SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
27. augustā, 2015
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pašvaldības
10
10

Kas jāzina skolēniem un studentiem par e-talonu?

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Skolēna e-karte vienlaikus ir arī e-talons. Ar šo mācību gadu paplašināsies e-kartes piedāvātās iespējas – tā vienlaikus būs arī skolēna apliecība, un no nākamā gada Rīgas skolu ēdnīcās ar to varēs norēķināties par pusdienām.

FOTO: Edijs Pālens/ LETA

Rīgas sabiedriskajā transportā – autobusos, tramvajos un trolejbusos – skolēni var braukt bez maksas. Savukārt studentiem biļetēm pienākas atlaides. Braukšanas maksas atvieglojumus var izmantot tikai tādā gadījumā, ja izgatavots speciālais e-talons. Skolēniem tā ir skolēna e-karte, studentiem personalizēts e-talons.
īsumā
  • Studentiem, kuri iegūst augstāko izglītību kādā no Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētām izglītības iestādēm, sabiedriskajā transportā pienākas braukšanas maksas atvieglojumi.
  • Atlaides pienākas arī studentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā un kuri studē ārpus Rīgas reģistrētā augstākās izglītības iestādē.
  • Ar atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt pilna laika studējošie un nepilna laika studenti.
  • Rīgas vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas pilsētas sabiedrisko transportu izmanto bez maksas.
  • Braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā var izmantot arī vispārējās izglītības iestādes neklātienes skolēni līdz 19 gadu vecumam.

Kļūstot par studentu, pienākas e-talons ar atlaidi

Ikvienam studentam neatkarīgi no vecuma un studiju programmas, kurš iegūst augstāko izglītību kādā no Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētām izglītības iestādēm, pienākas braukšanas maksas atvieglojumi. To paredz Rīgas domes saistošie noteikumi "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". Saistošajos noteikumos norādīts, ka atlaides pienākas arī studentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā un kuri studē ārpus Rīgas reģistrētā augstākās izglītības iestādē. Ar atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt pilna laika studējošie, un kopš 2015.gada janvāra arī nepilna laika studenti.

Lai students Rīgas sabiedriskajā transportā varētu iegādāties braukšanas biļetes, kam piemērotas atlaides, tam obligāti nepieciešams izgatavot personalizēto e-talonu.

Biļešu cenas studentiem ir ievērojami zemākas. Mēnešbiļete vienam maršrutam visām mēneša dienām maksā 10 eiro, savukārt mēnešbiļete visiem tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutiem visām mēneša dienām – 16 eiro. Viens brauciens, ja tas ielādēts personalizētajā e-talonā, maksā 30 centus.

Jauniešiem, kuri mācības augstākajās izglītības iestādēs uzsākuši šogad, ir divi veidi, kā pieteikties personalizētajam e-talonam:

  • aizpildot anketu "Rīgas satiksmes" mājaslapā;
  • klātienē kādā no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem.

Piesakoties elektroniski, pēc e-talona būs jādodas uz izvēlēto klientu apkalpošanas centru, uz mājām tas netiek sūtīts, jo satur personas sensitīvus datus, norāda "Rīgas satiksmes" preses sekretārs Viktors Zaķis. Savukārt, ja e-talonu piesaka klātienē klientu apkalpošanas centrā, to izgatavo uz vietas dažu minūšu laikā. Abos gadījumos pirmreizēja personalizētā e-talona izsniegšana ir bez maksas. Nozaudēšanas gadījumā par atjaunošanu gan ir jāmaksā.

Dodoties uz klientu apkalpošanas centru pieteikt personalizēto e-talonu vai to saņemt, obligāti līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Jauniešiem, kuri sabiedrisko transportu vēlas izmantot ar atlaidi, būs jāpierāda savs studenta statuss. To var izdarīt vairākos veidos:

  • uzrādot derīgu studenta apliecību;
  • uzrādot augstskolas izziņu, kurā norādīts, ka persona tajā studē;
  • uzrādot ar augstskolu noslēgtu studiju līgumu.

Uzrādot jebkuru no iepriekš minētajiem dokumentiem, personalizētajā e-talonā veiks atzīmi, ka tā īpašniekam ir studenta statuss un pienākas braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā.

"Skolēna e-karte kopš šī mācību gada būs arī skolēna apliecība."

Studentiem, kuri nemācās par valsts budžeta līdzekļiem, uzrādot studiju līgumu atlaides saņemšanai, var nākties uzrādīt arī apliecinājumu par veikto maksājumu par studijām. "Ja students nestudē par valsts budžeta līdzekļiem, tad prasām uzrādīt maksājuma uzdevumu, jo pēc pieredzes zināms, ka līgumu formāli var noslēgt, taču nemaksāt un nemācīties," skaidro V.Zaķis. Ja augstskola ir pretimnākoša studentam un ļauj maksājumu par studijām veikt vēlāk, tad personai, lai saņemtu studentiem paredzētās atlaides sabiedriskajā transportā, jāuzrāda augstskolas izsniegta izziņa par studenta statusu, norāda "Rīgas satiksmes" preses sekretārs.

Tāda pati pieteikšanās kārtība ir arī vecāko kursu studentiem, kuri iepriekš nav izmantojuši studentu priekšrocības Rīgas sabiedriskajā transportā.

Atlaides biļetēm var izmantot kopš tā brīža, kad jaunietis kļūst par studentu, t.i., paraksta līgumu ar augstskolu, un nav jāgaida pirmā studiju diena.

Vecāko kursu studentiem e-talons jāpagarina

Personalizētajā e-talonā studenta statuss ir piesaistīts konkrētajam mācību semestrim. Katra semestra sākumā studentam savs statuss e-talonā ir jāatjauno, lai varētu saņemt braukšanas maksas atvieglojumu. Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa augstskola "Turība" un Banku augstskola saviem studentiem piedāvā iesniegt individuālu elektronisko pieteikumu braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai, izmantojot augstskolas informācijas sistēmu. Autentificējoties un autorizējoties savas augstākās izglītības iestādes informācijas sistēmā, students aizpilda pieteikumu un pēc tam statusa apstiprināšanai savu personalizēto e-talonu ievieto kādā no e-talonu automātiem. Pārējo augstskolu studentiem pagarināt atlaidi jādodas uz "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centru.

E-talons kā skolēna apliecība

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas pilsētas sabiedrisko transportu izmanto bez maksas, ja ir saņēmuši skolēna e-karti, kas vienlaikus ir e-talons.

Līdz ar jauno mācību gadu paplašināsies skolēna e-kartes piedāvātās iespējas, un tā vienlaikus būs arī skolēna apliecība. Jaunās skolēna e-kartes nomaiņas kārtība šogad attiecas uz 5. un 10.klašu skolēniem, kā arī uz tiem 7.klašu skolēniem, kuri iestājušies ģimnāzijās vai mainījuši vispārizglītojošās skolas. Minēto klašu skolēniem tiks izgatavotas jaunas skolēnu e-kartes, savukārt iepriekš lietotās būs jānodod skolā. Pārējie skolēni varēs lietot līdzšinējās kartes, skaidro Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

5. un 10.klašu skolēnu vecāki un to 7.klašu audzēkņu vecāki, kuru bērns iestājies ģimnāzijā vai mainījis skolu, jaunajai skolēna e-kartei var pieteikties, izmantojot e-pakalpojumu portālā eriga.lv. Aizpildot pieteikumu "Skolēna e-kartes" izgatavošanai, datus par skolēnu un skolu, kurā tas mācās, atlasīs automātiski. Pieteikumam klāt būs jāpievieno skolēna fotogrāfija. Izgatavoto skolēna karti nogādās attiecīgajā izglītības iestādē, kur skolas direktors to parakstīs un izsniegs audzēknim. Vecāku ērtībām "Rīgas satiksme" sagatavojusi video pamācību pieteikumu aizpildīšanai. Skolēna e-kartei var pieteikties arī klātienē "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot izziņu no skolas. Jāņem vērā, ka tādā gadījumā būs arī jādodas uz skolu un jāsaņem direktora paraksts.

"Rīgas satiksme" aicina vecākus skolēna e-kartei pieteikties līdz 31.augustam, lai jaunās e-kartes varētu laikus nogādāt uz skolām, jo pēc šī datuma tās varēs saņemt tikai klientu apkalpošanas centros.

"Personalizētais e-talons studentiem ir obligāts atlaides saņemšanai."

Savukārt pirmo klašu audzēkņu vecākiem skolēna e-kartes izgatavošana nav jāpiesaka. Pirmklasniekiem e-kartes izgatavos saskaņā ar skolas sagatavoto kolektīvo pieteikumu. Pārējām skolēnu klašu grupām e-kartes nav jāmaina. Izņēmums ir tie skolēni, kuri mainījuši izglītības iestādi vai uzsākuši mācības Rīgā (izņemot 1.klašu audzēkņus).

Pirmreizēja skolēna e-kartes izgatavošana ir bez maksas. Tā pienākas arī tiem skolēniem, kuri apgūst izglītības programmu ārpus Rīgas reģistrētā vispārējās izglītības iestādē, bet kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā. Braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā var izmantot arī vispārējās izglītības iestādes neklātienes skolēni līdz 19 gadu vecumam.

Ar jauno skolēna e-karti no nākamā gada skolēni Rīgas skolu ēdnīcās varēs norēķināties par ēdināšanu, karti reģistrējot pie īpaša validatora. Jaunais pakalpojums nodrošinās, ka vecāku piešķirto pusdienu naudu bērni tiešām izmantos veselīgu pusdienu iegādei, nevis našķiem tuvējā veikalā vai citām vajadzībām. Tas ļaus arī Rīgas domei nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. "Neviens nezinās, kas skolēnam e-talonā ieskaitījis naudu – vecāki vai Labklājības departaments. Bērni no trūcīgajām vai maznodrošinātajām ģimenēm varēs pusdienot par brīvu un pavisam diskrēti," atzinis Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Vidusskolēniem e-talons jāpagarina

Atšķirībā no pamatskolu audzēkņiem vidusskolēniem sava skolēna e-karte vai e-talons ir jāpagarina. "Rīgas satiksme" informē, ka Rīgas pilsētas skolu 11. un 12.klašu skolēniem, kuri turpmāk vēlas izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, līdz 15.septembrim jāpagarina atlaižu saņēmēja statuss savā skolēna e-kartē vai e-talonā. To var izdarīt kādā no "Rīgas satiksmes" e-talona automātiem (izņemot zemās grīdas tramvajus), ievietojot tajā skolēna e-karti vai e-talonu. Statusu pagarinās automātiski, papildus statusa pagarināšanai skolēna e-kartē vai e-talonā jāielādē bezmaksas braukšanas biļete. Skolēniem, kuri to neizdarīs līdz noteiktajam datumam, turpmāk biļete būs jāiegādājas par pilnu maksu. Jauniešiem, kuri līdz 15.septembrim būs piemirsuši pagarināt savu e-talonu vai e-karti un vēlēsies bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu, atjaunot statusu būs jādodas uz "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centru.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU