SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
01. martā, 2017
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
1
5
1
5

Gada ienākumu deklarācija 2016

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Vēršam uzmanību, ka rakstā esošā informācija ir sagatavota 2017. gadā!

Šogad gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par 2016. gadam noteikto diferencēto neapliekamo minimumu. Tāpat kā iepriekšējos gados, daudzi deklarēs arī attaisnotos izdevumus par ārstniecības un izglītības izdevumiem. Izdevumu normas pārmaksātā nodokļa atgūšanai nav mainījušās, bet šogad klāt ir nākusi būtiska izdevumu pozīcija – par bērnu interešu izglītību, kas nav iekļauta izglītības izdevumu gada normā. Piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, atgūstamā summa būs atšķirīga.
īsumā
  • Gada ienākumu deklarācija obligāti no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz saimnieciskās darbības veicējiem.
  • No 1. marta deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai tiktu piemērots diferencētais neapliekamais minimums, ja ienākumi 2016. gadā bija mazāki par 12 000 eiro.
  • Lai saņemtu pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu par 2016.gadu, deklarāciju var iesniegt laikā no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam.
  • Visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.
  • VID deklarācijas datus pārbauda. Ja iesniegtajā deklarācijā netiks atklātas kļūdas un nebūs nepieciešami precizējumi, tad pārmaksātais nodoklis tiks ieskaitīts kontā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.
  • Pārmaksātā nodokļa atgūšanai vienlaikus var deklarēt izdevumus par izglītību, ārstniecību un citus likumā paredzētos.

Deklarāciju var iesniegt, sākot no 1. marta. Deklarācijas iesniegšanai svarīgs ir likumā noteiktais – no 1. marta līdz 1. jūnijam par 2016. gadu tas obligāti jāizdara saimnieciskās darbības veicējiem, kuri, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c., un vēl citu ienākumu guvējiem. Uzskaitījumu var izlasīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) skaidrojumā "Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija".

Pārējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem deklarācijas iesniegšana ir brīvprātīga. Protams, daudzi vēlas atgūt pārmaksātā nodokļa summu iespējami ātri, tāpēc nevilcinās.

Visiem ir ērtāk, ja deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Piekļuve tai ir vienkārša – internetbankas lietotāji savu deklarāciju var iesniegt, apmeklējot portālu www.latvija.lv. Svarīgi saprast, ka tādā veidā, aizpildot deklarāciju, tajā automātiski ielasās VID rīcībā esošie dati.

Diferencētais neapliekamais minimums

Deklarāciju diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanai var iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedza 12 000 eiro. Piemēram, ja vienīgie ienākumi ir alga – mēnesī 1000 eiro bruto, gadā – 12 000 eiro, tad diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, jo šādam ienākumam 2016. gadā ir piemērojams tikai ikmēneša neapliekamais minimums – 75 eiro, un tas jau ir izmantots.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā ne tikai algu, bet arī citus nodokļa maksātāja ienākumus (izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantā nosauktos neapliekamos ienākumus un tos saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu vai mikrouzņēmumu nodokli (MUN)). Piemēram, bruto alga gadā bijusi 900 eiro. Cilvēks ir guvis ienākumu no saimnieciskās darbības – nekustamā īpašuma izīrēšanas, no kura samaksāts mikrouzņēmumu nodoklis – 1200 eiro gadā. Tātad gada kopējie ienākumi ir 900 + 1200 = 2100 eiro. Šajā gadījumā diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro.

Svarīgi, ka diferencētā neapliekamā minimuma konkrētā summa ir atkarīga no kopējā gadā gūtā ienākuma summas.

Ja 2016. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs:

  • bija mazāks vai vienāds ar 4560 eiro (380 eiro mēnesī), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1200 eiro (100 eiro mēnesī);
  • ienākumi bija no 4560 (380 eiro mēnesī) eiro līdz 12 000 eiro (1000 eiro mēnesī), palielinoties ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās;
  • pārsniedza 12 000 eiro (1000 eiro mēnesī), piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 75 eiro mēnesī jeb 900 eiro gadā.

Tas nozīmē, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiek piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums visiem, bet gada diferencētais neapliekamais minimums ir atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaide ir lielāka.

Piemēram, ja alga 2016. gadā bija līdz 380 eiro mēnesī, gada diferencētais neapliekamais minimums bija 1200 eiro (100 eiro mēnesī). Tātad, ja ik mēnesi algai jau ir piemērots minimālais neapliekamais minimums (mēnesī 75 eiro, gadā 900 eiro), tad gadā neizmantotā neapliekamā summa ir 300 eiro (1200 – 900 = 300). Pārmaksāto nodokli – 69 eiro (23% no 300) – būs iespējams atgūt, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu.

Attaisnotie izdevumi

Pārmaksātā nodokļa atgūšanai var deklarēt izdevumus par izglītību, tostarp bērnu interešu izglītības programmām, ārstniecību (gada izdevumu norma kopā 215 eiro), zobārstniecību (šos maksājumus var deklarēt pilnā apmērā), ziedojumus vai dāvinājumus Latvijas politiskajām partijām (215 eiro), var deklarēt gadā nepiemērotos atvieglojumus, iemaksas privātajos pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) iemaksas.

Piemēram, ja attaisnotajiem izdevumiem, kuriem noteikta gada norma, deklarēta visa iespējamā summa – 215 eiro, atgūstamais nodoklis no tās ir 49,45 eiro.

Kam nepienākas nodokļa atmaksa?

Sezonas laukstrādnieks, patentmaksātājs un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs iesniegt čekus par attaisnotajiem izdevumiem nevar, tos neatmaksās, jo šie nodarbinātie nav maksājuši IIN pilnā apmērā. Attaisnotos izdevumus var piemērot ienākumam, kuru apliek ar 23% nodokļa likmi. Tomēr, ja ir šāda situācija, izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot un iesniegt viņu ģimenes locekļi, kuri ir maksājuši IIN. Pārmaksātos nodokļus var atgūt arī gadījumā, ja gada laikā ir gūti citi ienākumi, kas aplikti ar 23% nodokļa likmi, norāda VID.

Ja atrodas iepriekš nedeklarēti čeki

Lai atgūtu pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, deklarāciju var iesniegt no šā gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.

Arī tiem nodokļu maksātājiem, kas jau gadiem regulāri iesniedz deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem, gadās atrast iepriekš neiesniegtus čekus. Protams, žēl. Tikpat kā vējā izmesta nauda. Ko darīt, ja cilvēks jau iepriekš ir iesniedzis deklarāciju, piemēram, par 2015. gadu, bet tagad viņš atradis neiesniegtus čekus par ārstniecības pakalpojumiem 2015. gadā?

VID skaidro, ka likums dod tiesības labot jau iesniegtu deklarāciju arī ar atpakaļejošu datumu. Tādējādi jālabo tā gada deklarācija, kurā ir bijuši attaisnotie izdevumi. Iesniedzot deklarāciju EDS, jāaizpilda deklarācija no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus, un jāiesniedz precizēta deklarācija.

Tā kā attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem. Tiem, kas iesniedz deklarāciju papīra formā, bieži vien jau ir piemirsies, kāda summa ir pārcelta, piemēram, no 800 eiro liela maksājuma par studijām. Ko tad lai raksta attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi".

VID atgādina, ka EDS pati automātiski aprēķina un pārceļ summas, kas saglabājušās no iepriekšējiem gadiem, tāpēc sniegt deklarāciju elektroniski ir daudz vienkāršāk. Citiem vārdiem – ailīte (D4 – 7. aile) aizpildīsies automātiski, cilvēkam pašam nekādi aprēķini nebūs jāveic. Ja tomēr ērtāk šķiet deklarāciju sniegt papīra formā un nezināt, ko rakstīt ailītē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi", pēc palīdzības vērsieties pie VID darbiniekam.

Kā iesniegt deklarāciju?

VID mājaslapā deklarācijas iesniegšana ir attēlota grafiski, soli pa solim.

VID Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa izklāsta secību.

1. Deklarāciju var aizpildīt VID mājaslapā (www.vid.gov.lv) sadaļā "Elektroniskās deklarēšanas sistēma" (EDS). Izvēlies iespēju pieslēgties ar www.latvija.lv un izmanto savu internetbankas paroli!

2. Lai palīdzētu saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju. 

3. Parādoties iespējai Sagatavot jaunu dokumentu, ir jāspiež – No veidlapas. Izvēlieties – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti Gada ienākumu deklarācija. Pēc tam norādiet periodu, par kuru iesniegsiet deklarāciju. Atzīmējiet, ka iesniegsiet to brīvprātīgi, un izvēlieties – Vēlos atgūt pārmaksāto nodokli [...] par […]. Kad tas paveikts, spiediet Turpināt un – Sagatavot manu deklarāciju.

4. Veidlapā D1 var aplūkot visus taksācijas gadā gūtos ienākumus un nomaksātos nodokļus, savukārt veidlapā D4 ir jāfiksē attaisnotie izdevumi par medicīnas un izglītības pakalpojumiem. Izvēlieties – Aizpildīt ar maniem datiem. Ja vēlaties iesniegt attaisnojuma dokumentus arī par bērnu, vecākiem vai laulāto, izvēlieties – Pievienot personu, tad D4 veidlapa tiks izveidota katram izvēlētajam ģimenes loceklim.

5. Veidlapas D4 ailītē Nr. 6 jāraksta summa par dažādiem medicīnas pakalpojumiem, bet ailītē Nr. 8 tikai par zobārstniecības pakalpojumiem un plānotajām operācijām. Pārējās summas sistēma parādīs un aprēķinās pati. 

6. Izvēlieties Iesniedzamā informācija un sadaļā Pievienotie dokumenti pievienojiet ieskenētos čekus. Sistēma atpazīst dažādus formātus – pdf, jpg, odt, ods, docx... Laukā – Komentāri – ievadiet čeku numurus un datumus.

7. Pārmaksātā nodokļa summa būs redzama lapas lejas daļā – Pārskaitāmā summa. Ievadiet savu konta numuru, pārbaudiet e-pasta adresi un telefona numuru. Atveroties sadaļai Dokumentu saraksts, būs redzams sagatavotās deklarācijas dokumenta numurs un statuss. Neaizmirstiet nospiest – Iesniegt!

8. Iesniegtie dati tiks pārbaudīti. Ja netiks atklātas kļūdas un nebūs nepieciešami precizējumi, tad pārmaksātais nodoklis tiks ieskaitīts Jūsu kontā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.

Ja nepieciešama palīdzība, konsultēties var arī pa tālruni 67120000 vai klātienē VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Sākoties brīvprātīgajai gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai, VID izstrādājis diferencētā neapliekamā minimuma kalkulatoru, ar kura palīdzību ikviens iedzīvotājs var gūt priekšstatu par to, kādu naudas summu varētu atgūt, iesniedzot deklarāciju. Kalkulators pieejams VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā "Kalkulatori".

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI