AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
19. janvārī, 2018
Lasīšanai: 4 minūtes
1
2
1
2

Noteikumi lielākam pabalstam audžuģimenēm

Stājas spēkā 19.01.2018.

FOTO: Freepik

Šodien, 19. janvārī, stājas spēkā grozījumi Audžuģimenes noteikumos par pabalsta palielinājumu audžuģimenē ievietota bērna uzturam.

Maksājuma palielinājums paredzēts Ministru kabineta noteikumu "Audžuģimeņu noteikumi" grozījumos.

Pašvaldībām ir pienākums izmaksāt lielāku pabalstu par bērna uzturu, kurš ievietots audžuģimenē, pielīdzinot to divkāršam minimālo uzturlīdzekļu apmēram. Līdz ar to bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas ir 215 eiro, no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro.

Tā kā šo pabalstu izmaksā pašvaldības, tad atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem valsts piešķirs mērķdotāciju pašvaldībām 50 procentu apmērā no finanšu pieauguma par pabalsta bērna uzturam apmēra palielināšanu, informē Labklājības ministrija (LM).

Pabalsts bērna uzturam noteikts līdzīgi minimālajiem uzturlīdzekļiem, kādus ik mēnesi ir pienākums vecākam nodrošināt katram bērnam neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa atbilstoši MK noteikumiem par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Līdz ar to pabalstam bērna uzturam nosakāms divkāršais (abiem vecākiem kopā jānodrošina uzturlīdzekļi dubultā apmērā) valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs atkarībā no bērna vecuma.

LM norāda, ka atbilstoši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtajiem datiem 2017. gada oktobrī audžuģimenēs atradās 387 bērni vecumā līdz septiņiem gadiem un 811 bērni vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem.

Valsts sociālo pabalstu likumā noteikts, ka atlīdzību par audžuģimenes (izņemot specializēto audžuģimeni) pienākumu pildīšanu piešķir audžuģimenes loceklim (personai), kurš normatīvajos aktos par audžuģimenēm noteiktajā kārtībā ieguvis audžuģimenes statusu un kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita audžuģimenē.

Audžuģimenes noteikumos paredzēts, ka bāriņtiesa, ievietojot bērnu audžuģimenē, noskaidro bērna viedokli un ievēro bērna intereses, kā arī izvērtē, vai audžuģimene spēs nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus un aprūpi bērnam.

Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

Bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

Bāriņtiesa var ievietot bērnu audžuģimenē šādos gadījumos:

  1. bērna vecāki ir miruši;
  2. bērns ir atrasts;
  3. bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
  4. bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
  5. bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
  6. izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni;
  7. bērna vecāku ilgstoša slimība.

Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS