SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
26. martā, 2012
Lasīšanai: 8 minūtes
5
26
5
26

PSRS laika augstskolas diplomi pielīdzināmi mūsdienu kvalifikācijas pakāpēm

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Akadēmiskās informācijas centrā saņemti ap 500 iesniegumu par iepriekš iegūtā izglītības dokumenta pielīdzināšanu.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Nav šaubu, ka liela daļa valsts, pašvaldību un arī privātajā sektorā strādājošo savus augstskolas diplomus ir ieguvuši vēl PSRS laikā. Šo diplomu vērtība tādēļ nebūt nav zemāka par pēdējā divdesmitgadē saņemtajiem. Taču ir situācijas, kad rodas nepieciešamība iepriekš iegūtās augstākās izglītības diplomam piešķirt šī laika „elpu”.

Marta sākumā stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.142 "Grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 59.panta ceturto daļu.

Noteikumi nosaka, kā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000.gada 26.decembrī (turpmāk – iepriekš iegūtā augstākā izglītība), pielīdzināmas Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām un šīs pielīdzināšanas nosacījumus.

Kur vērsties, lai pielīdzinātu diplomu?

Persona, kura vēlas pielīdzināt tās iepriekš iegūto augstāko izglītību Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) iesniegumu, uzrādot vai iesniegumam pievienojot iepriekš iegūtās augstākās izglītības dokumentu un sekmju izrakstu.

Ja persona uzrāda iepriekš iegūtās augstākās izglītības dokumentu un sekmju izrakstu, tad iesniegumam pievieno to kopijas. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

"Iesniegums par PSRS laikā iegūtā augstskolas diploma pielīdzināšanu jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centrā."

Akadēmiskās informācijas centrs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšanu Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām vai par atteikumu pielīdzināt iepriekš iegūto augstāko izglītību Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

Ja ir iesniegtas nepietiekamas ziņas

AIC ir tiesīgs pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem, piemēram, pieprasot informāciju no tās augstskolas, kura ir izsniegusi augstāko izglītību apliecinošu dokumentu. Ja AIC rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšanu, AIC ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, kā arī Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu.

Jautājuma izlemšanai AIC ir tiesīgs pieaicināt arī tās augstskolas pārstāvjus, kurā personai ir piešķirts attiecīgais grāds vai profesionālā kvalifikācija, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus un ekspertus.

Nosacījumi iepriekš iegūtās augstākās izglītības diplomu pielīdzināšanai

Kvalifikācijas, kuras piešķīra bijušās PSRS augstākās mācību iestādes par iegūtu augstāko izglītību, pamatojoties uz Izglītības likumā ietverto tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 1991.gada 1.jūlijā, ir pielīdzināmas akadēmiskajam maģistra grādam. Ja bijušās PSRS augstākā mācību iestāde personai ir izsniegusi diplomu par iegūtu augstāko izglītību specialitātē, kas šobrīd atbilst profesijai ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, tad tā pielīdzināma profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Tātad – ja PSRS laikā iegūta augstākā izglītība četru gadu studiju programmā, tad tā tiek pielīdzināta bakalaura grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Ja izglītība iegūta vismaz piecu gadu studiju programmā, tad tā tiek pielīdzināta maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Kad PSRS diplomu nav iespējams pielīdzināt

IZM Komunikācijas nodaļas vadītāja Dace Jansone skaidro, ka diplomus nepielīdzina, ja augstākās izglītības dokumentu izdevusi Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) un Vissavienības Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības (VĻKJS) augstākās izglītības iestāde un piešķirtā kvalifikācija ir saistīta ar partijas darbu, zinātnisko komunismu, partijas propagandu, aģitāciju un citiem līdzīgiem jautājumiem.

Tāpat pielīdzināšanas kārtība nav attiecināma, ja augstākās izglītības dokumenti nav izdoti uz atbilstošajā laikposmā spēkā esošu valsts atzītu izglītības dokumentu veidlapām, izņemot gadījumu, ja ir izsniegti attiecīgo augstākās izglītības dokumentu dublikāti vai arhīva izziņa.

"Iepriekš iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana nav obligāta."

PSRS Augstākās atestācijas komisijas piešķirtais zinātņu kandidāta vai zinātņu doktora grāds tiek pielīdzināts doktora zinātniskajam grādam, izņemot Zinātniskās darbības likuma 10.panta sestajā daļā noteiktos ierobežojumus, kas nosaka, ka nav atļauts doktora zinātniskajam grādam pielīdzināt PSRS iegūto zinātnisko grādu, kas iegūts, pamatojoties uz darbu marksismā-ļeņinismā, zinātniskajā komunismā, PSKP vēsturē, zinātniskajā ateismā, padomju tiesībās, padomju ideoloģisko organizāciju apoloģētikā, kā arī darbu, kurā slavināta totalitāra ideoloģija vai kurā noniecināts vai noliegts Latvijas Republikas valstiskums.

Ja dokumenta iesniedzēju neapmierina AIC pieņemtais lēmums, to var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā, bet Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja izglītības dokuments ir nozaudēts

Augstskolas izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā ar iesniegumu jāvēršas tajā augstskolā, kas dokumentu izsniegusi, un jālūdz izsniegt izglītības dokumenta dublikāts. Ja augstskola, kura dokumentu izsniegusi, ir beigusi pastāvēt vai reorganizēta, personai jāvēršas Personāla dokumentu valsts arhīvā. Šajā gadījumā būs iespēja saņemt nevis diploma dublikātu, bet izziņu.

Pamatojoties uz arhīva izsniegto izziņu, AIC veiks iepriekšējās izglītības pielīdzināšanu.

Akadēmiskās informācijas centra direktore Baiba Ramiņa atgādina, ka arī sekmju izraksts ir diploma neatņemama sastāvdaļa un diploms netiek izskatīts bez sekmju izraksta. Arī tad, ja ir saglabājies diploms, bet pazudis sekmju izraksts, ir jāvēršas attiecīgās augstskolas arhīvā, lai to atjaunotu.

Vai PSRS laika diploms obligāti jāpielīdzina pašreizējām kvalifikācijas pakāpēm?

Svarīgi atcerēties, ka iepriekš iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana nav obligāta. Iepriekš iegūtie grādi un profesionālās kvalifikācijas turpina būt valstiski atzītas. Nepieciešamība pielīdzināt iepriekš iegūto izglītību var aktualizēties atsevišķās situācijās, piemēram, saistībā ar darba devēja prasību pēc bakalaura vai maģistra grāda vai izglītības turpināšanu.

B.Ramiņa atzīst, ka interese par PSRS laika diplomu pielīdzināšanu ir ļoti liela un pašlaik AIC ir saņemti gandrīz 500 iesniegumu.

Ņemot vērā lielo interesi un AIC ierobežotos cilvēkresursus, IZM aicina izvērtēt pielīdzināšanas steidzamību un, ja iespējams, dokumentu iesniegšanu plānot vēlāk, lai izvairītos no lieka laika patēriņa un neērtībām.

Labs saturs
26
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI