DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
15. februārī, 2022
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Izglītība

Valdība apstiprina augstskolu padomju sastāvu sešās IZM pārraudzībā esošās valsts augstskolās

Šodien Ministru kabinetā (MK) apstiprināti MK virzīti kandidāti sešām Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošām valsts augstskolām:   Banku augstskolai, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Rīgas Tehniskajai universitātei, Ventspils Augstskolai  un Vidzemes Augstskolai.

Uz divām vietām Banku augstskolas padomē bija pieteicies 21 kandidāts, no kuriem padomē apstiprināti Ansis Grasmanis un Rasmuss Pētersons. Ansis Grasmanis  ir finansists ar ilgstošu starptautisku darba pieredzi vadošos amatos, kas ļauj  pārzināt Eiropas banku sektora norises saistībā ar izglītības, valsts pārvaldes un ilgtspējas jautājumiem. Šobrīd strādā ar bankām Ukrainā (neatkarīgais padomes loceklis un Audita komitejas priekšsēdētājs) un Kosovā (Direktoru padomes priekšsēdētājs, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas nominētais direktoru padomes loceklis). Iglaicīgi strādājis augsta līmeņa vadības posteņos Skandināvijas bankās, vairākus gadus bijis arī VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi” neatkarīgais padomes loceklis. Ieguvis maģistra grādu matemātikā (Latvijas Universitāte), studējis grāmatvedību un finanšu resursu vadību Lielbritānijā. Rasmuss Pētersons ir a/s “Lido” valdes loceklis, kura atbildībā ir  uzņēmuma stratēģiju izveide, pārmaiņu vadība un rezultātu sasniegšana. Profesionālās prasmes saistītas ar  finanšu un risku vadību, finansējuma piesaisti, uzņēmuma finanšu datu izvērtēšanu, lēmumu pieņemšanu par jaunām investīcijām, restrukturizāciju un pārmaiņu vadību. Strādāji vadošos amatos finanšu sektorā „Nordea”  bankas Latvijas filiālē un „Luminor” bankā. Ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā (RBS).

Uz trim vietām Daugavpils Universitātē (pieteikušies 18 kandidāti) un trim vietām Liepājas Universitātē (pieteikušies 17 kandidāti) tika atlasīti tikai divi augstskolu padomes locekļi katrai augstskolai, tāpēc uz vakancēm Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē ir izsludināti papildu konkursi – viena vakance katrā.

Daugavpils Universitātes padomes locekļu amatos MK šodien apstiprināja Vitu Balodi-Andrūsu un  Māri Bozoviču. Vita Balode-Andrūsa  ir VAS "Latvijas dzelzceļš"  valdes locekle, kuras atbildības joma ir uzņēmuma finanšu jautājumi. Vairāk nekā 25 gadu pieredze, strādājot gan privātā, gan arī valsts sektora uzņēmumos, kā arī starptautiskā pieredze transporta nozarē un pārmaiņu vadībā, ieņemot vadošus amatus vairākos Zviedrijas uzņēmumos. Stokholmas Ekonomikas augstskolā ieguvusi maģistra grādu ekonomikā, kā arī doktorantūras studijās ieguvusi licenciāta grādu grāmatvedībā un vadības ekonomikā par pētījumiem pārvaldes ekonomikas un rūpniecības organizācijas jomā. Māris Bozovičs ir Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors, kurš vadījis gan reģionālus, gan starptautiskus projektus Latgales reģiona interešu pārstāvniecībai un attīstībai. Vadījis un bijis iesaistīts mūžizglītības projektos, kultūras aktivitāšu organizēšanā un sporta infrastruktūras uzlabošanā. Studējis doktorantūras studiju programmā ekonomikā Daugavpils Universitātē, kur arī ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.

Liepājas Universitātes padomes locekļu amatā šodien apstiprināti Vilnis Vitkovskis un Salvis Roga. Vilnis Vitkovskis ir  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs. Pirms tam strādājis vairākos amatos Liepājas pilsētas domē un Liepājas uzņēmumos. Ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Manheimas universitātes Biznesa skolā (University of Mannheim) Vācijā un ESSEC biznesa skolā Francijā; profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ieguvis Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA).  Salvis Roga vada Ventspils Augstskolas studiju programmu “Biznesa  Akadēmija”  un ir valdes loceklis biedrībās „Latvijas Digitālais akselerators”, “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” un „Green Tech HUB”. Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Ventspils Augstskolā un turpinājis studijas Vācijā (Fachhochschule Westkuste).

Uz piecām vietām Rīgas Tehniskās universitātes padomē bija pieteikušies 55 kandidāti, no kuriem darbam augstskolas padomē tika izraudzīti Neils Kalniņš, Sanda Liepiņa, Riks de Donkers, Andris Vanags un Gerijs Markī. 5G ekosistēmas foruma "5G Techritoy" direktors un VAS "Elektroniskie sakari" Attīstības un klientu vadības departamenta direktors  Neils Kalniņš profesionālo pieredzi ieguvis, strādājot gan vietēju, gan  starptautisku uzņēmumu un projektu vadošos amatos, kā arī nodibinot un attīstot savu konsultāciju uzņēmumu “NK konsultāciju birojs”. Darbības joma ilgglaicīgi ir bijusi saistīta ar stratēģisko plānošanu un projektu izveidi no idejas līdz ieviešanai, t.sk. augstākās izglītības jomā. Ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā, bakalaura grādu vadībzinātnē, kā arī papildinājis izglītību uzņēmējdarbības un komandu vadībā, biznesa modelēšanā un stratēģisko lēmumu pieņemšanā. Rīgas Biznesa skolas (RBS) padomnieku konventa priekšsēdētāja un Pasaules Bankas privātā sektora finansēšanas struktūrvienības "International Finance Corporation" (IFC) starptautisko programmu vadītāja Sanda Liepiņa līdzšinējā karjerā gan Latvijā, gan starptautiski ir guvusi pieredzi sadarbības tīklu un efektīvas komandas veidošanā un vadīšanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā. Iepriekš pildījusi darba pienākumus kā  Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) uzraudzības padomes locekle, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre, Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja. Studējusi  sabiedrības vadību (maģistra grāds) Sirakūzas Universitātē ASV, apguvusi  biznesa vadību un stratēģisko vadību Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, studējusi sociālās zinātnes (bakalaura grāds) un jurisprudenci ar ievirzi publiskajās un administratīvajās tiesībās Latvijas Universitātē.  Āhenes Reinas-Vestfāles Tehniskās universitātes profesors, RTU goda doktors Dr.ir. Riks de Donkers (Rik De Doncker) Beļģijā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu elektromehānikā. 35 gadu vadības pieredze  veicinājusi karjeru arī kā ASV tehnoloģiju uzņēmuma viceprezidentam, piecu jaunuzņēmumu mentoram un investoram, divu uzņēmumu rīkotājdirektoram. Ph.D. Andris Vanags ir AS “Sakret Holdings” padomes priekšsēdētājs, Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors un docētājs priekšmetā “Importa un eksporta bizness”, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras valdes priekšsēdētāja padomnieks. Ieguvis doktora zinātnisko grādu vadībzinātnē un Inženierzinātņu maģistra grādu.  Kā nozares ekspertam Andrim Vanagam ir vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredze starptautiskos uzņēmumos. D.sc. Gerijs Markī (Gary B. Marquis), ASV un Somijas pilsonis, ir Ālto Universitātes (Aalto University, Somija) Inženierzinātņu skolas dekāns un mehāniskās inženierijas profesors ar vairāk nekā astoņus gadus ilgu pieredzi vadošos akadēmiskos un vadības amatos. Kā dekāns viņš ir nodrošinājis vadību un stratēģisku pārraudzību visās skolas darbības jomās, tostarp bakalaura un maģistrantūras programmās un pētniecības izcilībā. Profesors ar vairāk nekā 20 gadu stāžu, kā afiliētais vai pieaicinātais profesors strādājis arī  Zviedrijā, Šveicē un Japānā. 

Uz divām vakancēm MK virzītiem kandidātiem Ventspils augstskolā bija pieteikušies 15 pretendenti, no kuriem darbam augstskolas padomē šodien tika apstiprināti Raimonds Vējonis un Reinis Āzis. Bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis strādājis publiskā sektora vadības visaugstākajā līmenī - vairāk nekā 10 gadus ieņēmis ministra amatu, no  2015. gada līdz  2019. gadam bijis Latvijas Valsts prezidents. Ieguvis maģistra grādu bioloģijā Latvijas Universitātē. Šobrīd darbojas vadošos amatos vairākās ar sportu saistītās biedrībās – Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas Sporta federāciju padomē u.c. Ph.D. Reinis Āzis ir “VTTI”, “Vitol” grupas biznesa attīstības vadītājs Baltijas jūras reģionā. Pirms tam darbojies vadošos amatos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) un privātajā sektorā. Doktora grādu vides un enerģētikas inženierijā ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), maģistra grādu ieguvis RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē, savukārt bakalaura grādu starptautiskajā politiskajā ekonomikā un enerģētikas ekonomikā - Londonas Karaliskajā koledžā (King’s College, University of London).

Uz divām vietām Vidzemes Augstskolas padomē bija pieteikušies 24 kandidāti, un šodien darbam padomē apstiprināta Dace Ljusa un Andris Puriņš. Dace Ljusa ieguvusi daudzpusīgu profesionālo un vadības pieredzi finanšu un dzīvības apdrošināšanas nozarē. Bijusi AS “SEB Atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja, vadījusi Finanšu resursu departamentu Valsts kasē, strādājusi Finanšu ministrijā par pašvaldību finanšu stabilizācijas uzraugu. Kopš 2020.gada septembra pilda SIA “Rīgas Ūdens” padomes locekļa pienākumus. Ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā un  inženierzinātņu maģistra grādu.  Andris Puriņš ir VAS “Latvijas Pasts” finanšu direktors un AS “Augstsprieguma tīkls” Revīzijas komitejas priekšsēdētājs. Līdzšinējā darba pieredze cieši saistīta ar finanšu un risku vadību, iekšējo kontroli, pārmaiņu vadību un stratēģisko attīstību.  Vairāk nekā 8 gadi aizvadīti KPMG Baltics AS asociētā direktora amatā. Lielbritānijā ieguvis maģistra grādu profesionālajā grāmatvedībā (London University) un sertifikātu par augstāko izglītību ekonomikā (Southampton University). 

Augstskolu likums paredz, ka MK virzītie augstskolas padomes locekļi ir sabiedrības vai industriju pārstāvji, kuri nav profesionāli saistīti ar darbu augstskolā, bet kuru klātbūtne ļauj augstskolām elastīgāk reaģēt uz ārējām izmaiņām un paplašināt stratēģisko redzējumu, lai veidotu mūsdienīgu, efektīvi pārvaldītu augstākās izglītības procesu, kas balstīts zinātnē un pētniecībā, ir starptautiski konkurētspējīgs un stimulē valsts ekonomisko attīstību. Šo pārstāvju ievēlēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem, kas garantē procesa caurspīdīgumu un politisko neitralitāti.

Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija, kas tiek veidota  saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras 2021.  gada jūnijā apstiprināja Saeima. Augstskolas padome ir  koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU