SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
01. septembrī, 2023
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Izglītība
6
6

Pilnveido valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena noteikumus

Stājas spēkā 01.09.2023.

FOTO: Freepik.

Lai pilnveidotu valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos – noteikts, ka kvalifikācijas eksāmena apjoms ir seši kredītpunkti, pagarināts atbilžu sagatavošanas laiks teorētiskajā daļā, kā arī kvalifikācijas eksāmena rezultāti studējošajam tiks paziņoti elektroniskajā vidē trīs nedēļu laikā no kvalifikācijas eksāmena pēdējās jomas kārtošanas dienas. Grozījumi stājas spēkā 1. septembrī.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 46 “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība” ir pieņemti 2019. gada 15. janvārī. 2023. gada vasarā norisinājās jau piektais kvalifikācijas eksāmens. Secināts, ka ir nepieciešams pilnveidot eksāmena noteikumos ietverto regulējumu, kas palīdzēs nodrošināt efektīvāku eksāmena organizēšanu, norādīts likumprojekta anotācijā.

Trīs ciklu studiju programmas

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtības noteikumu 2. punkts paredz, ka kvalifikācijas eksāmens ir profesionālās maģistra studiju programmas sastāvdaļa, kuru kārto jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 11. oktobrī, Latvijā studiju programmas tiek iedalītas trīs ciklu studiju programmās, nevis profesionālajās un akadēmiskajās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Ar grozījumiem noteikumos Nr. 46 “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība” tiek precizēta noteikumu 2. punkta redakcija atbilstoši Augstskolu likuma 57. panta pirmajai daļai un 58. panta ceturtajai daļai, nosakot, ka kvalifikācijas eksāmens ir otrā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuras apguves iegūst maģistra grādu un septītā līmeņa jurista profesionālo kvalifikāciju, par ko tiek izsniegts maģistra un profesionālās kvalifikācijas diploms, sastāvdaļa.

Seši kredītpunkti

Noteikumu 3. punkts noteic, ka kvalifikācijas eksāmena apjoms ir četri kredītpunkti. Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā Latvijā ir mainīta termina “kredītpunkts” definīcija, to saskaņojot ar Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu.

Ņemot vērā, ka netiek mainīts kvalifikācijas eksāmena apjoms, grozījumos noteikts, ka kvalifikācijas eksāmena apjoms ir seši kredītpunkti, kas atbilst jaunajam kredītpunktu apjomam.

Sniegs informāciju, cik studējošo eksāmenu kārtos pirmo reizi

Noteikumu 7. punktā paredzēts, ka augstskola, kas īsteno profesionālo maģistra studiju programmu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, akadēmiskā gada sākumā rakstveidā informē Tieslietu ministriju par akadēmiskā gada kalendāru. Kvalifikācijas eksāmena organizēšanai šāda informācija Tieslietu ministrijai nav nepieciešama, tāpēc administratīvo procedūru mazināšanas nolūkā punkts tiek svītrots.

Noteikumu 8. punkts noteic, ka augstskola katru gadu līdz 15. septembrim rakstveidā informē Tieslietu ministriju par to studējošo skaitu, kuriem paredzēts kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā akadēmiskajā gadā. Ievērojot, ka ar grozījumiem noteikumu 11. punktā paredzēts, ka, izveidojot kvalifikācijas eksāmena komisiju, tiks ņemts vērā studējošo skaits, kuri kvalifikācijas eksāmenu pirmo reizi kārtos attiecīgajā akadēmiskajā gadā, noteikumu 8. punktā noteikts, ka augstskola sniedz informāciju par studējošajiem, kuri kvalifikācijas eksāmenu kārtos pirmo reizi un kuri – atkārtoti.

Izstrādā vērtēšanas vadlīnijas

Ar grozījumiem tiek papildināts noteikumu 11. punkts, paredzot, ka augstskolas pēc tieslietu ministra uzaicinājuma dalībai komisijā izvirza tieslietu ministra noteiktu pārstāvju skaitu proporcionāli to studējošo skaitam, kuriem kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā akadēmiskajā gadā paredzēts kārtot pirmo reizi, bet ne mazāk par diviem pārstāvjiem.

Saskaņā ar noteikumiem eksāmena jautājumus un uzdevumus (kāzusus) izstrādā komisija. Praksē komisija sagatavo arī vērtēšanas vadlīnijas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu vērtēšanas pieeju. Noteikumi papildināti ar 30.2 punktu, nosakot, ka komisijas priekšsēdētāja vietnieki sadarbībā ar Tieslietu ministriju atbilstoši kvalifikācijas eksāmena vērtējuma noteikšanas principiem nodrošina vērtēšanas vadlīniju sagatavošanu noteiktajiem kvalifikācijas eksāmena jautājumiem un uzdevumiem (kāzusiem). Vērtēšanas vadlīnijās ietveramā informācija atspoguļota noteikumu 2. pielikumā.

Pagarina eksāmena kārtošanas ilgumu

Eksāmena noteikumu 45. punkts noteic, ka kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko daļu katrā no konkrēto noteikumu 24. punktā minētajām jomām kārto vienā dienā. Atbilžu sagatavošanas laiks teorētiskajā daļā ir viena stunda, savukārt praktiskajā daļā – divas stundas. Komisija, kas atbilstoši noteikumu 26. punktam ir atbildīga par kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanu, ir secinājusi, ka noteiktais atbilžu sagatavošanas laiks teorētiskajā daļā, kas šobrīd ir 60 minūtes, nav pietiekams un to ir nepieciešams pagarināt.

Ar grozījumiem tiek precizēts noteikumu 45. punkts, paredzot, ka atbilžu sagatavošanas laiks teorētiskajā daļā ir 90 minūtes, bet praktiskajā daļā tas paliek nemainīgs – 120 minūtes.

Paziņo trīs nedēļu laikā

Noteikumu 54. punkts noteic, ka kvalifikācijas eksāmena rezultātus studējošajam paziņo elektroniskajā vidē viena mēneša laikā no kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas. Tādējādi eksāmena komisijas locekļiem, kuri vērtē pēdējās kvalifikācijas eksāmena jomas darbus, ir ļoti neilgs laiks vērtējumu izlikšanai, kas var negatīvi ietekmēt vērtēšanas procesa kvalitāti, it īpaši, ja eksāmena vērtēšanas periodā iekrīt svētku dienas, kas vēl vairāk samazina vērtēšanai pieejamo laiku.

Lai to novērstu, grozījumi paredz, ka kvalifikācijas eksāmena rezultātus studējošajam paziņo elektroniskajā vidē trīs nedēļu laikā no kvalifikācijas eksāmena pēdējās jomas kārtošanas dienas.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI