SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
27. jūlijā, 2011
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
1
4
1
4

Atbildība par derīgu pasi - katra paša ziņā

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pase ir cilvēka svarīgākais dokuments. Turklāt – obligāts.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Nederīga pase var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus tās īpašniekam un ietekmēt cilvēka dzīvi visdažādākajās situācijās. Daudzi iedzīvotāji aizmirst pārliecināties, vai viņu pases derīguma termiņš netuvojas beigām, vai arī – personai pienācis tas vecums, kad šim dokumentam ir jābūt saņemtam.

Katram Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pienākums saņemt personas apliecību vai pasi. Pase ir personu apliecinošs un likumā pilnvarotas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti. Savu identitāti pases turētājs apliecina, pasi uzrādot. Tāpat pases īpašnieks ir tiesīgs Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot personas apliecību vai pasi par ceļošanas dokumentu.

Nederīga pase ierobežo tiesības

Negaidītās situācijās saistībā ar pasi iekļūt var ikviens, kurš laikus nav tajā ieskatījies, lai pārliecinātos par dokumenta derīgumu. Pārpratumi un neērtības nereti rodas ceļojuma laikā, kad, šķērsojot robežu, personai tiek norādīts, ka pases derīguma termiņš ir neatbilstošs un valstī ieceļot nedrīkst. Problēmas var rasties arī tad, ja dokumenti nav sakārtoti pēc laulībām vai šķiršanās.

Pases nederīguma dēļ gandrīz 25 tūkstošiem Latvijas pilsoņu nebija iespējas piedalīties referendumā par Saeimas atlaišanu, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā statistika no Iedzīvotāju reģistra. Reģistrā pirms referenduma bija ziņas par gandrīz 25 tūkst. pilngadīgu Latvijas pilsoņu, kuri vēl nekad nav noformējuši sev pasi vai arī to līdzšinējais derīguma termiņš ir beidzies.

Kristīne Bērziņa, Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas nodaļas vadītāja, atzīst, ka referendumi un vēlēšanas ir labs pamudinājums sakārtot savus dokumentus. Kā liecina pieredze, ir daudz gadījumu, kad cilvēks nonāk vēlēšanu iecirknī un tiek konstatēts, ka viņa pase ir nederīga.

"Pase ir obligāts dokuments ikvienai personai, kas vecāka par 15 gadiem."

„Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu pase ir obligāts dokuments ikvienai personai, kas ir sasniegusi 15 gadu vecumu. Dzīvošana bez derīga personu apliecinoša dokumenta ir administratīvs pārkāpums, par ko paredzēts naudas sods līdz 25 latiem,” uzsver Dace Kupče, PMLP Personu apliecinošu dokumentu departamenta Pasu nodaļas vadītāja vietniece.

Tāpēc PMLP aicina iedzīvotājus savlaicīgi pārliecināties par pases derīguma termiņu un nepieciešamības gadījumā pieteikties jaunai pasei. To iespējams izdarīt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā visā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Jauno pasi varēs saņemt standarttermiņā 20 dienu laikā vai steidzamības kārtā divu vai piecu darba dienu laikā.

Ceļošanai derīga pase

Astrīda Tupavniece, Latvijas tūrisma aģentu asociācijas „Alta” izpilddirektore, stāsta, ka bieži vien ceļotāji, īpaši tie, kas dotas tālos un eksotiskos ceļojumos, nav zinoši par citu valstu likumu normām, kas skar pases derīguma termiņus. Informāciju par katras valsts likumiem var sniegt ceļojumu aģents, tomēr arī katram pašam ir jābūt informētam un atbildīgam par to, kādi dokumenti un ar kādu derīguma termiņu ir viņa rīcībā.

Tāpēc, pirms doties ceļojumā, ir ieteicams laikus pārliecināties, vai pase būs derīga visu ceļojuma laiku. Vērīgiem jābūt tiem iedzīvotājiem, kuru pases atlikušais derīguma termiņš tuvojas beigām, jo dažādās valstīs ir atšķirīgi noteiktas ieceļošanas prasības – lai pase būtu derīga vēl vismaz trīs vai citos gadījumos pat sešus mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma. Lai precizētu valstī noteiktās prasības ceļošanas dokumentam, ieteicams iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību. 

Ceļotāju viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem - kādas pases ir derīgas? MK noteikumu Nr.755 „Pasu noteikumi” 51. pants nosaka: lai apliecinātu identitāti vai kā personu apliecinošs dokuments Latvijā ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, bet, lai izmantotu pasi ceļošanai, ir šādi nosacījumi:

 • no 2008. gada 1. jūlija ceļošanai nav izmantojamas Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002. gada 30. jūnijam (ar ielīmētu personas fotogrāfiju);
 • no 2010. gada 1. novembra ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi. Valstis, kas piemēro Schengen aquis noteikumus, ir Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Islande, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Ungārija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Vācija un Zviedrija.

Īpaši uzmanīgiem jābūt tiem ceļotājiem, kuri plāno doties uz Lielbritāniju vai Īriju, jo abas šīs Eiropas Savienības valstis neietilpst Šengenas zonā, tādēļ tajās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ar derīguma termiņu 50 gadi netiek atzītas, uzsver D. Kupče.

"Referendumi un vēlēšanas ir labs pamudinājums sakārtot savus dokumentus."

Ja, atrodoties ārzemēs, rodas problēmas ar pasi, tad jāvēršas tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ja pase ir pazudusi, nolaupīta vai sabojāta, tiek izsniegta atgriešanās apliecība, lai persona varētu atgriezties Latvijā.

Ja ir plānots doties ceļojumā, tad bērnam (līdz 5 gadu vecumam) izsniedz pasi uz vienu gadu vai uz ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par gadu. Vecumā no 5  līdz 60 gadiem pases derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja pase tiek saņemta vecumā virs 60 gadiem, tās derīguma termiņš ir 10 gadi.

Obligāts dokuments personai no 15 gadiem

Normatīvie akti, kas noteic rīcības ar pasēm, ir: Personu apliecinošu dokumentu likums; Ministru kabineta (MK) 2007. gada 13. novembra noteikumi Nr.775 „Pasu noteikumi”; MK 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr.1258 „Noteikumi par valsts nodevu par pasu izsniegšanu”.

No 2005. gada 1. janvāra Latvijā personu apliecinošs dokuments ir obligāts no 15 gadu vecuma.

Ja personai ir pilni 15 gadi, tā dokumentus pases saņemšanai iesniedz pati. Iesniedzamie dokumenti ir:

 • dzimšanas apliecība, ja pasi saņem pirmo reizi;
 • iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi.

Dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

Ja persona ir jaunāka par 15 gadiem, dokumentus pases (ceļošanas dokumenta) saņemšanai, bērnam klātesot, iesniedz viens no tā vecākiem.

Ja par 15 gadiem jaunāka Latvijas pilsoņa dokumentus pases izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, vai par 14 gadiem jaunāka Latvijas pilsoņa pasi saņem vecāks, kurš ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, viņš uzrāda otra vecāka notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai vai pases saņemšanai. Pilnvarojumu var noformēt arī nodaļā uz vietas.

"PMLP aicina iedzīvotājus pārliecināties par pases derīguma termiņu."

Gan bērnu, gan pieaugušo fotografēšana parasti notiek PMLP nodaļās uz vietas bez papildu maksas. Tomēr, ja pasi noformē bērnam, vecākiem ir jāizvērtē, vai viņu bērns spēs un būs ar mieru fotografēties tam paredzētajā brīdī. Pretējā gadījumā vecākiem ir iepriekš jāsagatavo pasei paredzētas fotokartītes, informē D. Kupče.

Ja nav vēlēšanās fotografēties nodaļā, piesakot jauno pasi, var iesniegt arī fotosalonā izgatavotu fotogrāfiju. Pasei derīgas būs tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos, un to apliecina foto otrā pusē uzspiests darbnīcas zīmogs ar datumu. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par trim mēnešiem, un tai jāatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti „Pasu noteikumos’’, piemēram, ka persona redzama pretskatā un sejas attēlam ir balts fons u.c. Pasei nav piemērotas arī momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas.

Par derīgumu un pasu tipiem

Visas Latvijā izdotās pases ir derīgas kā personu apliecinošs dokuments Latvijā līdz pasē norādītā derīguma termiņa beigām. Latvijas pilsoņiem – 1992. gada parauga, nepilsoņiem – 1997. gada parauga, kā arī visas 2002. gada parauga pases un, protams, jaunā parauga pases ar personas biometrijas datiem, kas izdotas, sākot no 2007. gada 20. novembra.

Kādi var būt iemesli, kuru dēļ ir jāmaina pase? Pasi maina, ja iepriekšējā pase kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījusies tajā ietvertā informācija.

Personu apliecinošs dokuments ir lietošanai nederīgs, ja:

 • beidzies tās derīguma termiņš;
 • tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes, piemēram, ziņas par ģimenes stāvokli, personiskas piezīmes u.c.;
 • mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds). Jāuzsver – ja saistībā ar uzvārda maiņu pases saņemšanas dokumentus iesniedz 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, tad pasi var saņemt paātrinātā kārtībā, bet valsts nodeva ir 15 lati (5 lati pensionāram, invalīdam vai personai līdz 20 gadu vecumam). Augstāka valsts nodeva par steidzamību nav jāmaksā. To īpaši ir jāatceras jaunlaulātajiem, kuri pēc kāzām plāno doties kāzu ceļojumā;
 • mainījies personas tiesiskais statuss;
 • mainījušās norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;
 • tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs dokuments;
 • tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt dokumentā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
 • tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas sākotnējā satura izmaiņas;
 • personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai;
 • mainījies personas izskats;
 • pase nav derīga ceļošanai (nav vietas jauniem ierakstiem - vīzām, robežšķērsošanas atzīmēm, pases derīguma termiņš ir īsāks nekā ceļojumam vai vīzas saņemšanai nepieciešamais).

Pases nomaiņa iespējama arī tad, ja persona vēlas saņemt jaunu pasi derīgas iepriekšējā parauga pases vietā, uzsver D. Kupče.

Jaunā parauga pase (tā dēvētā ES pase) ir Eiropas Savienības (ES) prasībām, kā arī starptautiskajiem standartiem atbilstošs personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kura datu lapā ir iestrādāta bezkontakta mikroshēma, kurā tiek iekļauti personas biometrijas dati.

Jaunā parauga pases izsniedz kopš 2007. gada 20. novembra. To turētājiem ir atvieglota robežšķērsošana. Piemēram, pasu ar biometrijas datiem ieviešana Latvijā ir viens no priekšnoteikumiem bezvīzu režīmam ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Ieviešot jaunā parauga pases, tiek samazināti riski, kas saistīti ar dokumentu viltošanu, nelegālo migrāciju un citiem pārkāpumiem. Savukārt atvieglota robežšķērsošana nozīmē to, ka, piemēram, lidostās šīs pases kontrole notiek raitāk.

Ja pase kļuvusi lietošanai nederīga vai persona vēlas nomainīt vecā parauga pasi pret jauno pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • apmaināmā pase;
 • laulības apliecība vai cits dokuments (piemēram, vārda vai uzvārda maiņas atļauja u.c.), kas apliecina pasē ierakstīto ziņu izmaiņas.

Valsts nodeva par jebkuras pases, arī jaunā parauga pases, saņemšanu ir 15 lati. Ja pase nepieciešama pensionāram, 1., 2. grupas invalīdam, kā arī bērnam vai jaunietim līdz 20 gadu vecumam – valsts nodeva ir 5 lati (piemēram, ja pensionārs pasi saņem parastā, nevis paātrinātā kārtībā un sakarā ar to, ka beidzies pases derīguma termiņš). Ja pensionāram iepriekšējā pase zudusi, tad jāmaksā 10 lati. Augstāka valsts nodeva tiek noteikta, ja pasi nepieciešams saņemt paātrinātā kārtībā – divu vai piecu darba dienu laikā.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU