SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
23. novembrī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
1
61
1
61

Par savu uzkrājumu pensiju 2. līmenī interese ir jāizrāda pašiem

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks lēmumu un izvēli, kā rīkoties ar viņa darba mūžā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja pats nenodzīvo līdz pensijas vecumam, var mainīt neierobežotu reižu skaitu – atbilstoši savai dzīves situācijai.

FOTO: Zane Bitere, LETA

Ko darīt ar uzkrājumu pensiju 2. līmenī, katrs var izlemt pats savas dzīves laikā. Kopš gada sākuma šāda iespēja ir arī līdz pensijas vecuma sasniegšanai un domāta situācijām, ja dzīve apraujas agrāk. Pensiju 2. līmeņa dalībnieks var nodot šo naudu mantojumā vai arī norādīt cilvēku, kura pensiju 2. līmeņa kapitālam pievienot savam 2. līmeņa uzkrājumam. Visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem kopā pašreiz fondos ir uzkrāti gandrīz 5 miljardi eiro. Vienam vairāk, citam mazāk, jo pensiju 2. līmenī no algas katru mēnesi tiek pārskaitīti 6%. Gada laikā šo jauno likuma iespēju ir izmantojuši tikai 11%.

īsumā
  • Ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgo, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nenodzīvos līdz vecuma pensijas piešķiršanai.
  • Ja izvēle nav paziņota, uzkrājums nonāk kopējā pensiju budžetā. Šogad valsts pensiju budžetā pārskaitīts mirušo pensiju 2. līmeņa dalībnieku pensijas uzkrājums 9,433 miljonu eiro apmērā.
  • Iesniegumā par pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmantošanu var norādīt, ka tas tiek nodots mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā vai arī tas jāpievieno kādas konkrētas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, vai arī – ieskaitāms valsts pensiju speciālajā budžetā.
  • Pieprasot vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgi, pensiju 2. līmeņa dalībnieks savu uzkrājumu var apvienot ar 1. līmeņa kapitālu. Tad VSAA aprēķinās vecuma pensiju no kopējā (apvienotā) kapitāla. Otra izvēle ir saņemt otru pensijas maksājumu, ja ir iegādāta mūža pensijas polise.

Fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēles tiesības uzkrātā pensijas kapitāla izmantošanā ir paredzētas Valsts fondēto pensiju likuma 3.1 pantā.

Izvēle lēmumam par uzkrājumu

Kam atstāt naudu, izvēles ir vairākas. Pensiju 2. līmeņa dalībnieks savu uzkrājumu:

  • var nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
  • pievienot kādas citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pašam pensiju 2. līmeņa dalībniekam iesniegumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) jānorāda, kuru no iespējām viņš izvēlas. Ja izvēle ir uzkrājumu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā, tad iesniegumu var arī nerakstīt, jo šī izvēle ir pilnīgi visiem dalībniekiem automātiski, kamēr nav nomainīta pret citu.

Ja izvēle NAV paziņota, uzkrājums nonāk kopējā pensiju budžetā un pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiek izmantots apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķināšanai, ja ir apgādājamie. Ja apgādājamo nav, tad šis uzkrājums tiek izmantots solidāri jau esošajiem pensionāriem.

Izvēli izdarījusi tikai desmitā daļa

Jaunā likuma regulējuma pirmā gada pieredze rāda, ka tikai apmēram desmitā daļa pensiju 2. līmeņa dalībnieku ir izmantojuši iespēju atstāt savu uzkrājumu kādam konkrētam cilvēkam vai nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Diemžēl nereti ir gadījumi, kad pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirst pirms pensijas piešķiršanas, neizmantojis iespēju pensiju 2. līmeņa uzkrājumu atstāt saviem tuviniekiem.

Šogad (desmit mēnešos, līdz 31. oktobrim) miruši 4355 pensiju 2. līmeņa dalībnieki, bet tikai nepilni 8% no viņiem bija norādījuši VSAA, kā rīkoties ar viņu uzkrāto pensijas kapitālu, klāsta VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Summas, ko būtu varējuši saņemt mantinieki, ir bijušas no 22,41 eiro (minimālais uzkrātais kapitāls, ko var novēlēt) līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro. Deviņos mēnešos valsts pensiju budžetā pārskaitīts mirušo pensiju 2. līmeņa dalībnieku pensijas uzkrājums 9,433 miljonu eiro apmērā. Mantiniekiem izmaksāti 171,7 tūkstoši eiro, bet citu personu pensiju 2. līmenim pievienoti 258,7 tūkstoši eiro.

Visbiežāk izvēlas nodot mantojumā

Pensiju 2. līmenī kopš 2001. gada 1. jūlija ir obligāti iesaistīti visi sociālie apdrošinātie, kuri dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Sākot strādāt, no bruto algas tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, arī pensiju apdrošināšanai, līdz ar to strādājošie kļūst par pensiju 2. līmeņa “obligātajiem dalībniekiem”. Brīvprātīgi pensiju 2. līmenī varēja un var pieteikties pēc 1951. gada 1. jūlija dzimušie.

Pašreiz ir gandrīz 1,3 miljoni pensiju 2. līmeņa dalībnieku. Pēc VSAA datiem jaunākajiem dalībniekiem ir 15 gadu, vecākajiem – 69 gadi. Pensiju 2. līmeņa dalībniekam viņa kontā nauda paliek arī tad, ja kādu laiku nav strādāts, nav veiktas sociālās iemaksas.

Kopš gada sākuma VSAA ir saņēmusi 154 699 personu iesniegumus, tātad tikai 11% pensiju 2. līmeņa dalībnieku ir parūpējušies par to, kam atstāt savu pensijas uzkrājumu, dalībnieku interesi par uzkrājuma likteni raksturo I. Daine.

No tiem, kuri savu izvēli ir izdarījuši, lielākā daļa jeb 70% izvēlējušies savu uzkrājumu nāves gadījumā nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, 28% – pievienot norādītās personas pensiju 2. līmenim, bet pārējie – atstāt valsts budžetā.

Kā par savu uzkrājuma izmantošanu paziņot VSAA

VSAA mudina katru pensiju 2. līmeņa dalībnieku izdarīt savu izvēli un paziņot to VSAA, iesniedzot iesniegumu. Visērtāk to izdarīt portālā Latvija.lv vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv. Pensiju 2. līmeņa dalībnieka vietā to var izdarīt arī persona, kuru pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir pilnvarojis, un šai personai ir vai nu pilnvara, vai nākotnes pilnvarojums.

Savu izvēli cilvēks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu. VSAA ņems vērā pēdējo no saņemtajiem. VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilze Vindele skaidro, ka izvēli, kas notiks ar pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, var izdarīt atbilstoši savai dzīves situācijai.

Piemēram, ja persona ir uzsākusi darba attiecības, var sākotnēji izvēlēties savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā vai norādīt konkrētu personu, kuras kapitālam tas tiks pievienots. Nodibinot ģimeni un, kad ir jau bērni – izvēlēties ieskaitīt pensiju speciālajā budžetā, lai to ņemtu vērā apgādnieka zaudējuma pensijai. Kad bērni pieaug, atkal izvēlēties nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā vai norādīt konkrētu personu, kuras kapitālam tas tiks pievienots.

Dodoties pensijā, arī jāizdara izvēle – savai pensijai

Valsts fondēto pensiju likuma 7. panta pirmā daļa noteic, ka pensiju 2. līmeņa dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi), izvēlas vienu no šādām iespējām:

1) pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensijas 1. līmeņa kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) par pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Tas nozīmē, ka, pieprasot vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaikus, 2. līmeņa uzkrājumu var apvienot ar 1. līmeņa kapitālu. Tad VSAA aprēķinās vecuma pensiju no kopējā (apvienotā) kapitāla. Otra izvēle ir saņemt otru pensijas maksājumu, ja ir iegādāta mūža pensijas polise. Pašreiz četras apdrošināšanas sabiedrības piedāvā iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi 2. pensiju līmeņa dalībniekiem, katra ir noteikusi minimālo summu (mazākā – 2000 eiro, lielākā – 15 000 eiro), kāda nepieciešama šī apdrošināšanas līguma slēgšanai.

Kā jau teikts, tikai līdz vecumam pensijas pieprasīšanas dienai savu uzkrājumu pensijas 2. līmenī var nodot mantojumā vai norādīt personu, kuras kapitālam pievienot personas uzkrājumam. Ja gadījumā pensiju 2. līmeņa dalībnieks būs izdarījis izvēli atbilstoši Civillikumam vai norādītajai personai, bet nomirst laikā, kad ir pieprasīta vecuma pensija, bet vēl nav piešķirta, viņa izdarītā izvēle būs spēkā. Dodoties pensijā, jau ir jālemj, kā pašam izmantot 2. līmeņa kapitālu.

VSAA mājaslapā ir skaidrojoša informācija par pensiju sistēmas 2. līmeni, tostarp par pensiju 2. līmeņa kapitāla novēlēšanu, pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošanu, pieprasot vecuma pensiju, un citiem jautājumiem, kuri ir svarīgi gandrīz 1,3 miljoniem Latvijas iedzīvotāju.

Savukārt portālā www.latvija.lv var uzzināt situāciju par savu dalību 2. līmenī un savu uzkrājumu, izmantojot e-pakalpojumus:

Pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veida (2020. gada 1. oktobris)

               

Vecuma grupa

Dalībnieku skaits

Pavisam

tai skaitā

Kopā

vīrieši

sievietes

brīvprātīgie

obligātie

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

15

183

98

85

0

0

98

85

16

3,814

1,915

1,899

0

0

1,915

1,899

17

7,022

3,467

3,555

0

0

3,467

3,555

18

9,736

4,842

4,894

0

0

4,842

4,894

19

12,390

6,138

6,252

0

0

6,138

6,252

20

14,843

7,560

7,283

0

0

7,560

7,283

21

15,544

8,018

7,526

0

0

8,018

7,526

22

15,410

8,068

7,342

0

0

8,068

7,342

23

16,854

8,953

7,901

0

0

8,953

7,901

24

17,933

9,550

8,383

0

0

9,550

8,383

25

20,089

10,687

9,402

0

0

10,687

9,402

26

22,245

11,703

10,542

0

0

11,703

10,542

27

25,166

13,232

11,934

0

0

13,232

11,934

28

28,862

15,306

13,556

0

0

15,306

13,556

29

31,094

16,139

14,955

0

0

16,139

14,955

30

33,576

17,564

16,012

0

0

17564

16012

31

34,425

18,200

16,225

0

0

18200

16225

32

36,746

19,204

17,542

0

0

19204

17542

33

37,620

19,781

17,839

0

0

19781

17839

34

37,327

19,606

17,721

0

0

19606

17721

35

36,637

19,343

17,294

0

0

19343

17294

36

37,233

19,449

17,784

0

0

19449

17784

37

36,663

19,316

17,347

0

0

19316

17347

38

34,307

18,010

16,297

0

0

18010

16297

39

33,287

17,620

15,667

0

0

17620

15667

40

33,175

17,510

15,665

0

0

17510

15665

41

31,668

16,597

15,071

0

0

16597

15071

42

30,850

15,986

14,864

0

0

15986

14864

43

31,013

16,231

14,782

0

0

16231

14782

44

31,874

16,453

15,421

0

0

16453

15421

45

31,694

16,344

15,350

0

0

16344

15350

46

31,530

16,313

15,217

0

0

16313

15217

47

31,101

16,032

15,069

0

0

16032

15069

48

31,988

16,364

15,624

0

0

16364

15624

49

29,035

14,262

14,773

10,222

10,927

4,040

3,846

50

27,792

13,403

14,389

13,403

14,389

0

0

51

26,702

12,788

13,914

12,788

13,914

0

0

52

26,429

12,649

13,780

12,649

13,780

0

0

53

26,387

12,434

13,953

12,434

13,953

0

0

54

25,784

12,037

13,747

12,037

13,747

0

0

55

25,543

11,874

13,669

11,874

13,669

0

0

56

26,204

12,041

14,163

12,041

14,163

0

0

57

27,168

12,358

14,810

12,358

14,810

0

0

58

27,628

12,446

15,182

12,446

15,182

0

0

59

27,320

12,182

15,138

12,182

15,138

0

0

60

27,048

11,820

15,228

11,820

15,228

0

0

61

25,947

11,217

14,730

11,217

14,730

0

0

62

22,765

10,065

12,700

10,065

12,700

0

0

63

17,103

7,620

9,483

7,620

9,483

0

0

64

4,302

1,923

2,379

1,923

2,379

0

0

65

3,855

1,728

2,127

1,728

2,127

0

0

66

3,223

1,513

1,710

1,513

1,710

0

0

67

3,058

1,420

1,638

1,420

1,638

0

0

68

3,685

1,505

2,180

1,505

2,180

0

0

69

1,192

450

742

450

742

0

0

KOPĀ

1,292,069

649,334

642,735

183,695

216,589

465,639

426,146

Dalībnieku vidējais vecums

42,06

41,44

42,70

56,73

57,02

35,40

35,41

Avots: VSAA

Labs saturs
61
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU