AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
07. februārī, 2018
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Uzņēmējdarbība
1
1

Atbalsta Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētniecības organizācijai

Valsts kancelejas infografika

Ministru kabinets, atbalstot Latvijas centienus pievienoties Eiropas Kodolpētniecības organizācijai (CERN), 6. februārī deleģēja Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līguma projektu par Latvijas pievienošanos CERN asociētās pirmsdalībvalsts statusā. Šis statuss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem dos tiesības piedalīties CERN iepirkumos un pētniecības projektos un pilnā mērā izmantot CERN infrastruktūru.
īsumā
  • CERN ir Eiropas zinātniska organizācija, kas nodarbojas ar fundamentālās fizikas pētījumiem un ļoti plaša spektra tehnoloģiju izstrādi. Tieši CERN ir izgudrots internets un pirms dažiem gadiem, izmantojot Lielo hadronu paātrinātāju, atklāts Higsa bozons.
  • Pievienošanās CERN sekmēs Latvijas zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās pētniecības programmās, ļaus veikt starpdisciplinārus pētījumus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.
  • Kļūstot par CERN asociēto valsti pirmsdalībvalsts statusā, Latvija finansiālā izteiksmē var iegūt tik lielu pasūtījumu apjomu, kas atbilst asociētās valsts iemaksātajam finansējumam, t.i., 1 miljonu Šveices franku. Iegūstot pilnas dalībvalsts statusu, ierobežojumu pasūtījumu apjomam nav.

Kas ir CERN?

Eiropas Kodolpētījumu organizācija (European Organization for Nuclear Research  – CERN) tika izveidota, balstoties uz 1953. gada Konvenciju par Eiropas Kodolpētījumu organizācijas izveidi. Šobrīd organizācijā ir 22 dalībvalstis (21 Eiropas valsts un Izraēla).

CERN ir Eiropas zinātniska organizācija, kas nodarbojas ar fundamentālās fizikas pētījumiem un ļoti plaša spektra tehnoloģiju izstrādi. "CERN galvenais darbības mērķis ir starptautiskas liela mēroga pētnieciskas infrastruktūras darbības nodrošināšana augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, kas pārsniedz atomfizikas darbības jomu. Pētījumi tiek veikti tikai civiliem mērķiem nolūkā veicināt Eiropas valstu zinātnisko un tehnisko sadarbību kodolpētījumu jomā. CERN dibinātāju mērķis ir nodrošināt infrastruktūru Eiropas zinātniekiem, kas piedāvā visus nepieciešamos instrumentus augsta līmeņa pētījumu veikšanai. Vienlaikus CERN nav tikai laboratorija augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, bet arī vieta, kur veidojas izcila starptautiskā sadarbība pētniecībā, tehnoloģijās un inovācijās," teikts IZM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai".

CERN ir uzkrāta augsta līmeņa zinātniskā un tehnoloģiskā informācija, kura tiek pielietota ražošanā un ikdienā (piemēram, internets, skārienjutīgie ekrāni, datortomogrāfija medicīnā utt.). Tieši CERN ir izgudrots internets un pirms dažiem gadiem, izmantojot Lielo hadronu paātrinātāju, atklāts Higsa bozons. Organizācijā pastāvīgi strādā aptuveni 2500 darbinieku, kā arī 12 000 vieszinātnieku no vairāk nekā 70 valstīm ir strādājuši CERN, lai veiktu savus pētījumus. 

Dalība CERN – konkurētspēja un jaunas darbvietas

"Latvijas dalība CERN uzskatāma par būtisku zinātnes un inovāciju  kvalitātes un konkurētspējas rādītāju, kas rada jaunas iespējas un veicina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju jaunu augstas pievienotās vērtības produktu izstrādē," saka izglītības un zinātnes ministrs profesors Kārlis Šadurskis. Viņš uzsver, ka nākotnē tas nozīmē vēl vairāk jaunu, augsti atalgotu darbvietu uzņēmumos, kas spēj radīt globālajā tirgū pieprasītus produktus un pakalpojumus. "Iespējas, ko sniedz Latvijas dalība CERN, ir svarīgas arī, lai piesaistītu un palielinātu jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm," saka Šadurskis.

Pievienošanās CERN sekmēs Latvijas zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās pētniecības programmās, ļaus veikt starpdisciplinārus pētījumus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. Zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pavērsies plašas iespējas iesaistīties CERN pētījumos – gan fundamentālos fizikas, gan lietišķās zinātnes un tehnoloģiskos pētījumos. Viena no CERN misijām ir arī rūpēties par zināšanu un tehnoloģiju pārnesi no CERN uz CERN asociēto valsti. CERN iegūtās un radītās zināšanas var transformēties dažādos medicīnas pielietojumos, informācijas tehnoloģijās un enerģētikas un vides problēmu risinājumos.

Atpazīstamība un plašāks tirgus pasūtījumiem

Latvijai kļūstot par CERN asociēto valsti pirmsdalībvalsts statusā, Latvija finansiālā izteiksmē var iegūt tik lielu pasūtījumu apjomu, kas atbilst asociētās valsts iemaksātajam finansējumam, t.i., 1 miljonam Šveices franku. Iegūstot pilnas dalībvalsts statusu, ierobežojumu pasūtījumu apjomam nav.

Papildus tiešajiem finansiālajiem ieguvumiem uzņēmumiem, sadarbojoties ar CERN, var pavērties jauni noieta tirgi. Asociētās dalībvalsts sākumposmā CERN atbalsta un palīdz valsts industrijai saprast CERN iepirkumu sistēmu un iesaistīties CERN tenderos, organizējot industriālos pasākumus asociētajā valstī. "CERN piegādātājs" ir starptautiski atzīta uzņēmumu kvalitātes un izcilības zīme.

Latvijas dalība CERN zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem paver plašas iesaistīšanās iespējas CERN pētījumos. Tas ietver gan fundamentālos fizikas pētījumus, gan lietišķo zinātni, tostarp tehnoloģiskos pētījumus, gan industriālos pasūtījumus (piemēram, paātrinātāju komponenšu izstrādi un izgatavošanu, IT risinājumus,  saistītus ar liela apjoma datu apstrādi). Viena no CERN misijām ir arī rūpēties par zināšanu un tehnoloģiju pārnesi no CERN uz CERN asociēto valsti. CERN iegūtās un radītās zināšanas var transformēties dažādos medicīnas pielietojumos, informācijas tehnoloģijās un enerģētikas un vides problēmu risinājumos.

Apzināti arī potenciālie Latvijas uzņēmumi, kuri varētu iesaistīties CERN pasūtījumos. Piemēram, paātrinātāju, magnētu un kriogēno tehnoloģiju izstrādē darbojas SIA "Cryogenic and Vacuum Systems" un SIA "Kepp EU"; detektoru un mērinstrumentu izstrādē – SIA "RD Alfa" un SIA "Baltic Scientific Instruments"; IKT jomā – SIA "Mikrotīkls", AS "RIX Technologies"; elektronikas jomā – "SIA EUROLCDS", SIA "Axon’ Cable", SIA "Light Guide Optics International", AS "SAF Tehnika", SIA "Peruza", SIA "Intelligent Systems", AS "Hanza Matrix"; materiālzinātņu jomā – SIA "Groglass", AS "Neomat", SIA "Plazma Keramika, Tehnoloģija", SIA "Tenachem", SIA "Eko Air", AS "Sidrabe"; mehānikas jomā – SIA "Forta MEdical", SIA "Transfo Electric" un citi.

Plānotās sadarbības aktivitātes 2018. gadā

  • Fizikas skolotāju un doktorantu grupas vizītes CERN;
  • "CERN Computing School Latvijā" (RTU) un Latvijas studentu dalība CERN vasaras skolā;
  • Pētniecības projekts sadarbībā ar CERN, RTU, LU un SIA "Primekss", lai CERN vajadzībām izstrādātu betonu ar uzlabotām īpašībām, kā arī noturību pret radiāciju;
  • CERN tehnoloģiju izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
  • Starptautiskas studiju programmas izveide sadarbībā ar labākajām Baltijas reģiona universitātēm;
  • Darbības turpināšana līdzšinējos CERN projektos un pievienošanās vairākiem nozīmīgiem zinātniskajiem eksperimentiem.

Dalības noteikumi

Lai nodrošinātu Latvijas dalību CERN, valstij jāveic ikgadēja dalības maksa 854 044 eiro apmērā. Viens no dalības priekšnoteikumiem ir nacionālā kontaktpunkta izveide, kas sadarbībā ar CERN un Latvijas pētniecības institūcijām, augstskolām un industriju sekmēs to sadarbības iespējas ar CERN, stiprinās pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu. Tiek lēsts, ka kontaktpunkta darbībai nepieciešamais finansējums ir 221 tūkstotis eiro gadā. 93 tūkstoši eiro gadā nepieciešami, lai nodrošinātu Latvijas zinātnieku dalību sadarbības kapacitātes stiprināšanas pasākumos.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS