SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
11. februārī, 2015
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
3
3

Būvvalde maina adresi. Kas jādara juridiskām un pašnodarbinātām personām?

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kases aparātu lietotājiem, kuriem mainīta adrese, jānodrošina attiecīgu izmaiņu veikšana kases aparāta (arī kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas) programmatūrā, lai kases aparāta čekā, kā arī X pārskatā un Z pārskatā rekvizītā – juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) – tiktu norādīta jaunā adrese.

LV portāla infografika

Rīgas pilsētas būvvaldes uzsāktais apjomīgais adrešu sakārtošanas process nozīmē adreses maiņu daudziem rīdziniekiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē: adrešu maiņas rezultātā nodokļu maksātājiem – gan uzņēmumiem, gan pašnodarbinātām personām - var rasties jauni pienākumi, kas izriet no nodokļu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
īsumā
  • Nodokļa maksātāja adreses izmaiņas VID EDS notiek automatizēti.
  • Jāziņo VID, ja mainīta informācija nodokļu maksātāja reģistrācijas lapā vai ziņās par struktūrvienībām.
  • Kases aparātos jānorāda jaunā adrese.

Faktu, ka nodokļu maksātājam ir mainījusies adrese, VID uzzina automatizēti, un līdz ar to izmaiņas nodokļu maksātāja datos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) notiek automatizēti.

Jaunie pienākumi attiecībā pret VID visiem būvvaldes lēmumu skartajiem ir saistīti ar nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības (tiem nodokļu maksātājiem, kas VID reģistrējušies kā nodokļu maksātāji) un nodokļu maksātāja struktūrvienības (faktiskās adreses) apliecības maiņu, kā arī atļauju, licenču, sertifikātu, vispārējā nodrošinājuma apliecību un kases aparātu rekvizītu nomaiņu.

Rīgas pilsētas būvvalde 2014.gadā uzsāka apjomīgu adrešu maiņas procesu, kā rezultātā turpmāko divu gadu laikā tūkstošiem rīdzinieku tiek solīta jauna adrese. Adrešu reģistru valstī uztur Valsts zemes dienests (www.kadastrs.lv), savukārt jauno adrešu autors ir Rīgas pilsētas būvvalde.

Būvvalde adrešu maiņu jeb jaunas adreses piešķiršanu veic saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17.panta 4.1.daļu un  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi".

Adrešu maiņas lēmumus būvvalde pamato ar lietderības apsvērumiem, atsaucoties uz  Administratīvā procesa likuma 65.panta 2.daļu un 66.pantu un secinot: būvvaldei jāpieņem lēmums par adreses maiņu saistībā ar adresēm, kuras neatbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem, lai ieviestu vienotu adresācijas sistēmu. Adreses pēc vienotas sistēmas nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas objektu identificēšanu. Sakārtota adresācija nodrošina arī operatīvo dienestu efektīvāku darbību, kas var ietekmēt ar cilvēku veselību un dzīvību saistītus jautājumus.

Jaunās adreses – pašreiz tikai Pārdaugavā

Līdz šim būvvalde ir pieņēmusi un izsludinājusi trīs lēmumus par adrešu maiņu trijās Pārdaugavas apkaimēs: Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē; Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē; Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē.

Būvvalde aicina izmantot tās interneta vietnē pieejamo adrešu meklētāju. Tajā iespējams ievadīt sev interesējošo adresi apkaimē, attiecībā uz kuru norisinās publiskā apspriešana, un pārliecināties, vai konkrētā adrese tiks mainīta un, ja tiks mainīta, kāda būs iespējamā jaunā adrese. Meklētājā iespējams atrast arī mainītās un piešķirtās adreses apkaimēs, attiecībā uz kurām publiskā apspriešana ir notikusi un ir pieņemts lēmums par adrešu maiņu. Adrešu meklētājā nav adresācijas objektu, kuriem adrešu maiņa/piešķiršana nav paredzēta.

Ērtai pārbaudei par sevi – kadastrs.lv un latvija.lv

Par gaidāmo adreses maiņu liecina publiskās apspriešanas izziņošana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Būvvalde sola informāciju darīt zināmu arī konkrētās mājas iedzīvotājiem, izmantojot paziņojumu pie mājas.

Ja cilvēkam gadās apjukt, kādā adresē viņš juridiskā nozīmē dzīvo konkrētā dienā, tad to iespējams noskaidrot divos reģistros. Aktuālo – juridiski spēkā esošo – īpašuma adresi iespējams noskaidrot Valsts zemes dienesta uzturētajā datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv , kurā saplūst dati no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra. Šai pārbaudei nepieciešams zināt kadastra numuru, jo adreses maiņas gadījumā, ievadot "vecās adreses" ielu un mājas numuru, sistēma paziņos, ka šāda adrese neeksistē. No Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas informāciju pēcāk saņem visi pārējie valsts reģistri. 

Savukārt, ja mainītā adrese ir indivīda deklarētā adrese, tad noskaidrot to, vai jaunā adrese automatizēti ir fiksēta arī Iedzīvotāju reģistrā, var ikviens indivīds, izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā".

Komersantiem – darbības Uzņēmumu reģistrā

Komersantiem Uzņēmumu reģistrā (UR) adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un UR jāiesniedz juridiskās adreses maiņai nepieciešamie dokumenti: pieteikums  (18.veidlapa). Taču valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz būvvaldes lēmumu jeb saskaņā ar administratīvi teritoriālo adrešu maiņu, – nav jāmaksā.

Jaunas apliecības - VID jāziņo 10 dienu laikā

VID informē, ka viena no darbībām, kas ir saistīta ar adreses maiņu, ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības (tiem nodokļu maksātājiem, kas VID reģistrējušies kā nodokļu maksātāji) un nodokļu maksātāja struktūrvienības (faktiskā adrese) apliecības maiņa.

"Adreses pēc vienotas sistēmas nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības intereses, kā arī personas sasniedzamību."

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" 16.punktam, VID atgādina par pienākumu paziņot par izmaiņām 10 dienu laikā, aicinot to darīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Paziņošanai jāizmanto minēto MK noteikumu Nr.150 pielikumos iekļautās veidlapas – pieteikumu formas, tas ir, jāsniedz attiecīgi 4.pielikumā esošā veidlapa (Nodokļu maksātāja (juridiskās vai citas personas) ziņojums par izmaiņām reģistrācijas lapā), 5.pielikumā esošā veidlapa (Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) ziņojums par izmaiņām reģistrācijas lapā ) vai 6.pielikumā esošā veidlapa (Izmaiņas ziņas par struktūrvienībām), ja tiek mainīta informācija nodokļu maksātāja reģistrācijas lapā (skat. 1. vai 2.pielikumu) vai ziņās par struktūrvienību (skat. 3.pielikumu). Veidlapas pieejamas arī VID mājaslapā sadaļā "Veidlapas un iesniegumi".

Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecības ir iespējams saņemt ne tikai papīra veidā uz vietas VID, bet arī skenētā veidā elektroniski, izmantojot VID EDS sadaļu "Sarakste ar VID".

Kases aparātos – jāmaina programmatūra 

Savukārt, atsaucoties uz Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 11.punktu, VID informē: tiem kases aparātu lietotājiem, kuriem mainīta adrese, jānodrošina attiecīgu izmaiņu veikšana kases aparāta (arī kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas) programmatūrā, lai kases aparāta čekā, kā arī X pārskatā un Z pārskatā rekvizītā – juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) – tiktu norādīta jaunā adrese.

Akcizēto preču komersantiem

Ja nodokļu maksātāja (komersanta) darbības veids ir saistīts ar akcīzes precēm, adreses maiņas gadījumā ir veicamas šādas darbības:

  • ja mainās adrese (komersanta juridiskā, biroja vai komercdarbības vietas adrese, nodrošinātāja juridiskā adrese), kas norādīta komersantam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē), atļaujā, izziņā, sertifikātā vai vispārējā nodrošinājuma apliecībā, komersantam 10 darbdienu laikā pēc tās maiņas nepieciešams iesniegt VID attiecīgu pārreģistrācijas iesniegumu, pievienojot izmaiņas apliecinošus dokumentus, kā arī atļaujas, izziņas vai sertifikāta pārreģistrācijai to oriģinālus, un speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas gadījumā jāsamaksā valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju (izņemot juridiskās adreses maiņu).  Ja adreses maiņa veikta, pamatojoties uz būvvaldes lēmumu, komersantam, iesniedzot iesniegumu pārreģistrācijai, jānorāda būvvaldes lēmuma numurs un datums un papildu dokumenti nav jāiesniedz;
  • ja mainās adrese, kas norādīta iesniegumā speciālās atļaujas (licences), atļaujas, izziņas, sertifikāta vai vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, komersantam 10 darbdienu laikā pēc tās maiņas nepieciešams par to informēt VID un iesniegt izmaiņas apliecinošu dokumentu kopijas.

Ja komersanta darbība saistās ar muitošanu

Ja nodokļu maksātāja (komersanta) darbības veids ir saistīts ar muitošanas darbību veikšanu, tad adreses maiņas gadījumā, – ja komersantam ir izsniegta atļauja vai sertifikāts un ir mainījusies komersantam izsniegtajā atļaujā norādītā juridiskā adrese, grāmatvedības un/vai uzskaites vietas adrese vai atļautās preču atrašanās/izmantošanas vietas adrese, - par minēto vietu adrešu izmaiņām ir rakstiski jāinformē VID saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto par izsniegtajām atļaujām un sertifikātu.

VID informē, ka gadījumos, kad mainās komersanta juridiskā adrese, grāmatvedības un/vai uzskaites vietas adrese, vai atļautās preču atrašanās/izmantošanas vietas adrese, VID Muitas pārvaldes izsniegtās vispārējā galvojuma apliecības un galvojuma apliecības Kopienas tranzīta muitas procedūrai nav jāmaina un nodokļu maksātājiem nekādas papildu darbības nav jāveic.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI