NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Oskars Rekšņa
LV portāls
22. oktobrī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Veselības aprūpe
4
19
4
19

Veselības ministrija skaidro, kāpēc gultu izmaksas Covid-19 pacientiem ir atšķirīgas

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Gatis Rozenfelds

Atbilstoši šī gada sākumā izstrādātajam slimnīcu kapacitātes stiprināšanas plānam un piešķirtajam finansējumam Covid-19 pacientu ārstniecībai pārprofilētas, no jauna izveidotas un atbilstoši aprīkotas vairāk nekā 1000 gultas vietu, iegādātas 260 dažādas medicīnas un dezinfekcijas iekārtas, kā arī uzsākti būvniecības darbi un remontdarbi vairākās slimnīcās.

īsumā
 • Kopumā šogad slimnīcu kapacitātes stiprināšanai tika atvēlēti vairāk nekā 86 miljoni eiro.
 • Covid-19 infekcijai raksturīgi, ka pacientam var strauji pasliktināties veselības stāvoklis un nepieciešamā veselības aprūpe ir jāsaņem intensīvās terapijas (IT) nodaļā.
 • Vienas vidējās 1. līmeņa IT gultas izmaksas aptuveni var būt no 21 tūkstoša līdz pat 117 tūkstošiem eiro.
 • Vienas 2. līmeņa intensīvās terapijas gultas vidējās izmaksas RAKUS veido 179 506 eiro.
 • Vienas IT gultas izmaksas var ietekmēt vairāki mainīgie faktori, piemēram, vai tā tiek veidota pilnīgi no jauna, vai tikai jāiegādājas kāda papildu iekārta.
 • Pieaugot datortomogrāfijas izmeklējumu īpatsvaram pneimonijas un trombembolisko stāvokļu diagnosticēšanā, efektīvai veselības aprūpes nodrošināšanai slimnīcās nepieciešama vecāko radioloģisko iekārtu nomaiņa pret jaunām.
 • Vispārējā profila gultas tiek aprīkotas ar 1.—2. pakāpes pretizgulējuma matraci, statīvu infūzijām, monitoriem, kā arī jābūt nodrošinātai stacionārai skābekļa pievadei.
 • Jaunā Covid-19 vīrusa varianta dēļ ir nepieciešams vienlaicīgi nodrošināt skābekļa terapiju daudz lielākam Covid-19 pacientu skaitam, nekā tas bija paredzams  2020. gada nogalē un 2021. gada pavasarī.
 • Ņemot vērā veiktos ieguldījumus, ir iespēja nodrošināt 1500 Covid-19 pacientu ārstēšanu. Pietiekams IT gultu skaits dod pacientiem lielākas izdzīvošanas iespējas.

Kopumā šogad slimnīcu kapacitātes stiprināšanai tika atvēlēti vairāk nekā 86 miljoni eiro, no tiem 25,4 miljoni slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai, 27,8 miljoni observācijas un intensīvās terapijas gultu uzturēšanai un 33,2 miljoni Covid-19 pacientiem paredzēto gultu aprīkošanai un izveidošanai.

Sabiedrībā izskanējuši jautājumi par to, kādas ir vienas gultas izveides izmaksas un kāpēc šīs izmaksas mēdz atšķirties.

Veselības ministrijas (VM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā izmaksas atspoguļotas sīkāk.

Ziņojumā teikts, ka Covid-19 infekcijai ir raksturīgs tas, ka pacientam var strauji pasliktināties veselības stāvoklis un nepieciešamā veselības aprūpe ir jāsaņem intensīvās terapijas (turpmāk – IT) nodaļā. Tādēļ ir būtiski nodrošināt nepieciešamo IT gultu skaitu, tostarp nesamazinot iespēju nepieciešamo veselības aprūpi IT nodaļā saņemt citu profilu neatliekamajiem pacientiem. Pārprofilējot IT gultas vai veidojot jaunas IT gultas, nepieciešams tās nodrošināt ar atbilstošu aprīkojumu, tai skaitā pacienta veselības stāvokļa monitorēšanas iekārtām, skābekļa terapijas nodrošināšanu u. c.

No minētā finansējuma:

 • 25 461 377 eiro novirzīti SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS), VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – PSKUS), SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un SIA “Vidzemes reģionālā slimnīca” infrastruktūrai;
 • 27 858 753 eiro – tarifiem observācijas gultām un IT (intensīvās terapijas) gultu uzturēšanai;
 • 33 273 727 eiro – gultu aprīkošanai un izveidei klīniskās universitātes slimnīcās, kā arī  II, III un IV līmeņa slimnīcās un specializētajās slimnīcās.

Attiecībā uz piešķirto finansējumu tarifiem observācijas gultu apmaksai un IT gultu uzturēšanai līdz 2021. gada 1.oktobrim ir apgūti 56% no piešķirtā finansējuma. Līdz gada beigām paredzēts apgūt atlikušo daļu. No 24 384 220 eiro laikposmā no marta līdz augustam ir izlietoti 13 395 623 eiro. Ņemot vērā pieaugošo pacientu skaitu, kas nonāk IT gultās, tiek prognozēts, ka septembrī un oktobrī indikatīvi tiks veikta apmaksa 6 032 872 eiro apmērā, savukārt par novembri un daļēji arī par decembri ir nepieciešams veikt avansa norēķinus 4 955 725 eiro apmērā, papildus rezervējot finansējumu 3 973 302 eiro daļējai norēķinu veikšanai par decembri 2022. gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kopējā informācija par trīs finansējuma piešķīrumos plānoto un faktiski realizēto gultu skaitu ir iekļauta tabulā. Vienlaikus akcentējams, ka jaunu gultu, tai skaitā IT gultu, izveide šobrīd vēl tiek veikta, jo turpinās uzsāktie iepirkuma procesi un finansējuma apguve.

 

 

Gultu pārprofilēšana Covid-19 vajadzībām

Jaunu gultu izveide

Jaunu IT gultu izveide

Pieprasījumā plānotais gultu skaits

626

241

82

Faktiski realizētais gultu skaits līdz 4. oktobrim

710

197

32 + 88 IT gultas aprīkotas atbilstoši līmenim

Intensīvās terapijas gultas ir dažādas, tām ir noteikti atšķirīgi līmeņi

Veselības ministrijas sagatavotajā ziņojumā teikts – atbilstoši jomas ekspertu priekšlikumiem un saskaņā ar starptautisku pieredzi, ir veikta IT gultu līmeņošana:

 • 1. līmeņa IT gultā 24/7 režīmā tiek veikta pacienta vitālo rādītāju novērošana, monitorēti standarta asinsrites parametri, un iespējams neinvazīvs elpošanas atbalsts;
 • 2. līmeņa IT gultā 24/7 režīmā tiek veikta pacienta vitālo rādītāju novērošana, iespējams standarta un paplašinātais pacienta asinsrites monitorings, iespējams invazīvais elpošanas atbalsts/vai divu orgānu atbalsta terapija;
 • 3. līmeņa IT gultā 24/7 režīmā tiek veikta vitālo rādītāju stabilizācija ar visām uz pierādījumiem balstītajām orgānu atbalsta metodēm, ja pacienta kritiskais stāvoklis ir ar dzīvību savienojams, vai ir saglabāts rehabilitācijas potenciāls.

Ņemot vērā to, ka daļā slimnīcu turpinās iepirkumi, varam indikatīvi ieskicēt izmaksas, kas šobrīd ir pieejamas tām slimnīcām, kuras ir īstenojušas savas iepirkumu procesa darbības. SIA “Rēzeknes slimnīca” vienas vidējās IT gultu izmaksas indikatīvi veido 22 150 eiro, norāda Veselības ministrija.

Piemēram, PSKUS plānotās (vēl nav noslēgušies visi iepirkumi) vienas I līmeņa IT gultas izveides izmaksas indikatīvi veido 21 129 eiro. SIA “Tukuma slimnīca” vienas I līmeņa IT Covid-19 gultas izmaksas vidēji veido 37 922 eiro. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” vienas I līmeņa IT Covid-19 gultas izmaksas vidēji veido 117 850 eiro. SIA “Cēsu klīnika” vienas I līmeņa IT Covid-19 gultas izmaksas vidēji veido 53 140 eiro. SIA “Tukuma slimnīca” vienas I līmeņa IT Covid-19 gultas izmaksas vidēji veido 37 922 eiro. SIA “Krāslavas slimnīca” vienas I līmeņa IT Covid-19 gultas izmaksas vidēji veido 111 104 eiro. SIA “Jūrmalas slimnīca” vienas I līmeņa IT Covid-19 gultas izmaksas vidēji veido 94 619 eiro.

Savukārt vienas II līmeņa intensīvās terapijas gultas vidējās izmaksas RAKUS veido 179 506 eiro. PSKUS plānotās (vēl nav noslēgušies visi iepirkumi) vienas II līmeņa IT gultas izmaksas indikatīvi veido 91 287 eiro.

Vienas IT gultas izmaksas var ietekmēt šādi mainīgie faktori:

 • Vai slimnīcai gulta jāveido pilnīgi no jauna, vai tai jau ir pamatbāze, kur jānomaina kāda savu laiku nokalpojusi iekārta, kas atšķiras pēc līmeņu sadalījuma.
 • Jāņem vērā, ka IT gultu izveidē atkarībā no līmeņa ir noteikts tas iekārtu saraksts, kas būtu jānodrošina konkrētam IT līmeņa atbilstības nodrošinājumam. Tāpat ir pozīcijas, kas attiecināmas konkrēti uz gultu, un ir pozīcijas, kas attiecināmas uz IT nodaļu kopumā, sadalījumā uz visām IT nodaļā esošajām gultām.
 • Jāņem vērā, ka katrai slimnīcai ir jau esošais tehnoloģiskais nodrošinājums, kas paredz nodrošināt iekārtu savietojamību, iegādājoties jaunu vai nodrošinot kādas iekārtas nomaiņas procesu.

Papildus VM vērš uzmanību, ka, ņemot vērā to, ka pneimonija un trombemboliski stāvokļi ir viens no galvenajiem Covid-19 simptomiem, kas liecina par slimības būtisku attīstību un vajadzību to akūti, intensīvi ārstēt, ir nepieciešams uzlabot slimnīcu medicīnisko tehnoloģisko parku ar diagnostiskajām iekārtām.

Pneimonijas un trombembolisko stāvokļu identificēšanai tiek izmantotas radioloģiskās iekārtas. Pasaules Veselības organizācija publicējusi sarakstu ar ieteicamajām preventīvajām aktivitātēm Covid-19 ierobežošanai un smagas slimības detektēšanai, kurā iekļauta diagnosticēšana ar radioloģiskajām iekārtām, no kurām galvenā ir datortomogrāfijas iekārta. Datortomogrāfija ir pneimonijas un citu Covid-19 izpausmju diagnostikas “zelta standarts”.

Tādējādi papildus iezīmētajām vienas IT gultas izmaksām klāt nāk arī izmaksas par šīm diagnostiskajām iekārtām. Šādas iekārtas var tikt izmantotas visiem pacientiem, kas nokļuvuši slimnīcā dažādu veselības stāvokļu pasliktināšanās dēļ. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī un datortomogrāfijas izmeklējumu īpatsvaru pneimonijas un trombembolisko stāvokļu diagnosticēšanā, efektīvai veselības aprūpes nodrošināšanai slimnīcās nepieciešama vecāko radioloģisko iekārtu nomaiņa pret jaunām.

Līdz ar to minēto gultu izmaksas ir atšķirīgas. Tāpat jānorāda, ka ne visu Covid-19 pacientu aprūpe ir nodrošināma IT nodaļā. Pacientiem ar vieglāku veselības stāvokli aprūpe var tikt veikta vispārējā profila gultā akūtai un plānveida palīdzībai (terapeitiskās, ķirurģiskās, onkoloģiskās u. c. gultas), vienlaikus nodrošinot, ka minētā gulta ir aprīkota ar 1.—2. pakāpes pretizgulējuma matraci, statīvu infūzijām, monitoriem, kā arī jābūt nodrošinātai stacionārai skābekļa pievadei.

Foto: Gatis Rozenfelds

Iespējams nodrošināt 1500 Covid-19 pacientu ārstēšanu

Pēc Veselības ministrijas ieskatiem, ieguldījumi tika veikti atbilstoši mērķim. Veicot jaunu IT gultu izveidi, aprīkošanu un līmeņošanu, veselības nozare šoruden var nodrošināt intensīvās terapijas pakalpojumus lielākam skaitam pacientu. Ņemot vērā veiktos ieguldījumus, ir iespējams nodrošināt 1500 Covid-19 pacientu ārstēšanu. Vienlaikus jānorāda, ka šobrīd, ņemot vērā Covid-19 vīrusa jaunā varianta straujo izplatību, ir nepieciešams vienlaicīgi nodrošināt skābekļa terapiju daudz lielākam Covid-19 pacientu skaitam, nekā tas bija paredzams 2020. gada nogalē un 2021. gada pavasarī. Pietiekams IT gultu skaits dod pacientiem lielākas izdzīvošanas iespējas.

Veselības ministrija papildus norāda:

 • Veicot plūsmu nodalīšanu, samazinās citu pacientu inficēšanās risks.
 • Pēc veiktajiem ieguldījumiem stacionārās ārstniecības iestādes maksimāli 2 dienu laikā izveidoja Covid-19 gultas, līdz ar to neietekmējot Covid-19 pacientu uzņemšanu.
 • Jāturpina uzsāktie un procesā esošie remonti un pārbūves. Ņemot vērā pacientu plūsmu nodalīšanas būtiskumu, lai iespējami nodrošinātu infekcijas izplatīšanās ierobežošanu, nepieciešams turpināt uzsāktos remontus un pārbūves. Minēto pārbūvju veikšana ir būtiska ne tikai Covid-19, bet arī citu bīstamu infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā.
 • Turpināma procesā esošo Covid-19 gultu, tai skaitā IT gultu, iegāde, atkārtoti izvērtējama papildu IT gultu izveide.       
Labs saturs
19
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU