SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
23. jūlijā, 2012
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības

Jaunas garantijas maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Avots: mna.gov.lv

LV portāla infografika

Jaunākie grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” paredz novērst situācijas, kad ilgstošo tiesas procesu dēļ šādu uzņēmumu darbinieki nesaņem atlīdzību no Darbinieku prasījumu garantiju fonda.
īsumā
Tiesības uz naudu no Darbinieku prasījumu garantiju fonda būs arī darbiniekiem, kas par darba samaksu un citu atlīdzību ilgstoši tiesājas ar darba devēju, kurš maksātnespējīgs kļuvis jau tiesvedības laikā.

Grozījumus likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" Saeima pieņēma 14.jūnijā, tie stājušies spēkā 28.jūnijā.

Likums nosaka gan darbinieku prasījumu apmierināšanas vispārīgos noteikumus darba devēja maksātnespējas gadījumā, gan Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtību. Garantiju fonda līdzekļus veido uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa, dāvinājumi un ziedojumi, administratoru atgūtās summas. Riska nodevu maksā ikviens darba devējs – arī šogad tā ir 25 santīmi mēnesī par katru darbinieku. Fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Maksātnespējas administrācija (MNA), kas organizē arī šīs naudas izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, kādā apmērā no Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem izmaksā:

  1. darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;
  2. atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;
  3. atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;
  4. atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktajos gadījumos, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;
  5. kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu;
  6. kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu.

Grozījumos – papildu atbalsts darbiniekiemm

Grozījumi paredz nodrošināt darbinieku tiesības uz Garantiju fonda naudu arī gadījumos, kad darbinieki ilgstoši tiesājas ar darba devēju par darba samaksu un citu atlīdzību, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, bet tiesvedības laikā vai, uzsākot piedziņas procesu, darba devējs kļuvis maksātnespējīgs.

Tas tagad noteikts 5.panta jaunajā - 2.1daļā: Ja darbinieks ir cēlis tiesā prasību pret darba devēju par tādu maksājumu piedziņu, kuri izriet no darba tiesiskajām attiecībām, tad šā panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētais 12 mēnešu periods aizstājams ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības celšanas tiesā, ja vienlaikus pastāv šādi priekšnosacījumi:

  1. tiesas nolēmums, ar kuru darbinieka prasība ir apmierināta, stājies spēkā pēc maksātnespējas gadījuma iestāšanās vai ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;
  2. darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas agrāk nekā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.

Grozījumu apspriešanas laikā viens no jaunas normas ieviešanas argumentiem bija tas, ka tiesas procesi nereti ievelkas tik ilgi, ka paiet līdz šim likumā noteiktais 12 mēnešu periods un līdz ar to darbiniekiem vairs nav pamata saņemt atlīdzību no Garantiju fonda. Tātad likuma grozījumi paredz - ja darba ņēmējs būs cēlis tiesā prasību pret darba devēju par darba algas vai citu maksājumu piedziņu, likumā minēto 12 mēnešu periodu aizstās ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības celšanas tiesā. Šāda kārtība nodrošinās, ka darbinieks arī šādā gadījumā varēs saņemt atlīdzību no Garantiju fonda.

Darba tiesiskās attiecības, maksātnespējas gadījums

LV portāls lūdza maksātnespējas procesa pārzinātājiem skaidrojumu, kā saprast jauno tiesību normu cilvēkiem, uz kuriem tā attieksies? Kas ir jaunajā normā minētie maksājumi, kuri izriet no darba tiesiskajām attiecībām?

Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" direktors Ervīns Ābele izklāstīja, ka saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 4.pantā noteikto regulējumu no Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus darbinieku prasījumus par šādām izmaksām – darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī prasījumus par tiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kuri saistīti ar minētajām izmaksām.

"Uz Garantiju fonda naudu varēs pretendēt par ilgāku periodu."

Darba tiesībās aizskartajam darba ņēmējam varētu arī nebūt skaidrs, kurš brīdis juridiski ir uzskatāms par maksātnespējas gadījumu. E.Ābele skaidro, ka saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 2.panta pirmo daļu darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu.

Likuma grozījumi, kuri ir papildu atspaids neveiksmīgo uzņēmumu darbiniekiem, stājušies spēkā 28.jūnijā. Tālab svarīgi zināt, vai likuma jaunie, labvēlīgākie nosacījumi ir piemērojami ar atpakaļejošu datumu, tātad attieksies uz prasījumiem arī pirms 28.jūnija, vai arī tās ir uz nākotni vērstas tiesību normas? Tātad vai tagad no Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus var atkārtoti prasīt tie, kuri iepriekš ir atraidīti (ja tā ir bijis), jo likums šādu iespēju neparedzēja?

Kā norāda Maksātnespējas administrācija, likuma grozījumiem nav atpakaļvērsts spēks, t.i., tie ir piemērojami maksātnespējas procesos, kuri ir pasludināti, sākot ar 2012.gada 28.jūniju (grozījumu spēkā stāšanās dienu).

Piemērs ar termiņiem, kā strādās jaunā norma

LV portāls lūdza speciālistus arī paskaidrot izmaiņas ar kādu konkrētu piemēru/situāciju no maksātnespējas procesu prakses vai kā teorētiski iespējamu gadījumu.

E.Ābele informēja, ka Maksātnespējas administrācijas praksē vēl neesot bijis gadījuma, kad būtu piemērojami jaunie grozījumi, tāpēc izpratnei tiek sniegts tikai teorētisks piemērs, kas balstās uz pieņēmumiem.

Piemēram, ar tiesas 2012.gada 30.jūnija spriedumu pasludināts darba devēja maksātnespējas process, darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas 2011.gada 1.februārī, neizmaksājot darbiniekam pēdējo darba algu, neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju un atlaišanas pabalstu. Darbinieks 2011.gada 1.jūnijā cēlis tiesā prasību pret darba devēju par neizmaksātās darba algas, neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas un atlaišanas pabalsta piedziņu. Tiesas nolēmums, ar kuru darbinieka prasība ir apmierināta, stājies spēkā 2012.gada 1.martā.

"Maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa pasludinājusi maksātnespējas procesu."

Tā kā darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies 2012.gada 30.jūnijā, lai maksātnespējīgā darba devēja darbinieka prasījumus varētu apmierināt no Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, darbinieka prasījumu periodiem jāiekļaujas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, proti, laika periodā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Tā kā darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas 2011.gada 1.februārī, tad minētā darbinieka prasījums neiekļaujas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, proti, laika periodā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam. Līdz ar to maksātnespējīgā darba devēja darbinieka prasījumu apmierināšanai no Darbinieku prasījumu garantiju fonda piemērojams likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 5.panta otrajā prim daļā noteiktais regulējums, 12 mēnešu periodu pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās aizstājot ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības celšanas tiesā, proti, laika periodu no 2010.gada 2.jūnija līdz 2011.gada 1.jūnijam.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU