SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
23. septembrī, 2019
Lasīšanai: 13 minūtes
29
29

900 eiro pēc nodokļu nomaksas – kas veido karavīra atlīdzību

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Minimālā mēnešalga kareivim/matrozim, uzsākot profesionālo dienestu, ir 595 eiro “uz papīra” jeb vismaz 469,64 eiro “uz rokas”, pieņemot, ka karavīrs ir bez apgādājamajiem, viņam nav nekādu piemaksu, koeficients ir K7 (1,00) un neapliekamais minimums ir 230 eiro.

FOTO: Ieva Lūka, LETA

Karavīrs, uzsākot militāro karjeru, no 2019. gada 1. augusta katru mēnesi saņem konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību – 900 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas, informē Nacionālie bruņotie spēki. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem kareivim izdienas pirmajā gadā mēnešalga ir 595 eiro “uz papīra” jeb 469,64 eiro “uz rokas”. LV portāls skaidro, kas veido karavīra atlīdzību un ar ko atšķiras mēnešalga no kopējās karavīra darba samaksas.

īsumā
 • Karavīra atlīdzības sistēmu veido: darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.
 • Mēnešalgu karavīram nosaka atbilstoši piešķirtajai dienesta pakāpei, izdienai, iegūtās militārās izglītības atbilstībai piešķirtajai dienesta pakāpei un amatam noteiktajam kvalifikācijas kategorijas koeficientam.
 • Minimālā mēnešalga kareivim/matrozim, uzsākot profesionālo dienestu, ir 595 eiro “uz papīra” jeb vismaz 469,64 eiro “uz rokas”.
 • Papildus mēnešalgai katru mēnesi karavīram izmaksā 142,29 eiro kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, kā arī kompensāciju 298,80 eiro apmērā par karavīra dienas pamata uzturdevu.
 • Karavīram piešķiramās piemaksas var iedalīt sīkāk: vispārējās piemaksas; piemaksas starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, speciālās piemaksas (par uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku veselībai (dzīvībai), kā arī par dienestu apgrūtinātos apstākļos).
 • Karavīra atlīdzības pieaugums notiek visā dienesta laikā, pakāpeniski pārejot ne tikai uz augstāku dienesta pakāpi, bet arī pagarinot izdienu un profesionālo kompetenci noteiktā nozarē.
 • Papildus karavīram tiek nodrošinātas plašas sociālās garantijas, tostarp valsts apmaksāta veselības aprūpe (arī zobārstniecības pakalpojumi) un garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% no saņemtā atalgojuma.

Profesionālā dienesta karavīrs aktīvā dienesta laikā saņem atlīdzību, kuru kopš 2010. gada 1. janvāra nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas (AM) sniegto informāciju karavīra atlīdzības sistēmu veido:

 • darba samaksa (mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas balva);
 • sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana, citu noteikto izdevumu segšana);
 • atvaļinājumi (ikgadējais atvaļinājums, apmaksāts papildatvaļinājums, atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas, mācību atvaļinājums). 

Nosakot mēnešalgu, ņem vērā dienesta pakāpi un izdienu

Karavīra mēnešalgas apmērs un noteikšanas kārtība, ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, paredzēta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” (turpmāk tekstā – MK noteikumi). Proti, karavīram mēnešalgu nosaka atbilstoši piešķirtajai dienesta pakāpei, izdienai, iegūtās militārās izglītības atbilstībai piešķirtajai dienesta pakāpei un amatam noteiktajam kvalifikācijas kategorijas koeficientam.

Piemērs:

Izdiena

Mēnešalga atkarībā no dienesta pakāpes, izdienas un kategorijas (eiro)

kareivis, matrozis

dižkareivis, dižmatrozis

kaprālis

seržants

virsseržants, bocmanis

I

I

I

II

I

II

I

II

Par 1. gadu (bāze)

595

625

655

680

695

725

735

765

Par 2. gadu

615

645

675

700

715

745

755

785

Par 3. gadu

635

665

695

720

735

765

775

805

Par 10.–11. gadu

705

755

800

825

850

880

920

925

Par 20.–21. gadu

705

785

830

855

915

945

995

1025

Uzskatāma tabula ar pilnīgu informāciju par minimālo mēnešalgu karavīram pēc pakāpes, izdienas un kategorijas pieejama MK noteikumu 1. pielikumā.

AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākais referents Roberts Skraučs skaidro, ka minimālā mēnešalga kareivim/matrozim, uzsākot profesionālo dienestu, ir 595 eiro “uz papīra” jeb vismaz 469,64 eiro “uz rokas”, pieņemot, ka karavīrs ir bez apgādājamajiem, viņam nav nekādu piemaksu, koeficients ir K7 (1,00) un neapliekamais minimums ir 230 eiro.

Tāpat viņš norāda: “Karavīram iespējams noteikt arī II kategorijas mēnešalgas likmi, ņemot vērā dienesta pakāpi, izdienu, kā arī nosacījumu, ka viņš ir pabeidzis Militārā dienesta likumā paredzēto un savai dienesta pakāpei noteikto militārās izglītības kursu. Proti, ja kaprālim par pirmo gadu ir noteikta II kategorijas mēnešalgas likme, tad saskaņā ar MK noteikumiem viņš “uz papīra” saņem nevis 655 eiro, bet gan 680 eiro.

Kā veidojas 900 eiro atlīdzība pēc nodokļa nomaksas

Papildus mēnešalgai katru mēnesi karavīram izmaksā 142,29 eiro kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, kā arī kompensāciju 298,80 eiro apmērā par karavīra dienas pamata uzturdevu (9,96 eiro X 30 dienas), ja netiek nodrošināta ēdināšana, norāda R. Skraučs. Līdz ar to atlīdzība jaunajam kareivim ir 469,64 (mēnešalga pēc nodokļu nomaksas) + 142,29 (kompensācija) + 298,80 (kompensācija) jeb 910,73 eiro.

Viņš turpina, ka atbilstoši MK noteikumu 1. pielikumam karavīra mēnešalgu arī nosaka, reizinot to vēl ar attiecīgu koeficientu, kas atkarīgs no amatam noteiktās kvalifikācijas kategorijas:

 • kvalifikācijas kategorija K1 – koeficients 1,30;
 • kvalifikācijas kategorija K2 – koeficients 1,25;
 • kvalifikācijas kategorija K3 – koeficients 1,20;
 • kvalifikācijas kategorija K4 – koeficients 1,15;
 • kvalifikācijas kategorija K5 – koeficients 1,10;
 • kvalifikācijas kategorija K6 – koeficients 1,05;
 • kvalifikācijas kategorija K7 – koeficients 1,00.

Piemēram, jaunā kareivja/matroža situācijā augstāks koeficients par K7 (1,00) var tikt attiecināts tikai tad, ja viņš iestājies kā eksperts kādā jomā. “Pretējā gadījumā, iestājoties dienestā bez jebkādas kvalifikācijas, jaunā kareivja mēnešalga “uz papīra” tiek reizināta ar zemāko koeficientu 1,00 jeb paliek nemainīga,” skaidro AM pārstāvis.

Saskaņā ar MK noteikumiem kvalifikācijas kategoriju katram karavīra amatam nosaka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris saskaņā ar NBS komandiera izveidotas amatu vērtēšanas darba grupas ieteikumu.

Par ko var saņemt piemaksu

NBS mājaslapā papildus norādīts, ka piemaksas sīkāk iedala šādi:

 • vispārējās piemaksas;
 • piemaksas starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos;
 • speciālās piemaksas (par uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku veselībai (dzīvībai), kā arī par dienestu apgrūtinātos apstākļos).

Vispārējās piemaksas

Vispārējo piemaksu karavīrs var saņemt šādos gadījumos:

 • ne vairāk kā 30% apmērā no karavīram noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata dienesta pienākumiem viņš aizvieto prombūtnē esošu karavīru, pilda vakanta amata dienesta pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus;
 • ne vairāk par 50% apmērā no karavīram noteiktās mēnešalgas par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē, ja viņa amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana.

Vienlaikus karavīram, kurš saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē un piemaksas par papildu pienākumu veikšanu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt karavīram noteikto mēnešalgu.

Piemaksas starptautiskajās operācijās

Saskaņā ar MK noteikumiem karavīrs, piedaloties starptautiskajā operācijā, papildus mēnešalgai mēnesī saņem piemaksu 1423 eiro apmērā. Šo piemaksu karavīrs saņem proporcionāli laikam, kurā viņš piedalās starptautiskajā operācijā. Vienlaikus atkarībā no starptautiskās operācijas rakstura un drošības apstākļiem tās norises reģionā minēto piemaksu papildus reizina ar šādu koeficientu:

 • starptautiskās glābšanas operācijas un starptautiskās humānās operācijas: koeficients 1,0–1,5;
 • starptautiskās miera uzturēšanas operācijas: koeficients 1,3–1,8;
 • starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas: koeficients 1,6–1,9;
 • starptautiskās militārās operācijas, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) statūtu 51. pantā noteiktās neatņemamās ANO dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību: koeficients 2,0.

Aizsardzības ministrs noteiktā diapazona ietvaros katrā konkrētā gadījumā apstiprina koeficientu piemaksas aprēķināšanai par dalību iepriekš 1.–3. punktā minētajās starptautiskajās operācijās, pamatojoties uz NBS komandiera ieteikumu un militāro izvērtējumu par attiecīgās starptautiskās operācijas bīstamību un apdraudējuma raksturu.

Vienlaikus par piedalīšanos starptautiskajā operācijā karavīrs saņem piemaksu:

 • par nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu – 285 eiro mēnesī;
 • par gaisa kuģa apkalpes locekļa dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa – 8,60 eiro stundā, bet mēnesī ne vairāk kā 285 eiro;
 • par speciālo operāciju veikšanu – 285 eiro mēnesī.

Laikā, kad karavīrs saņem piemaksas par piedalīšanos starptautiskajās operācijās, viņam nemaksā citas MK noteikumos paredzētās piemaksas.

Speciālās piemaksas

Speciālā piemaksa ir piemaksa karavīram par dienesta pienākumu izpildi;

 • uz militārā kuģa jūrā – 1,80 eiro/h (ar nosacījumu, ka karavīrs nav iekļauts kuģa pasažieru sarakstā);
 • ja karavīrs ir gaisa kuģa apkalpes loceklis – 8,60 eiro/h (par tajā mēnesī nolidotajām stundām, par kuru karavīrs saņem atalgojumu);
 • ja karavīrs, kurš dalībai starptautiskajā operācijā norīkota ātrās reaģēšanas spēku kontingenta sastāvā atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas – 570 eiro mēnesī (proporcionāli laikam, kurā karavīrs dalībai starptautiskajā operācijā norīkota ātrās reaģēšanas spēku kontingenta sastāvā atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, līdz brīdim, kad ātrās reaģēšanas spēku kontingents ierodas starptautiskās operācijas rajonā).

Atbilstoši MK noteikumiem karavīrs var saņemt speciālo piemaksu līdz 25% apmērā no mēnešalgas arī par profesionalitāti un augstu dienesta izpildes kvalitāti, piemēram, sniedzot atbalstu karavīru apmācību, NBS kontingenta apmācību dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācību organizēšanā vai piedaloties to vadībā.

Vienlaikus par vienu un to pašu laikposmu karavīram var noteikt tikai vienu no speciālajām piemaksām. Tāpat, ja karavīram, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā, jau izmaksā algas pabalstu par dienestu ārvalstī, viņam neizmaksā speciālo piemaksu 1,80 eiro/h apmērā.

Atalgojuma izmaiņas karjeras gaitā

Karavīra atlīdzības pieaugums notiek visā dienesta laikā, pakāpeniski pārejot ne tikai uz augstāku dienesta pakāpi, bet arī pagarinot izdienu (pieredzi) un profesionālo kompetenci noteiktā nozarē (amata vērtējuma līmeni). Militārajā dienestā ir būtiska atšķirība no civilās vides, proti, jauni cilvēkresursi ieplūst tikai caur struktūras “pamatni” jeb kareivju un  dižkareivju līmeņa amatiem, norāda R. Skraučs. Viņš turpina, ka “tālākā izaugsme prasa ilgus gadus, mācību un praktiskās pieredzes uzkrāšanu, tāpēc svarīgi ir ne tikai piesaistīt jaunus, bet arī noturēt esošos karavīrus darbam ilgtermiņā”.

Kā skaidro AM pārstāvis, no 2019. gada 1. augusta karavīru minimālā algas likme visās pakāpēs ir palielināta par 75 eiro “uz papīra”: “No šī palielinājuma Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa ir 11% jeb 8,25 eiro, IIN 20% – 13,35 eiro vai IIN 23% – 15,60 eiro.” Līdz ar to, ņemot vērā  diferencēto neapliekamo minimumu, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra, “uz rokas” jūtamais algas palielinājums karavīriem var svārstīties no 50 līdz 55 eiro.

Kas vēl jāņem vērā

Atbilstoši AM sniegtajai informācijai, izvēloties militāro karjeru, karavīri iegūst stabilitāti, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, kas sākas ar 900 eiro pēc nodokļu nomaksas, karjeras izaugsmi, bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, arī starptautisko operāciju rajonos.

Tāpat karavīram tiek nodrošinātas plašas sociālās garantijas, tostarp valsts apmaksāta veselības aprūpe (arī zobārstniecības pakalpojumi) un garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% no saņemtā atalgojuma. Vienlaikus karavīriem ir tiesības savus bērnus iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas.

Saskaņā ar NBS sniegto informāciju karavīrs, kas:

 • iecelts augstākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā – tā pildīšanas laikā saņem piemaksu mēnešalgu starpības apjomā;
 • iecelts zemākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā – tā pildīšanas laikā saņem mēnešalgu atbilstoši savai dienesta pakāpei;
 • uz noteiktu laiku valsts interesēs iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā vai citā amatā – tā pildīšanas laikā saņem karavīram noteikto mēnešalgu, tostarp karavīram noteiktos pabalstus un kompensācijas;
 • saņem slimības pabalstu, kura apmērs ir mazāks par karavīra mēnešalgu, – saņem starpības kompensējumu no atalgojumam piešķirtajiem līdzekļiem;
 • atstādināts no amata – saņem mēnešalgu, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju;
 • bez attaisnojoša iemesla atstājis vienību vai dienesta vietu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradies noteiktā laikā dienesta vietā – par šo, kā arī patvaļīgā prombūtnē pavadīto laiku nesaņem mēnešalgu, piemaksas, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un šo laiku neieskaita viņa izdienas stāžā;
 • atrodas arestā – šajā laikā tiek nodrošināts ar uzturdevu, bet mēnešalgu, piemaksas un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai viņam neizmaksā.
Labs saturs
29
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI