SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
11. maijā, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
45
45

Laulības šķiršana attālināti – iespējama, ja ir e-paraksts

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Laulības šķiršana attālināti ir jauna iespēja, pie kuras jāpierod gan pašiem notāriem, gan sabiedrībai.

FOTO: Freepik

Attālinātie pakalpojumi mūsdienās kļūst arvien pieprasītāki. Juridisko jautājumu risināšana nav izņēmums. Arī šķirot laulību, iesaistītās puses var izvēlēties šo procedūru veikt attālināti. Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kura saviem iedzīvotājiem piedāvā šādu iespēju.

īsumā
  • Attālināta laulības šķiršana būtiski atvieglo šķiršanās procesu un ietaupa laiku gan laulātajiem, gan arī zvērinātam notāram.
  • Laulības šķiršanas procesā ir nepieciešama abu laulāto piedalīšanās un klātbūtne. Lai šķirtu laulību attālināti virtuālajā notāra birojā, ir nepieciešama abpusēja laulāto vienošanās un e-paraksts.

Statistika vēsta, ka ik gadu Latvijā tiek noslēgts vairāk nekā 13 tūkstoši laulību, bet aptuveni 5,6 tūkstoši laulāto pāru oficiāli šķiras. Kopš 2011. gada 1. februāra, kad laulības šķiršana ir iespējama pie zvērināta notāra, laulības šķiršanas lietu skaits kopumā ir palielinājies.

Taču novērojumi liecina – pārtraucot kopdzīvi, laulātie juridisko jautājumu kārtošanu nereti atliek uz vēlāku laiku. Dažkārt viņi pat gadiem ilgi var dzīvot šķirti, uzturēties dažādās pasaules malās, izveidot jaunas attiecības un uzsākt pilnīgi citu dzīvi, joprojām esot laulībā.

Iemesli, kāpēc cilvēkiem nav motivācijas sakārtot juridiskās formalitātes, varētu būt dažādi: ilgs tiesvedības process, grūtības atbraukt uz Latviju, iespējams, arī informācijas trūkums par alternatīvām iespējām šķirt laulību.

Kā zināms, laulības šķiršanas procesā ir nepieciešama abu laulāto piedalīšanās un klātbūtne, kas turklāt šobrīd, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, ir ierobežota. Šo iemeslu dēļ ir vērts atgādināt, ka normatīvais regulējums Latvijā dod iespēju šķirt laulību, izmantojot zvērināta notāra pakalpojumu attālināti. 

Laulības šķiršana pie zvērināta notāra

Pāri, kuri izlēmuši turpmāk iet katrs savu ceļu, šķirt laulību pie notāra izvēlas vairāku iemeslu dēļ: process ir vienkāršāks un daudz ātrāks. Arī izmaksu ziņā izmantot zvērināta notāra pakalpojumu ir lētāk. Nenoliedzami, tādējādi tiek būtiski atslogots arī tiesu darbs.

Taču Civillikuma 69. panta trešā daļa noteic, ka notārs var šķirt laulību Notariāta likumā noteiktajā kārtībā tikai tad, ja abi laulātie vienojas par laulības šķiršanu. Laulība ir šķirta no dienas, kad notārs ir taisījis laulības šķiršanas apliecību.

Nosacījumi laulības šķiršanai pie zvērināta notāra ir uzskaitīti Notariāta likuma 325. pantā. Kā jau minēts, pats galvenais priekšnoteikums – laulātie brīvprātīgi piekrīt un ir vienojušies šķirt laulību. Vēl viens nosacījums – ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, zvērināts notārs laulību šķir, ja laulātie ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.

Noslēgtā vienošanās uzliek abiem laulātajiem pienākumu pildīt uzņemtās saistības un ievērot vienošanās tekstā norādīto. Jāuzsver, ka strīdus par vienošanās saturu un pušu saistībām zvērināts notārs nerisina. Šos jautājumus var skatīt tikai tiesa.

Ja neviens no laulātajiem nav atsaucis iesniegumu un izbeidzis laulības šķiršanas procesu, laulība tiek šķirta 31. dienā pēc iesnieguma saņemšanas. Zvērināts notārs izsniedz katram laulātajam laulības šķiršanas apliecību un aktualizē informāciju Iedzīvotāju reģistrā. Tad laulība oficiāli tiek šķirta.

Laulības šķiršana virtuālajā notāra birojā

Neatkarīgi no tā, vai laulība tiek šķirta tiesā vai pie zvērināta notāra, abiem laulātajiem procesā jābūt klātesošiem. Minētais izriet no Civilprocesa likuma 236. panta, kas paredz, ka laulības šķiršanas lieta ir skatāma, piedaloties abām pusēm. Notariāta likuma 327. pants savukārt noteic, ka zvērināts notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu tikai tad, kad ir saņēmis abu laulāto kopīgu iesniegumu par laulības šķiršanu. Tas nozīmē, ka abiem laulātajiem ir jāierodas pie zvērināta notāra vai tiesā, jāparaksta nepieciešamā dokumentācija un jāapliecina, ka viņi vēlas šķirt laulību.

Latvijas Zvērinātu notāru padome ar tīmekļa vietnes www.latvijasnotars.lv starpniecību no 2019. gada 1. jūlija piedāvā arī attālināti1 veikt darījumus, kuros ir nepieciešama zvērināta notāra iesaiste. Attālināto pakalpojumu sarakstā ir arī laulības šķiršana.  

Pieteikšanās laulības šķiršanai notiek telefoniski un izmantojot vietni www.latvijasnotars.lv. Vietnē ir publicēts saraksts ar Latvijas zvērinātiem notāriem, kuri aktīvi izmanto virtuālo biroju savā ikdienas darbā un pārzina procesa norisi. Ar izvēlēto notāru sākumā būs jāsazinās, darot zināmu savu vajadzību.

Pirms attālinātais laulības šķiršanas process pie zvērināta notāra tiks uzsākts, laulātajiem pa pastu ierakstītā sūtījumā būs jānosūta laulības apliecības oriģināls vai kāds no Notariāta likuma 329. panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem, kas ir pielīdzināts laulības apliecības oriģinālam. Zvērināts notārs pievienos laulības apliecību laulāto iesniegumam par laulības šķiršanu.

Laulātajiem jāzina, ka laulības šķiršana attālināti notiek caur virtuālo notāra biroju, kurā vienlaikus var ierasties vairākas personas. Tas būtiski atvieglo procesa norisi: piemēram, ja laulātie atrodas dažādās vietās, arī dažādās valstīs, abi var vienlaikus būt klāt zvērināta notāra virtuālajā birojā un īstenot savu lēmumu par laulības šķiršanu.

Nepieciešams e-paraksts

Lai pie zvērināta notāra attālināti izšķirtu laulību, abiem laulātajiem būs nepieciešams drošs elektroniskais paraksts “eParaksts eID”, kas ir aktivizēts personas apliecībā, vai e-paraksts, kurš ir reģistrēts ar mobilo lietotni “eParaksts mobile”. Tāpat vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Personu identitāti zvērināts notārs pārbauda attālināti, izmantojot videozvanu. Proti, lai komunicētu un īstenotu laulības šķiršanas procesu, gan laulātajiem, gan zvērinātam notāram ir jānodrošina kamera un mikrofons. Dokumentācijas apmaiņa starp pusēm notiek virtuālajā birojā, elektroniski. Zvērināts notārs ievieto iesniegumu laulības šķiršanai, savukārt laulātie ievieto vienošanos, ja, piemēram, to ir sagatavojuši paši vai ar jurista palīdzību. Visa dokumentācija tiek parakstīta un pārbaudīta ar droša elektroniskā paraksta palīdzību. Dokumenti tiek apmainīti tiešsaistes režīmā un ir pieejami uzreiz, tiklīdz katra no pusēm ir parakstījusi dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes vietnē ir publicēta pamācība,2 kā darījumu veikšana attālināti notiek praksē, kā arī prasības, kuras jāizpilda, lai darījums varētu noritēt attālināti.

Apliecība par laulības šķiršanu, ko zvērināts notārs sagatavo pēc 30 kalendāra dienām no laulības šķiršanas iesnieguma saņemšanas un tā reģistrācijas laulības šķiršanas lietu reģistrā, tiek izsniegta katram laulātajam atsevišķi elektroniski vai tiek nosūtīta uz laulāto deklarēto dzīvesvietas adresi.

Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kurā iespējams šķirt laulību attālināti

Jāuzsver, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem ir iespēja attālināti šķirt laulību pie zvērināta notāra. Neviena cita Eiropas Savienības dalībvalsts šādu iespēju nepiedāvā. Lai šķirtu laulību, gandrīz vai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir jādodas uz tiesu.

Bez šaubām, laulības šķiršana attālināti ir jauna iespēja, pie kuras jāpierod gan pašiem notāriem, gan sabiedrībai. Liela sabiedrības daļa visus iespējamos darījumus un juridiskos jautājumus vēl arvien izvēlas risināt klātienē. Uz jautājumu, vai šāda rīcība ir pareizāka, ērtāka un drošāka, nevar atbildēt viennozīmīgi. Tomēr apstāklis, ka laulības šķiršana var notikt distancēti, ir liels solis uz priekšu Latvijas tieslietu sistēmā.

Bieži laulātie atrodas dažādās valstīs un nevar atbraukt uz Latviju, lai noformētu laulības šķiršanu. Arī pašreizējos apstākļos, kad zvērinātu notāru klātienes apmeklējums ir ierobežots, bet jautājums jānokārto steidzami, laulības šķiršana attālināti ir vislabākais situācijas risinājums.

1 Latvijas notāru pakalpojumi tagad ir pieejami arī attālināti. Latvijas notārs. [skatīts 30.03.2020.].

2 “Nosacījumi videokonsultācijas norisei”.

Labs saturs
45
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI