SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
27. martā, 2017
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
2
2
2
2

Vai esi jau saņēmis paziņojumu par pašvaldību vēlēšanām?

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

2017. gada 3. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas.

LV portāla infografika

Šī gada 3. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Latvijā ir 119 pašvaldības – 9 republikas pilsētas un 110 novadi. Tāpēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) jau laicīgi ir sākusi paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanu un izsūtīšanu vēlētājiem. Tādā veidā persona var noskaidrot savu pašvaldību vēlēšanu iecirkni, uz kuru ir jādodas vēlēšanu dienā.
īsumā
 • Republikas pilsētas domi un novada domi ievēlē uz četriem gadiem.
 • Vēlētāju reģistrā jeb vienotajā vēlētāju uzskaites sistēmā iekļauj ziņas par pilsoņiem, kuriem ir tiesības piedalīties vēlēšanās.
 • PMLP ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūta informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.
 • To nenosūtīs iedzīvotājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas un kuri ir iekļauti ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā.
 • Ja kādu iemeslu dēļ vēlētājs nesaņem paziņojumu, savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP mājaslapā.
 • Pieteikumu par iecirkņa maiņu var iesniegt no 27. marta līdz 16. maijam.
 • Pašvaldību vēlēšanās ir iespēja nobalsot iepriekš.
 • Vēlētāji, kuri vēlēšanu iecirknī nevarēs ierasties, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.
 • Pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00.

Republikas pilsētas domi un novada domi ievēlē uz četriem gadiem. Domes kārtējās vēlēšanas notiek jūnija pirmajā sestdienā. Pašvaldību vēlēšanās var piedalīties Latvijas un citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Tāpat katram vēlētājam ir tiesības un pienākums vēlēt tās pašvaldības domi, kurā viņš ir deklarēts ne mazāk kā 90 dienas pirms vēlēšanām vai kurā viņam likumā noteiktā kārtībā pieder reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētāju reģistrs

Vēlētāju reģistrā jeb vienotajā vēlētāju uzskaites sistēmā iekļauj ziņas par pilsoņiem, kuriem ir tiesības piedalīties vēlēšanās. To izmanto Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās. Ziņas ir nepieciešamas arī lietošanai vēlēšanu iecirkņos, lai varētu izgatavot vēlētāju sarakstus.

Vēlētāju sarakstus, savā starpā sadarbojoties, veido Centrālā vēlēšanu komisija (CVK), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), pašvaldības un vēlētāji. Vēlētāju reģistra uzraudzību veic CVK, bet vēlētāju reģistru izveido un uztur PMLP. Jāatgādina, ka jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu.

Kas un kad saņems paziņojumu par vēlēšanām?

Šogad katru vēlētāju pašvaldību vēlēšanām iekļāva vēlēšanu iecirkņa sarakstā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jau 5. martā. Tālāk seko paziņojuma par vēlēšanām sagatavošana un izsūtīšana pa pastu balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.

Atbilstoši Vēlētāju reģistra likuma 13. pantam PMLP ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīs informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā viņš iekļauts. Tātad paziņojumu par vēlēšanām vajadzētu saņemt katram reģistrētam vēlētājam līdz 31. martam.

PMLP ir sākusi paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanu un izsūtīšanu

PMLP Personas datu apstrādes departamenta direktors Uldis Apsītis informē, ka kopumā ir sagatavotas un būs izsūtītas 1 419 856 vēstules. Tās saņems visi vēlētāji, kuriem ir spēkā esoša dzīvesvietas deklarācija Latvijas teritorijā. Vēlētāji, kuriem tās nav, ir iekļauti kādā no pašvaldības iecirkņiem, kurš atbilst pēdējai reģistrētai dzīvesvietai Latvijā. Paziņojumam ir tikai informatīva nozīme, tas vēlēšanu iecirknī nav jāuzrāda.

Visi paziņojumu nesaņems. To nenosūtīs iedzīvotājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas un kuri ir iekļauti ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā. Balsošanu ārvalstīs pašvaldību vēlēšanās neorganizē, un šos vēlētājus vēlēšanu iecirkņu sarakstos neiekļauj. Tāpat viņiem nesūta arī paziņojumus par vēlēšanām.

"Paziņojumu par vēlēšanām vajadzētu saņemt katram reģistrētam vēlētājam līdz 31. martam."

Vienlaikus Vēlētāju reģistrā uzkrāj ziņas par tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir informējuši par pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Tāpēc, ja šiem vēlētājiem Latvijā pieder nekustamais īpašums un viņi plāno vēlēšanu laikā būt Latvijā, no 27. marta līdz 16. maijam viņi var reģistrēties balsošanai jebkurā šīs pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Pieteikties balsošanai pēc īpašuma atrašanās vietas var arī PMLP, izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu, kas arī būs pieejams no 27. marta.

Vēlētāju reģistra likuma 6. pants nosaka arī personas, kurām nemaz nav tiesību vēlēt domi, proti, tās ir personas, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām, personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, un personas, kuras ir ES dalībvalsts pilsoņi, bet kurām nav tiesību tajā vēlēt. Attiecīgi šīm personām paziņojumu par vēlēšanām arī nenosūtīs.

Ko darīt, ja nav saņemts paziņojums?

Ja kādu iemeslu dēļ vēlētājs nesaņem paziņojumu, savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP mājaslapā. No 27. marta šo informāciju sniegs arī CVK (tālruņa nr. 670499990) no plkst. 8.00 līdz 20.00. Ja pēc paziņojuma saņemšanas ir konstatētas nesakritības vēlēšanu iecirkņa un mājokļa adresēs, līdz 16. maijam vēlētājus aicina par to informēt PMLP teritoriālās nodaļas.

Paziņojumu sagatavošana izmaksāja 139 500 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un to nodrošina PMLP. Savukārt sūtījumu piegādes izmaksas visiem vēlētājam ir 372 000 eiro bez PVN, un tās sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Vēlēšanu iecirkni var mainīt

Pieteikumu par iecirkņa maiņu var iesniegt no 27. marta līdz 16. maijam. To var izdarīt gan PMLP mājaslapā, gan portālā www.latvija.lv, gan jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Mainot iecirkni klātienē, jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda pase vai personas apliecība. Savukārt, mainot iecirkni uz citas pašvaldības iecirkni, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda arī īpašumtiesības apliecinošs dokuments – zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas.

Iespēja nobalsot iepriekš

Pašvaldību vēlēšanās ir iespēja nobalsot iepriekš. To var izmanot vēlētāji, kuri nevar ierasties vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā.

Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms pašvaldību vēlēšanām – 31. maijā, 1. un 2. jūnijā:

 • trešdien, 31. maijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 1.jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00;
 • piektdien, 2.jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Iespēju nobalsot pāris dienu iepriekš iedzīvotāji var izmantot dažādu iemeslu dēļ. CVK Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa kā izplatītāko min aizņemtību vēlēšanu dienā. Arī daļa vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbinieku balso iepriekš, jo vēlēšanu diena ir ļoti saspringta un gara.

Iespēju nobalsot iepriekš var izmantot gan vēlētāji, kuriem, piemēram, ir maiņu darbs un nākas vēlēšanu dienā strādāt, gan vēlētāji, kuri savā brīvdienā ir ieplānojuši, piemēram, izbraucienu kopā ar ģimeni. Vēlētājiem iemesls nav jānorāda.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 32. pantā ir noteikts, ka balsot savā atrašanās vietā drīkst tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī. K. Bērziņa vērš uzmanību, ka vēlēšanu komisija neprasa uzrādīt ārsta zīmi, jo par iemeslu neierasties var būt arī vecuma nespēks.

Šādu vēlētāju aprūpētāji drīkst izmantot iespēju arī balsot atrašanās vietā. Taču parasti vēlētājiem ir jābalso savā iecirknī, līdz ar to balsot atrašanās vietā var tikai tad, ja persona veselības stāvokļa dēļ un viņa kopējs atrodas sava iecirkņa teritorijā. Tas nozīmē, ka aprūpētājiem ir divas iespējas – līdz 16. maijam mainīt savu iecirkni uz aprūpējamā iecirkni, ja aprūpētājs zina, ka visu vēlēšanu dienu vajadzēs pavadīt aprūpējamā tuvumā, vai arī izmantot iespēju balsot iepriekš savā iecirknī.

"Kopumā ir sagatavotas un tiks izsūtītas 1 419 856 vēstules."

Vēlētāji, kuri vēlēšanu iecirknī nevarēs ierasties, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstisks pieteikums jāiesniedz vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var jebkura vēlētāja uzticības persona – radinieks, draugs, kaimiņš vai sociālās aprūpes darbinieks.

Balsošanu atrašanās vietā nodrošina vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras pārstāvji vēlēšanu dienā ar izbraukuma vēlēšanu kasti un balsošanas materiāliem dodas pie visiem sava iecirkņa vēlētājiem, kuru iesniegumi ir pieņemti.

Darba laiks un nepieciešamie dokumenti

Pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. Balsot jādodas uz savu vēlēšanu iecirkni, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (eID).

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU