SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
26. februārī, 2021
Lasīšanai: 10 minūtes
13
13

Darbu atsāks frizieri, manikīri, pedikīri un podologi – kādi noteikumi jāievēro

Stājas spēkā 25.02.2021.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Aktualizēts 15. aprīlī.

Sniedzot friziera, manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumu, jāizmanto vienreizlietojamie cimdi un FFP-2 vai FFP-3 respirators bez vārsta. Manikīra, pedikīra vai podologa darba vietai jābūt aprīkotai arī ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju.

FOTO: Freepik

No pirmdienas, 1. marta, ievērojot stingrus drošības nosacījumus, darbu varēs atsākt daļa skaistumkopšanas speciālistu – frizieri, manikīri, pedikīri un podologi. Sniegt pakalpojumus, izbraucot pie klienta mājās, joprojām ir aizliegts. Ierobežojumi mīkstināti arī fotopakalpojumu sniedzējiem – sākot ar martu, atļauti individuāli fotogrāfu pakalpojumi ārpus telpām, kas līdz šim bija liegts.

īsumā
 • Ja pakalpojuma sniegšanas vietā vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, tad telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.
 • Ja vienam klientam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, tad telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance vai fiziska barjera.
 • Manikīra, pedikīra vai podologa darba vietai jābūt aprīkotai ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju.
 • Sniedzot friziera, manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumu, jāizmanto vienreiz lietojamie cimdi un FFP-2 vai FFP-3 respirators bez vārsta. Klientam obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (sejas maska).
 • Klientam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu, piemēram, žurnālus.
 • Pirms pakalpojuma sniegšanas jāveic pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana.
 • Pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē.
 • No 1. marta tiek atļautas individuālas fotosesijas ārpus telpām.

Stingras drošības prasības

Skaistumkopšanas speciālistiem – friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem –, kuri atsāks darbu 1. martā, būs jāievēro stingras drošības prasības, kas apkopotas MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” II.2 nodaļā.

Drošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas koncepts Covid-19 apstākļos ietver:

 • pastiprinātas drošības prasības klientu apkalpošanas organizēšanai;
 • distances ievērošanu pakalpojumu sniegšanas laikā;
 • individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu pakalpojuma sniedzējam;
 • dezinfekcijas līdzekļu lietošanu;
 • telpu vēdināšanu;
 • prasības darba piederumiem un aprīkojumam;
 • prasību pakalpojumu sniedzējiem noteikt personu, kas uzraudzīs epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.

Precizējot terminus, MK noteikumos Nr. 360 uz skaistumkopšanas pakalpojumiem turpmāk tiek attiecinātas arī citas līdzšinējās prasības, kas jāievēro dažādu saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem.

Klientu skaits atkarīgs no telpu platības

Līdzīgi kā citiem pakalpojumu sniedzējiem, arī sniedzot skaistumkopšanas pakalpojumus, ir jānodrošina noteikta telpu platība, kā arī fiziska distance vai barjera starp klientiem, ja telpu platība atļauj apkalpot vairākus cilvēkus vienlaikus. Noteikumu 24.21 un 24.22  punkts paredz:

 • ja pakalpojuma sniegšanas vietā vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, tad telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs;
 • ja vienam klientam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, tad telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija.

Noteikumu anotācijā tiek skaidrots: lai vienam apmeklētājam nodrošinātu vismaz 25 m2 lielu telpas platību, aprēķinot atļauto apmeklētāju skaitu, pieļaujama matemātiskā skaitļa noapaļošana uz augšu, ja cipars aiz komata ir vienāds ar 5 vai lielāks par to.

Piemēram: telpas platība ir 37,5 m2. Dalot ar 25 (platības minimums m2, kas jānodrošina vienam klientam), sanāk 1,5. Noapaļojot uz augšu, ir pieļaujami divi apmeklētāji.

Savukārt manikīra, pedikīra vai podologa darba vietai jābūt aprīkotai ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjerai jābūt vismaz vienu metru augstai un astoņdesmit centimetru platai (24.23 punkts).

Aizsargbarjerai jābūt nostiprinātai vai novietotai uz galda vai kušetes, vai zemes virsmas tā, lai aizsargbarjera neapgāztos vai nekustētos, paskaidrots anotācijā.

Ar sejas masku nebūs gana – jālieto respirators

Sniedzot friziera, manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumu, jāizmanto vienreiz lietojamie cimdi un FFP-2 vai FFP-3 respirators bez vārsta (24.24 punkta 11. apakšpunkts).

Noteikumu anotācijā uzsvērts, ka pakalpojumu sniedzējam ieteicams lietot arī sejas vizierus jeb sejas aizsargstiklu un aizsargbrilles, bet tie var tikt izmantoti tikai kā papildus individuālās aizsardzības līdzekļi.

Savukārt klientam obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (sejas maska).

Jāgādā, lai klients atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tikai tik ilgi, cik nepieciešams pakalpojuma saņemšanai (24.24 punkta 12. apakšpunkts).

Klientam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu, piemēram, žurnālus (24.24 punkta 13. apakšpunkts).

Pēc katra klienta izmantotā veļa jāmazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 grādu temperatūrā un pēc mazgāšanas jāgludina.

Pakalpojumu atsaka, ja:

 • klients nelieto mutes un deguna aizsegu;
 • klientam ir akūti respiratorie simptomi.

Pakalpojuma sniedzējam ne tikai ir jānodrošina, ka klients lieto mutes un deguna aizsegu (24.24 punkta 17.  apakšpunkts), bet arī pirms pakalpojuma sniegšanas jāveic pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana (24.24 punkta 15. apakšpunkts).

Personas, kuras nelieto mutes un deguna aizsegu vai to ir uzlikušas nepareizi, neielaiž telpās un netiek apkalpotas. Tas attiecas arī uz citu epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

Klientu plūsmas organizācija

Tāpat kā citiem saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, arī frizieriem, manikīriem, pedikīriem un podologiem, kā ierasts, jāpieņem klienti pēc iepriekšēja pieraksta, taču turpmāk tā ir obligāta prasība (6.7. apakšpunkts).

Organizējot pakalpojuma sniegšanu, jānodrošina, ka:

 • klienti pie viena meistara savstarpēji nesatiekas un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 20 minūtes (24.24 punkta 7. apakšpunkts);
 • pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona (24.24 punkta 6. apakšpunkts);
 • pakalpojumu sniegšanas starplaikos telpa tiek vēdināta vismaz 15 minūtes (24.24 punkta 9. apakšpunkts);
 • ja telpā darba vietas nav atsevišķi nodalītas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, tad pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde (24.24 punkta 8. apakšpunkts).

Plūsmas princips nozīmē to, ka vietās, kur var vienlaicīgi strādāt vairāki meistari, netiek pieņemti jauni klienti, kamēr visi meistari nav pabeiguši darbu un nav iespējams pilnvērtīgi izvēdināt un uzkopt telpu. 

Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:

 • uzskaitīt visus klientus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā (8.3. apakšpunkts);
 • papildus arī fiksēt pakalpojuma veidu, tā uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (24.24 punkta 10. apakšpunkts).

Minēto informāciju skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi (24.25 punkts). Veselības inspekcijas mājaslapā ir pieejams aptaujas anketas paraugs. 

Par darba uzsākšanu paziņo Veselības inspekcijai un aizpilda paškontroles lapu

Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējam par savu darbību ir jāpaziņo Veselības inspekcijai, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 693 “Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu”.

Atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējam ir jāaizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapa (Veselības inspekcijas mājaslapā ir pieejams paškontroles lapas paraugs)  un pēc pieprasījuma jāuzrāda tā uzraudzības un kontroles iestādei. Paškontroles lapa ir ceļvedis pakalpojuma sniedzējam, kas palīdz saprast, vai par visiem drošības pasākumiem ir padomāts.

Noteikumu 24.24 punkta 3. apakšpunkts paredz pienākumu norīkot personu, kas atbild par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Pakalpojuma sniedzējam pie ieejas labi redzamā vietā ir jāizvieto roku dezinfekcijas līdzeklis, kā arī informācija par epidemioloģiskās drošības prasībām latviešu, krievu un angļu valodā.

Izbraukt pie klienta mājās – aizliegts

Pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē.

Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājās (24.26 punkts).

Fotosesijas ārtelpās

Fotopakalpojumu sniegšana klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem) ir bijusi aizliegta kopš ārkārtējās situācijas sākuma – 6. novembra.

No 1. marta tiek atļautas individuālas fotosesijas ārpus telpām.

Fotosesijas norises nosacījumi:

 • pakalpojumu sniedz viens fotogrāfs;
 • pakalpojumu sniedz vienai personai;
 • pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam jāievēro 2 metru distance.

Par noteikumu neievērošanu sods gan pakalpojumu sniedzējam, gan klientam

Par epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība, kas noteikta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Turklāt par noteikumu neievērošanu vienlīdz atbildīgs ir gan pakalpojuma sniedzējs, gan saņēmējs.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. pantam par tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu piemēro naudas sodu:

 • fiziskai personai – no 10 līdz 2000 eiro;
 • juridiskai personai – no 140 līdz 5000 eiro.

Savukārt likuma 50.1 pants paredz, ka personai par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU