SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
26. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Labklājība
1
1

Precizēti noteikumi par darba ņēmēju reģistrāciju un ziņojumiem VID

Stājas spēkā 26.04.2024.

Darba devējiem precizēta un atvieglota ziņu par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība.

FOTO: Evija Trifanova, LETA.

Darba devējiem precizēta un papildināta ziņu par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumu iesniegšanas kārtība – papildināti termiņi ziņu sniegšanai par darba ņēmēju statusa izmaiņām, regulēta riska nodeva darba devēja (fiziskās personas) maksātnespējas procesā, kā arī vairākas noteikumu normas salāgotas ar izmaiņām likumos.

Izmaiņas paredzētas Ministru kabineta noteikumu Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumos, kas stājas spēkā 26. aprīlī.

Noteikumu 8.1. punktā tagad noteikts, ka darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID), iesniedzot ziņas par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu stundu, bet ne ātrāk kā mēnesi, pirms persona uzsāk darbu.

Līdz šim bija noteikts tikai vēlākais termiņš ziņu par darba ņēmēja statusa maiņu vai zaudēšanu iesniegšanai.

Grozījumu anotācijā paskaidrots, ka saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. No darba līguma uzteikšanas brīža faktiski ir zināms darba ņēmēja atbrīvošanas datums, tāpēc tiek paredzēta iespēja iesniegt VID ziņas par darba ņēmēja statusa izmaiņām pirms tā zaudēšanas, bet ne ātrāk kā mēnesi pirms izmaiņu datuma.

Noteikumu 8.7 punkts papildināts ar situāciju ziņu sniegšanai, ja darbinieks ir miris: VID, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām par personas miršanu, reģistrēs darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar darba ņēmēja miršanas datumu.

Noteikumu 30.7. apakšpunkta regulējums ir salāgots ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” terminiem un prasībām: darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem darba devējs precizē, novēršot VID paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu norādītās neatbilstības paziņojumā norādītajā termiņā vai saņemot VID paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu.

Noteikumos iepriekš minētais termins “tematiskā pārbaude” 30.7. apakšpunktā tika lietots, nosakot, ka darba devējs saskaņā ar VID tematiskajā pārbaudē konstatēto darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.1 panta trešo daļu.

Lai nodrošinātu likuma “Par nodokļiem un nodevām” normu piemērošanu un integrēšanu normatīvajos aktos, noteikumos Nr. 827 paredzēts, ka darba devējam ir tiesības precizēt darba ņēmēja ienākumus un obligātās iemaksas, labprātīgi novēršot VID paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu norādītās nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības paziņojumā minētajā termiņā.

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta piektajā daļā ietvertajam jaunajam nodokļu kontroles regulējumam nodokļu kontroli uzsāk, nosūtot paziņojumu, ar kuru nodokļu maksātāju informē par nodokļu administrācijas konstatētajām neatbilstībām. Ar minēto paziņojumu VID aicina nodokļu maksātāju labprātīgi 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas novērst nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības.

Ārpus uzsākta nodokļu kontroles procesa nodokļu maksātājs pats nevar novērst nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības, piemēram, iesniegt ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu par periodu, kas ilgāks par 60 dienām, vai arī precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par konkrēto pārskata mēnesi vairāk kā vienu reizi. Tādējādi attiecīgajos gadījumos darba devējs var precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem tikai saskaņā ar VID paziņojumu par nodokļu kontroles uzsākšanu, ar kuru nodokļu maksātāju informē par nodokļu administrācijas konstatētajām neatbilstībām un aicina tās novērst labprātīgi, paskaidrots anotācijā.

Tā kā arī darba devējs – fiziskā persona – var pasludināt maksātnespēju, noteikumu 32. punktā paredzēts, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda ne tikai juridiskās personas, bet arī darba devēji – fiziskās personas –, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Noteikumos precizēts personu loks, par kurām netiek aprēķinātas minimālās obligātās iemaksas, proti, atbilstoši likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta ceturtās daļas 1. punktā noteiktajam minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas netiek aprēķinātas par notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, vai apcietināto, kurš tiek nodarbināts, atrodoties izmeklēšanas cietumā.

Izmaiņas veiktas arī noteikumu pielikumos, kas izteikti jaunā redakcijā.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI