SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
31. martā, 2015
Lasīšanai: 12 minūtes
4
9
4
9

Sarkanos gāzes balonus varēs lietot līdz 2017.gada beigām

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Jaunais regulējums patērētājiem ir daudz draudzīgāks un arī komersantiem reāli īstenojams.

LV portāla infografika

Atvadu vārdi sarkanajiem 50 litru gāzes baloniem, kaut arī Ministru kabineta noteikumi skaidri pauda to garās ēras galu no 31.marta, izrādījušies pāragri: šo ilgmūžīgo gāzes trauku izmantošanas termiņš faktiski pēdējā brīdī kārtējo reizi pagarināts. Valdība 24.marta sēdē atbalstīja grozījumus divos Ministru kabineta noteikumos (Nr.500 un Nr.755), kas reglamentē atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtību.

īsumā
  • Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.500 un Nr.755 vairs nav spēkā pērn pieņemtais normatīvais regulējums, ka pēc 31.marta vairs netiks uzpildīti un pārdoti vecā parauga 50 un piecu litru tilpuma gāzes baloni.
  • Veco gāzes balonu izņemšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 31.decembrim.
  • No 31.marta PTAC mājaslapā regulāri tiks atjaunota informācija par reģistrētajām gāzes balonu tirdzniecības vietām.

Vecie baloni ir ļoti izplatīti un sastopami gandrīz katrā saimniecībā, kam nav pastāvīga gāzes pievada, un tie it bieži neatbilst Eiropas Savienības tehniskajām prasībām un atbildīgajām iestādēm patiešām ilgstoši ir kā dadzis acī. Jau kopš 2013.gada saskaņā ar iepriekš minētajiem MK noteikumiem no Latvijas tirgus pakāpeniski tiek izņemti tie gāzes baloni, kuriem nav veikta attiecīga atbilstības novērtēšanas procedūra un kuri nav marķēti ar atbilstību apliecinošo marķējumu - Π (pī) zīmi. Pērnā gada decembrī valdība apstiprināja MK noteikumus Nr.755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība", kā arī grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām", kas stājas spēkā 31.martā un kuriem beidzot bija jāpieliek punkts šim gāzes taras veidam.

Problēmas ar gāzes balonu aprites jaunās kārtības ieviešanu

Tātad bija domāts, ka no aprīļa Latvijā vairs netirgos un neuzpildīs iedzīvotāju iecienītos sarkanos 50 litru un mazos piecu litru gāzes balonus. Par to LV portālā varēja izlasīt skaidrojumā "Rekviēms jeb atvadu vārdi sarkanajiem gāzes baloniem".

Taču jau tad pat vienkāršam patērētājam bija skaidrs, ka valstī nav reālas komerciālas sistēmas, kā organizēt veco balonu nomaiņu ar jaunajiem, kā ikdienā izpaudīsies šī jauno balonu uzpildīšana un aprite. Tā nu dzīves realitāte ir ienesusi savas korektīvas ar 24.marta grozījumiem abos iepriekš minētajos MK noteikumos.

Lai novērstu riskanto situāciju, ka gāzes baloni, līdzīgi kā tukšo pudeļu tara, līdz šim ceļoja no personas pie personas un nebija konkrētas atbildīgās personas, decembrī apstiprinātie noteikumi paredzēja - gāzes baloni pieder uzpildes kompānijām, kas tos nodod lietošanā patērētājiem. Līdz ar to gāzes lietotājs ir tiesīgs tukšu gāzes balonu apmainīt tikai pret tās pašas firmas uzpildīto balonu.

Bija paredzēts, ka arī iedzīvotāji var būt sava gāzes balona īpašnieki, bet tad viņi nevar apmainīt balonu pret uzpildītu. Šādus balonus bija iecerēts nodot uzpildīšanai, īpašniekam saņemot atpakaļ savu balonu.

Noteikumu sākotnējā redakcija tapšanas gaitā tika saskaņota ar gāzes balonu tirgū iesaistīto komersantu profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un it kā tika atbalstīta.

"Jau kopš 2013.gada no tirgus pakāpeniski tiek izņemti tie gāzes baloni, kuriem nav veikta attiecīga atbilstības novērtēšanas procedūra."

Taču, risinot jautājumus par tiesību normu praktisko piemērošanu, komersanti galu galā tomēr saskatīja būtiskus šķēršļus jaunā regulējuma ieviešanā; piemēram, tie neplāno balonus nodot patērētājiem lietošanā, bet gan pārdot.

Komersanti norāda, ka balonu nodošanu lietošanā apgrūtina tas, ka gāzes balonus tirgo ar starpnieku, piemēram, degvielas uzpildes staciju, palīdzību. Arī lietošanā nodoto gāzes balonu uzskaite būtu jāveido no jauna, kas prasītu ievērojamus administratīvos un finanšu resursus. Pēc līdzšinējā noteikumu regulējuma iznāktu tā, ka cilvēki, lai varētu lietot gāzi bez pārtraukuma, būtu spiesti iegādāties vismaz divus balonus, kurus pamīšus nodot uzpildei.

Taču tas nav viss – ja patērētājs iegādājies kāda noteikta komersanta uzpildīto balonu, viņš to nevarētu sev ērtā vietā apmainīt pret līdzīga tilpuma pilnu, ja to uzpildījis cits komersants. Ir skaidri redzams, cik lielas neērtības šāda kārtība radītu patērētājiem.

"Komersanti sākumā tik tiešām akceptēja MK noteikumu projektā iestrādātās izmaiņas," skaidro Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības nodaļas vadītājs Edijs Šaicāns. "Taču jāņem vērā, ka gāzes balonu tirgū darbojas daudz starpnieku, un šajā gadījumā radās liela nesaprašana, kā balonus mainīt.

Tāpēc jaunais regulējums noteic, ka gala patērētāju šie grozījumi nekādā veidā neietekmēs. Tas nozīmē, ka cilvēks ar savu gāzes balonu varēs doties pie jebkura gāzes balonu tirgotāja un apmainīt pret pilnu. Taču tajā pašā laikā gāzes balonu uzpildītāji nevarēs uzpildīt citu komersantu balonus. Piemēram, ja tukšais gāzes balons pieder "Latvijas propāna gāzei" (LPG) un patērētājs to apmaina pret "Intergaz" uzpildītu balonu, tad šo tukšo LPG balonu "Intergaz" nedrīkstēs uzpildīt. Gāzes uzpildes komersantiem būs jāpanāk vienošanās, kā balonus savstarpēji mainīt. Savukārt gala patērētājam jaunie grozījumi vienkāršo balonu apmaiņu."

Jaunā MK noteikumu redakcija gāzes balonu apriti vienkāršo

Apkopojot šābrīža gāzes balonu tirgotāju piedāvājumus, Ekonomikas ministrija ir secinājusi, ka 27 litru (15 kg) gāzes balona cena svārstās no 35 līdz 55 eiro, savukārt 46 litru gāzes balonu cena ir no 65 līdz 90 eiro. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija, gāzes balonu gāzi lieto aptuveni 35% Latvijas mājsaimniecību. Turklāt lielu daļu no tām veido lauku iedzīvotāju un sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupa. Tāpēc vismaz divu gāzes balonu iegāde šiem iedzīvotājiem radītu ievērojamu finansiālo slogu, kas, ļoti iespējams, varētu izraisīt situāciju, ka iedzīvotāji naudas taupīšanas nolūkos gāzes balonus nepērk no legālajiem pārdevējiem, bet gan izmanto nelegālo tirgotāju pakalpojumus. Neapšaubāmi, ka drošību gāzes balonu lietošanā tas neuzlabotu, bet varētu radīt potenciālus draudus.

Tāpēc MK noteikumu grozījumi nosaka atšķirīgus termiņus dažādu gāzes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus termiņš pārcelts līdz 2017.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā, ka noteikumos ir atvieglotas prasības tukšu gāzes balonu nomaiņai pret pilniem, zūd nepieciešamība pēc lietotāju gāzes balonu aprites reglamentācijas, līdz ar to noteikumos ir svītrota apakšnodaļa, kas nosaka papildu prasības lietotāju gāzes balonu apritei.

Tāpēc grozījumi MK noteikumos Nr.755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība" nosaka, ka gāzes balonu tirgotājs pieņem apmaiņai tukšu gāzes balonu, kas nav tehniski bojāts un atbilst normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām, kā arī gāzes balonu, kuram ir beidzies lietošanas laikā paredzētās periodiskās inspicēšanas termiņš. Pretī pēc gāzes balona lietotāja izvēles tirgotājs izsniedz tās atbildīgās personas uzpildītus gāzes balonus, par kuru tirgotājs ir iekļāvis informāciju tirdzniecības vietas reģistrācijas pieteikumā.

Tāpēc MK regulējums nosaka - gāzes tirgotājam pirms gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanas ir pienākums reģistrēt tirdzniecības vietu, iesniedzot Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) reģistrācijas pieteikumu. Tas ļaus nodrošināt gāzes balonu lietotājiem pilnīgu informāciju par legālajiem gāzes balonu tirgotājiem un ierobežos nelegālā gāzes balonu tirgus īpatsvaru.

No 2015.gada 31.marta, kad spēkā stājas MK noteikumi Nr.755, PTAC uzsāks gāzes balonu tirgotāju reģistrāciju. Šiem komersantiem savas tirdzniecības vietas minētajā reģistrā PTAC vajadzēs reģistrēt līdz šā gada 31.maijam.   

Vēl jāuzsver, ka no 31.marta PTAC mājaslapā regulāri tiks atjaunota informācija par reģistrētajām gāzes balonu tirdzniecības vietām.

"Gāzes uzpildes komersantiem būs jāpanāk vienošanās, kā balonus savstarpēji mainīt."

Komersantiem būs arī pienākums piedāvāt mājsaimniecībām gāzes balonu nomas pakalpojumu, dodot iespēju patērētājam izvēlēties savām iespējām un vajadzībām atbilstošāko gāzes balona iegādes risinājumu.

Kā jau minēts, MK noteikumu grozījumi paredz, ka tiek atvieglotas prasības tukšu gāzes balonu nomaiņai pret pilniem, taču tas neradīs negatīvu ietekmi uz gāzes balonu aprites kontroli: tirdzniecības vietā tukšo gāzes balonu glabātuvē gan varēs atrasties vēl citu atbildīgo personu gāzes baloni, par kuriem attiecīgais tirgotājs nav paziņojis reģistrācijas brīdī, bet pilno gāzes balonu konteinerā drīkstēs atrasties tikai konkrētās atbildīgās personas gāzes baloni.

Šobrīd PTAC uzturētajā Bīstamo iekārtu reģistrā ir iekļautas 13 komersantu 17 sašķidrinātās gāzes balonu uzpildes stacijas. Tāpat tiek noteikta ES tehniskajām prasībām neatbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balonu nacionālās tehniskās pārbaudes kārtība, tādējādi paaugstinot drošības līmeni šo gāzes balonu lietotājiem.

Visiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem līdz 2015.gada 30.septembrim būs jāveic ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude.

Savukārt tirgotāji, kuri piegādā rūpnieciskās gāzes balonus, jau šobrīd lielā mērā strādā atbilstoši jaunajam regulējumam, klientiem šos gāzes balonus piedāvājot gan tirdzniecībā, gan nomā, un ir gatavi jauno regulējumu savā komercdarbībā ieviest visā pilnībā. Tālab 2014.gada nogalē pieņemtais regulējums bez izmaiņām stāsies spēkā, aptverot produktu segmentu, kas saistīts ar lielākiem drošības riskiem. Gāzes baloniem, kurus galvenokārt izmanto rūpnieciskajiem mērķiem, saglabāsies šādi termiņi: ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus aizliegts tirgot un uzpildīt no 2015.gada 31.marta un lietot – no 2015.gada 30.jūnija.

No fiziskām personām sarkano gāzes balonu lūžņus nepirks

MK noteikumu grozījumi aizliedz komersantiem, kuri iepērk metāllūžņus, no fiziskām personām iegādāties gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus. Tādējādi būtiski tiks samazināts risks, ka gāzes balonu lietotāji patvaļīgi veic gāzes balona utilizāciju un to nodošanu metāllūžņos, līdz ar to pakļaujot riskam gan savu, gan apkārtējo dzīvību un veselību.

"Ekonomikas ministrija ir saņēmusi signālus, ka veco sarkano gāzes balonu īpašnieki, ļoti iespējams, tos mēģinās demontēt, sagriezt gabalos, lai nodotu metāla uzpircējiem," stāsta E.Šaicāns. "Šos darbus neapšaubāmi var veikt tikai profesionāļi, jo amatieriem un metāla kāriem ļaudīm šādas darbības var beigties ar katastrofu. Vecos gāzes balonus varēs nodot sašķidrinātās gāzes balonu tirgotājam, kas organizēs to utilizāciju. Ļoti iespējams, ka vecā balona īpašnieki par tā nodošanu metāllūžņos varēs saņemt arī zināmas atlaides."

Pēc komersantu aplēsēm, šobrīd sarkano 50 litru balonu Latvijā ir no pusmiljona līdz 700 tūkstošiem. Taču no tiem aktīvā apritē patlaban atrodas aptuveni trešā daļa.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI