SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
28. decembrī, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
3
3

Jaunajam PVN likumam būs mazāk MK noteikumu

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Saskaņā ar jauno PVN likumu no 2013.gada 1.janvāra var izmantot īpašu nodokļa piemērošanas kārtību lietota nekustamā īpašuma piegādes darījumos. Likuma izstrādātāji norāda, ka šis jaunievedums PVN likumā būs izdevīgs uzņēmējiem.

FOTO: Valda Kalniņa, A.F.I

Jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas stāsies spēkā 1.janvārī, ir daudz izmaiņu terminoloģijā, virkne normu precizēta un dažas normas ieviestas jaunas. Ievērojami samazināts PVN piemērošanai paredzēto Ministru kabineta noteikumu skaits. Daļu no tiem valdība jau pieņēmusi, pārējos paredzēts izskatīt valdības sēdē janvāra sākumā.
Nodokļu maksātājiem Finanšu ministrija sagatavojusi korelācijas tabulu, kurā izmaiņu saprotamībai salīdzinātas jaunā un vecā likuma normas. Valsts ieņēmumu dienests jaunā likuma un noteikumu piemērošanu skaidros metodiskajos materiālos.
īsumā

Jaunais PVN likums:

  • strukturēts atbilstoši Direktīvai 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu;
  • precizēti, mainīti, ieviesti jauni termini;
  • vienkāršota piemērošana;
  • samazināts likuma piemērošanai paredzēto MK noteikumu skaits.
  • Ieviestas atsevišķas jaunas normas

Saskaņā ar likumu Ministru kabinetam ir jāpieņem vairāki noteikumi, kas saistīti ar nodokļa piemērošanu.

Finanšu ministrijas (FM) Netiešo nodokļu departamenta direktore Solvita Āmare-Pilka žurnālistus informēja, ka jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir saglabātas pašreizējā likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normas, kas ir stājušās spēkā līdz 2012.gada 1.jūlijam. Speciāliste uzsver, ka jaunajā likumā nav radikālu izmaiņu, kas kopumā mainītu nodokļa piemērošanu, tāpēc arī neesot pamata satraukumam par nodokļa piemērošanu pēc 1.janvāra.

Izdevīgums biznesam – darījumos ar lietotu nekustamo īpašumu

Viens no jaunumiem, kas ieviests PVN likumā, ir norma, kas nekustamā īpašuma darījumos paredz nodokļu maksātājam izvēli - piemērot PVN vai ne. Kā skaidro S.Āmare-Pilka, pašlaik esošais regulējums nosaka: ja nodokļu maksātājs pārdod lietotu nekustamo īpašumu, nodokli nepiemēro. Taču biznesam veidojas izmaksas, jo ir iespējams iepriekš atskaitītais priekšnodoklis, kas ir jāiekļauj pārdošanas vērtībā un jāveic iepriekš atskaitītā priekšnodokļa koriģēšana. Saskaņā ar jauno regulējumu nodokļu maksātājs tad, kad pārdos citam nodokļu maksātājam šo nekustamo īpašumu, varēs vienoties, vai piemērot šim darījumam PVN vai ne. Līdz ar to šī atskaitāmā priekšnodokļa daļa varētu samazināt biznesa izmaksas.

PVN likums turpmāk arī nosaka tiesības neveikt priekšnodokļa korekciju īpašuma iznīcināšanas vai zādzības gadījumā, kā arī par saimnieciskās darbības ietvaros izsniegtajām mazas vērtības dāvanām vai preču paraugiem. Jaunā norma atļauj pircējam vai pakalpojuma saņēmējam pašam izrakstīt sev PVN rēķinu.

Likumā noteikts, ka no 10 eiro uz 22 eiro ir paaugstināta ar PVN neapliekamā preču sūtījuma vērtība, no kuras jāsāk aprēķināt PVN.

Mainīti termini

Likumā ir ieviesti vairāki jauni termini un vairs nav atsevišķu iepriekšējo. Piemēram, vairs netiek lietots termins "ar PVN neapliekamā persona". Ja Latvijas persona veic saimniecisko darbību, bet nav reģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā, uz to attiecas apzīmējums "iekšzemes nereģistrēts nodokļa maksātājs".

Likumā nav termina "pašpatēriņš" – šāda veida darījumi pielīdzināti preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai par atlīdzību.

MK noteikumi – arī konsolidēti

Jaunajā PVN likumā daļēji ir iestrādātas līdz šim spēkā esošo Ministru kabineta attiecīgo noteikumu normas. Patlaban PVN likumu skaidro apmēram 20 MK noteikumi. Jaunā likuma piemērošanu nodrošinās vien astoņi MK noteikumi. Līdz ar to būtiski ir samazināts administratīvais slogs nodokļu maksātājiem, jo nebūs jāpārzina tik daudzi normatīvie akti, lai varētu piemērot šo nodokli, norāda FM speciāliste.

Pirmos četrus noteikumus valdība ir izskatījusi un apstiprinājusi 18.decembra sēdē.

Tā kā jaunajā likumā liela daļa jaunumu ir saistīta ar terminoloģiju, arī MK noteikumos izmaiņas lielā mērā attiecas uz terminu precizēšanu un saskaņošanu ar likumā definētajiem. Taču ir arī novitātes, kas, kā skaidro S.Āmare-Pilka, vairāk ir domātas likuma normu vieglākai piemērošanai, noteikumos ir arī aktualizētas ikdienas darbā biežāk sastopamās situācijas.

Piemēram, 18.decembrī apstiprinātajos MK noteikumos "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm" konsolidētas normas, ko līdz šim regulēja divi MK noteikumi.

Šajos noteikumos ir nostiprināts paritātes princips PVN piemērošanā starp dalībvalstīm un attiecībā uz diplomātiskajām pārstāvniecībām. Ir arī paredzēti vairāki risinājumi, kas attiecas uz aizsardzības jomas pasākumiem gan Latvijas Republikā, gan arī citās ES dalībvalstīs.

"Likumā ir iestrādātas arī līdz šim spēkā esošo Ministru kabineta attiecīgo noteikumu normas."

Valdībā 18.decembrī apstiprinātie MK noteikumi par kārtību, kādā aprēķināms un maksājams PVN par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā, nosaka trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja reģistrācijas un izslēgšanas kārtību VID elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī PVN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību par trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā.

Noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem, kas elektroniski sniedz pakalpojumus ES teritorijā un šo pakalpojumu sniegšanai reģistrējas Latvijā. FM paskaidro: normatīvajā aktā tiek saglabāts šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos iekļautais regulējums.

Savukārt MK noteikumi par kārtību, kādā atmaksājams samaksātais PVN par jauna transportlīdzekļa iegādi, noteic kārtību, kādā nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs, piegādājot jaunu transportlīdzekli citas ES dalībvalsts jebkurai personai, saņem no valsts budžeta atmaksājamo PVN summu, kas samaksāta par jauna transportlīdzekļa iegādi. Arī šajos noteikumos galvenokārt saglabātas šobrīd spēkā esošo MK noteikumu normas par kārtību, kādā PVN piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei ES teritorijā.

MK jau ir apstiprināti arī grozījumi noteikumos par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai, precizējot noteikumos lietoto terminoloģiju atbilstoši PVN likumam.

Vērtējot visu MK noteikumu kopumu un to samazināto skaitu, S.Āmare-Pilka norāda, ka tie ir gan savstarpēji konsolidēti, gan arī veidoti tikai konkrētai mērķauditorijai. Piemēram, jau minētie noteikumi par ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām skar šauru nodokļu maksātāju loku.

Vēl četrus paredzētos noteikumus valdībā plānots izskatīt MK sēdē pēc gadu mijas. Tajā skaitā vēl jāpieņem arī tā saucamie "lielie" noteikumi par PVN likuma normu piemērošanu, PVN atmaksas noteikumi trešo valstu personām, atmaksas noteikumi citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam.

"Visi noteikumi vēl nav apstiprināti."

Nepieciešamo jauno normatīvo aktu klāstā būs arī noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Dace Pelēkā skaidro: tā kā likumā nav būtisku izmaiņu, tādas netiek plānotas arī noteikumos par PVN deklarāciju. Tajos lielākoties būs redakcionālas un tehniskas dabas precizējumi, taču būs viens jauns deklarācijas pielikumsPārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu.

Kā jau teikts, arī šo noteikumu projekts tiks virzīts uz MK sēdi janvāra pirmajās dienās. Taču jau pirms tam VID mājaslapā būs pieejamas PVN jaunās deklarācijas veidlapas, lai grāmatveži, uzņēmēji un viņu grāmatvedības sistēmu uzturētāji varētu ar tām iepazīties un pārlūkot atbilstību grāmatvedības sistēmām.

Lai kliedētu bažas, ka šie noteikumi MK tiks skatīti tikai pēc gadu mijas, D.Pelēkā norāda: attiecībā uz 2012.gada pēdējo ceturksni un pēdējo mēnesi spēkā ir iepriekšējā PVN deklarācijas forma.

VID uz jautājumiem atbildēs operatīvi, FM piedāvā salīdzinošo tabulu

D.Pelēkā informē, ka šomēnes VID organizētajos semināros grāmatvežiem, uzņēmējiem skaidrotas jaunā likuma normas, to piemērošana, Ministru kabineta noteikumu nosacījumi.

Lai grāmatvežiem nākamā gada pirmajās nedēļās nerastos pārpratumi jaunā likuma piemērošanā, VID ir gatavs uzklausīt un operatīvi atbildēt uz visiem nodokļu maksātājiem neskaidrajiem jautājumiem. Tos ir iespējams uzdot gan pa informatīvo tālruni, gan rakstiski vēstulēs, gan arī elektroniskā formā.

Par jaunā likuma piemērošanu tiek gatavoti arī VID metodiskie materiāli. Pirmajā no tiem paredzēts raksturot būtiskākās izmaiņas un nosacījumus, kam jāpievērš uzmanība grāmatvežiem. VID informatīvais materiāls par jauno Pievienotās vērtības nodokļa likumu atrodams vietnē http://vid.gov.lv/default.aspx?&tabid=7&id=14&oid=85977. Padziļināti metodiskie materiāli par konkrētiem jautājumiem taps laika gaitā – janvāra beigās, februāra sākumā.

"Vecā un jaunā likuma normas Finanšu ministrija salīdzina korelācijas tabulā."

Plašu informatīvo materiālu klāstu par jauno PVN likumu sagatavojusi Finanšu ministrija, un tas atrodams vietnē http://fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/pievienotas_vertibas_nodoklis/jaunais_pvn_likums/45064-jaunais-pvn-likums

Lai nodokļu maksātājiem vieglāk būtu orientēties jaunajā likumā, šajā FM vietnē publicēta korelācijas tabula, kurā apkopotas likumā veiktās izmaiņas. Tabulā skatāms likuma vecais regulējums un attiecīgo likuma pantu, daļu un punktu jaunais regulējums. Tabulā ir redzams, kuras normas precizētas, kā mainīta terminoloģija, kāda ir jauno normu būtība, paskaidrots, kas ir noticis ar veco regulējumu.

S.Āmare-Pilka norāda: šādai korelācijas tabulai nav normatīvā akta spēka, salīdzinājums sagatavots, lai nodokļu maksātāji varētu labāk orientēties jaunajā likumā un apgūt izmaiņas.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI