SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Zanda Lielbārde
LV portāls
23. novembrī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
1
3
1
3

Vieglo transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis būs jāmaksā arī zemnieku saimniecībām

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, tiks atbrīvotas no vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā pārskata gadā ir bijuši vismaz 3000 latu.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Grozījumi „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”, kas paredz, ka no 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis būs jāmaksā arī par zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā esošajām vieglajām automašīnām, tika pieņemti jau 2011.gada 29.martā. Kā šo kārtību piemēros, un kādos gadījumos zemnieku saimniecība no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas tiks atbrīvota?
īsumā

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par:

 • zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu
 • uz darba līguma pamata lietotu
 • no personas patapinātu vieglo transportlīdzekli.

Ja zemnieku saimniecībā vieglo auto izmanto saimnieciskās darbības nodrošināšanai un sasniedz noteiktu ieņēmumu slieksni, tad var saņemt nodokļa atbrīvojumu.

Nodokļa atbrīvojumu var saņemt arī tad, ja zemnieku saimniecība ar attaisnojošiem dokumentiem var pierādīt transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

Nodokļa piemērošanas kārtība

Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā referente Agrita Karlapa norāda, ka, rosinot šādus grozījumus, ZM mērķis bija vienādot nodokļu režīmus komersantiem un zemnieku saimniecībām un šāds priekšlikums sākotnēji nācis no lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām.

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 10.pantu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

Nodoklis būs jāmaksā atbilstoši transportlīdzekļa motora tilpumam šādā apmērā:

 1. līdz 2000 cm3 — 19 lati mēnesī;
 2. no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 30 lati mēnesī;
 3. virs 2500 cm3 — 40 lati mēnesī;
 4. 30 lati mēnesī nodoklis par transportlīdzekli, kas nav minēts iepriekš.

Ja zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, šī zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli. Tas ir piemērojams tad, ja transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā, neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

Nodokli par vienu un to pašu periodu maksā tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, kuram no subjektiem saskaņā ar likumu konkrētajā periodā nodoklis jāmaksā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti skaidro, ka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa summu iemaksā valsts budžetā pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate. Pārējo nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem un par nākamā taksācijas perioda mēnešiem līdz valsts tehniskajai apskatei samaksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

"Ja zemnieku saimniecībā auto izmanto saimnieciskās darbības nodrošināšanai un sasniedz noteiktu ieņēmumu slieksni, tad var saņemt nodokļa atbrīvojumu."

Līdz ar to uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļa maksāšanas kārtība nav saistīta ar zemnieku saimniecības gada pārskata iesniegšanu VID.

Nekāda atskaite par aprēķināto un valsts budžetā samaksāto uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienestā nebūs jāiesniedz.

VID speciālisti ir izstrādājuši metodisko materiālu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem, kura 1.pielikumā ir iekļauts dokumenta paraugs, ko zemnieku saimniecība var izmantot, uzskaitot faktiski nobrauktos kilometrus, pamatojoties uz transportlīdzekļa odometra rādījumiem mēneša sākumā un beigās, un kurā tiks konstatēts degvielas patēriņš saskaņā ar likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām degvielas patēriņa normām.

Paredzēts arī atbrīvojums

ZM speciāliste A.Karlapa norāda, ka likumā ir iestrādāts arī atbrīvojums no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas. Ja zemnieku saimniecībā šo auto izmanto saimnieciskās darbības nodrošināšanai un sasniedz noteiktu ieņēmumu slieksni, tad var saņemt nodokļa atbrīvojumu. Vēl jābūt nosacījumam, ka zemnieku saimniecība apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā. Saskaņā ar 14.pantu nosacījumi ir šādi:

 1. zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, tiks atbrīvotas no vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā pārskata gadā ir bijuši vismaz 3000 latu;
 2. zemnieku saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokļi par pirmo transportlīdzekli nebūs jāmaksā, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā būs 3000 latu apmērā, un par katru nākamo transportlīdzekli ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā būs 50 000 latu apmērā.

Piemēram, saimniecībai, kurai ir viena vieglā automašīna, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas jānodrošina vismaz 3000 latu apmērā. Saimniecībai, kurai ir divas automašīnas, ieņēmumiem jābūt vismaz 53 000 latu apmērā – par pirmo transportlīdzekli 3000 un par otro 50 000; ja ir trīs vieglās automašīnas, tad ieņēmumi jānodrošina vismaz 103 000 latu apmērā.

"Atbrīvojumu no nodokļa nomaksas var saņemt tad, ja transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām var dokumentāri pierādīt."

Jāatceras, ka ieņēmumos no lauksaimnieciskās ražošanas neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Atbrīvojumu no nodokļa nomaksas var saņemt arī tad, ja transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants vai zemnieku saimniecība pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

 1. transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;
 2. brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku;
 3. odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā.

Tāpat zemnieku saimniecība šo uzskaiti var veikt, izmantojot maršruta kontroles sistēmu (GPS), kas nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā un nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Tādā gadījumā maršruta kontroles sistēmas ierakstu dati (elektroniskā vai izdrukas formā) jāsaglabā likumā "Par grāmatvedību" noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma jāuzrāda Valsts ieņēmumu dienestam.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksāšana

Likuma 15.pants paredz gadījumus, kad VID var atmaksāt jau nomaksāto transportlīdzekļa nodokli. Ja komersants vai zemnieku saimniecība savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru nodoklis samaksāts, attiecīgā taksācijas perioda laikā atsavina vai noņem no uzskaites norakstīšanai, VID atmaksā samaksāto nodokli par mēnesi, kurā tas noņemts no uzskaites, un mēnešiem pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites.

Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja zemnieku saimniecība savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts nodoklis, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam.

"Ja nodoklis būs jāmaksā, tad nekādi attaisnojošie dokumenti nav jākrāj."

Savukārt nodoklis netiek atmaksāts, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, komersants vai zemnieku saimniecība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu. Nodokli VID atmaksā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

ZM speciāliste A.Karlapa norāda: saskaņā ar CSDD sniegto informāciju no zemnieku saimniecībām, kas bija apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, 1807 zemnieku saimniecību īpašumā bija reģistrētas 2311 vieglās automašīnas. Pēc aprēķiniem, kas veikti pagājušajā gadā, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis būs jāmaksā 280 zemnieku saimniecībām.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI