SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Zaida Kalniņa
LV portāls
27. augustā, 2018
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Skola
20
20

Mācību gada sākums skolā – 1. vai 3. septembrī? Kādas ir vecāku tiesības?

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Vairums darba devēju Latvijā apzinās pirmās skolas dienas īpašo nozīmi un rada iespējas saviem darbiniekiem pavadīt šo dienu kopā ar bērniem.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

1. septembri mēdzam saukt par pirmo skolas dienu, un ierasti tiek pieņemts, ka 1. septembrī skolā sākas jaunais mācību gads.  Šogad 1. septembris iekrīt sestdienā, kas ir atpūtas diena.  Vai mācību gads var sākties atpūtas dienā? Ko par šo situāciju saka tiesību normas, un kādas ir vecāku iespējas pirmo skolas dienu neatkarīgi no bērna vecuma pavadīt kopā?

īsumā
  • Pirmā skolas diena šogad var būt gan Zinību dienā – 1. septembrī, gan 2018./ 2019. mācību gada pirmajā dienā – 3. septembrī. To skolas izlemj patstāvīgi.
  • Darba likums darba devējam nenosaka pienākumu piešķirt brīvdienu mācību gada pirmajā dienā.
  • Brīvdiena vecākiem, kuriem ir mazi skolas vecuma bērni, var būt iekļauta darba koplīgumā vai citos uzņēmuma normatīvajos aktos.
  • Valsts pārvaldes iestādēm ir atļauts piešķirt apmaksātu brīvdienu 1.–4. klases skolēnu vecākiem, ja iestādei tam ir finansējums.
  • Abi vecāki šajā dienā var izmantot arī likumā paredzēto papildatvaļinājumu.
  • Vecāki var lūgt piešķirt neapmaksātu brīvdienu vai lūgt atbrīvot no darba uz dažām stundām.

Pirmā skolas diena – 1. vai 3. septembrī?

Ieskatoties kalendārā, redzam, ka 1. septembrim ir piešķirts īpašs apzīmējums – Zinību diena. Tas ir noteikts likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 2.pantā, piešķirot šai dienai atzīmējamās dienas statusu. Šogad 1. septembris iekrīt atpūtas dienā – sestdienā, kas gan nevienam neliedz iespēju Zinību dienu sev un bērniem padarīt īpašu.

Jautājums var rasties par Zinību dienas saistību ar jaunā mācību gada sākumu skolās, ko ierasti saista ar 1. septembri.  Vai 2018./2019. mācību gada pirmā diena var būt atpūtas dienā, sestdienā?

Ieskatoties citā normatīvajā aktā – Ministru kabineta noteikumos Nr. 763 “Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”, to 2. punktā lasāms, ka mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

Kā LV portālam skaidro Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte Brigita Fricsone, jā, pirmā skolas diena šogad kādās skolās var būt arī 1. septembrī: “Šis nav pirmais gads, kad 1. septembris iekrīt nedēļas atpūtas dienā. Un, tā kā šī diena ir noteikta kā atzīmējamā diena, proti, Zinību diena, gan atsevišķas pašvaldības, gan pašas izglītības iestādes izvēlas sākt mācību gadu tieši šajā dienā.

Ja izvēle ir aicināt skolēnus uz skolu svētkos jeb Zinību dienā, tad tas ir noformējams ar izglītības iestādes vadītāja izdotu rīkojumu. Tas nozīmē, ka gan izglītojamiem, gan visiem izglītības iestādes darbiniekiem jāierodas skolā un darbā atpūtas dienā. Ja skatāmies strikti pēc Darba likuma, saskaņā ar 143. panta ceturto daļu iesaistīšana darbā nedēļas atpūtas dienā jākompensē ar citu atpūtas dienu jebkurā 14 dienu laikā.”

Tātad gan pašvaldība, gan katra izglītības iestāde ir tiesīga lemt, kad aicināt skolēnus uz pirmo dienu – 1. vai 3. septembrī, jo normatīvie akti šo jautājumu neregulē.

Tā kā ne visas izglītības iestādes pieņem lēmumu par aicināšanu uz skolu izejamā dienā, gan vecākiem, gan skolēniem ir jāseko līdzi informācijai, piemēram, skolas mājaslapā, lai noskaidrotu, kad ir jāierodas skolā.

Kā pirmajā skolas dienā būt kopā ar savu bērnu?

Kaut gan Darba likums darba devējam nenosaka pienākumu vecākiem, īpaši tiem, kuriem ir mazi skolas vecuma bērni, piešķirt mācību gada pirmo skolas dienu kā brīvdienu, vairums darba devēju Latvijā apzinās pirmās skolas dienas īpašo nozīmi un rada iespējas saviem darbiniekiem pavadīt šo dienu kopā ar bērniem.

Šādas tiesības var būt iekļautas darba koplīgumā vai citos paša uzņēmuma izdotos normatīvajos aktos, piemēram, sociālo garantiju nolikumā. To ir vērts laikus noskaidrot, vēršoties pie darba devēja vai personāldaļas vadītāja. Tas var būt noteikts arī darba līgumā.

Valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, arī Valsts policijas amatpersonām, kas ir jaunāko klašu bērnu vecāki, ir atļauts pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros piešķirt apmaksātu brīvdienu. To paredz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtajā daļā noteiktais, ka “valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus”. Ar papildu atlīdzību saistīts pasākums var būt viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē.

Ja darbavietā nav noslēgts ne koplīgums, ne pieņemts sociālo garantiju nolikums, kas paredz elastīgāku sociālo garantiju politiku, nekā noteikts normatīvajos aktos, kā arī tiesības izmantot pirmo skolas dienu nav noteiktas darba līgumā, var izmantot dažas citas iespējas:

  • Darbinieks var izmantot Darba likuma 151. pantā bērnu vecākiem noteiktās tiesības uz papildatvaļinājuma dienu vai dienām, ko var izmantot pēc vecāku vēlmēm.  Jāatceras, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Vēl jāņem vērā, ka tiesības uz papildatvaļinājumu ir abiem vecākiem neatkarīgi no tā, vai bērns dzīvo pie viena no vecākiem vai ar abiem vecākiem kopā. Tātad, ja viens no vecākiem nedzīvo kopā ar bērnu, tam ir tiesības izmantot papildatvaļinājuma dienu vai dienas.
  • Veidojot darba grafiku uzņēmumos, kur darbinieki strādā maiņās, darbinieks var lūgt darba devējam iespēju robežās darba maiņu šajā dienā neielikt un pirmo skolas dienu piešķirt kā brīvdienu. Tāpat var apsvērt iespēju darbiniekiem savstarpēji samainīties.
  • Darbinieks var arī rakstveidā lūgt darba devēju šajā dienā piešķirt neapmaksātu brīvdienu.

Der atcerēties, ka, piešķirot brīvdienu, attiecībā uz visiem darbiniekiem ir jāievēro vienlīdzīgu tiesību princips.  Tāda situācija, ka vieniem darbiniekiem vienādos apstākļos darba dienu apmaksā, bet citiem tādos pašos apstākļos darba dienu neapmaksā, nedrīkst veidoties.  Tātad ir jāparedz vienoti kritēriji, piemēram, 1.–4. klases skolēnu vecākiem pirmā skolas diena ir apmaksāta brīva diena, bet 5.–12. klases skolēnu vecākiem ir iespēja izmantot neapmaksātu brīvu dienu.

Visbeidzot, darbinieks var lūgt darba devēju atbrīvot viņu no darba uz dažām stundām, tādējādi klātesot bērnam skolā svinīgajā brīdī.

Tā kā mūsdienu dzīves ritms ir pietiekami dinamisks, ikvienu no iepriekš minētajām situācijām, kā būt kopā ar bērnu viņa pirmajā skolas dienā, darbiniekam pirms attiecīgās dienas ar darba devēju būtu vēlams vēlreiz saskaņot, informējot par savu prombūtni.

Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI