SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
14. martā, 2024
Lasīšanai: 21 minūte
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Tieslietas
8
8

Pārskatītas zvērinātu notāru atlīdzības takses

Stājas spēkā 14.03.2024.

FOTO: Freepik.

14. martā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”, ar kuriem tiek paaugstinātas zvērinātu notāru atlīdzības takses. Kā skaidro Tieslietu ministrija, takses pārskatītas atbilstoši patēriņa cenu pieaugumam, vienlaikus noapaļojot, lai to lietošana būtu skaidrāka un ērtāka.

Notariāta likuma 165. pants paredz, ka zvērinātu notāru atlīdzības taksi Ministru kabinets nosaka, ievērojot akta vai apliecinājuma vērtību (darījuma summu) un ar aktu vai apliecinājumu saistīto zvērināta notāra atbildību, sociālo līdzsvaru sabiedrībā un akta vai apliecinājuma taisīšanai nepieciešamo laiku.

Grozījumu projekta anotācijā norādīts, ka līdzšinējās zvērinātu notāru atlīdzības takses vairs neatbilda Notariāta likuma 165. panta kritērijiem.

Tieslietu ministrija informē, ka tās atlīdzības takses, kuras nav tikušas pārskatītas kopš 2013. gada, tiek palielinātas par 24%. Savukārt atlīdzības takses, kuras nav pārskatītas kopš 2015. gada oktobra, tiek paaugstinātas par 23%. Tās takses, kuras nav pārskatītas kopš 2019. gada jūnija, pieaug par 11,8%.

Piemēram, atlīdzības takse par laulības šķiršanas lietas vešanu līdz šim bija 71,14 eiro, bet turpmāk – 88 eiro. Notariālā izpildu akta taisīšana par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem līdz šim paredzēja taksi 7,83 eiro apmērā, taču turpmāk tie būs 10 eiro. Atlīdzības takse par pilnvaru taisīšanu pieaugs par aptuveni 5–10 eiro. Piemēram, atlīdzības takse par universālpilnvaru turpmāk būs 49 eiro (līdz šim – 39,13 eiro), bet par ģenerālpilnvaru – 25 eiro (līdz šim – 20,35 eiro).

Līdz šim nenoteiktas atlīdzības takses

Stājoties spēkā grozījumiem, noteikumi papildināti ar jaunām, līdz šim nenoteiktām zvērinātu notāru atlīdzības taksēm. Piemēram, noteikumi papildināti ar 6.3 punktu, kurā noteiktas atlīdzības takses par notariālā izpildu akta grozījumu taisīšanu. Ja grozījumi jāveic notariālā aktā par uzturlīdzekļiem, atlīdzības takse būs 5 eiro. Tāpat noteikumi papildināti ar 9.1 punktu, kas nosaka atlīdzības taksi 10 eiro apmērā par notariālā akta taisīšanu, ja tam nav pastāvīgu saistību rakstura un tas paredzēts nepilngadīgas personas tiesību nodrošināšanai (piemēram, piekrišana bērna ceļošanai). Noteikumi papildināti ar punktiem, kas paredz atlīdzības taksi par risku novērtējumā balstītu klienta izpēti, ja uz likuma pamata jāveic starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārbaude.

Ieskats zvērinātu notāru atlīdzības taksu izmaiņās

 

Līdz 13.03.2024.

No 14.03.2024.

II. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR NOTARIĀLO AKTU TAISĪŠANU

6.1 Notariālā izpildu akta taisīšana:

   

1. Par saistībām, kas vērstas uz naudas samaksu –

50% apmērā no šo noteikumu 6. punktā minētās takses (0,5% no darījuma summas, bet ne mazāk kā 80 eiro), par pamatu aprēķinam ņemot piedzenamās summas apmēru.

Nemainās.

2. Par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem –

7,83 eiro.

10 eiro.

3. Par citām saistībām –

39,13 eiro.

49 eiro.

6.2 Studiju un studējošo kredītlīguma taisīšana:

   

1. Par līguma summu līdz 5000 eiro (ieskaitot) –

60 eiro.

Nemainās.

2. Par līguma summu no 5001 līdz 10 000 eiro (ieskaitot) –

68 eiro.

Nemainās.

3. Par līguma summu no 10 001 līdz 15 000 eiro (ieskaitot) –

75 eiro.

Nemainās.

4. Par līguma summu no 15 001 eiro –

0,5% no darījuma summas.

Nemainās.

6.3 Notariālā izpildu akta grozījumu taisīšana:

   

1. Par saistībām, kas vērstas uz naudas samaksu, –

40 eiro, bet, ja ar grozījumu tiek palielināts piedzenamās summas apmērs, piemēro šo noteikumu 6.1 punktā minēto taksi attiecībā uz piedzenamās summas starpību.

2. Par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem –

5 eiro.

3. Par citām saistībām 

20 eiro.

7. Laulības līguma taisīšana –

80 eiro.

Nemainās.

8. Pilnvaras taisīšana:

 

 

1. Universālpilnvara –

39,13 eiro.

49 eiro.

2. Ģenerālpilnvara –

20,35 eiro.

25 eiro.

3. Speciālpilnvara –  

15,65 eiro.

19 eiro.

4. Pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai –

1,42 eiro.

5 eiro.

5. Pilnvara nepilngadīgo interešu pārstāvībai –

4,27 eiro.

10 eiro.

9. Notariālā akta taisīšana, ja tam nav pastāvīgu saistību rakstura (piemēram, lūgums, paziņojums, apliecinājums, atļauja), –

7 eiro.

40 eiro.

9.1 Notariālā akta taisīšana, ja tam nav pastāvīgu saistību rakstura un tas paredzēts nepilngadīgas personas tiesību nodrošināšanai (piemēram, piekrišana bērna ceļošanai), –

10 eiro.

10. Notariālā akta taisīšana, ja nav noteikta darījuma summa (piemēram, lietošanas kārtības līgums, mantojuma līgums), –

80 eiro.

Nemainās.

11. Darījuma noteikumu grozījums –

9,39 eiro, bet, ja ar grozījumu tiek palielināta darījuma summa, piemēro šo noteikumu 6. punktā minēto taksi vai studiju un studējošo kredītlīgumu grozījumu gadījumā – šo noteikumu 6.2 punktā minēto taksi attiecībā uz darījuma summas starpību.

40 eiro, bet, ja ar grozījumu tiek palielināta darījuma summa, piemēro šo noteikumu 6. punktā minēto taksi vai studiju un studējošo kredītlīgumu grozījumu gadījumā šo noteikumu 6.2 punktā minēto taksi attiecībā uz darījuma summas starpību.

12. Testamenta taisīšana –

36 eiro.

45 eiro.

13. Testamenta glabāšana un attiecīga notariālā akta taisīšana –

51,65 eiro.

64 eiro.

14. Kuģa pieņemšanas un nodošanas akts –

23,48 eiro.

29 eiro.

14.1 Pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām –

100 eiro.

Nemainās.

ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR APLIECINĀJUMU TAISĪŠANU

15. Paraksta īstuma apliecināšana –

11 eiro.

Nemainās.

16. Paraksta īstuma apliecināšana likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Politisko partiju likumā paredzētajā gadījumā –

2 eiro.

Nemainās.

17. Paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem –

18,78 eiro, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, – 4,70 eiro par katras nākamās personas parakstu.

23 eiro.

17.1 Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē iesniegta paziņojuma apliecināšana –

15 eiro.

Nemainās.

18. Apliecinājums, ka persona ir dzīva, –

4,70 eiro.

6 eiro.

19. Jūras protesta apliecināšana –

9,39 eiro.

12 eiro.

20. Vekseļu un čeku protesta akts –

50% no šo noteikumu 6. punktā minētās takses.

Nemainās.

21. Protestam iesniegtā vekseļa iekasēšana pirms protesta –

0,1% no iekasētās summas, bet ne mazāk kā 7,83 eiro.

0,1% no iekasētās summas, bet ne mazāk kā 10 eiro.

22. Noraksta, kopijas un pases izraksta apliecināšana –

2 eiro par katru lappusi, noraksta, kopijas un pases izraksta izgatavošana – 0,50 eiro par katru lappusi.

Nemainās.

22.1 Dokumenta izraksta apliecināšana –

2,00 eiro par katru lappusi, dokumenta izraksta izgatavošana – 3,50 eiro par katru lappusi.

Nemainās.

23. Notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu un notariālo aktu otro un turpmāko norakstu izsniegšana –

3,50 eiro par katru aktu grāmatas lappusi, par reģistra izrakstu – 2 eiro par katru lappusi.

Nemainās.

24. Dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšana –

0,94 eiro par katru lapu, dokumentu ierakstīšana aktu grāmatā – 3,13 eiro par katru grāmatā ierakstīto lapu.

1 eiro par katru lapu, dokumentu ierakstīšana aktu grāmatā 4 eiro par katru grāmatā ierakstīto lapu.

25. Tulkojuma pareizības apliecināšana –

3,91 eiro par katru lappusi.

5 eiro par katru pilnu vai nepilnu lappusi.

26. Pilnvarojuma atsaukums –

9,39 eiro.

12 eiro.

27. Paziņojuma nodošana –

6,26 eiro.

8 eiro par katru saņēmēju.

28. Paziņojuma apliecības izsniegšana –

2,35 eiro par katru paziņojumu un katru atbildi.

3 eiro par katru paziņojumu un katru atbildi.

29. Apliecība par līdzēju ierašanos vai neierašanos zvērināta notāra prakses vietā –

2 eiro par katru personu un 15 eiro par katru stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu attiecībā uz ieradušos personu paskaidrojumu uzklausīšanu un norādīšanu apliecībā.

Nemainās.

30. Seifu un citu glabātavu satura apliecināšana –

23,48 eiro stundā.

29 eiro par katru pilnu stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu.

31. Sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšana –

23,48 eiro stundā.

29 eiro par katru pilnu stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu.

32. Iesnieguma, paziņojuma (deklarācijas) un liecības sniegšanas apliecināšana –

20,35 eiro.

29 eiro un 15 eiro par katru uzklausīšanas stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu.

32.1 Publiska dokumenta legalizācija ar apliecinājumu (apostille) –

18 eiro.

Nemainās.

IV. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR NAUDAS, VĒRTSPAPĪRU, VĒRTSLIETU, PRIEKŠMETU UN DOKUMENTU PIEŅEMŠANU GLABĀŠANĀ

33. Ja glabājumā nodota nauda, –

0,3% no glabājumā nodotās summas, bet ne mazāk kā 50 eiro. Ja glabājuma termiņš ir ilgāks par mēnesi, par otro un katru nākamo mēnesi – 10,00 eiro mēnesī.

Nemainās.

33.1 Ja glabājumā nodoti vērtspapīri, vērtslietas, priekšmeti vai ieķīlājuma raksti, –

40% no šo noteikumu 6. punktā minētās takses.

Nemainās.

34. Ja glabājumā nodoti citi dokumenti vai slēgtas aploksnes, –

10 eiro mēnesī par dokumentu vai aploksni.

Nemainās.

V. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR MANTOJUMA LIETU VEŠANU

36. Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu –

23,48 eiro.

29 eiro un 15 eiro par otro un katru nākamo nolasīšanas stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu.

37. Mantošanas iesnieguma vai pārdzīvojušā laulātā iesnieguma apliecināšana par laulātā mantas daļu laulāto kopmantā –

15,65 eiro.

19 eiro.

37.1 Notariāls akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam –

23,48 eiro.

29 eiro.

38. Apliecība par laulātā mantas daļu –

16,43 eiro, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 4980 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,3% no mantas vērtības, kas pārsniedz 4980 eiro.

20 eiro, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 4980 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,3% no mantas vērtības, kas pārsniedz 4980 eiro.

39. Mantojuma apliecība, neatkarīgi no mantošanas pamata:

   

1. No laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem –

31,30 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 11 383 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,25% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11 383 eiro.

39 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 11 383 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,25% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11 383 eiro.

2. No pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem –

46,95 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8537 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8537 eiro.

58 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8537 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8537 eiro.

3. No pārējiem trešās šķiras mantiniekiem –

58,69 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 3557 eiro, papildus noteiktajai taksei – 1,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 3557 eiro.

73 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 3557 eiro, papildus noteiktajai taksei – 1,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 3557 eiro.

4. No ceturtās šķiras mantiniekiem –

58,69 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 1067 eiro, papildus noteiktajai taksei – 5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 1067 eiro.

73 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 1067 eiro, papildus noteiktajai taksei – 5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 1067 eiro.

5. No pārējiem mantiniekiem –

70,43 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 854 eiro, papildus noteiktajai taksei – 7,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 854 eiro.

87 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 854 eiro, papildus noteiktajai taksei – 7,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 854 eiro.

40. 50% likme no šo noteikumu 36. punktā, 39.1. un 39.2. apakšpunktā minētās takses piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvākajiem augšupējiem radiniekiem.

   

40.1 Notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu –

31,30 eiro.

39 eiro.

40.2 Eiropas mantošanas apliecības taisīšana:

 

1. Ja lietvedību pārrobežu mantojuma lietā uzsāk Latvijas zvērināts notārs un pabeidz to ar Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu, –

piemēro šo noteikumu 39. un 40. punktā minēto taksi.

Nemainās.

2. Ja Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas pieteikums ir iesniegts pabeigtā mantojuma lietā, –

50% no šo noteikumu 39. un 40. punktā minētās takses.

Nemainās.

3. Ja Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas pieteikumu ir iesniedzis testamenta izpildītājs vai mantojuma pārvaldnieks sava statusa un pilnvaru pierādīšanai, –

78,26 eiro.

96 eiro.

40.3 Ja pārrobežu mantojuma lietā zvērināts notārs piemēro ārvalsts likumu (tai skaitā veic lietu tiesību (in rem) pielāgošanu), –

zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50% lielāka nekā šo noteikumu 40.2 1. un 40.2 2. apakšpunktā norādītā takse.

Nemainās.

40.4 Apliecinājums attiecībā uz publisku aktu mantošanas lietā –

54,78 eiro.

67 eiro.

VI. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR MANTAS DALĪŠANAS PROJEKTA SASTĀDĪŠANU UN DARBĪBĀM ĀRPUS PRAKSES VIETAS

41. Mantas dalīšanas projekta sastādīšana –

18,78 eiro, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 5691 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,3% no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 5691 eiro.

80 eiro, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 5691 eiro, papildus noteiktajai taksei – 0,3% no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 5691 eiro.

42. Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas –

4,70 eiro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 eiro par diennakti, pieskaitot attiecīgo summu šajos noteikumos minētajai zvērināta notāra atlīdzībai par katru amata darbību.

7 eiro par katru pilnu stundu, ja akts vai apliecinājums taisāms pensionāra, invalīda, nepilngadīgas personas tiesību nodrošināšanai, vai 15 eiro par katru pilnu stundu citos gadījumos, pieskaitot attiecīgo summu šajos noteikumos minētajai zvērināta notāra atlīdzībai par katru amata darbību. Nepilnu stundu skaita par pilnu stundu.

VII. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR PROJEKTU SASTĀDĪŠANU

43. Darījuma (piemēram, rokasnaudas, aizdevuma, nomas u. c. līguma) projekta sastādīšana, ja tam neseko notariāls akts, –

100 eiro.

Nemainās.

44. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram nav pastāvīgu saistību rakstura, ja dokumenta projektam neseko notariāls akts, –

8 eiro.

9 eiro.

VIII. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR JURIDISKO PALĪDZĪBU

45. Tiesību un tiesību nodrošinājuma nostiprināšana zemesgrāmatā (dokumentu iesniegšana un saņemšana no attiecīgās zemesgrāmatu nodaļas) –

4,70 eiro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 eiro par diennakti.

6 eiro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 25 eiro par diennakti.

46. Atļaujas, apliecības un citu dokumentu pieprasīšana un saņemšana, lai varētu noslēgt un nostiprināt notariāli taisāmos un apliecināmos aktus, –

6,26 eiro par katru atļauju, apliecību vai citu dokumentu.

>> 

46. Atļaujas, apliecības un citu dokumentu izsniegšana un nodošana, pieprasīšana un saņemšana 

 

8 eiro par katru pieprasījumu.

47. Darījuma izpildes pilnīga pārraudzība (kompleksas darbības, kas pilnībā ietver šo noteikumu 45. un 46. punktā minētās darbības) –

50% no zvērināta notāra atlīdzības, kas noteikta par izpildāmā akta apliecināšanu.

Nemainās.

47.3 Amata darbību veikšanai nepieciešamo informācijas sistēmu, izņemot Notāru informācijas sistēmu, datu apstrāde –

3 eiro par katru personu vai īpašumu.

Nemainās.

50. Zemesgrāmatu likuma 97. pantā minēto zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumu pārsūdzēšana (sūdzības sagatavošana un iesniegšana) –

4,70 eiro par katru pilnu stundu.

30 eiro par katru pilnu stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu.

51. Dokumenta iesniegšana un saņemšana no komercreģistra –

4,70 eiro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 eiro par diennakti.

6 eiro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 25 eiro par diennakti.

51.1 Ziņu iekļaušana Fizisko personu reģistrā par ārzemnieku –

20 eiro par katru personu, ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā par ārzemnieku – 10 eiro par katru personu.

Nemainās.

52. Konsultācija notariālu darbību jautājumos, ja tai neseko notariāls akts vai apliecinājums, –

20 eiro par katru pilnu stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu. Ja konsultācija sniegta svešvalodā, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50% lielāka nekā šajā punktā noteiktā atlīdzības takse.

>> 

52. Konsultācija notariālu darbību jautājumos, ja tai neseko notariāls akts, –

 

30 eiro par katru pilnu stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu. Ja konsultācija sniegta svešvalodā, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50% lielāka nekā šajā punktā noteiktā atlīdzības takse.

53. Zvērināta notāra tulkojums mutvārdos –

10 eiro par lappusi, rakstveidā – 25 eiro par lappusi.

Nemainās.

53.1 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte  –

60 eiro par katru pilnu stundu, bet ne mazāk kā 240 eiro, ja fiziskās personas vai juridiskās personas ģeogrāfiskā izcelsme ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un uz likuma pamata jāveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi (piemēram, darījumu ekonomiskās būtības noskaidrošana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana, naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaude).

Nemainās.

53.2 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte –

40 eiro par katru pilnu stundu, bet ne mazāk kā 160 eiro, ja Latvijā reģistrētas juridiskās personas pārvaldes institūcijās vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona, kuras ģeogrāfiskā izcelsme ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un uz likuma pamata jāveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi (piemēram, darījumu ekonomiskās būtības noskaidrošana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana, naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaude).

Nemainās.

53.3 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte –

20 eiro par katru pilnu stundu, bet ne mazāk kā 80 eiro, ja fiziskās personas vai juridiskās personas ģeogrāfiskā izcelsme ir Eiropas Ekonomikas zonā un uz likuma pamata jāveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi (piemēram, darījumu ekonomiskās būtības noskaidrošana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana, naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaude).

Nemainās.

53.4 Ja zvērināts notārs pēc klienta lūguma rakstveidā sagatavo risku novērtējumā balstītas klienta izpētes atzinumu, zvērināta notāra atlīdzības takse ir

par 50% lielāka nekā šo noteikumu 53.1, 53.2 un 53.3 punktā noteiktā atlīdzības takse.

Nemainās.

53.5 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte 

60 eiro par katru pilnu stundu, ja fiziskās personas vai juridiskās personas ģeogrāfiskā izcelsme ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un uz likuma pamata jāveic starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārbaude.

53.6 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte 

40 eiro par katru pilnu stundu, ja Latvijā reģistrētas juridiskās personas pārvaldes institūcijās vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona, kuras ģeogrāfiskā izcelsme ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un uz likuma pamata jāveic starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārbaude.

53.7 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte –

20 eiro par katru pilnu stundu, ja fiziskās personas vai juridiskās personas ģeogrāfiskā izcelsme ir Eiropas Ekonomikas zonā un uz likuma pamata jāveic starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārbaude.

IX. ATLĪDZĪBAS TAKSE PAR LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS LIETU VEŠANU UN MEDIĀCIJAS VADĪŠANU

54. Par laulības šķiršanas lietas vešanu (ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās, iesnieguma par laulības šķiršanu taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana, laulības šķiršanas apliecības taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana un otra laulātā informēšana par to) –

71,14 eiro.

88 eiro.

54.1 Mediācijas vadīšana – 

pēc vienošanās ar personām, kuras izmanto mediāciju, bet ne vairāk kā 100 eiro stundā.

Nemainās.

Tieslietu ministrija informē, ka trīs mēnešu laikā no grozījumu stāšanās spēkā Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē tiks ievietots taksu aprēķināšanas skaidrojums un biežāko notariālo pakalpojumu izmaksu piemēri. Tāpat gada laikā padome izveidos arī taksu aprēķināšanas kalkulatoru, lai potenciālajiem notariālās palīdzības saņēmējiem būtu pieejama informācija un rīki, kas ļautu aprēķināt un prognozēt notariālo pakalpojumu izmaksas.

Ministrija akcentē, ka zvērināti notāri nesaņem valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļus un nav tiesīgi patvaļīgi noteikt notariālās palīdzības takses vai arī vienoties par tām ar klientu.

Grozījumu projekta anotācijā ietverta informācija, ka, veicot zvērinātu notāru prakses vietu finanšu plūsmu analīzi, konstatēts: aptuveni 60% no zvērināta notāra ienākumiem tiek novirzīti biroja uzturēšanai. Laikposmā no 2013. līdz 2022. gadam šo izmaksu pozīcija ir palielinājusies par aptuveni 20%. 

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI