SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
14. janvārī, 2014
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
2
9
2
9

Mainīta pensijas aprēķina koeficienta G noteikšanas kārtība

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Iedzīvotāji, izmantojot tiesības pensionēties ātrāk, ne vienmēr pievērš uzmanību tam, ka koeficients G ir ļoti svarīgs rādītājs, kas ietekmē pensijas apmēru, jo tas ir dalītājs. Un, ja atceras matemātiku, tad var saprast: jo dalītājs ir lielāks, jo aprēķinātā pensija ir mazāka.

LV portāla infografika

Piešķirot un aprēķinot pensiju, cilvēka darba mūžā sakrāto pensijas kapitālu dala ar koeficientu G, kas ir laika posms gados, par kuru no pensijas piešķiršanas gada plānota pensijas izmaksa. Līdz šim šo gadu skaitu noteica, ņemot vērā arī demogrāfu prognozes mūža ilguma tendencēm ilgtermiņā. G nav mainīts piecus gadus.
Jaunie noteikumi paredz G noteikt citādi, izmantojot oficiālās statistikas ikgadējos datus par prognozēto mūža ilgumu, līdz ar to G vērtības aktualizēs atbilstoši statistikā atspoguļotā paredzamā mūža ilguma pieaugumam. Tas neko daudz neietekmēs pašreiz piešķiramo pensiju apmēru, bet mērķis ir objektīvāk un saprotamāk noteikt pensijas izmaksas paredzamo laikposmu dažāda gadagājuma cilvēkiem, kuri dodas pensijā, kā arī pensijas pārrēķināšanai. Jaunos laikposmus pensiju aprēķināšanai piemēro, sākot ar šo gadu.
īsumā
  • Pensijas aprēķināšanai no 2014.gada piemēros no jauna noteikto koeficientu G.
  • G vērtība atkarīga no statistikas datiem par paredzamo mūža ilgumu.
  • Jauno G piemēros, gan piešķirot, gan pārrēķinot pensijas.
  • Sievietēm un vīriešiem pensiju aprēķināšanai G ir vienāds.

Likuma "Par valsts pensijām" 13.pants nosaka: Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem un Labklājības ministrijas (LM) aprēķiniem, nosaka pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu (gados), par kuru no vecuma pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

MK 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1445 "Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu" aizstāj iepriekšējos 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1046 "Noteikumi par vecuma pensijas aprēķināšanai piemērojamiem plānotajiem vecuma pensijas izmaksas laikposmiem".

Tātad arī turpmāk katram vecumam ir paredzēts plānotais pensijas izmaksas laikposms, ko izmanto pensijas aprēķina formulā, taču no 2014.gada to nosaka citi noteikumi. Iepriekšējos noteikumos (Nr.1046) bija arī pielikums - tabula ar konkrētam vecumam piemērojamo G. Jaunajos noteikumos (Nr.1445) ir norāde uz CSP datiem.

Likuma "Par valsts pensijām" 12.pantā noteikts, ka vecuma pensiju aprēķina pēc šādas formulas:

P = K / G

P — gada pensija, kuras divpadsmitā daļa ir mēneša pensija

K — apdrošinātās personas pensijas kapitāls

G — laika posms (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Atbilstoši vecumam, kurā cilvēks dodas pensijā, ir noteikts izmaksas laikposms (G). Jo ātrāk dodas pensijā, jo G ir lielāks. Piemēram, iepriekšējos gados, aizejot pensijā ar atvieglotiem noteikumiem 57 gadu vecumā, pensijas aprēķinam piemēroja koeficientu G - 22,28. Ja izmantoja priekšlaicīgās pensijas iespēju 60 gadu vecumā, G bija 19,93. Ja devās pensijā 62 gadu vecumā, tad G bija 18,43.

Iedzīvotāji, izmantojot tiesības pensionēties ātrāk, ne vienmēr pievērš uzmanību tam, ka koeficients G ir ļoti svarīgs rādītājs, kas ietekmē pensijas apmēru, jo tas ir dalītājs. Un, ja atceras matemātiku, tad var saprast: jo dalītājs ir lielāks, jo aprēķinātā pensija ir mazāka.

"Ja G ir lielāks, tad piešķirtās vecuma pensijas apmērs ir mazāks, un otrādi."

Šajā ziņā jaunie noteikumi šo pamatprincipu nemaina. Ja G ir lielāks, tad piešķirtās vecuma pensijas apmērs ir mazāks, un otrādi. LM norādījusi: vecuma pensijas aprēķina formula paredz, ka darba mūžā uzkrātais pensijas kapitāls, piešķirot pensiju, tiek vienmērīgi sadalīts pa gadiem visā prognozētajā pensijas izmaksas periodā, tādējādi sekmējot naudas līdzekļu pietiekamību visā izmaksu periodā un līdz ar to – pensiju shēmas finansiālu stabilitāti ilgtermiņā.

Lai saprastu, kāpēc tiek mainīta G noteikšanas kārtība, jāatgādina, ka līdz 2009.gadam, kad stājās spēkā noteikumi Nr.1046, G vērtības aktualizēja, ņemot vērā Latvijas vadošo demogrāfijas ekspertu izstrādāto konceptuālo nostādni par vīriešu un sieviešu paredzamo mūža ilgumu un tā attīstības tendencēm ilgtermiņā. No 2009.gada G vairs nepārskatīja. Taču, palielinoties mūža ilgumam, palielinās arī laiks, kurā jāizmaksā pensija, tāpēc arī līdz šim noteiktās G vērtības vairs nav aktuālas.

Lai pēc piecu gadu pārtraukuma, atsākot G vērtību aktualizēšanu, novērstu šo vērtību pārāk strauju palielināšanos, kā arī lai atsaistītu G vērtību aprēķinu no nākotnes tendenču prognozēm, tās turpmāk būtu jābalsta tikai uz faktiskajām tendencēm, tādējādi vienkāršojot un šo aprēķina procesu padarot saprotamāku, jaunu noteikumu nepieciešamību pamatoja LM.

G noteiks katru gadu

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska skaidro, ka jaunajos noteikumos aktualizētas G vērtības atbilstoši paredzamā mūža ilguma pieaugumam, t.i., G vērtība ir personas vecumam atbilstošs paredzamais mūža ilgums, kas pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas gadā ir vienāds ar Centrālās statistikas pārvaldes statistiskajā informācijā "Paredzamais mūža ilgumu 40 līdz 90 gadus veciem  iedzīvotājiem" attiecīgajam  vecumam atbilstošo paredzamā mūža ilguma vidējo rādītāju abiem dzimumiem kopā kalendārajā gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā personai piešķir vai pārrēķina pensiju.

Tātad 2014.gadā piemēro 2012.gada paredzamo mūža ilgumu attiecīgajā vecumā, kuram no vecuma pensijas piešķiršanas gada plānota vecuma pensijas izmaksa.

Katru gadu ar 1.janvāri Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), piešķirot vai pārrēķinot vecuma pensijas, piemēros jaunas G vērtības atbilstoši CSP datiem par paredzamo mūža ilgumu attiecīgajam vecumam.

G vērtība, ko piemēros, aprēķinot pensijas šogad

Labklājības ministrija jauno noteikumu anotācijā norādījusi, ka, salīdzinot ar iepriekšējo G noteikšanas kārtību, tagad G ir samazinājies vecumam no 40 līdz 60 gadiem, kā arī no 81 gada līdz 90 gadiem un nav mainījies vai nedaudz pieaudzis vecuma grupā no 61 gada līdz 80 gadiem. (Skat. tabulu, kurā salīdzināšanai ir arī G vērtības, kādas bija noteiktas līdz šim.)

Kā norāda D.Trušinska, pēc CSP datiem, personām vecumā no 62 līdz 80 gadiem mūža ilgums nedaudz pieaudzis. Līdz ar to, piešķirot vai pārrēķinot vecuma pensiju šajā vecumā, pensijas kapitāls tiek izdalīts uz ilgāku laika periodu.

Vislielākā atšķirība ir 40-41 gadu vecumā, kad jaunās G vērtības samazinājušās par 1,04-1,09 gadiem, savukārt visvairāk palielinājušās 72-74 gadu vecumā, t.i., par 0,46-0,47 gadiem.

Salīdzināšanai – G līdz 2013.gada 31.decembrim un G 2014.gadā

Vecums, aizejot pensijā Jaunā G vērtība (no 2014.g.) Līdzšinējā G vērtība (no 2009.g.) G vērtību starpība Vecums, aizejot pensijā Jaunā G vērtība (no 2014.g.) Līdzšinējā G vērtība (no 2009.g.) G vērtību starpība
40 36,21 37,30 -1,09 66 15,81 15,51 0,30
41 35,33 36,37 -1,04 67 15,16 14,82 0,34
42 34,45 35,39 -0,94 68 14,52 14,12 0,40
43 33,57 34,43 -0,86 69 13,87 13,45 0,42
44 32,69 33,50 -0,81 70 13,23 12,79 0,44
45 31,81 32,56 -0,75 71 12,61 12,17 0,44
46 30,97 31,68 -0,71 72 12,00 11,53 0,47
47 30,13 30,77 -0,64 73 11,38 10,92 0,46
48 29,29 29,85 -0,56 74 10,77 10,30 0,47
49 28,45 28,97 -0,52 75 10,16 9,73 0,43
50 27,60 28,13 -0,53 76 9,59 9,18 0,41
51 26,80 27,31 -0,51 77 9,03 8,66 0,37
52 26,00 26,44 -0,44 78 8,47 8,15 0,32
53 25,20 25,59 -0,39 79 7,91 7,69 0,22
54 24,40 24,75 -0,35 80 7,35 7,22 0,13
55 23,60 23,92 -0,32 81 6,90 7,19 -0,29
56 22,86 23,11 -0,25 82 6,45 6,72 -0,27
57 22,11 22,28 -0,17 83 6,00 6,27 -0,27
58 21,36 21,47 -0,11 84 5,56 5,81 -0,25
59 20,62 20,67 -0,05 85 5,11 5,39 -0,28
60 19,87 19,93 -0,06 86 4,76 4,99 -0,23
61 19,19 19,19 0,00 87 4,42 4,63 -0,21
62 18,50 18,43 0,07 88 4,07 4,28 -0,21
63 17,82 17,72 0,10 89 3,72 3,96 -0,24
64 17,14 16,95 0,19 90 3,38 3,66 -0,28
65 16,45 16,23 0,22  

G vērtības - pilniem gadiem

CSP nosaka paredzamo mūža ilgumu pilnos gados. Arī G vērtības tiek piemērotas pilniem gadiem.

Kopš šā gada pensijas vecums paaugstinās par 3 mēnešiem ik gadu. Tātad cilvēks dosies pensijā nevis pilnos gados, bet gan, piemēram, 62 gadu un triju mēnešu vecumā (kā paredzēts šogad). Kādu koeficientu G piemēros viņa pensijas aprēķinam?

VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ināra Ļuta izskaidro, ka rādītājs G tiek noteikts, ņemot vērā vecumu, izteiktu pilnos gados. Līdz ar to, nosakot piemērojamo G konkrētajā gadījumā, ņem vērā personas vecumu pilnos gados pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas datumā.

Pieņemot lēmumu par vecuma pensijas piešķiršanu vai pārrēķināšanu no 2014.gada, personai, kurai ir 62 gadi un 3 mēneši, piemēro plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu (G) 62 gadu vecumā, t.i., 18,50.

Piemēram. No 2014.gada aprīļa cilvēks pieprasa vecuma pensiju (62 gadu un 3 mēnešu vecumā).

Pensijas kapitāls: EUR 71570,45.

Aprēķinātā pensija mēnesī: EUR 71570,45:12:18,50= EUR 322,39.

Savukārt, pieņemot lēmumu par pensijas piešķiršanu vai pārrēķināšanu no 2013.gada, piemēro plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu (G), kāds tas bija 2013.gadā 62 gadu vecumā - 18,43.

"2014.gadā piemēro 2012.gada paredzamo mūža ilgumu attiecīgajā vecumā."

Piemēram. 2014.gada janvārī pieprasa pensiju no 2013.gada 1.decembra (62 gadu vecumā).

Pensijas kapitāls: EUR 71143,59.

Aprēķinātā pensija mēnesī: EUR 71143,59:12:18,43= EUR 321,68.

Jāpievērš uzmanība tam, ka, ja cilvēks turpina strādāt, viņa pensijas kapitāls pieaug.

Paredzamo mūža ilgumu rēķina statistiķi

G vērtības nosaka atbilstoši CSP sniegtajiem ikgadējiem datiem par paredzamo mūža ilgumu attiecīgajā vecumā.

Paredzamā mūža ilguma aprēķinu pamatā ir vīriešu, sieviešu un kopējie mirstības koeficienti piecgadu vecuma grupās (mirušo skaits uz vienu attiecīgā dzimuma un vecuma iedzīvotāju). Paredzamā mūža ilguma aprēķini tiek veikti, izmantojot speciālu Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļas izstrādātu datorprogrammatūru Mortpak-Lite, paskaidrots CSP mājaslapā.

Vidējais paredzamais mūža ilgums noteikta vecuma iedzīvotājiem ir gadu skaits, kādu vidēji nodzīvotu attiecīgu vecumu sasniegušās personas, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstība katrā vecumā saglabātos aprēķina gada līmenī.

Datus (paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem) var apskatīties CSP mājaslapā šeit.

CSP sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Rieksta norāda, ka datu publicēšanas kalendārs tiek veidots vienam kalendāra gadam. Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums tiek publicēts pusgadu pēc kalendārā gada beigām. Datus "Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums" par 2013.gadu plānots publicēt šā gada 30.jūnijā.

Šos – 2013.gada datus (un attiecīgo G) piemēros pensiju aprēķināšanai cilvēkiem, kuri dosies pensijā 2015.gadā.

Sievietes dzīvo ilgāk, G ir vidējais - visiem vienāds

Pensiju aprēķināšanai G vērtību nosaka, ņemot vērā pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas gadā atbilstošo paredzamā mūža ilguma vidējo rādītāju abiem dzimumiem kopā.

Statistika par paredzamo mūža ilgumu 40 līdz 90 gadu veciem iedzīvotājiem rāda, ka visos gadagājumos sievietēm tas ir lielāks nekā vīriešiem. 2012.gadā, piemēram, 50 gadīgajiem vīriešiem vidējais paredzamais mūža ilgums bija 23,42 gadi, sievietēm – 31,04 gadi. Sasniedzot 62 gadu vecumu, vīriešiem prognozēti vēl 15,26 dzīves gadi, sievietēm – 20,75 gadi. Taču pensiju piešķiršanai piemērojamais koeficients G ir vidējais rādītājs, piemēram, 62 gadu vecumā – 18,50. Tas tāpēc, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību, jo G tiek aprēķināts kā vidējais rādītājs vīriešiem un sievietēm.

Izdienas pensijas saņēmējiem

Jaunie noteikumi attieksies arī uz izdienas pensijām, ko piešķir saskaņā ar Nolikumu par izdienas pensijām (Ministru Padomes 1992.gada 26.marta lēmums Nr.104 "Par izdienas pensijām".) Šīs izdienas pensijas piešķir tikai par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1999.gada 1.janvārim.

Piešķirot pensiju saskaņā ar Nolikumu par izdienas pensijām, pensijas aprēķināšanai no 2014.gada 1.janvāra izmantos pensijas izmaksas laikposmu 62 gadu vecumā, no 2017.gada 1.janvāra – 63 gadu vecumā, no 2021.gada 1.janvāra – 64 gadu vecumā, no 2025.gada 1.janvāra – 65 gadu vecumā, kas atbilst pilnos gados noteiktajam vispārējam pensionēšanās vecumam. Šāds grafiks noteikts, ņemot vērā, ka no 2014.gada 1.janvāra vispārējais pensionēšanās vecums pieaugs katru gadu par trīs mēnešiem, līdz 2025.gadā sasniegs 65 gadu vecumu.

Pieaug paredzamais mūža ilgums

Līdz šim noteiktais G vairs neatspoguļo mūža ilguma tendences.

Pēc jaunās metodikas aprēķinātās G vērtības (faktiskie dati), salīdzinot ar G vērtībām, ja tās aktualizētu atbilstoši iepriekšējai metodikai (faktiskie dati + nākotnes tendences), būs salīdzinoši mazākas, jo vairs netiks papildus ņemtas vērā nākotnē prognozētās paredzamā mūža ilguma pieauguma tendences un līdz ar to labvēlīgākas, cilvēkam pensionējoties un aprēķinot tā vecuma pensijas apmēru, noteikumu anotācijā paskaidrojusi Labklājības ministrija.

Pēc CSP datiem, Latvijā ir vērojams stabils paredzamā mūža ilguma pieaugums (skat. grafiku).

Paredzamais mūža ilgums attiecīgajā vecumā, 2000-2012

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI