumi videokonferences norisei pieejami šeit.

Padome norāda arī uz to, ka līdz 14. aprīlim ir iespējami ierobežojumi klātienes vizītēm zvērinātu notāru birojos un ārpus tiem. Tāpēc ikvienam ieteicams arī pirms došanās pie zvērināta notāra uz vizīti, kas bija ieplānota līdz šim, noteikti sazināties ar notāra biroju.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes birojs līdz 14. aprīlim pieejams tikai neklātienē pa tālruni vai e-pastu.

Aicina iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus

Sakarā ar Covid-19 izplatību Latvijā Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus sargāt sevi un iespēju robežās izvairīties no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta un ministrijas padotībā esošu iestāžu klātienes apmeklējuma.

Tieslietu sistēmā ieguldīts ievērojams darbs e-vides modernizēšanā un efektivitātes celšanā. Tādējādi praktiski visas tieslietu sistēmas iestādes piedāvā e-pakalpojumus, jo tas ir iedzīvotājiem ērtākais un ātrākais veids, kā saņemt pakalpojumus.

Iedzīvotāji tiek aicināti rūpēties par savu veselību un izvairīties no iestāžu klātienes apmeklējuma, izmantojot iestāžu piedāvātos e-pakalpojumus, kurus ir iespējams pieprasīt elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Plašāka informācija par katru iestādi, pakalpojumiem, skaidrojumi un iestāžu konsultantu kontakttālruņi ir izvietoti katras iestādes mājaslapā.

Tieslietu ministrijas iestāžu darbinieki ir sagatavoti un sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan telefoniski, gan ar e-pastu starpniecību, skaidrojot visas nepieciešamās darbības, lai iestādes pakalpojumu būtu iespējams pieprasīt attālināti: elektroniski vai arī izmantojot pastu vai drošu elektronisko parakstu.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

6. aprīlī noslēdzās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Visi tiesību akti, kas attiecas uz Covid-19, vienkopus Likumi.lv.

Žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju izlase brīvpieejā - cīņas ar pandēmiju juridiskie aspekti.

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU