DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
04. martā, 2024
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu jāievēro arī dārzeņu un puķu sēklu, ka arī griezto ziedu tirgotājiem

Konkurences padome (KP) norāda, ka visiem dārzeņu un puķu sēklu , kā arī griezto ziedu, tirgotājiem ir jāievēro Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (NTPAL) attiecībās ar saviem piegādātājiem.

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) regulējošos aktos1 dārzeņu un puķu sēklas uzskaitītas kategorijā pie “Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām; salmi un rupjā lopbarība”, kā arī grieztie ziedi, puķu sīpoli un gumi  ir uzskaitīti kategorijā pie “Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi”2, tad NTPAL piemērošanas kontekstā šie produkti vērtējami kā lauksaimniecības produkti. Līdz ar to audzētājs jeb ražotājs ir “lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājs” un tas tiek aizsargāts no negodīgas tirdzniecības prakses veidiem no tā audzēto produktu tirgotājiem. Turpretī dārzeņu un puķu sēklu vai ziedu tirgotājs, kas tos pērk tālākai pārdošanai saviem klientiem, tostarp patērētājiem, ir “pircējs” un tam ir saistoši NTPAL paredzētie aizliegumi, kas ierobežo pircēja negodīgu tirdzniecības praksi.

Godīgas tirdzniecības prakses ievērošana

NTPAL ir uzskaitītas aizliegtās darbības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi un neatbilst prasībām par labticību un godprātību darījumos, ko dārzeņu un puķu sēklu, kā arī ziedu pircējiem ir aizliegts piemērot attiecībās ar saviem piegādātājiem. Daļa no praksēm ir ierindotas “melnajā sarakstā”, kas ir aizliegtas jebkurā situācijā, un daļa – “pelēkajā sarakstā”, kas ir aizliegtas, ja vien attiecīgie nosacījumi nav iepriekš skaidri un nepārprotami paredzēti rakstveida līgumā starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju un pircēju. “Melnajā sarakstā”, piemēram, ir iekļauts aizliegums pieprasīt maksājumus, kas nav saistīti ar preču pārdošanu, nepārdoto preču atdošana atpakaļ, ja vien tās nav nekvalitatīvas preces, jaunas un patērētājiem nezināmas preces, pasūtījuma atcelšana vai maiņa pēdējā brīdī u.c. Savukārt “pelēkajā sarakstā” ir iekļauti aizliegumi pieprasīt maksu par reklāmu, mārketingu, loģistikas pakalpojumiem u.c. Papildus minētajiem negodīgas tirdzniecības prakses veidiem likumā ir uzskaitītas aizliegtas darbības attiecībā uz norēķinu termiņiem par piegādātām lauksaimniecības un pārtikas precēm.

Latvijā tirgo ne tikai vietējo audzētāju ziedus, bet arī citās ES valstīs un ārpus ES izaudzētus ziedus. Tāpat tiek tirgotas gan Latvijā, gan ārpus tās sēšanai paredzētās dārzeņu un puķu sēklas. KP atgādina, ka NTPAL noteikumi jāievēro visiem ziedu, dārzeņu un puķu sēklu pircējiem (gan iepircējiem/pārpircējiem, gan vairumtirgotājiem, gan mazumtirgotājiem) – attiecībā uz piegādātājiem, kas tostarp veic uzņēmējdarbību ārpus Latvijas, tai skaitā ārpus ES. Tas izriet no NTPAL 3. panta otrās daļas, kas nosaka, ka ir aizliegts piemērot NTPAL uzskaitītos aizliegtās tirdzniecības prakses veidus, ja vismaz viena no darījuma pusēm veic saimniecisko darbību Latvijā.

KP norāda, ka griezto ziedu iepircējam jeb ziedu tālāk tirgotājam, kas savu saimniecisko darbību veic Latvijā, ir jāievēro NTPAL gan attiecībā uz piegādātāju, kas audzējis tās ES, gan attiecībā uz piegādātāju, kas audzējies tās ārpus ES. Tādējādi griezto ziedu piegādātāji visos piegādes ķēdes posmos būs aizsargājami no aizliegto negodīgas tirdzniecības prakses veidu minimālā saraksta, kas noteikts ES Direktīvā 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē3 un pārņemts NTPAL.

Līdzīgi godīgas tirdzniecības principi ir attiecināmi arī uz dārzeņu un puķu sēklu, puķu sīpolu, gumu, dārzeņu un ogu stādu, koku un krūmu stādu, puķu podiņu, kā arī dekoratīvo zaļumu tirgotājiem, kas ir “pircēji” NTPAL izpratnē, un tiem ir saistoši NTPAL paredzētie aizliegumi, kas ierobežo iepircēja negodīgu tirdzniecības praksi.

Neiztirgotās/atlikušās preces nodošana uzglabāšanai

Var rasties situācijas, kad tirgotāji izskata iespēju, noslēdzot rakstveida līgumu, nodot sezonas beigās neiztirgotās/atlikušās preces glabāšanā to piegādātājam, kam ir speciāli pielāgotas noliktavas šādu preču uzglabāšanai. Šādā gadījumā preces vēl arvien paliek tirgotāju īpašumā, lai nākamās sezonas sākumā, tie varētu tos iztirgot.

KP norāda, ka NTPAL neaizliedz slēgt pircējiem un piegādātājiem līgumus, kas regulētu pakalpojumu sniegšanu to starpā. Taču KP atgādina, ka neskatoties uz to, ka preču piegādātājs var nodrošināt speciālo uzglabāšanas režīmu, tas vienmēr ir saistīts ar papildus izmaksām, lai nodrošinātu patstāvīgu temperatūru vai mitrumu. Līdz ar to preču piegādātajiem nav pienākums bez maksas sniegt tirgotājiem šādus pakalpojumus. Pircējiem ir jāņem vērā, ka tie nedrīkst nodot ekonomiskos riskus piegādātājiem preču bojājumu vai zudumu gadījumā, kad preces pieņemtas glabāšanā.

Izskatot iespēju nodot uzglabāšanā neiztirgotās/atlikušās preces, KP aicina tirgotājus izvērtēt līguma noteikumu un tā faktiskās izpildes saderīgumu ar godīgu tirdzniecības praksi un atbilstību prasībām par labticību un godprātību darījumos, nosakot vienlīdzīgus nosacījumus abām sadarbības pusēm. Papildus KP vērš tirgotāju uzmanību preču izsekošanai, lai tiktu novērsti to atpakaļ atdošanas riski (NTPAL 5. panta pirmās daļas 5. punkts), kā arī negūtās peļņas kompensēšanas riski (NTPAL 5. panta pirmās daļas 2. punkta d) apakšpunkts).

KP aicina informēt par iespējamām aizliegtām darbībām tirdzniecībā un par NTPAL noteikumu neievērošanu, ko īsteno griezto ziedu, dārzeņu un puķu sēklu, kā arī puķu sīpolu, gumu, dārzeņu un ogu stādu, koku un krūmu stādu, puķu podiņos, kā arī dekoratīvo zaļumu iepircēji jeb tirgotāji, ja tādas tiek novērotas. Vairāk par NTPAL piemērošanas pamatprincipiem, aizliegtām un atļautām darbībām, tirgus dalībnieki var iepazīties KP izstrādātajās NTPAL piemērošanas vadlīnijās.

1 Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Oficiālais Vēstnesis C 326, 26.10.2012, p. 47–390. Pieejams: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj

2 No 2024.gada 1.janvāra ir spēkā Komisijas 2023.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) 2023/2364, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Oficiālais Vēstnesis L sērija, 31.10.2023., 6. un 12. nodaļa. Pieejams http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj  

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/633 (2019. gada 17. aprīlis) par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Oficiālais Vēstnesis L 111, 25.4.2019. Pieejams: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI