DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
19. februārī, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Eiropas Savienība

Komisija iepazīstina ar datu un mākslīgā intelekta stratēģijām

Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar idejām un rīcību, kādu tā piedāvā, lai digitalizācija nāktu par labu ikvienam un atspoguļotu Eiropas lielākās vērtības — atklātību, taisnīgumu, daudzveidīgumu, demokrātiskumu un pārliecību. Komisijas redzējumā Eiropas sabiedrība ir digitālu risinājumu uzlādēta un tāda, kas priekšplānā izvirza cilvēku, paver jaunas darījumdarbības iespējas un izstrādā uzticamas tehnoloģijas, lai tādējādi veicinātu sabiedrības atvērtību un demokrātiskumu un ekonomikas dinamiskumu un ilgtspējību. Digitalizācija ir palaidējfaktors, kas palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām un īstenot pāreju uz zaļo ekonomiku. Šodien publiskotā Eiropas Datu stratēģija un rīcībpolitiskie risinājumi, kas ļaus nodrošināt uz cilvēku vērstu mākslīgā intelekta (MI) attīstību, ir pirmie soļi šo mērķu sasniegšanā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Šodien mēs nākam klajā ar plašu Eiropas digitālās nākotnes veidošanas redzējumu. Tas aptver visu diapazonu no kiberdrošības līdz kritiskajām infrastruktūrām, no digitālās izglītības līdz digitālajām prasmēm, no demokrātijas līdz plašsaziņas līdzekļiem. Es vēlos, lai digitālā Eiropa atspoguļotu Eiropas lielākās vērtības — atklātību, taisnīgumu, daudzveidīgumu, demokrātiskumu un pārliecību.”

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere uzsvēra: “Mēs gribam, lai ikvienam iedzīvotājam, darbiniekam un uzņēmumam būtu labas iespējas izmantot digitalizācijas sniegtās priekšrocības. Tās var izpausties kā drošāka vai mazāk piesārņojoša braukšana, pateicoties satīklotiem automobiļiem, vai pat dzīvības glābšana ar mākslīgā intelekta radītiem medicīniskiem attēliem, kas ārstiem ļauj slimības diagnosticēt aizvien agrīnākā stadijā.”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons teica: “Mūsu sabiedrība rada milzīgu rūpnieciskā un publiskā sektora datu vilni, kas mainīs veidu, kādā mēs ražojam, patērējam un dzīvojam. Es vēlos, lai Eiropas uzņēmumi un it sevišķi mūsu daudzie MVU varētu šiem datiem piekļūt un eiropiešu labā radīt pievienoto vērtību, piemēram, izstrādājot mākslīgā intelekta lietojumprogrammas. Eiropai ir viss, kas vajadzīgs, lai tā turētos "lielo datu" ātrumsacensību vadībā un Eiropas patērētāju labā saglabātu savu tehnoloģisko suverenitāti, rūpniecisko līderību un ekonomisko konkurētspēju.”

Eiropa kā uzticama digitālās jomas līdere

Jēgpilni izmantotas, digitālās tehnoloģijas dos daudzējādu labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nākamo piecu gadu laikā Komisija pievērsīsies trim galvenajiem mērķiem digitālajā jomā:

  • tehnoloģija, kas darbojas cilvēku labā;
  • taisnīga un konkurētspējīga ekonomika un
  • atvērta, demokrātiska un ilgtspējīga sabiedrība.

Eiropa balstīsies uz savām vēsturiskajām tehnoloģiju, pētniecības, inovācijas un izdomas spējām, vienlaikus stingri sargājot tiesības un pamatvērtības. Jaunas rīcībpolitikas un sistēmas ļaus Eiropai izvērst augstās digitālās tehnoloģijas un stiprināt savas kiberdrošības spējas. Eiropa turpinās saglabāt savu atvērto, demokrātisko un ilgtspējīgo sabiedrību, un digitālie rīki šos principus spēj stiprināt. Eiropa ies pati savu ceļu, lai kļūtu par globāli konkurētspējīgu, vērtībās balstītu un iekļaujošu digitālo ekonomiku un sabiedrību, vienlaikus paliekot atvērts, bet ar noteikumiem regulēts tirgus un turpinot cieši sadarboties ar starptautiskajiem partneriem.

Eiropa kā līdere uzticama mākslīgā intelekta jomā

Eiropai ir viss vajadzīgais, lai kļūtu par pasaules līderi mākslīgā intelekta (MI) sistēmās, kuras var droši lietot un piemērot. Mums ir izcili pētniecības centri, drošas digitālās sistēmas un stabila pozīcija robotikā, kā arī konkurētspējīgas ražošanas un pakalpojumu nozares, kuru spektrs sniedzas no autobūves līdz enerģētikai un no veselības aprūpes līdz lauksaimniecībai.

Šodienas baltajā grāmatā Komisija iezīmē sistēmu, kas ļaus veidot uzticamu mākslīgo intelektu, kura pamatā ir izcilība un uzticēšanās. Mērķis ir partnerībā ar privāto un publisko sektoru mobilizēt resursus visā vērtību ķēdē un radīt pareizos stimulus, lai paātrinātu MI ieviešanu, arī mazos un vidējos uzņēmumos. Tas ietver sadarbību ar dalībvalstīm un pētniekiem, kā arī talantu piesaistīšanu un noturēšanu. Tā kā MI sistēmas var būt sarežģītas un zināmos kontekstos radīt ievērojamus riskus, būtiski ir veidot uzticēšanos. Ar skaidriem noteikumiem jāregulē augsta riska MI sistēmas, bet nav jāuzliek pārāk liels slogs mazāk riskantām sistēmām. Lai novērstu negodīgu komercpraksi un aizsargātu personas datus un privātumu, turpināsies stingru ES noteikumu piemērošana patērētāju aizsardzības jomā.

Augsta riska jomās, piemēram, veselības, kārtības uzturēšanas vai transporta jomā, MI sistēmām būtu jābūt pārredzamām, izsekojamām un tajās jāgarantē cilvēka veikta uzraudzība. Iestādēm būtu jāspēj testēt un sertificēt algoritmu lietotos datus, ko izmanto kosmētikas līdzekļu, automobiļu vai rotaļlietu pārbaudēs. Lai iemācītu augsta riska sistēmām darboties pienācīgi un nodrošināt pamattiesību, it īpaši nediskriminācijas tiesību, ievērošanu, ir vajadzīgi objektīvi dati. Lai gan pašlaik sejas atpazīšanas izmantošana attālinātai biometriskai identifikācijai principā ir aizliegta un to drīkst izmantot tikai izņēmuma kārtā, pienācīgi pamatotos un samērīga biežuma gadījumos, turklāt jāievēro aizsardzības pasākumi un jāpamatojas uz ES vai valstu tiesību aktiem, Komisija vēlas sākt plašas debates par to, vai un kādos apstākļos nākotnē varētu būt pieļaujami izņēmumi.

Attiecībā uz zemāka riska MI lietojumprogrammām, kurās piemēroti augstāki standarti, Komisija ierosina brīvprātīgu marķēšanas sistēmu.

Eiropas tirgus ir atvērts visām MI lietojumprogrammām, kuras atbilst ES noteikumiem.

Eiropa kā datu ekonomikas līdere

Uzņēmējdarbības un publiskā sektora ģenerēto datu apjoms pastāvīgi pieaug. Nākamais rūpniecisko datu vilnis būtiski mainīs veidu, kādā mēs ražojam, patērējam un dzīvojam. Tomēr lielākā daļa šo datu potenciāla joprojām netiek izmantota. Eiropai ir viss, kas vajadzīgs, lai kļūtu par šīs jaunās datu ekonomikas līderi, – tai ir pasaulē spēcīgākais rūpnieciskais pamats, kurā nozīmīgu vietu ieņem MVU, tai ir tehnoloģijas un prasmes, un tagad tai ir arī skaidrs redzējums.

Eiropas Datu stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka ES kļūst par paraugu un līderi sabiedrībai, kuru iespējojuši dati. Tālab ar to iecerēts izveidot patiesu Eiropas datu telpu, proti, vienotu datu tirgu, ar ko “atbloķēt” neizmantotos datus un uzņēmumu, pētnieku un valsts pārvaldes iestāžu labā atļaut šo datu brīvu apriti Eiropas Savienībā un starp nozarēm. Ar nepersondatu dota ieskata palīdzību iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām vajadzētu iegūt iespēju pieņemt labākus lēmumus. Šiem datiem vajadzētu būt pieejamiem visiem – publiskām un privātām struktūrām, maziem jaunuzņēmumiem un korporatīviem milžiem.

Lai to panāktu, Komisija, pirmkārt, ierosinās izveidot pareizo tiesisko regulējumu attiecībā uz datu pārvaldību, piekļuvi datiem un to atkalizmantošanu uzņēmumu vidū, uzņēmumu un valdības saziņā un valsts pārvaldes iestāžu vidū. Tas prasīs radīt datu koplietošanas stimulus, noteikt praktisku, taisnīgu un skaidru piekļuves un datu izmantošanas kārtību, kas atbilst Eiropas vērtībām un tiesībām, piemēram, personas datu aizsardzībai, patērētāju tiesību aizsardzībai un konkurences noteikumiem. Turklāt publiskā sektora dati būs jāpadara plašāk pieejami, atverot augstvērtīgas datu kopas visā ES un ļaujot tās atkārtoti izmantot inovācijā.

Otrkārt, Komisijas mērķis ir atbalstīt tehnoloģisko sistēmu un nākamās paaudzes infrastruktūru attīstību, un tas ļaus ES un visiem ekonomikas dalībniekiem izmantot datu ekonomikas sniegtās iespējas. Komisija palīdzēs investēt Eiropas mēroga augstietekmes projektos par Eiropas datu telpām un uzticamām un energoefektīvām mākoņdatošanas infrastruktūrām.

Visbeidzot, lai izveidotu Eiropas datu telpas, piemēram, rūpnieciskās ražošanas, “zaļā kursa”, mobilitātes vai veselības jomā, Komisija uzsāks konkrētas nozariskas darbības.

Turklāt Komisija strādās, lai turpinātu tiekties uz vienmērīgāku digitālo prasmju sadalījumu Eiropas iedzīvotāju vidū, un pētīs, kā nodrošināt iedzīvotājiem labāku kontroli pār to, kas var piekļūt viņu mašīnģenerētajiem datiem.

Nākamie soļi

Kā izklāstīts šodien publiskotajā stratēģijā, Komisija vēl šogad nāks klajā ar Digitālo pakalpojumu aktu un Eiropas Demokrātijas rīcības plānu, ierosinās pārskatīt Elektroniskās identifikācijas jeb eIDAS regulu un stiprinās kiberdrošību, izveidojot kopīgu kiberdrošības nodaļu. Lai popularizētu Eiropas digitalizācijas modeli, Eiropa, izmantojot savu regulatīvo varu, spēju veidošanu, diplomātiju un finansējumu, turpinās veidot arī alianses ar globālajiem partneriem.

Baltā grāmata par mākslīgo intelektu nu ir pieejama sabiedriskajai apspriešanai līdz 2020. gada 19. maijam. Turklāt Komisija vāc atsauksmes par savu Datu stratēģiju. Atkarībā no saņemtajām atsauksmēm Komisija turpinās rīkoties, lai atbalstītu uzticama MI izstrādi un datu ekonomiku.

Konteksts

Kopš 2014. gada Komisija ir veikusi virkni pasākumu, lai veicinātu datu ziņā dinamiskas ekonomikas attīstību. Šo pasākumu vidū ir, piemēram, regula par nepersondatu brīvu apritiKiberdrošības aktsAtvērto datu direktīva un Vispārīgā datu aizsardzības regula.

2018. gadā Komisija pirmo reizi nāca klajā ar MI stratēģiju un ar dalībvalstīm vienojās par koordinētu plānu. Šodien publiskotais MI satvars balstās arī uz darbu, ko veikusi mākslīgā intelekta jautājumos sasauktā augsta līmeņa ekspertu grupa, kura 2019. gada aprīlī iepazīstināja ar savām “Ētikas vadlīnijām uzticamam mākslīgajam intelektam”.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savās politikas pamatnostādnēs uzsvēra vajadzību uzņemties vadību, lai pārveidotu mūsu planētu par veselīgu zemi un jaunu digitālu pasauli. Šajā sakarībā viņa paziņoja, ka pirmo 100 darba dienu laikā sāks debates par cilvēka un ētisko mākslīgo intelektu un lielo datu izmantošanu, lai radītu labklājību sabiedrībai un uzņēmumiem.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU