SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
20. oktobrī, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ekonomika
4
4

Gaismas avotiem ieviests jauns energomarķējums

Lai marķējums kļūtu pārredzamāks un saprotamāks, jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G, bet A+, A++ un A+++ klases vairs netiks izmantotas.

FOTO: Freepik

No 1. septembra ir stājies spēkā Eiropas Savienības regulējums, kas paredz jauna energomarķējuma ieviešanu gaismas avotiem, piemēram, spuldzēm. Lai marķējums kļūtu pārredzamāks un saprotamāks, jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G. Savukārt lampām, kuras tiek pārdotas bez spuldzītes, energomarķējums vairs nav jānorāda.

īsumā
 • Energomarķējuma mērķis ir nodrošināt pircējiem informāciju par energoresursu un citu resursu patēriņu, lai dažādus produktus savstarpēji varētu viegli salīdzināt.
 • No 2021. gada 15. septembra tiešsaistes veikalos gaismas avotiem norādāms tikai jaunais energomarķējums.
 • Lai marķējums kļūtu pārredzamāks un saprotamāks, jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G, bet A+, A++ un A+++ klases vairs netiks izmantotas. 
 • Gaismekļu marķējumam ir pievienots QR kods, kas nodrošina tiešu saikni ar ES produktu datubāzi.
 • Regula nosaka 18 mēnešu pārejas periodu, kurā vēl ir iespējams uz iepakojuma izmantot vecos energomarķējumus.

Lai arī regulējuma ieviešanas pārejas laiks turpināsies līdz 2023. gada 28. februārim, jau no 2021. gada 15. septembra tiešsaistes veikalos gaismas avotiem norādāms tikai jaunais energomarķējums, norāda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Kopumā aptver 15 grupas

PTAC Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vadītāja Edīte Biseniece skaidro, ka energomarķējuma prasības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES.

Spuldzēm un citiem gaismekļiem energomarķējuma prasības nosaka Regula (ES) 2019/2015, kas stājās spēkā 2019. gadā, bet to piemēro no 2021. gada 1. septembra. Nelielas izmaiņas jau noteiktajā regulējumā ieviesa Regula (ES) 2021/340.

Energomarķējuma mērķis ir nodrošināt pircējiem informāciju par energoresursu un citu resursu patēriņu, lai dažādus produktus varētu viegli salīdzināt. Energomarķējuma prasības ļoti skaidri nosaka, kas, kā un kur jāizvieto veikalos un internetveikalos.

Energomarķējuma etiķetes jāizvieto uz visām iekārtām, kuras pārdod Eiropas Savienībā un uz kurām attiecas prasība par marķējumu.

Ieviesa piecām grupām

Regula (ES) 2017/1369 kopumā nosaka energomarķējuma prasības 15 produktu grupām:

 • gaisa kondicionētājiem;
 • cepeškrāsnīm un tvaika nosūcējiem;
 • trauku mazgāšanas mašīnām (mājsaimniecības);
 • ūdens sildītājiem un karstā ūdens tvertnēm;
 • gaismas avotiem;
 • lokālajiem telpu sildītājiem;
 • telpu un kombinētajiem sildītājiem;
 • aukstumiekārtām (ledusskapjiem un saldētavām mājsaimniecībās) un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju;
 • profesionālām aukstumiekārtām;
 • cietā kurināmā katliem;
 • televizoriem un elektroniskajiem displejiem;
 • veļas žāvētājiem;
 • riepām;
 • ventilācijas iekārtām (dzīvojamo ēku);
 • veļas mazgāšanas mašīnām (mājsaimniecības).

Jauno marķējumu ieviešana tiek veikta pakāpeniski atkarībā no konkrētajām ES regulām. Nākamās preču grupas, kurās ieviesīs jauno marķējumu, būs kondicionētāji un veļas žāvētāji.

Jāatgādina, ka 1. martā energomarķējuma prasības jau mainījās piecām sadzīves preču grupām:

 • mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām;
 • veļas mazgājamajām mašīnām;
 • veļas mazgājamajām mašīnām ar žāvēšanas funkciju;
 • trauku mazgājamajām mašīnām;
 • televizoriem un elektroniskajiem displejiem.

Vairāk par to, kā ir mainījies energomarķējums šīm preču grupām un kas ir jāievēro tirgotājiem, ir pieejams šeit.

Uz ko attiecas gaismas avotu energomarķējuma regula

E. Biseniece skaidro, ka Regula (ES) 2019/2015 attiecas uz gaismas avotiem ar iebūvētu vadības bloku vai bez tā. Prasības jāpiemēro arī gaismas avotiem, kurus laiž tirgū saturošā ražojumā.

Kas ir gaismas avots? Tas ir ar elektroenerģiju darbināms ražojums, ar kuru paredzēts izstarot gaismu un/vai kuru tāda gaismas avota gadījumā, kurš nav kvēles gaismas avots, iespējams ieregulēt, lai tas izstarotu gaismu ar konkrētiem optiskajiem raksturlielumiem.

Savukārt saturošais ražojums ir ražojums, kurš satur vienu vai vairākus gaismas avotus un/vai atsevišķus vadības blokus. Piemēram, tie ir dažādi gaismekļi, lampas, kuriem var nomainīt spuldzītes.

Ja saturošo ražojumu nevar izjaukt, to nesabojājot, lai veiktu gaismas avota un atsevišķā vadības bloka verifikāciju, par gaismas avotu uzskata visu saturošo ražojumu.

Izņēmumi

Ir arī diezgan daudz izņēmumu, kuriem Regulu (ES) 2019/2015 nepiemēro. Tie ir:

 • elektroniskie displeji;
 • gaismas avoti ar akumulatoru darbināmos ražojumos;
 • velosipēdu un citu nemotorizētu transportlīdzekļu gaismas avoti;
 • gaismas avoti spektroskopijai un fotometriskiem lietojumiem;
 • īpaša pielietojuma gaismas avoti u. c.

E. Biseniece uzsver, ka regulu nepiemēro, piemēram, skatuvju apgaismojumam, fotokopēšanai domātajām spuldzēm vai satiksmes vadībai, – tiem gaismas avotiem, kuriem ir specifisks pielietojums.

Skala no A līdz G

Galvenās atšķirības starp veco un jauno energomarķējumu ir divas. Lai marķējums kļūtu pārredzamāks un saprotamāks, jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G, bet A+, A++ un A+++ klases vairs netiks izmantotas. 

Inženierkonsultatīvās firmas “Ekodoma” projektu vadītāja Anda Jēkabsone PTAC rīkotajā seminārā norādīja, ka šobrīd izmantotā marķēšanas skala ir zaudējusi savu efektivitāti. Arī atšķirība starp A+, A++ un A+++ klasēm patērētajiem ir kļuvusi neskaidra.

Jāatgādina, ka energoefektivitātes marķējumi tika ieviesti pirms vairāk nekā 20 gadiem. Produktiem ar augstu efektivitāti tika piešķirts A marķējums un produktiem ar zemu efektivitāti – F marķējums. Tādējādi ražotāji tika mudināti ieviest inovācijas, izmantojot energoefektīvākas tehnoloģijas.

Laika gaitā programma attīstījās, un tai tika pievienoti A+, A++ un A+++ marķējumi, t. i., ja kādam iekārtu veidam vairums ražojumu jau atbilda A klasei, šai skalai varēja pievienot vēl līdz trim papildklasēm: A+, A++ un A+++.

QR kods

Otra Regulā (ES) 2019/2015 noteiktā energomarķējuma atšķirība, salīdzinot ar iepriekšējo marķējumu, – gaismekļiem ir QR kods.

Tagad gaismekļu marķējumam ir pievienots QR kods, kas nodrošina tiešu saikni ar ES produktu datubāzi (Eiropas Ražojumu energomarķējuma datubāze jeb The European Product Database for Energy Labelling (EPREL)), ietverot informāciju, piemēram, par gaismas toni (silti balts, neitrāli balts, auksti balts), gaišuma regulēšanas iespējām, vidējo kalpošanas laiku un citiem rādītājiem.

Paralēli energoefektivitātes klasei energomarķējuma sistēma sniedz papildu informāciju par produktu. Informācija tiek parādīta uz produkta iepakojuma vai ir atrodama EPREL publiskajā daļā.

Izmaiņas regulējumā arī paredz –, ja gaismas avots nav izņemams, visa prece ir gaismas avots.

Regula nosaka, ka ražojumam ar nomaināmu spuldzi energomarķējums vairs nav vajadzīgs, lietošanas instrukcijā tikai jānorāda energoefektivitātes klase.

Jāreģistrē EPREL

Visi produkti ar energoefektivitātes marķējumu ražotājiem/piegādātājiem ir jāreģistrē datubāzē EPREL, kas sniedz patērētājiem svarīgu informāciju par energoefektivitāti un veicina tirgus uzraudzības pasākumus un noteikumu izpildi.

No 1. maija visiem gaismas avotiem, kuri ir tirgū, ir jābūt reģistrētiem EPREL datu bāzē.

Produkti, kuri tika laisti tirgū pirms 2021. gada 1. septembra, ir jāpārreģistrē šajā datubāzē, pamatojoties uz jauno regulējumu.

Produktiem, kuri laisti tirgū pēc 2021. gada 1. septembra, jaunajam energomarķējumam jābūt izvietotam uz produktu iepakojuma, tiešsaistes veikalos – produkta cenas tuvumā.

Pārejas periods

Regula nosaka 18 mēnešu pārejas periodu, kurā uz iepakojuma ir iespējams izmantot vecos energomarķējumus.

Produktus, kuri mazumtirgotājiem ir piegādāti pirms 2021. gada 1. septembra, veikalos joprojām var pārdot ar veco marķējumu, lai izvairītos no nepieciešamības ražot jaunus iepakojumus vai pārmarķēt produktus.

Pārejas laiks turpināsies līdz 2023. gada 28. februārim. Savukārt tiešsaistes veikalos no 2021. gada 15. septembra jaunais energomarķējums ir jānorāda visiem produktiem.

Tirgotāji var pieprasīt piegādātājiem jauno marķējumu, lai varētu pārmarķēt gaismas avotus nepieciešamības gadījumā arī pirms 2023. gada (piemēram, interneta veikali vai arī vienkārši veikali, kuriem to prasa pircēji, vai tas ir nepieciešams, piedaloties kādā iepirkumā u. tml.).

No 2023. gada 1. marta vecais marķējums, kas norādīts uz iepakojuma, tiek aizklāts ar uzlīmi tādā pašā izmērā ar jauno marķējumu.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU