SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
20. martā, 2023
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
5
5

Kas mājsaimniecībām jāievēro, izmantojot sašķidrinātās gāzes balonus

LV portāla infografika.

Šobrīd spēkā esošie normatīvie regulējumi paredz, ka tirgū var atrasties gan jaunie sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloni, kas ir ražoti saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un marķēti ar “pī” zīmes (π) atbilstības marķējumu (jaunie gāzes baloni), gan vecie sarkanie SNG baloni, kas bija ražoti saskaņā ar GOST prasībām (vecie gāzes baloni). LV portāls skaidro, kādas prasības ir abu veidu balonu tirdzniecībai un izmantošanai.

īsumā
 • 2022. gadā, veicot pārbaudes tirdzniecības vietās, PTAC ir konstatējis dažāda veida neatbilstības 41 SNG balonam bez “pī” zīmes marķējuma.
 • SNG baloniem ar “pī” zīmes marķējumu pamatprasības ir iekļautas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, kā arī Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu.
 • Sākot ar 2015. gada 1. oktobri, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” SNG balonus bez “pī” zīmes marķējuma var tirgot, uzpildīt un lietot tikai tad, ja katram SNG balonam ir apliecinājums par veikto tehnisko pārbaudi.
 • Tirgū nedrīkst piedāvāt, uzpildīt un lietot SNG balonus bez “pī” zīmes, kuri ražoti pirms vairāk nekā 40 gadiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja vietniece Grenada Sofija Demakina 9. marta vebinārā norādīja, ka pakāpeniski notiek sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu bez “pī” zīmes marķējuma (GOST balonu) izņemšana no tirgus.

2022. gadā, veicot pārbaudes tirdzniecības vietās, PTAC ir konstatējis dažāda veida neatbilstības 41 SNG balonam bez “pī” zīmes marķējuma. Tie nebija nodrošināti ar kārtējo tehnisko pārbaudi, ražoti pirms vairāk nekā 40 gadiem (tie tirgū ir aizliegti), marķējuma pase bija bojāta, nebija identificējams marķējuma identifikācijas numurs un ražošanas datums.

Pamatprasības un specifiskas nacionālās prasības

SNG baloniem AR “pī” zīmes marķējumu pamatprasības ir iekļautas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, kā arī Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR).

Specifiskās nacionālās prasības ir noteiktas MK noteikumos Nr. 953 “Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība” un MK noteikumos Nr. 755 “Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība”, kas nosaka prasības atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu, kas ir marķēti ar “pī” zīmi, apritei, uzraudzībai un kontrolei.

Savukārt SNG baloniem, kas marķēti BEZ “pī” zīmes, specifiskās nacionālās prasības noteiktas MK noteikumos Nr. 953 “Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība” un MK noteikumos Nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”.

SNG balonus drīkst piedāvāt tirgū tikai PTAC uzturētajā Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā reģistrētajās tirdzniecības vietās.

SNG baloniem ir jābūt uzpildītiem tikai Bīstamo iekārtu reģistrā reģistrētajās sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijās.

Prasības ar “pī” zīmes marķējumu

SNG baloniem AR “pī” zīmes marķējumu ir šādas prasības:

 • “pī” zīmes marķējums;
 • identifikācijas marķējums;
 • derīgs sākotnējās/periodiskās pārbaudes datums;
 • atbildīgās personas identifikācija;
 • informācija par gāzes balonu uzpildītāju, servisa dienesta tālruņa numuru;
 • brīdinājumi un cits normatīvajos aktos noteiktais marķējums;
 • lietošanas instrukcija.

Uz SNG baloniem ir jābūt “pī” zīmes marķējumam un tās institūcijas, kas pārbaudījusi balonu, identifikācijas numuram, kuru veido četru ciparu kombinācija, piemēram, π1017, π0408.

Informācija par institūcijām, kas ir tiesīgas veikt gāzes balonu pārbaudes, kuru rezultātā gāzes balons ir marķēts ar π zīmi, ir atrodama Eiropas Komisijas mājaslapā, NANDO datubāzē.

Identifikācijas marķējums atrodas balonā iegravētā marķējuma augšdaļā un ietver:

 • ražotāja valsts kodu un ražotāja identifikāciju;
 • balona unikālo identifikācijas (sērijas) numuru.

Ražotāja valsts kodu norāda kā starptautiskajā satiksmē izmantojamo mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi, piemēram, LV – Latvija, PL – Polija, TR – Turcija utt.

Jābūt sākotnējās pārbaudes datumam

Ražotāja identifikāciju var veidot komersanta nosaukums (t. sk. saīsinātais), preču zīme, logo u. c.

Sākotnējās pārbaudes/inspicēšanas datums parasti atrodas balona iegravētā marķējuma apakšdaļā un nozīmē arī ražošanas datumu. Sākotnējās pārbaudes/inspicēšanas datumā norāda gadu (četri cipari) un mēnesi (divi cipari), tos atdalot ar slīpsvītru (“/”), piemēram, 2012/07, 2020/10.

Aiz sākotnējās pārbaudes/inspicēšanas datuma var būt norādīts nākamās periodiskās pārbaudes datums – gads (divi vai četri cipari), piemēram, 27, 2029.

Ja nākamās pārbaudes datums nav norādīts, balons ir derīgs desmit gadus.

Uz SNG balona ir jābūt atbildīgās personas, kura to ir uzpildījusi, identifikācijai. Atbilstoši noteikumiem Nr. 755 ir jānodrošina, lai krāsa, marķējums vai cits tehniskais risinājums, kas ļauj identificēt atbildīgo personu, būtu viegli, skaidri un nepārprotami saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

Apliecinājums par tehnisko pārbaudi

Prasības SNG baloniem BEZ “pī” zīmes marķējuma:

 • derīgs tehniskās pārbaudes datums;
 • identifikācijas marķējums (identifikācijas numurs);
 • ražošanas datums (ražoti ne vairāk kā pirms 40 gadiem);
 • informācija par gāzes balonu uzpildītāju, servisa dienesta tālruņa numuru;
 • brīdinājumi un cits normatīvajos aktos noteiktais marķējums;
 • lietošanas instrukcija.

Sākot ar 2015. gada 1. oktobri, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” SNG balonus bez “pī” zīmes marķējuma var tirgot, uzpildīt un lietot tikai tad, ja katram SNG balonam ir apliecinājums par veikto tehnisko pārbaudi.

Tehniskās pārbaudes datums, kas tiek attēlots ar 8 cipariem formātā DDMMGGGG, norāda, ka šajā datumā konkrētajam vecajam gāzes balonam bija veikta tehniskā pārbaude, kuras rezultātā šis gāzes balons tika atzīts par derīgu turpmākai lietošanai.

Tehniskās pārbaudes derīguma termiņš ir divi gadi, sākot no norādītā datuma. Pie tehniskās pārbaudes datuma obligāti ir jābūt tā komersanta identifikācijai, kurš ir veicis tehnisko pārbaudi.

Tehnisko pārbaudi uz 2023. gada 9. martu drīkst veikt tikai četri komersanti, norādīja PTAC.

Tehnisko pārbaužu veicējiem tīmekļvietnē jānodrošina informācija par pārbaudītajiem SNG baloniem.

Tirgū nedrīkst piedāvāt, uzpildīt un lietot SNG balonus bez “pī” zīmes, kuri ražoti pirms vairāk nekā 40 gadiem.

SNG baloniem bez “pī” zīmes marķējuma jābūt uzpildītiem Bīstamo iekārtu reģistrā reģistrētajās sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijās.

Svarīgs ir gāzes balona pārbaudes termiņš

Kam ir jāpievērš uzmanība, pērkot vai mainot gāzes balonu? Svarīgi ir pārliecināties, ka gāzes balonam ir nepieciešamais marķējums un informācija, īpaši pievēršot uzmanību, ka balonam ir derīgs gāzes balona pārbaudes termiņš. Šādu informāciju patērētājs ir tiesīgs iegūt tirdzniecības vietā, savukārt pārdevējs – no piegādātāja.

PTAC iesaka neiegādāties gāzes balonus neuzticamās tirdzniecības vietās un no nezināmām personām, kā arī tādus gāzes balonus, kuru izskats var radīt šaubas par tā atbilstību drošības prasībām, tāpat arī tādus, kuru izcelsme un uzpildes vieta nav zināma.

Patērētāju tiesību uzraugs iesaka pirkt vai mainīt gāzes balonus ar “pī” zīmes marķējumu tikai reģistrētās tirdzniecības vietās.

Lietotāji nedrīkst uzpildīt gāzes balonus degvielas uzpildes stacijās, kā arī ir aizliegts uzpildīt gāzes balonus citās gāzes balonu uzpildei neparedzētās vietās.

Nedrīkst veikt patvaļīgas darbības

Pārvadājot, uzstādot, lietojot un uzglabājot gāzes balonu, ir jāievēro lietošanas instrukcijā noteiktais, kā arī ugunsdrošības noteikumu prasības.

Lietotāji nedrīkst veikt jebkādas patvaļīgas darbības ar gāzes balonu un tā drošības ierīcēm, tai skaitā gāzes balona ventiļa remontu.

Gāzes balonu var pievienot tikai tādām ierīcēm, kuras ir tehniskajā kārtībā un kuru tehniskais stāvoklis nevar radīt draudus cilvēka dzīvībai un veselībai. Gadījumā, ja nav pārliecības par ierīces tehnisko stāvokli, gāzes balona pieslēgumu ir jāuztic veikt speciālistiem.

Konstatējot gāzes balona bojājumus, ir jārīkojas atbilstoši lietošanas instrukcijā paredzētajiem drošības pasākumiem.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI