SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. janvārī, 2015
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
14
15
14
15

Rekviēms jeb atvadu vārdi sarkanajiem gāzes baloniem

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

No 31.marta Latvijā vairs netirgos un neuzpildīs ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus, tostarp iedzīvotāju iecienītos 50 litru un mazos piecu litru sarkanos gāzes balonus.

LV portāla infografika

Kā zināms, Baltijas valstu sadzīves gāzes balonu apritē galvenokārt atrodas gāzes baloni, kas izgatavoti vēl Padomju Savienības laikā. Taču tie neatbilst ES izvirzītajām tehniskajām prasībām, bet tam objektīvi vairs nav iespējams novērtēt to drošuma līmeni. Jau kopš 2013.gada no Latvijas tirgus pakāpeniski tiek izņemti gāzes baloni, kas neatbilst ES tehniskajām prasībām, t.i., baloni, kuriem nav veikta attiecīga atbilstības novērtēšanas procedūra un kuri nav marķēti ar atbilstību apliecinošo marķējumu - Π (pī) zīmi.
Tas nozīmē, ka brīdis, kad Latvijā vairs netirgos un neuzpildīs ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus, tostarp iedzīvotāju iecienītos 50 litru un mazos piecu litru sarkanos gāzes balonus, proti, šī gada 31. marts - ir klāt!
īsumā

Šā gada 31.martā stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība". Līdz ar to atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu apritē, uzraudzībā un kontroles kārtībā tiek ieviestas ievērojamas izmaiņas:

 • 31.martā stājas spēkā aizliegums Latvijā tirgot un uzpildīt ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus;
 • ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus atļauts lietot līdz 30.jūnijam;
 • gāzes balonu apriti veidos gāzes baloni, kuri atbilst ES noteiktajām tehniskām prasībām un ir atzīmēti ar "pī" atbilstības marķējumu, vai arī tie baloni, kas ražoti pēc ES izvirzītajām prasībām, un to marķēšana ar "pī" zīmi notiks nākamās periodiskās pārbaudes laikā;
 • atbildīgā persona organizē gāzes balonu uzpildes procesu, kā arī tos piedāvā gāzes tirgotājiem vai gāzes balonu lietotājiem;
 • iztukšota gāzes balona apmaiņu pret pilnu balonu veic tikai starp vienas atbildīgās personas pildītajiem gāzes baloniem;
 • MK noteikumi nosaka informācijas apjomu, kas tirgotājam ir jāsniedz patērētājam;
 • visas gāzes balonu tirdzniecības vietas tiks reģistrētas publiskā reģistrā, ko uzturēs PTAC;
 • gāzes balonu tirgotājiem savas tirdzniecības vietas minētajā reģistrā PTAC vajadzēs reģistrēt no 31.marta līdz 2015.gada 31.maijam;
 • no 31.marta PTAC mājaslapā (www.ptac.gov.lv) regulāri tiks atjaunota informācija par reģistrētajām gāzes balonu tirdzniecības vietām.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi regulē gāzes balonu apriti

Pērnā gada decembrī tika apstiprināti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.7555 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība", kas nosaka atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtību un nepieciešamos pasākumus, lai novērstu risku cilvēka dzīvībai, veselībai, videi vai īpašumam. Noteikumi stāsies spēkā 2015.gada 31.martā.

Papildus pagājušā gada nogalē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.500, kas paredz, ka vienlaikus ar minēto aprites regulējumu stājas spēkā aizliegums Latvijā tirgot un uzpildīt ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus.

Tie ir gāzes baloni, kas ražoti pēc GOST standarta tehniskajiem noteikumiem. Problēmas ar šādu gāzes balonu atrašanos Eiropas Savienības tirgū ir Baltijas valstīs, un katrā no tām šī problēma tiek risināta nacionālajā līmenī.

Turpmāk apritē vairāk būs 27 litru (15 kg) gāzes baloni, kuri Eiropas Savienībā ir plaši izplatīti tieši mājsaimniecībās, jo tie ir gan vieglāk pārnēsājami, gan drošāki lietotājiem. Šos gāzes balonus bez problēmām iespējams pieslēgt arī vecajām gāzes plītīm.

Līdz šim gāzes balonu aprite funkcionēja pēc "pudeļu taras" principa – tukšo balonu varēja nodot, pretī saņemot pilnu, taču šāds aprites modelis nav savietojams ar augstu gāzes balonu lietotāju drošības līmeņa nodrošināšanu, jo netiek ņemts vērā apstāklis, ka sašķidrinātas gāzes balons ir tvertne ar ievērojamu gāzes spiedienu, kuras nepareiza ekspluatācija vai bojājums var radīt fatālas sekas.

"Jau kopš 2013.gada no Latvijas tirgus pakāpeniski tiek izņemti gāzes baloni, kas neatbilst ES tehniskajām prasībām."

Saskaņā ar normatīvo regulējumu tirgū turpmāk varēs piedāvāt sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kas ir uzpildīti stacijās, kuras atbilst normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti un par sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtību, vai arī gāzes balonus, kuri uzpildīti citās ES dalībvalstīs, Turcijā vai kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija) un atbilst attiecīgās valsts normatīvajam regulējumam, kas nodrošina līdzvērtīgu drošuma līmeni.  

Turpmāk gāzes balonu apriti veidos gāzes baloni, kuri atbilst ES noteiktajām tehniskajām prasībām un ir atzīmēti ar "pī" atbilstības marķējumu, vai arī tie baloni, kas ražoti saskaņā ar ES izvirzītajām prasībām, un to marķēšana ar "pī" zīmi notiks nākamās periodiskās pārbaudes laikā.

Līdz šim Latvijas tirgū varēja iegādāties arī Lietuvas uzņēmuma "Saurida" pildītos gāzes balonus, kas visai bieži bija lētāki par Latvijā pildītiem baloniem. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) amatpersonas secināja, ka "Saurida" piegādātie baloni nav nodrošināti ar "pī" zīmes marķējumu un nav uzpildīti Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvajam regulējumam. Tāpēc PTAC pieņēma lēmumu aizliegt šim lietuviešu uzņēmumam izplatīt ārpus Latvijas pildītos 50 litru tilpuma gāzes balonus, kas ražoti Padomju Savienībā saskaņā ar GOST tehniskajām prasībām un laisti tirgū pirms 2003.gada, kā arī noteicis pienākumu izņemt tos no mūsu valsts tirgus. 

Tajā pašā laikā paredzēts izņēmums attiecībā uz prasību piemērošanu medicīnā un zinātniskajā pētniecībā izmantojamajiem gāzes baloniem, jo tās ir specifiskas jomas, kuras tiek regulētas ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

Jāpiebilst, ka noteiktas prasības attiecībā uz atbilstības pārvērtēšanu un tehniskās uzraudzības periodisko pārbaudi spiedieniekārtām izvirzītas ES direktīvā un MK noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām".

Katram gāzes balonam ir jābūt marķējumam

MK noteikumos Nr.755 ir teikts, ka atbildīgā persona organizē gāzes balonu uzpildes procesu, kā arī tos piedāvā gāzes tirgotājiem vai gāzes balonu lietotājiem.

"Šobrīd Latvijā sadzīves gāzes balonus uzpilda ap desmit uzņēmumu," stāsta AS "Latvijas Gāze" asociācijas valdes loceklis Konstantīns Adamovičs.

Minētais normatīvais akts arī nosaka nepieciešamo informācijas apjomu, kas gāzes balonu tirgotājam ir jānodrošina gāzes balona lietotājam, izsniedzot gāzes balonu. Tātad atbildīgai personai jānodrošina, lai sašķidrinātās naftas gāzes baloniem būtu:

 1. marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanas kārtību, kā arī marķējums, kas satur informāciju par gāzes balona uzpildītāju (saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, balonu uzpildes stacijas adrese un tālruņa numurs), uzpildes datumu, balona bruto svaru un iepildītās gāzes svaru;
 2. blīvējums, noslēgvāciņš un ventiļa aizsargs;
 3. lietošanas instrukcija, kurā iekļauta vismaz šāda informācija:
 • pārvadāšanas, uzstādīšanas, lietošanas un uzglabāšanas nosacījumi;
 • rīcība gāzes noplūdes, gāzes balona bojājuma un avārijas gadījumos.

Tāpat atbildīgajai personai jāgādā, lai balona krāsa, marķējums un citi risinājumi, kas ļauj identificēt atbildīgo personu, būtu viegli salasāmi.

Mainīt varēs tikai pret tā paša uzņēmuma pildītajiem baloniem

"Katrs no gāzes uzpildes uzņēmumiem veidos savu gāzes balonu depozītu, jo atbilstoši MK noteikumiem iztukšota gāzes balona apmaiņu pret pilnu balonu veic tikai starp vienas atbildīgās personas pildītajiem gāzes baloniem," uzsver K.Adamovičs. "Atbildīgā persona, cita starpā, gāzes balonu varēs izsniegt pret drošības naudu. Ja klients nebūs apmierināts ar piedāvājumu, viņš šo drošības naudu, atdodot balonu, varēs saņemt atpakaļ un izvēlēties citu gāzes uzpildes uzņēmumu." 

Šeit jāpiebilst, ka gāzes balona lietotājs naudu pilnā apmērā būs tiesīgs saņemt atpakaļ tikai tad, ja šā balona tehniskais stāvoklis, neskaitot dabīgo nolietojumu, atbilst normatīvajos aktos par transportējamām spiedieniekārtām noteiktajām būtiskajām prasībām. Gāzes balona lietotājs ir tiesīgs apmainīt vai atdot gāzes balonu jebkuram gāzes balonu tirgotājam, kurš tirgo attiecīgās atbildīgās personas gāzes balonus.

Paredzams, ka komersantu – šā pakalpojuma sniedzēju - noteiktā drošības nauda netiks nepamatoti palielināta, lai par gāzes balona izmantošanu lietotājam nebūtu jāmaksā vairāk kā par pašu gāzi, kas tajā tiek iepildīta, jo gāzes balonu aprite funkcionē pēc brīvā tirgus principiem.

Taču var veidoties situācija, ka pie tirgotāja nevarēs apmainīt noteiktas atbildīgās personas uzpildītos sertificētos gāzes balonus, kaut gan līdzīgus balonus šajā pašā tirdzniecības vietā piedāvā citi uzņēmumi.

"Dažādu komersantu uzpildītos gāzes balonus savstarpēji mainīt diemžēl nevarēs," skaidro Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības nodaļas vadītājs Edijs Šaicāns. "Tos ar tirgotāja starpniecību varēs nodot uzpildīšanai attiecīgajai atbildīgajai personai. Tāpēc patērētājiem vajadzētu izvēlēties noteiktu tirgotāju, kas piedāvā attiecīgās atbildīgās personas pildītos balonus."

"Dažādu komersantu uzpildītos gāzes balonus savstarpēji mainīt nevarēs."

E.Šaicāns norāda, ka regulējums neliedz pirkt gāzes balonu un uzņemties par to pilnu atbildību, taču, skatoties no racionālās puses, tas nav vēlamais variants, jo tādējādi attiecīgai personai būs pašai jārūpējas par balona tehnisko stāvokli.  

"Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri jau ir iegādājušies sertificētu gāzes balonu, var ieteikt izvēlēties kādu no diviem ceļiem - aizvest gāzes balonu tirgotājam un gaidīt, kamēr tas tiek uzpildīts, vai arī vienoties ar tirgotāju, ka tas šo balonu pārņem savā apritē," saka E.Šaicāns.

"Šī problēma būtu jārisina ar gāzes balonu tirgotāju," uzskata PTAC vecākā konsultante Ilze Žunde. "Viss ir atkarīgs no līguma veida - ja balons ir izsniegts, piemēram, pret drošības naudu, tad attiecīgajā gadījumā patērētājs, atdodot balonu un saņemot atpakaļ drošības naudu, varēs izvēlēties citas atbildīgās personas piedāvāto balonu."

Visas gāzes tirdzniecības vietas tiks reģistrētas publiskā reģistrā

Jaunie MK noteikumi paredz, ka visas gāzes balonu tirdzniecības vietas tiks reģistrētas publiskā reģistrā, tādējādi nodrošinot gāzes balonu lietotājiem pilnīgu informāciju par legālajiem gāzes balonu tirgotājiem un ierobežojot "pelēkā" gāzes balonu tirgus īpatsvaru. Šo reģistru uzturēs PTAC.

"Šobrīd PTAC rīcībā nav informācijas par balonu tirdzniecības vietu precīzu skaitu," informē I.Žunde. "Tas nozīmē, ka jebkurš komersants jebkur var piedāvāt gāzes balonus. Jaunie MK noteikumi izvirza noteiktas prasības tirdzniecības vietām, kā arī nosaka to reģistrācijas kārtību.

No 2015.gada 31.marta, kad spēkā stāsies MK noteikumi Nr.755, PTAC uzsāks gāzes balonu tirgotāju reģistrāciju. Gāzes balonu tirgotājiem savas tirdzniecības vietas minētajā reģistrā PTAC vajadzēs reģistrēt līdz 2015.gada 31.maijam.   

Vēl jāuzsver, ka no šā gada 31.marta PTAC mājaslapā (www.ptac.gov.lv) regulāri tiks atjaunota informācija par reģistrētajām gāzes balonu tirdzniecības vietām."

Vecos balonus pret jauniem nemainīs

Pēc komersantu aplēsēm, šobrīd sarkano 50 litru balonu Latvijā ir no pusmiljona līdz 700 tūkstošiem. Taču no tiem aktīvā apritē patlaban atrodas aptuveni trešā daļa. Tātad tirgū vajadzētu parādīties vismaz 11 tūkstošiem tonnu metāllūžņu. Taču to utilizācija nav tik vienkārša, jo balonos paliek naftas produktu paliekas, kuras nedrīkst gluži vienkārši izliet zemē.

Normatīvais regulējums paredz, ka tad, ja sašķidrinātās gāzes balons nav derīgs turpmākai lietošanai, gāzes balonu tirgotājs bez papildu maksas to pieņem no lietotāja un gādā par nederīgā balona utilizāciju. Pieņemot šādu balonu, tirgotājs izdara atzīmi gāzes balonu reģistrācijas žurnālā.

"Tas nozīmē, ka jebkuram cilvēkam par brīvu ir iespējas atdot savu veco, piemēram, 50 litru sarkano gāzes balonu tirgotājam," uzsver E.Šaicāns. "Vai tirgotājs par šo nederīgo balonu samaksās vai arī dos kādu bonusu, ir viņa brīva izvēle."

Jāņem arī vērā, ka gāzes balons lielākoties ir metāla izstrādājums, kura utilizēšana var notikt metāla pārstrādes rezultātā. Utilizācijas process būs sekmīgi īstenots, ja lietošanai nederīgs gāzes balons tiks nodots metāllūžņu pieņemšanas punktā. Šeit gan uzreiz ir jābrīdina metāllūžņu vācēji - vecos 50 litru balonus nekādā ziņā nedrīkst mēģināt sagriezt ar tā dēvēto fleksi vai metināmo aparātu, jo tad liels (un reizē bīstams) blīkšķis ir neizbēgams.

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI