SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
27. janvārī, 2023
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Izglītība
22
22

Atbrīvojumam no valsts pārbaudījumiem būs nepieciešams ārsta speciālista vai ārstu konsīlija atzinums

Stājas spēkā 27.01.2023.

FOTO: Freepik.

27. janvārī stājas spēkā jauna kārtībā, kādā izglītojamie var tikt atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem. Tā paredz, ka turpmāk, lai skolēnu atbrīvotu no eksāmenu kārtošanas, būs nepieciešams ārsta speciālista vai ārstu konsīlija atzinums.

To paredz jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, kas aizstās 2003. gadā pieņemtos MK noteikumus Nr. 112.

Līdzšinējā kārtība un problēmas

Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka 9. vai 12. klases skolēnu varēja atbrīvot no valsts eksāmeniem par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi, pamatojoties uz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izrakstu un paša izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa), ja skolēns vēl nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu. 

Vienlaikus, kā norādīts jauno noteikumu projekta anotācijā, vairākos gadījumos izglītojamie, kuri bija atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, tomēr kārtoja tos valsts pārbaudījumus, īpaši latviešu valodas eksāmenu vai kādu no izvēles eksāmeniem, kuru rezultāti viņiem ir nozīmīgi turpmākajā izglītības pakāpē vai uzsākot darba gaitas.

Diskusija, vai līdzšinējā kārtība nebūtu maināma, aktualizējās, noslēdzoties kārtējiem noslēguma pārbaudījumiem 2022. gada vasarā, kad atklājās, ka aptuveni katrs desmitais skolēns no eksāmeniem ticis atbrīvots. Toreizējā Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece situāciju raksturoja kā “kliedzošu”, aicinot līdzšinējo sistēmu pārskatīt, piemēram, aizstājot ģimenes ārstu izsniegtos atbrīvojumus ar ārstu speciālistu apliecinājumiem.

Būs nepieciešams ārsta speciālista atzinums

Tāpat kā līdz šim, arī jaunais regulējums paredz, ka no valsts pārbaudījumiem var atbrīvot izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecinās ārsts speciālists, nevis ģimenes ārsts.

“Skolēns varēs tikt atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu saskaņā ar izrakstu no ārsta speciālista vai ārstu konsīlija. Tāpat būs nepieciešams iesniegums no skolēna vecākiem vai paša skolēna, ja viņš ir sasniedzis pilngadību,” informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Noteikumi paredz, ka psihiatra, neirologa vai hematoonkologa, vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes ar izrakstā iekļautu informāciju par ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem izglītības iestādē jāiesniedz līdz attiecīgā mācību gada 1. martam.

Savukārt ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā varēs iesniegt pēc 1. marta vai valsts pārbaudījumu norises laikā, ja skolēns akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā ārstniecības iestādē vai ambulatori, tādējādi neapmeklējot izglītības iestādi.

Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem pamatizglītības pakāpē varēs atbrīvot no valsts pārbaudījumiem ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Izglītojamie, kuri netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, būs tiesīgi saņemt savām speciālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus saskaņā ar MK noteikumiem “Par valsts pārbaudījumu norises kārtību” un “Par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

Kas notiks ar jau izsniegtajiem atbrīvojumiem no eksāmeniem

Ģimenes ārstu izraksti ar ieteikumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījumiem, kas izsniegti saskaņā ar līdz 26. janvārim spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, būs derīgi līdz 2022./2023. mācību gada beigām, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Jauno noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka Veselības inspekcija, veicot pārbaudes par [ģimenes] ārstu izsniegtajiem izrakstiem, konstatējusi, ka pārsvarā no eksāmeniem atbrīvotie skolēni arī līdz šim bija vērsušies pēc palīdzības pie ārstiem speciālistiem, kā arī saņēmuši viņu palīdzību un aprūpi. Tādējādi jaunais regulējums, nosakot, ka izrakstu ar ieteikumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījumiem izsniegs ārsts speciālists vai ārstu konsīlijs, vienlaikus palīdzēs mazināt ģimenes ārstu noslodzi.

Atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem bēgļiem un profesionāliem sportistiem

Tā kā Latvijā palielinās skolēnu skaits, kuri ir ieguvuši patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvo statusu un uzsākuši mācības pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpes beigu posmā, bet nav paspējuši apgūt valsts valodu tādā līmenī, lai varētu valsts pārbaudījumus kārtot latviešu valodā, jaunie noteikumi paredz no valsts pārbaudījumiem atbrīvot arī patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušas personas, kuras atbilstoši Patvēruma likumam iesniegušas patvēruma meklētāja personas dokumenta vai ārzemnieka personas apliecības kopiju, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju vai termiņuzturēšanās atļaujas kopiju un attiecīgajā mācību gadā uzsākušas mācības Latvijas izglītības iestādēs.

Vidusskolēnu, kurš ir olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībnieks un valsts pārbaudījumu norises laikā piedalās sporta federācijas apstiprinātās, sporta sacensību kalendārā iekļautās starptautiskajās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas, no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu. Vecākiem vai pašam jaunietim, ja viņš sasniedzis pilngadību, iesniegums IZM jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas, pievienojot attiecīgās sporta federācijas apliecinājumu.

Izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, tiks nodrošināta iespēja saņemt atbilstīgu izglītības dokumentu, ja vien izglītojamie izpildīs pārējās Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Tādējādi, tāpat kā līdz šim, no valsts pārbaudījumiem atbrīvotie izglītojamie varēs turpināt mācības nākamajā izglītības pakāpē.

Augstskolas var noteikt kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras bijušas atbrīvotas no valsts pārbaudījumiem. Gadījumos, kad no valsts pārbaudījumiem atbrīvotam izglītojamajam būs nepieciešams apliecināt savas valsts valodas prasmes, izglītojamais varēs nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu.

Labs saturs
22
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI