SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
speciāli LV portālam
21. augustā, 2015
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Skola
4
4

Jaunā mācību gada aktualitātes

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Šogad jaunumi saistīti gan ar mācību saturu, gan finansiāliem atvieglojumiem.

FOTO: Ieva Lūka, LETA

Vasara ar pāris siltām nedēļām tuvojas noslēgumam, un skolēniem tas nozīmē atgriešanos skolas solos. LV portāla skaidrojums par jaunumiem, kas Latvijas vispārējās skolās tiks ieviests šajā mācību gadā.
īsumā
 • No šī gada brīvpusdienas būs arī 4.klases skolēniem.
 • Skolās īstenos izmēģinājuma projektus dabaszinību eksāmeniem un datorikai.
 • Sāks projektu jaunam, kompetencēs balstītam izglītības modelim.
 • Tikumiskās audzināšanas ziņā izmaiņu nebūs.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, prezentējot aktualitātes jaunajā mācību gadā, norādīja, ka šobrīd valsts galvenā prioritāte ir skolēniem piedāvāt kvalitatīvu un pieejamu izglītību ar efektīvu izmaksu plānošanu. Tie pasākumi, kas tiks īstenoti jaunajā gadā, tiek veikti, lai veidotu lielāku sasaisti ar darba tirgu, rosinātu jauniešos gatavību veidot jaunas darbavietas pašiem un attīstītu bērnu personības.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece un Izglītības departamenta direktore Evija Papule skaidro, ka jauninājumi ir cieši saistīti ar mērķiem, kas noteikti Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014–2020, turklāt piesaistīts arī Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums.

Jaunumi ir ne tikai saistīti ar mācību saturu, bet paredz arī finansiālu atvieglojumu un palīdzību skolēnu vecākiem.

Bez maksas ēdinās skolēnus līdz 4.klasei

Turpmāk bezmaksas brīvpusdienas pienāksies arī 4.klases skolēniem (iepriekš tā bija 1.-3.klase). To paredz MK noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai". Ēdināšanas izdevumus segs no akcīzes nodoklī gūtajiem ienākumiem.

Kā jau iepriekš minējusi IZM, brīvpusdienu piešķiršana sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, nepiešķirot naudu tiešā veidā, bet nodrošinot bērniem vismaz vienu sabalansētu, kvalitātes prasībām atbilstošu ēdienreizi dienā. Atbilstoši statistikas datiem 2015./2016. mācību gadā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs 1.-4.klasē mācīsies 82 282 skolēni.

 Lai arī 4.klases skolēni saņemtu brīvpusdienas, šogad papildus nepieciešami 2 150 947 eiro, bet 2016. gadā – 4 473 384 eiro. Kopējais finansējums skolēnu ēdināšanai 2015.gadā plānots 17 703 517 eiro, nākamgad – 20 541 554.

No šī gada svešvalodas apgūs visu klašu skolēni

No šī mācību gada pirmo svešvalodu apgūs arī 1. un 2. klases skolēni. Šim mērķim skola varēs izvēlēties vienu no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām (visbiežāk gan tā ir angļu valoda).

Vēl viens jaunieviesums svešvalodu jomā ir saistīts ar centralizētajiem eksāmeniem. Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrija, patlaban notiek Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto noteikumu projekta "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" saskaņošanas process.

Šie noteikumi noteiks kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu aizstās ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai, tomēr tas nozīmē, ka, piemēram, centralizētā eksāmena angļu valodā vietā varēs kārtot starptautisku pārbaudījumu, piemēram, IELTS vai TOEFL.

Plānotie projekti – dabaszinātņu eksāmeni un datorikas ieviešana

Jau iepriekš izskanējusi ziņa par obligātā centralizētā eksāmena fizikā, ķīmijā un dabaszinībās (pēc izvēles) ieviešanu. No šī gada jaunieviesums tiks testēts projektā 12.klašu skolēniem. Plānots, ka aptuveni 50 izglītības iestāžu 800 skolēni tiks iesaistīti zināšanu pārbaudē dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestāžu 1200 skolēni - fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestāžu 1200 skolēni - ķīmijas eksāmenā. Pagaidām gan nav zināms, kuras skolas piedalīsies šajā izmēģinājumā.

Izmēģinājuma projekts norisināsies vienlaicīgi 2016.gada 13.aprīlī. Vienlaikus plānots organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 10. un 11.klasei. 10.klases diagnosticējošo darbu norisi iecerēts īstenot šā gada septembrī, pārējo – 2016.gada februārī-martā. IZM cer, ka šādi izdosies ieinteresēt jauniešus par eksaktajām zinātnēm.

No šā gada 1.septembra tiks īstenots projekts mācību programmas "Datorika" aprobācijai, paredzot agrāku digitālo kompetenču attīstīšanu skolēniem. Projekts norisināsies 157 skolās. Par to vairāk lasiet LV portāla rakstā "Datorika jāapgūst jau sākumskolas laikā".

Jauna, kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrāde

Līdz 2015.gada beigām Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros tiks uzsākta kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības mācību satura izstrāde. To aprobēs 80 skolās. Pakāpeniskas pārmaiņas plānotas gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē, tai skaitā iekļaujošās izglītības nodrošināšanas kontekstā.

Kas raksturīgs jaunajai pieejai? Kā skaidro Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, tad kompetence ir indivīda dzīves gatavība jeb spēja rīkoties un iegūtās zināšanas pielietot savā personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē. Viņš norāda, ka atšķirībā no prasmēm kompetences ir kompleksas parādības. Prasmes ir detalizētas, tomēr tās ne vienmēr noved pie kompetences. VISC vadītājs skaidro, ka jau nākamajā gadā būs iespēja runāt par rezultātiem, ko nesīs jaunais projekts un mācību modelis.

Pilnveidos atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām

Jaunajā mācību gadā plānots pilnveidot atbalsta sistēmu iekļaujošas izglītības principa īstenošanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, meklējot piemērotāko risinājumu metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izveidei skolēnu integrēšanai.

Kā norāda Evija Papule, bērniem ar speciālām vajadzībām ir jāmācās tuvāk dzīvesvietai, lai viņi varētu būt kopā ar ģimeni.

Tikumiskās audzināšanas īstenošana pēc grozījumiem

Kā zināms, tad jūlijā spēkā stājās grozījumi Izglītības likumā. Tā 10..1pants nosaka, ka izglītības sistēma nodrošina skolēna tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. Savukārt skola aizsargā skolēnu no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.

Ko tas nozīmē skolai? Viens no instrumentiem, ar kuru var iebilst pret mācību līdzekļiem, ir skolas padome. Jūlijā veiktie Izglītības likuma grozījumi sniedz tai funkcijas lemt par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām. Tomēr Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča norāda uz to, ka padomei saglabājas tās ieteicēja raksturs. Galējais lēmums pieder direktoram, kam ir jāizvērtē materiālu atbilstība LR tiesību aktiem. Tāpat jau šobrīd IKVD veic uzraudzību, lai mācību materiāli, kas nonāk skolās, atbilstu gan izglītības normatīvajos aktos, gan Satversmē noteiktajām vērtībām. Līdz ar to nekādi papildu pārbaudes veidi nav plānoti.

Tāpat IKVD uzmanību pievērsīs arī Izglītības likuma grozījumiem, kas uzliek pedagogu un izglītības iestāžu vadītājiem pienākumu būt lojāliem pret Latvijas valsti.

Uzraudzīs kvalitāti un drošību skolās

Izglītības un kvalitātes valsts dienests jaunajā mācību gadā turpinās rūpēties par kvalitāti skolās. 2015.gada nogalē dienests plāno publicēt rokasgrāmatu nozaru ekspertu padomju deleģētajiem akreditācijas ekspertiem un turpinās rīkot kursus izglītības iestāžu vadītājiem un akreditācijas ekspertiem. Tiks aktualizēta kvalitātes novērtēšanas kārtība, pastiprinot kvalitātes aspektu izglītības procesa un rezultāta vērtēšanā.

Pastiprinātu uzmanību IKVD pievērsīs skolēnu drošībai skolās. 2015./2016. mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenos Ministru kabineta noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība" paredzēto.

Atbilstoši jaunajai kārtībai tiks reģistrētas ne tikai izglītības iestādes, bet arī citas institūcijas (biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības), kuras īsteno izglītības programmas.

Jau pirms reģistrācijas topošajām izglītības iestādēm un institūcijām IKVD būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecinās telpu atbilstību būvēm noteiktajām higiēnas un drošības prasībām (Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pašvaldības būvvaldes vai Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtie atzinumi).

Pedagogu kompetences paaugstināšana

Arī 2015./2016. mācību gadā plānots nodrošināt valsts atbalstu pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei, tai skaitā jaunajiem pedagogiem, un kvalifikācijas paaugstināšanai. IZM norāda, ka prioritāri atbalsts plānots matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu un jomu pedagogiem. Iecerēts, ka A un B programmās prasmju pilnveidē tiks iesaistīts vairāk nekā 3200 pedagogu. Paredzēts arī organizēt profesionālās pilnveides kursus skolotājiem, kuri strādā vai strādās ar reemigrējušajiem bērniem.

Savukārt jaunais pedagogu algu modelis, par ko daudz tika diskutēts iepriekš, naudas trūkuma dēļ šogad ieviests netiks.

Kādas ir izmaiņas skolu tīklā?

Arī šajā mācību gadā tiks slēgtas un reorganizētas vairākas skolas.

11 skolas reorganizētas, tās apvienojot. Apvienotas 5 skolas:

 • Cēsu 2.vidusskola un Cēsu pilsētas pamatskola
 • Rīgas 24.pamatskola un 32.vidusskola
 • Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes vakara vidusskola
 • Vilpulkas sākumskola, Jeru pamatskola un Rūjienas vidusskola
 • Matkules un Vānes skolas

6 skolas reorganizētas, pievienojot citai mācību iestādei

 • Bērzu sākumskola
 • Rīgas 68.vidusskola
 • Saldus sākumskola
 • Strautiņu pirmsskolas iestāde
 • Daugavpils 6.pirmsskolas iestāde, Gaujienas pirmsskolas iestāde

3 skolas reorganizētas, mainot izglītības pakāpi

 • Indras vidusskola
 • Pērses pamatskola
 • Grobiņas pamatskola

3 skolas reorganizētas, apvienojot skolu administrāciju, bet skolas saglabājot

 • Rēzeknes Valsts ģimnāzija,
 • Rēzeknes 1.vidusskola,
 • Kuldīgas centra vidusskola, Snēpeles filiāle

4 skolas slēgtas

 • Bērzgala pamatskola
 • Aulejas pamatskola
 • Gārsenes pamatskola
 • Sarkaņu pamatskola

Jāatgādina, ka šogad jau reorganizētas 10 skolas un 10 skolas slēgtas.

Nodrošinās valsts atbalstu latviešu valodas un kultūrvēstures apguvei diasporā

Arī šajā mācību gadā tiks nodrošināts atbalsts materiālu izstrādei latviešu valodas apguvei dažāda vecuma diasporas bērniem, finansējums diasporas nedēļas nogales skolām un to pedagogu profesionālajai pilnveidei. 2015.gadā diasporas skolu finansiālā atbalsta ietvaros konkursa kārtībā atbalstītas 28 skolas Eiropā un 14 skolas ASV, Austrālijā un Kanādā. Plānots, ka 2016.gadā atbalsts diasporai no budžeta sasniegs 200 000 eiro.

Latviešu valodas mācību viela turpmāk būs pieejama elektroniskā mācību (e-mācību) vidē. Pagaidām valodas apguve diasporā galvenokārt notiek neformālā veidā, tomēr tā iespējama arī attālināti e-mācību veidā, ko jaunajā mācību gadā pilnveidos IZM.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU