SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
04. janvārī, 2016
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
4
17
4
17

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas 2016.gadā – attaisnotie izdevumi, atvieglojumi, neapliekamais minimums

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā virkne grozījumu likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas ietekmēs neto algu. Dažas jaunās normas dos papildu ienākumu tikai pēc gada, kad būs iesniegta gada ienākumu deklarācija.
īsumā
  • Likumā papildināts attaisnoto izdevumu klāsts: interešu izglītība, ziedojumi partijām, solidaritātes nodoklis.
  • Izglītības iestādēm, arī augstskolām būs jāinformē par visiem, kas mācās/studē par maksu.
  • Par nestrādājošu laulāto, vecākiem, vecvecākiem vairs nav nodokļa atvieglojuma; izņēmums - cilvēki ar invaliditāti, kuri nesaņem pensiju. 
  • Uz nodokļa atvieglojumu ir tiesības par nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu.
  • Tiek ieviests diferencētais minimums, pārmaksāto nodokli varēs atgūt, 2017.gadā iesniedzot deklarāciju.

Attaisnotie izdevumi – arī interešu izglītība 

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātājs var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem ārstniecībai un izglītībai. Attaisnoto izdevumu summu nosaka Ministru kabinets, no 2016.gada tā ir 215 eiro. No šādas summas, iesniedzot deklarāciju, kā pārmaksāto nodokli var atgūt 23% (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes apmērs), tas ir, 49,45 eiro.

Ar 2015.gada 30.aprīļa grozījumiem likumā papildus jau esošajiem attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izdevumiem, kas saistīti ar izglītības un specialitātes iegūšanu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam būs tiesības atskaitīt arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Šos izdevumus varēs iekļaut gada ienākumu deklarācijā par 2016.gadu, iesniegt 2017.gadā un atgūt pārmaksāto nodokli IIN likmes apmērā.

2016.gadā bērna vecākam – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam – attaisnotajos izdevumos par izglītību (tai skaitā interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 215 eiro.

Bērni apmeklē mākslas pulciņus, brauc uz sporta nometnēm, trenējas karatē utt. Kā vecākiem zināt, kas ir attiecināms uz interešu izglītību?

Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikts, ka tie ir izdevumi par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) paskaidro: attaisnotos izdevumos par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam būs iekļaujami veiktie maksājumi par tādu pulciņu apmeklējumu, kurus būs nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences (Izglītības likuma 47.pants).

Piemēram, valodas apmācība interešu izglītības programmas ietvaros ir iekļaujama attaisnotajos izdevumos par izglītību, ja šo apmācību ir nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences.

Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams interneta vietnē www.viis.lv.  Savukārt par piešķirtajām licencēm informācija ir pašvaldībās. Piemēram, Rīgā informācija par licencēm pieejama vietnē www.e-skola.lv/public/31709.html. Tātad par interešu izglītības programmām vecākiem jāuzzina savās pašvaldībās. Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece izstāstīja, ka informācija par interešu izglītības programmām atrodama pašvaldības mājaslapā sadaļā Interešu izglītība. Piemēram, atverot Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" norādīto saiti "Īstenotās interešu izglītības programmas", redzami dažādi pulciņi, tie visi ir licencēti. Pulciņi, kuru darbībai nav pašvaldības licences, netiek publicēti. Tāpat var aplūkot pulciņu piedāvājumu pilsētas izglītības iestādēs. Piemēram, Valmieras 2.vidusskolā ir deju un estētiskās vingrošanas grupa "Justify", sporta pulciņš "Prieks kustēties" u.c. Licences ir izsniegtas arī visiem pulciņiem, kas darbojas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lai varētu deklarēt attaisnotos izdevumus, tiem jābūt apliecinātiem ar maksājuma dokumentiem.

Fiziskā persona, kura gada ienākumu deklarāciju iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, skenētos attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus pievieno elektroniski iesniedzamajai gada ienākumu deklarācijai izvēlētajā faila formātā.

Priekšstatam par deklarācijas aizpildīšanu plašāka informācija ar piemēriem ir pieejama VID izstrādātajā informatīvajā materiālā "Gada ienākumu deklarācijas vienkāršota iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par 2014.gadu".

Savukārt, ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta papīra dokumenta veidā, tad deklarācijai fiziskā persona pievieno attaisnoto izdevumu apliecinošas dokumentu kopijas (attaisnojuma dokumentu oriģinālus uzrāda pēc VID pieprasījuma).

Svarīgi ir korekti un nepārprotami noformēt maksājumus apliecinošos dokumentus. Ja samaksa par pulciņu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības iestādes) kontā kredītiestādē, tad apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Ar likumu vienkāršo deklarēšanai nepieciešamās formalitātes

Ar 2015.gada 30.novembra grozījumiem likumā noteikts pienākums Izglītības un zinātnes ministrijai un izglītības iestādēm sniegt VID informāciju par personām, kuras mācās vai studē, un to veiktajiem maksājumiem par izglītību.

VID informācijā par šiem grozījumiem norādīts: Izglītības un zinātnes ministrija katra mēneša 1.datumā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par iepriekšējo mēnesi – par visām fiziskajām personām līdz 24 gadu vecumam, kuras iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. Pirmo reizi šāda informācija tiks iesniegta līdz 2017.gada 1.februārim par 2016.taksācijas gadu.

Vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes vienu reizi gadā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par visām personām, kuras iegūst vai taksācijas gadā ieguva vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību par maksu.

"Tiks ieviesta elektroniska informācijas apmaiņa starp vispārējām, profesionālajām, augstākajām vai speciālajām izglītības iestādēm un VID."

Vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes minēto informāciju pirmo reizi par 2015.gadu iesniegs līdz 2016.gada 1.februārim.

Tādējādi nodokļa maksātājam, lai apliecinātu savus un savu ģimenes locekļu izdevumus par specialitātes un izglītības iegūšanu un atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2015.gadu, deklarācijai vairs nav jāpievieno maksājuma dokumentu (čeku, maksājuma uzdevumu) kopijas, kas apliecina minēto izdevumu rašanos, ja šo informāciju VID ir iesniegusi izglītības iestāde.

VID no izglītības iestādēm saņemto informāciju iekļaus EDS gada ienākumu deklarācijas sagatavē.

Citi jauni attaisnotie izdevumi - ziedojums partijai un solidaritātes nodoklis

Ar 2016.gada 1.janvāri ir noteikta jauna attaisnoto izdevumu kategorija "summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai".

Ziedojuma summai arī ir noteikta gada ierobežojošā norma, kas ir tāda pati, kādu Ministru kabinets noteicis attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un medicīnu, tātad 215 eiro gadā.

Turklāt partijai ziedotā summa, lai to varētu deklarēt kā attaisnotos izdevumus, kopā ar citiem dāvinājumiem, ziedojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu) nevarēs pārsniegt 20% no nodokļu maksātāja apliekamā ienākuma.

Vēl viena jauna attaisnoto izdevumu norma ir saistīta ar solidaritātes nodokli, ko piemēros gada atalgojuma daļai virs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) griestiem. 2016.gadā no algas virs 48 600 eiro jāmaksā solidaritātes nodoklis VSOAI apmērā - 34,09 procenti, 23,59 % maksā darba devējs un 10,50% – darba ņēmējs.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums tagad paredz, ka darbinieki, kuru algota darba ienākumi pārsniedz obligāto iemaksu maksimālo objektu, attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut izdevumus, kas radušies, nomaksājot solidaritātes nodokli, no ienākumiem ieturēto uz darbinieku  attiecināmo solidaritātes nodokļa daļu (10,50%).

Nodokļa atvieglojumi

2016.gadā ir palielināts nodokļa atvieglojums par apgādājamiem, tagad tas ir – 175 eiro (iepriekš 165 eiro).

Ar 2015.gada 30.novembra grozījumiem likumā no 2016.gada 1.janvāra ir sašaurināts to personu loks, par kurām nodokļa maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu kā par apgādībā esošām personām. Turpmāk atvieglojumu nevarēs piemērot par nestrādājošu laulāto, par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem, kā arī par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti).

VID informē, ka attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu par laulāto, par vecākiem un vecvecākiem ir noteikts, ka nodokļa atvieglojumu ir tiesības piemērot par laulāto, vecākiem vai vecvecākiem ar nosacījumu, ka minētās personas nestrādā un tām ir noteikta invaliditāte (minētajām personām nav piešķirta pensija un tās nesaņem pensiju (vecuma vai invaliditātes)).

Ar grozījumiem likumā ir noteikts, ka nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu arī par:

  • nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
  • bērnu, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja bērns nestrādā un tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta invaliditāte (un tas nesaņem invaliditātes pensiju).

Diferencētais neapliekamais minimums

Ar 2016.gadu tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Tas nozīmē, ka turpmāk tiks piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums visiem, bet gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērs būs atkarīgs no nodokļa maksātāja ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaides būs lielākas, jo lielāks ienākums, jo mazāks neapliekamais minimums.

Gada diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts un piemērots, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pirmoreiz tas notiks 2017.gadā, iesniedzot deklarāciju par 2016.gadu.

Taču 2016.gada laikā, saņemot algu, nekas nemainīsies, nodokļa maksātājam ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēros pašreiz spēkā esošo mēneša neapliekamo minimumu (75 eiro).

Likumā pateikts, ka maksātāja gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķinās saskaņā ar formulu, ko nosaka Ministru kabinets. Šādi noteikumi, kuros jānosaka diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtība, vēl nav pieņemti.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI