SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
07. aprīlī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Ekonomika
11
11

Kādi veikali būs pieejami klātienē no 7. aprīļa

Stājas spēkā 07.04.2021.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

No 7. aprīļa tiek atļauta arī tirdzniecība atvērtā tirgus teritorijā, ielu tirdzniecība un nelieli gadatirgi.

FOTO: Ieva Makare, LETA

No šodienas, 7. aprīļa, ievērojot pastiprinātus epidemioloģiskās drošības noteikumus, darbu klātienē var atsākt visi veikali, kas atrodas ārpus lielajiem tirdzniecības centriem. Savukārt, lai novērstu cilvēku pastiprinātu pulcēšanos, tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2, drīkst darboties tikai veikali, kuros var iegādāties pirmās nepieciešamības preces (pārtiku, higiēnas preces, zāles, optiku), grāmatas, ziedus un preses izdevumus. Vienlaikus tiek pārtraukta līdzšinējā prakse distances tirdzniecībā iegādātās preces izsniegt lielo tirdzniecības centru veikalos – tas turpmāk būs liegts.

īsumā
 • Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, no 7. aprīļa klātienes tirdzniecību vairs neierobežos preču saraksti.
 • Neatkarīgi no preču sortimenta un tirdzniecības platības durvis pircējiem varēs vērt visi veikali, kuriem ir atsevišķa ieeja.
 • Lielajos t/c (>7000 m2) varēs darboties tikai pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas, optikas preču veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdzniecības vietas.
 • Mazākos tirdzniecības centros (<7000 m2) varēs strādāt visas tirdzniecības vietas.
 • No 7. aprīļa būs atļauta tirdzniecība atvērtā tirgus teritorijā, ielu tirdzniecība un nelieli gadatirgi.
 • Aizliegts ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos piedāvājumus, kas ir spēkā mazāk par septiņām dienām.
 • Visās tirdzniecības vietās ir obligāta prasība iecelt atbildīgo personu, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Katrā tirdzniecības vietā ir jāizstrādā un jādokumentē iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Par noteikumu neievērošanu vienlīdz atbildīgs ir gan pakalpojuma sniedzējs, gan saņēmējs.
 • Iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai neesamība, ja tā var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm, var būt pamats lēmumam par tirdzniecības vietas slēgšanu.

Speciālas prasības tirdzniecībai veikalos, tirdzniecības centros, tirgos un ielu tirdzniecībā turpmāk ir apkopotas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” II1 nodaļā.

Ievērojot pastiprinātas epidemioloģiskās drošības pasākumus, no 7. aprīļa darbu klātienē atļauts uzsākt visiem veikaliem, kas atrodas ārpus lielajiem tirdzniecības centriem (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2).

Lielie tirdzniecības centri (>7000 m2)

Plašāki ierobežojumi saglabājas lielajiem tirdzniecības centriem. Šāds lēmums pamatots epidemioloģijas ekspertu vērtējumā, ka lielo tirdzniecības centru pilnīga darbības atsākšana rada pārāk lielu pulcēšanās un saslimstības pieauguma risku. “Tirdzniecības centros, kuros darbojas vairākas atsevišķas tirdzniecības vietas iekštelpās, koncentrējas lielāks skaits cilvēku nekā atsevišķi izvietotos veikalos. Turklāt tirdzniecības centros ir pastiprināta cilvēku plūsma koplietošanas telpās, apmeklētājiem pārvietojoties no vienas tirdzniecības vietas uz otru,” teikts grozījumu projekta anotācijā.  

Noteikumu 24.18 punkts paredz, ka tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, var darboties tikai:

 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta;
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta;
 • aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • dzīvnieku barības veikali;
 • ziedu veikali;
 • grāmatnīcas;
 • preses tirdzniecības vietas.

Tāpat kā iepriekš tirdzniecības centros ir atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu u. c.), bet nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos.

Tirdzniecības vietā pa vienam un ar sejas masku

Tāpat kā līdz šim pilnīgi visām tirdzniecības vietām (veikalos, tirdzniecības centros, tirgus paviljonos), kurām ir atļauts darboties, ir jāievēro virkne piesardzības pasākumu, lai maksimāli novērstu drūzmēšanos un riskus vīrusa pārnesei no cilvēka uz cilvēku:

 • Tirdzniecības dalībnieki (gan pircēji, gan darbinieki) tirdzniecības laikā lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.
 • Tirdzniecības vietās neapkalpo pircējus, kuri nelieto mutes un deguna aizsegu (24.15 punkts).
 • Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums nodrošināt, ka apmeklētāji veikalā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kam nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona (MK noteikumu 24.1 punkts).
 • Tirdzniecības vietā vienlaikus drīkst atrasties ierobežots skaits pircēju. Vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs (24.2 punkts).
 • Pirms ieejas veikalā labi redzamā vietā jāizvieto informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā (24.3 punkts).
 • Vietās, kur tiek nodrošināta iepirkšanās grozu, ratu vai iepirkšanās somu pieejamība apmeklētājiem, to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Pircējiem atrasties šādās tirdzniecības vietās bez iepirkumu groziņa, ratiem vai tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja iepirkšanās somas ir aizliegts (24.4 punkts).
 • Veikalos jāgādā par to, ka tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma gan pie ieejām un izejām, gan vietās, kur notiek pastiprināta pircēju pulcēšanās (24.5 punkts). Ja infrastruktūra atļauj, ieeja ir jānodala no izejas.

Vēl tirgotājiem ir jāņem vērā, ka ir aizliegts ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos piedāvājumus, kas ir spēkā mazāk par septiņām dienām un varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā vai tirdzniecības centrā, tādējādi radot pulcēšanās risku. Minētais ierobežojums neattiecas uz preču atlaidēm (cenu zīmēm) tirdzniecības vietā (24.14 punkts).

Tirdzniecības centros, kuros kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, papildus vēl jānodrošina elektroniskas apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārtas uzstādīšana (24.7 5. punkts).

Jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma

Visās tirdzniecības vietās (veikalos, tirdzniecības centros, tirgus paviljonos) to īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai tirgus pārvaldītājam ir pienākums:

 • iecelt atbildīgo personu, kas organizē epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. Informācija par atbildīgo personu ir jāizvieto labi redzamā vietā (24.10 punktā);
 • izstrādāt un dokumentēt iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai (24.12 punkts).

Atbildīgajai personai ir pienākums atrasties tirdzniecības vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu (24.11 punkts).

Iekšējās kontroles sistēmā skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā (24.13 punkts) sniedz noteikumu 24.12 norādīto informāciju:

 • aprēķinus, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā;
 • procedūru, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita kontrole;
 • procedūru, kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās kontrole un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās);
 • atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

Ielu tirdzniecība un gadatirgi

No 7. aprīļa ir atļauts atsākt tirdzniecību atklātā tirgus teritorijā, ielu tirdzniecību, rīkot nelielus gadatirgus. Protams, ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 • ielu tirdzniecības organizēšanas vietā atrodas ne vairāk par 20 tirdzniecības dalībniekiem;
 • netiek rīkoti izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas);
 • tirdzniecības vieta ir norobežota, piemēram, ar žogu, norobežojošām lentēm, barjerām (noteikumu 24.17 punkts).

Organizējot tirdzniecību atklātā tirgus teritorijā un ielu tirdzniecībā, ir papildus jānodrošina 24.16 punktā minētais:

 • apmeklētāji un pārdevēji lieto mutes un deguna aizsegus;
 • labi redzamā vietā ir izvietota informācija par epidemioloģiskās drošības prasībām;
 • vismaz 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;
 • kontrolēta un regulēta apmeklētāju plūsma, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā starp apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz 2 metru distance;
 • tirdzniecības darbinieki nepulcējas darba pārtraukumos (piemēram, kafijas pauzēs, pusdienas pārtraukumos);
 • tiek iecelta atbildīgā persona, kas atrodas tirgus teritorijā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;
 • izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.

Dokumentācijas un vizuālo materiālu paraugi:

Par noteikumu neievērošanu sods gan tirgotājam, gan klientam

Par epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpumiem tirdzniecības vietās ir paredzēta administratīvā atbildība, kas noteikta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Turklāt par noteikumu neievērošanu vienlīdz atbildīgs ir gan pakalpojuma sniedzējs, gan saņēmējs.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. pantam par tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu piemēro naudas sodu:

 • fiziskai personai – no 10 līdz 2000 eiro;
 • juridiskai personai – no 140 līdz 5000 eiro.

Savukārt likuma 50.1 pants paredz, ka personai par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.

Tirdzniecības vietās (struktūrvienībās) vēl papildus jārēķinās ar to, ka gadījumā, ja nav izstrādāta vai ieviesta saimniecisko pakalpojumu sniegšanas iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un tas var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm, Valsts policija vai pašvaldības policija var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņemt rakstveida lēmumu par tirdzniecības vietas (struktūrvienības) slēgšanu apmeklētāju pieņemšanai uz laiku līdz septiņām dienām (52. pants).

Tirgotājiem un pircējiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts policija un pašvaldības policija, savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU