AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
09. jūnijā, 2017
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
3
3

Uzņēmumu reģistram jauns pakalpojumu cenrādis un informācijas izsniegšanas kārtība

Jaunie noteikumi paredz Uzņēmumu reģistrā atteikties no diferencētas maksas par izziņu un dokumentu izsniegšanu atbilstoši termiņam, kādā tie tiek izsniegti, kā arī maksas diferencēšanas atbilstoši dokumentu veidam un lapu skaitam.

FOTO: Freepik

Šodien stājas spēkā 6. jūnijā Ministru kabinetā pieņemtie noteikumu grozījumi par Uzņēmumu reģistra (UR) maksas pakalpojumiem un informācijas izsniegšanu. Noteikumi paredz būtiskas izmaiņas līdzšinējo pakalpojumu cenrādī un jaunu UR maksas pakalpojumu ieviešanu.
īsumā
  • Jaunajā UR maksas pakalpojumu cenrādī ir iekļauti 12 pakalpojumu veidi.
  • Maksas pakalpojumu cenrāža pozīcijas no 73 samazinātas uz 30.
  • Ņemot vērā UR klientu ieteikumus, minētie noteikumi paredz arī jaunus maksas pakalpojumus, piemēram, dokumentu pirmspārbaudi.
  • Ir mainīts princips maksas noteikšanai – elektroniski pieprasītu informāciju var saņemt ātrāk un lētāk.
  • Jaunie noteikumi paredz, ka gada pārskats un tam pievienotie dokumenti informācijas pieprasītājam izsniedzami tikai elektroniskā formā, un izsniegšanas termiņš tiek noteikts divas darbdienas.

Atbilstoši ES direktīvai 2012/17/ES no šī gada 8. jūnija visiem ES iedzīvotājiem ir jānodrošina iespēja meklēt un pieprasīt informāciju no jebkura ES uzņēmumu reģistra Eiropas e-tiesiskuma (e-justice) portālā. Lai izpildītu direktīvas prasības, ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem", kas nosaka UR atteikšanos no diferencētas maksas par izziņu un dokumentu izsniegšanu atbilstoši termiņam, kādā tie tiek izsniegti, kā arī maksas diferencēšanas atbilstoši dokumentu veidam un lapu skaitam, jo pie spēkā esošās izziņu un dokumentu izsniegšanas sistēmas un maksas noteikšanas kārtības nav iespējams nodrošināt tūlītēju izziņu un dokumentu iegādes iespēju tiešsaistē. No šodienas spēkā ir stājušies MK noteikumi Nr. 296 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem"".

Tā kā informācijas izsniegšanas kārtība, tostarp termiņi, ir noteikta arī Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi", veikti grozījumi arī šajā normatīvajā aktā. No šodienas spēkā ir stājušies MK noteikumi Nr. 297 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi"".

Jauns cenrādis

Jaunajā UR maksas pakalpojumu cenrādī ir iekļauti 12 pakalpojumu veidi, tajā skaitā dažādas informācijas sagatavošana un izsniegšana (izziņas, dokumentu kopijas, gada pārskatu izsniegšana), paraksta apliecināšana, ieraksta izdarīšana noteiktā laikā un stundā Uzņēmumu reģistra žurnālā un dažādos citos reģistros, UR pieteikto izmaiņu ziņošana u.c. Maksas pakalpojumu cenrāža pozīcijas no 73 samazinātas uz 30.

Lai nodrošinātu, ka jebkuram klientam jebkurā ES valstī ir skaidri un saprotami no UR saņemtie pakalpojumi, ir mainītas cenrāža pozīcijas, kas skar informācijas izsniegšanu no reģistriem. Vairākas cenrāžu pozīcijas, piemēram, dokumentu kopiju izsniegšana no reģistrācijas lietas, ir apvienotas, nosakot vienotu cenu neatkarīgi no dokumenta veida, lapu skaita vai izsniegšanas termiņa, skaidro UR preses pārstāve Baiba Danovska.

Ņemot vērā UR klientu ieteikumus, minētie noteikumi paredz arī jaunus maksas pakalpojumus, piemēram, dokumentu pirmspārbaudi, kas klientiem sniegs iespēju pārliecināties par dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai.

Elektroniska informācija – lētāka un ātrāka

Ir mainīts princips maksas noteikšanai – elektroniski pieprasītu informāciju var saņemt ātrāk un lētāk. Piemēram, izmantojot tiešsaistes formu portālā "latvija.lv",  standartizētās izziņas pieprasīšanas cena no UR vestajiem reģistriem ir 6 eiro, izsniegšanas termiņš ir 10–15 minūtes.  Savukārt, izmantojot citus informācijas saņemšanas kanālus, pakalpojuma cena ir augstāka. 

Dokumentu kopijas saņemšana no reģistrācijas lietas tiešsaistē maksās 6 eiro, bet, neizmantojot tiešsaisti, – 9 eiro. Līdz šim dažādu dokumentu kopiju cena bija no 1,14 līdz 21,34 eiro.

MK noteikumi Nr. 297 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi"" paredz mainīt termiņus dokumentu kopiju no reģistrācijas lietas saņemšanai – līdzšinējo divu vai piecu darbdienu termiņš tiek noteikts no veida, kādā pieteicējs vēlas saņemt kopiju. Proti, ja dokumenta kopiju saņem tiešsaistē, termiņš ir divas darbdienas, bet, neizmantojot tiešsaisti, – trīs darbdienas.

Ar jauno pakalpojumu cenrādi var iepazīties šeit.

Veicinot elektroniskās pārvaldes ieviešanu, kā arī atbildīgi izturoties pret piešķirto finansējumu, UR veic pakāpenisku pāreju uz klientu apkalpošanu tikai elektroniskā formā. Viens no veicināšanas pasākumiem ir noteikt, ka elektroniska komunikācija ar UR klientiem ir lētāka, tāpēc par klātienes apkalpošanu reģistrācijas dokumentu iesniegšanai ir ieviesta maksa – četri eiro par vienu reģistrācijas pieteikumu administratīvā procesa ietvaros, skaidro B. Danovska.

Gada pārskati un tiešsaiste

UR praksē novērots, ka vairums klientu, pieprasot izziņu tiešsaistē, kā saņemšanas kanālu izvēlas klātieni. Taču, ņemot vērā to, ka tiešsaistes kanāla neizmantošana rada papildu administratīvās izmaksas un neveicina e-pakalpojumu attīstību, jaunie noteikumi paredz noteikt, ka, ja izziņa tiek pieprasīta tiešsaistes formā, tā arī tiek izsniegta tiešsaistē, neizmantojot citus saņemšanas kanālus.

Gada pārskatus UR saņem no Valsts ieņēmumu dienesta tikai elektroniskā formā, un tie tiek pievienoti attiecīgā subjekta elektroniskajai reģistrācijas lietai. To pārvēršana papīra formātā nav iespējama specifiskā DBF formāta dēļ, kā arī tas nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti. Līdz ar to jaunie noteikumi paredz, ka gada pārskats un tam pievienotie dokumenti informācijas pieprasītājam izsniedzami tikai elektroniskā formā, un izsniegšanas termiņš tiek noteikts divas darbdienas.

Jauni informācijas izsniegšanas pakalpojumi

MK noteikumi Nr. 296 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem"" paredz noteikt arī jaunu informācijas izsniegšanas pakalpojumu. Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Uzņēmumu reģistra pienākums ir izsniegt informāciju standartizētā apjomā un veidā, taču praksē gan valsts un pašvaldību iestādes, gan privātpersonas no UR pieprasa informāciju, kura nav standartizētā apjomā. Ņemot vērā pieprasījumu pēc nestandarta datu atlases, grozījumi paredz šāda pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Piemēram, UR tiek lūgts sniegt informāciju par konkrēta novada teritorijā reģistrētiem uzņēmumiem, norādot uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un uzņēmuma dibināšanas gadu, vai lūdz sagatavot līdz konkrētam datumam reģistrēto reliģisko organizāciju sarakstu sadalījumā pa konfesijām. Lai veiktu šādas atlases, ir nepieciešams izmantot īpašas atlases metodes un kritērijus.

Ieviešot speciālo datu atlases pakalpojumu, kas aptvers lielāku datu apjomu kā standartizētā izziņa, tiek paplašināts izsniedzamās informācijas apjoms. Visiem UR klientiem, arī valsts un pašvaldības iestādēm, paredzēta maksa par šo pakalpojumu 50,70 eiro par pirmajām trim stundām, par katru nākamo stundu papildu maksa – 17 eiro.

Informācijas atklātības likuma 14. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka informācijas sniegšanas termiņš ir 30 dienas, līdz ar to speciālais datu atlases pakalpojums tiks nodrošināts termiņā, kas nepārsniegs 30 dienas.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS