SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. janvārī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Mājoklis
5
5

Pagarina 50 litru gāzes balonu izmantošanas termiņu

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

2012.gadā notikuši trīs nelaimes gadījumi, ko izraisīja gāzes balonu sprādziens.

FOTO: LETA

Latvijā ir pietiekami daudz mājsaimniecību, kas ēdiena pagatavošanai izmanto sarkanos 50 litru sašķidrinātās gāzes balonus. Šādus balonus pārsvarā lieto tajās mājsaimniecībās, kurām nav pieejama dabasgāze. Tomēr ne visi šāda veida gāzes baloni turpmāk varēs palikt apritē. Šobrīd notiek to pakāpeniska nomaiņa uz Eiropas Savienības (ES) drošības standartiem atbilstošiem gāzes baloniem.
LV portāls skaidro, kas mainās no 2013.gada, kāpēc izmaiņas nepieciešamas, kādas šajā jomā vēl gaidāmas un kā atpazīt drošu gāzes balonu.
īsumā
  • 50 litru sašķidrinātās gāzes balonu bez π marķējuma nomaiņas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 1.janvārim.
  • Uzpildīto gāzi varēs izlietot līdz 2014.gada 30.jūnijam.
  • Grozījumi izstrādāti, lai komersanti varētu nodrošināt drošības prasībām atbilstošus gāzes balonus.
  •  π marķējums norāda, ka gāzes balons atbilst ES standartiem un MK noteikumiem.
  • Patērētājam ir jāpievērš uzmanība gāzes balona marķējumam.

Pašlaik notiek pakāpeniska 50 litru sašķidrinātās gāzes balonu nomaiņa, kuriem nav π (pī) marķējuma. π marķējums norāda, ka gāzes balons atbilst ES standartiem un Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām". Šo procesu bija plānots pabeigt līdz šā gada 1.janvārim, taču, tā kā Ministru kabineta noteikumos ir veikti grozījumi, termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 1.janvārim.  

Pagarina termiņu

Ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" ir pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu prasības un noteikts pārejas periods līdz 2013.gada 1.janvārim, kura laikā no aprites bija jāizņem ES drošības prasībām neatbilstoši gāzes baloni, kā arī jānodrošina, lai apritē nonāktu tikai tādi gāzes baloni, kas ir tehniski pārbaudīti un droši. Tas nozīmē, ka pēc šā gada 1.janvāra tirgū vairs nedrīkstētu nonākt gāzes baloni, kas neatbilst ES drošības prasībām.

Grozījumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā  ir norādīts, ka nozares komersantu asociācijas ir apliecinājušas, ka komersanti, kuriem noteikta atbildība, lai apritē nonāktu tikai normatīvo aktu prasībām atbilstoši gāzes baloni, nebija gatavi pilnā mērā nodrošināt esošo balonu nomaiņu pret ES prasībām atbilstošiem jau līdz pērnā gada beigām. Esošās situācijas ietekmē ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos ir pagarināts iepriekšnoteiktais pārejas periods līdz 2014.gada 1.janvārim, bet 2013.gadā paliek spēkā iepriekš noteiktās prasības attiecībā uz apritē pārsvarā esošo gāzes balonu tehnisko uzraudzību. Tas nozīmē, ka esošos gāzes balonus būs iespējams apmainīt vai uzpildīt līdz šā gada beigām, savukārt uzpildīto gāzi varēs izlietot līdz 2014.gada 30.jūnijam.

"Esošos gāzes balonus būs iespējams apmainīt vai uzpildīt līdz šā gada beigām, uzpildīto gāzi varēs izlietot līdz 2014.gada 30.jūnijam."

Ekonomikas ministrijas (EM) Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Rubesa-Voravko stāsta: "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par transportējamām spiedieniekārtām bija nepieciešami, lai nodrošinātu skaidru un pakāpenisku ES drošuma prasībām neatbilstošu gāzes balonu, kuri potenciāli rada iedzīvotāju veselības un dzīvības apdraudējuma riskus, izņemšanu no aprites." Viņa arī norāda, ka grozījumi izstrādāti, lai komersanti varētu nodrošināt, ka ar nākamo gadu patērētājiem tiktu piedāvāti tikai tādi gāzes baloni, kuriem ir π marķējums.

Lielu izmaiņu nebūs

"Ar 2013.gada 1.janvāri nekādas jūtamas izmaiņas nenotiks, izņemot tos gadījumus, ja tiek lietoti baloni, kam 2013.gadā beidzas periodiskās pārbaudes derīguma termiņš. Bez π zīmes tiem vairs netiks veikta periodiskā pārbaude, un pēc nodošanas apmaiņas punktā tie vairs atpakaļ apritē nenonāks," skaidro EM pārstāve.

Jāņem vērā arī tas, ka visi 50 litru baloni no apgrozības nepazudīs. E.Rubesa-Voravko stāsta: "Lai arī notiks pakāpeniska drošības prasībām neatbilstošu sašķidrinātās gāzes balonu izņemšana no aprites un aizvietošana ar drošības prasībām atbilstošiem baloniem, tas nenozīmē, ka 50 litru baloni no aprites izzudīs pavisam. Sekojot pieprasījumam, komersanti varēs piedāvāt jaunus 50 litru balonus, kā arī apritē paliks tie gāzes baloni, kas tajā nākuši pēc 2003.gada 1.jūlija."

Tiks izņemti tie 50 litru tilpuma gāzes baloni, kas sākti lietot līdz 2003.gada 1.jūlijam, jo tie galvenokārt ražoti vēl Padomju Savienībā un tiek atzīti par nedrošiem un neatbilstošiem ES kvalitātes un drošuma prasībām.

Normatīvajā regulējumā noteiktās prasības, kas attiecas uz nozares komersantiem, kā arī valsts uzraudzības un kontroles institūcijām, paliek spēkā un ir piemērojamas visu 2013.gadu. Nozares komersanti noteiktajā pārejas periodā turpinās nodrošināt viņu izmantojamo gāzes balonu parka pakāpenisku nomaiņu, attiecīgi arī patērētājiem piedāvājot gāzi tikai ES prasībām pilnībā atbilstošos gāzes balonos. 

Gaidāmas izmaiņas arī nākamgad

Izmaiņas saistībā ar gāzes balonu lietošanu gaidāmas arī no 2014.gada, jo grozījumi veikti arī Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība", kas noteic, ka no 2014.gada 1.janvāra gāzes balonu uzpildes stacijās drīkstēs uzpildīt tikai tos balonus, kas ir kāda īpašnieka valdījumā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante Liene Kindzule stāsta: "Patērētājam būs tiesības izvēlēties, vai jauno gāzes balonu iegādāties, vai arī viņam būs iespēja to nomāt no gāzes balonu uzpildītāja. Līdz šim neviens par gāzes balonu nebija atbildīgs, taču pēc jaunajiem noteikumiem turpmāk katram gāzes balonam būs īpašnieks, līdz ar to tiks paredzēta arī lielāka gāzes balonu izsekojamība. Īpašnieks varēs būt gan pats patērētājs, kurš būs iegādājies savu personīgo gāzes balonu, gan gāzes balonu uzpildes stacija, kas gāzes balonus iznomās patērētājam."

"Patērētājam būs tiesības izvēlēties, vai jauno gāzes balonu iegādāties vai nomāt no gāzes balonu uzpildītāja."

Lai arī tikko veikti grozījumi noteikumos, E.Rubesa-Voravko atzīmē, ka EM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm sagatavos vēl papildu regulējumu, paredzot noteikt gāzes balonu aprites un uzraudzības kārtību, nosakot gāzes balonu tirdzniecības vietu, maiņā un lietošanā iesaistīto personu pienākumus un atbildību. Šo normatīvo aktu projektu paredzēts izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā līdz šā gada 1.jūlijam.

PTAC veiks pārbaudes

Lai sekmētu prasību ievērošanu, PTAC speciālisti plāno veikt pārbaudes, pārliecinoties, ka pie patērētājiem nonāk tikai drošības noteikumiem atbilstoši gāzes baloni. "Ņemot vērā, ka ir paredzēta pakāpeniska bez π zīmes balonu izņemšana no tirgus, PTAC šogad paredz pārbaudīt Latvijas tirgū piedāvāto jauno balonu atbilstību normatīvo aktu prasībām, proti, vai tiem ir veikta attiecīgā atbilstības novērtēšanas procedūra un tie nodrošināti ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem," stāsta PTAC pārstāve L.Kindzule.

Vienlaikus PTAC būs jānodrošina informācijas par gāzes balonu uzpildītājiem, kas izpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības, pieejamību patērētājiem, publicējot to savā oficiālajā tīmekļa vietnē.

Lai iegādātos drošu gāzes balonu

Neskatoties uz to, ka gāzes balonu izplatītājiem ir noteiktas stingras prasības, arī patērētājam ir jāpievērš uzmanība gāzes balona marķējumam un stāvoklim, lai mazinātu risku iegādāties prasībām neatbilstošus un nedrošus gāzes balonus. PTAC speciālisti iesaka:

  • iegādāties gāzes balonus pie legāla tirgotāja;
  • pārliecināties, ka uz gāzes balona ir derīgs gāzes balona tehniskās pārbaudes termiņš;
  • pērkot gāzes balonu, obligāti jāpieprasa jauna blīve un lietošanas instrukcija, kā arī gāzes balona garantijas talons (garantija var būt nodrošināta arī ar ierakstu kases čekā);
  • jāpievērš uzmanība, vai uz gāzes balona ir pēdējā gāzes balona uzpildītāja adrese un telefona numurs, kur zvanīt avārijas situācijās. Ja uz gāzes balona nav minētās informācijas, patērētājs ir tiesīgs to pieprasīt balonu maiņas punktā;
  • nepieciešams iepazīties ar informāciju, kas norādīta uz balona korpusa augšējās daļas piestiprinātās metāla plāksnītes: uz tās jābūt norādītam veiktās periodiskās pārbaudes datumam un nākamās periodiskās pārbaudes gadam. Uz balona jābūt marķējumam (visbiežāk uzlīmes veidā) ar informāciju par iepildītās gāzes nosaukumu un sastāvu. Katram balonam jābūt nodrošinātam ar instrukciju, kurā norādītas gāzes balona pārvadāšanas, nomaiņas un lietošanas drošuma prasības, noteikumi par rīcību gāzes noplūdes gadījumos, kā arī jābūt diennakts servisa kontaktinformācijai.

PTAC norāda: ja patērētājs konstatējis, ka viņa rīcībā nonācis neatbilstošs un nedrošs gāzes balons, piemēram, jūtama gāzes noplūde, par ko liecina specifiskā gāzes smaka, nekavējoties jāatdod gāzes balons apmaiņas punktā, kur tas iegādāts. Kā pierādījums par balona realizācijas vietu ir apmaiņas punktā izsniegtais garantijas talons vai kases čeks, kurā fiksēts balona numurs.

Ja patērētājs konstatējis, ka viņa rīcībā nonācis balons, kas izraisa paaugstinātu bīstamību un nav vēlams to kustināt, tad nepieciešams informēt gāzes balona uzpildītāju pa avārijas telefonu, kas norādīts uzlīmē uz balona.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI