DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
04. jūnijā, 2024
Lasīšanai: 4 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Valsts pārvalde

EUROSAI XII kongresā aktualizē mākslīgā intelekta lomu revīziju darbā

Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) XII kongresā, kas norisinājās tiešsaistē, vairāk nekā 40 Eiropas augstāko revīzijas iestāžu vadītāji diskutēja par nākotnes revīziju un revidentu, ņemot vērā mākslīgā intelekta rīku straujo attīstību.

Sekojot līdzi tendencēm, mākslīgā intelekta integrēšana revīzijās iezīmētu būtisku pagrieziena punktu revīzijas prakses attīstībā. Tas piedāvā plašas iespējas uzlabot revīziju efektivitāti un analizēt lielu datu apjomu krietni ātrāk nekā tradicionālās metodes. Vienlaikus ir nemitīgi jāpilnveido gan revidentu individuālās komunikācijas prasmes, gan vispārējā saziņa ar valsts pārvaldi, likumdevējiem un sabiedrību, lai veicinātu revīzijās sniegto rekomendāciju ietekmi.

Kongresā tika apstiprināts EUROSAI stratēģiskais plāns 2024.–2030.gadam, kurā kā galvenās vērtības turpmākajam periodam uzsvērtas pieredzes un zināšanu apmaiņa, kā arī ciešāka sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, tostarp, visos augstāko revīzijas iestāžu darbinieku līmeņos. Tāpat tika apstiprināti arī darba grupu rīcības plāni nākamajiem trim gadiem, finanšu pārskats u.c. darbības ziņojumi.

Līdz ar šo kongresu noslēdzās arī Valsts kontroles septiņu gadu darbs EUROSAI valdē, kurā kopš 2017. gada Valsts kontrole pārraudzīja divus portfeļus – komunikācijas portfeli (2017.-2021.) un EUROSAI sadarbības ar ārējām organizācijām portfeli (2021.-2024.).

Valsts kontroles darbība EUROSAI valdē demonstrēja spēcīgu apņemšanos uzlabot sadarbību starp augstākajām revīzijas iestādēm un dažādām ieinteresētajām pusēm. Tika izstrādāts EUROSAI komunikācijas ietvars, stiprināta Eiropas augstāko revīzijas iestāžu atpazīstamība starptautiskā līmenī un veicināta EUROSAI dalība dažādos starptautiskos pasākumos. Piemēram, ANO Klimata pārmaiņu konferences 26. sesijā (COP26) augstākās revīzijas iestādes dalījās savā pieredzē par to lomu klimata politikas jomā, sniedzot visaptverošu informāciju par to, kā tās var palīdzēt valdībām un sabiedrībai uzraudzīt klimata politikas ieviešanu. Tāpat tika stiprināta sadarbība starp EUROSAI un Eiropas Iekšējo auditoru institūciju konfederāciju, kā arī īstenotas aktivitātes augstāko revīzijas iestāžu efektīvākai sadarbībai ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Piemēram, aizvadītā gada augustā Valsts kontroles simtgades svinību ietvaros tika noorganizēta starptautiska augsta līmeņa diskusija EUROSAI valdes locekļiem par viņu pieredzi un labās prakses piemēriem sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību.

Neskatoties uz to, ka darbs valdē ir noslēdzies, Valsts kontrole turpinās būt aktīva EUROSAI dalībniece un turpmākos trīs gadus vadīs EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupu, pārņemot pilnvaras no Lietuvas Augstākās revīzijas iestādes.

EUROSAI prezidentūra uz nākamajiem trim gadiem no Čehijas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) tika nodota Izraēlas ARI. Zviedrijas, Itālijas un Slovākijas ARI ievēlētas EUROSAI valdē uz sešu gadu termiņu. Nākamo EUROSAI kongresu 2027. gadā organizēs Slovākijas ARI, kas būs arī prezidentūras pilnvaru pārņēmēja no Izraēlas ARI. Bulgārijas un Nīderlandes ARI tika apstiprinātas kā EUROSAI revidenti.

Par EUROSAI

EUROSAI ir INTOSAI reģionālā organizācija, kas izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 51 dalībniekus (50 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu). Valsts kontrole par pilntiesīgu EUROSAI locekli kļuva 1995.gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI