SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
30. septembrī, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
6
15
6
15

VSAA e-pakalpojumi – pieprasītākie portālā Latvija.lv (II)

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv iedzīvotāju visbiežāk pieprasītie un izmantotie ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi.

īsumā
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra valsts pārvaldes portālā Latvija.lv piedāvā pieprasīt 12 e-pakalpojumus, 11 informācijas (izziņas) un vienu e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas savukārt sevī iekļauj 33 e-iesniegumus.
 • Ar e-iesniegumu cilvēks VSAA pieprasa kādu no pabalstiem vai pensijām un pēc tam saņem lēmumu.
 • E-izziņas ir informatīvas. Tā ir personiska informācija, un izziņa ir pieejama tikai tam cilvēkam, kurš to ir pieprasījis.
 • Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļa vietnes adrese ir: https://www.latvija.lv.
 • Lai portālā Latvija.lv pieteiktos pabalstam vai kādam citam pakalpojumam, ir jāautorizējas.
 • Pēc pakalpojuma piešķiršanas un paziņojuma saņemšanas ar lēmumu var iepazīties portāla sadaļā „Mana darba vieta”.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piedāvā gan pakalpojumus, kurus var pieprasīt, iesniedzot elektronisku iesniegumu, gan informatīvos pakalpojumus – e-izziņas.

VSAA pakalpojumu pieprasīšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras datiem portālā Latvija.lv 2021. gadā visbiežāk lietotais e-iesniegums bijis tieši VSAA pakalpojumiem.

Iedzīvotāju elektroniskā līdzdalība aug ne tikai tāpēc, ka iedzīvotāji biežāk izmanto elektronisko saziņu, bet arī tādēļ, ka VSAA papildina šīs saziņas iespējas. Ko un kā portālā Latvija.lv var izmantot VSAA klienti, iepazīstina aģentūras Procesa vadības vecākā eksperte Iveta Grundšteina.

Šobrīd portālā Latvija.lv VSAA piedāvā pieprasīt 12 e-pakalpojumus, 11 informācijas (izziņas) un vienu e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas savukārt sevī iekļauj 33 e-iesniegumus.

Iesniegumi pabalstu un pensijas saņemšanai

Pakalpojuma „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” iesniegumi sagrupēti atbilstoši dzīves situācijām. Arī VSAA mājaslapā, sadaļā “E-pakalpojumi” pieejami visi e-iesniegumi, kas sagrupēti atbilstoši dzīves situācijām.

 • E-iesniegumi ģimenēm ar bērniem:

Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai;

Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai;

Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai;

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta piešķiršanai;

Maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai;

Paternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.

 • E-iesniegums slimības gadījumā:

 Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.

 • E-iesniegumi audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem:

Atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai;

Atlīdzības/piemaksas par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanai;

Bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai;

Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai;

Pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu.

 • E-iesniegumi bezdarba gadījumā:

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai;

U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai;

U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai;

U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai.

 • E-iesniegumi personām ar invaliditāti:

Invaliditātes pensijas piešķiršanai/pārrēķināšanai;

Pabalsta piešķiršanai personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;

Pabalsta piešķiršanai transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti;

Apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai.

 • Valsts pensiju e-iesniegumi:

Apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai;

Vecuma pensijas piešķiršanai;

Vecuma pensijas pārrēķināšanai;

Speciālās valsts pensijas piešķiršanai.

 • Pensiju 2. līmeņa e-iesniegumi:

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai;

Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēlei par uzkrātā kapitāla mantošanu.

 • E-iesniegumi miršanas gadījumā:

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai;

Pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam;

Nesaņemtā maksājuma izmaksai VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā.

 • Citi e-iesniegumi:

Par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai;

Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai;

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus;

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai.

Izziņā personificēta informācija

VSAA e-pakalpojumā (izziņā) cilvēks saņem personificētu informāciju, līdz ar to katrs var uzzināt savus datus par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam, par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem u. c. informāciju:

Informācija par dalību pensiju 2. līmenī;

Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta;

Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem;

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību;

Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu;

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;

Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam;

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;

Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem;

Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai);

Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts.

Kāda informācija ir pieejama konkrētajā izziņā, norādīts e-pakalpojuma kartītē.

Piemēram, e-pakalpojums “Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam” nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai, kura bijusi nodarbināta pirms 1996. gada, iegūt informāciju par datiem, kas ir VSAA rīcībā par darba stāžu. Informācijā ietvertas arī ziņas par periodiem, kas pielīdzināti darba stāžam (izņemot tos, kuros personai pašai bija jāveic sociālā nodokļa maksājumi).

Cita izziņa – “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem” – nodrošina iespēju katrai sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem (darba devēji vai valsts budžeta maksājumi), sākot no 1996. gada.

Dati e-pakalpojumiem tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Jaunākie iesniegumi

Ja kāds ilgāku laiku nav vērsies VSAA pēc pabalsta vai pensijas, apjomīgajā 33 iesniegumu sarakstā var pievērst uzmanību jaunākajiem piedāvātajiem e-iesniegumiem. Laika posmā no 2020. gada septembra līdz 2021. gada februārim VSAA paplašināja e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” ar 11 jauniem e-iesniegumiem, kurus var pieprasīt bez papildu dokumentu iesniegšanas:

 • vecuma pensijas piešķiršanai, kā arī pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu;
 • speciālās valsts pensijas piešķiršanai;
 • apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai;
 • invaliditātes pensijas piešķiršanai/pārrēķinam;
 • par mirušai personai aprēķinātā pakalpojuma izmaksu līdz nāves dienai;
 • zaudējuma pensijas piešķiršanai;
 • atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai;
 • bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai;
 • atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai;
 • pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu.

Lai iesniegtu kādu no minētajiem iesniegumiem portālā Latvija.lv, jāizmanto elektroniskais pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Pēc autentificēšanās ar internetbanku vai eID atvērsies visu iesniegumu saraksts, no kura varēs izvēlēties sev nepieciešamo iesniegumu.

Pēc VSAA datiem populārākie VSAA e-pakalpojumi ir iesniegumi slimības pabalsta pieprasīšanai, par 2. līmeņa kapitāla mantošanu, bezdarbnieka pabalsta, ģimenes valsts pabalsta un maternitātes pabalsta saņemšanai.

Darbnespējas lapas elektroniski, pabalstu var pieprasīt dažādi

Jau vairākus gadus darbnespējas lapas tiek izrakstītas tikai elektroniski. Lai saņemtu pabalstu par darbnespējas lapas B norādīto periodu, ir jāiesniedz iesniegums VSAA. To var izdarīt:

Kā atrast savu iesniegumu

Iesniegt iesniegumu portālā Latvija.lv var dažādi. Katram ir savs ērtākais ceļš, kā nonākt pie rezultāta. Iespējamie veidi:

 • E-pakalpojumi->turētājiestāde (izvēlēties VSAA) -> atlasīt -> tiek atlasīti visi VSAA 12 e-pakalpojumi, atliek tikai izvēlēties.
 • Ierakstīt meklētājā nepieciešamā pakalpojuma atslēgvārdus, piemēram, „slimības pabalsts”.
 • Apmeklēt VSAA mājaslapu, kur sadaļā ”E-pakalpojumi” ir pieejami visi e-pakalpojumi un iesniegumi, sagrupēti atbilstoši dzīves situācijām. Uzklikšķinot uz nepieciešamā iesnieguma, lietotājs tiek novirzīts uz portālu “Latvija.lv”, atliek tikai aizpildīt un iesniegt iesniegumu.

Atbilde un lēmums savā virtuālajā darba vietā

Atzīmējot vajadzīgo pabalstu, jāaizpilda un jānosūta attiecīgais iesniegums. Kā cilvēks uzzina, vai iesniegums ir saņemts?

Pēc katra iesnieguma iesniegšanas ekrānā parādās paziņojums, ka iesniegums ir reģistrēts. Atbilstoši atzīmētajai izvēlei iesniegumā (“Informāciju par iesnieguma saņemšanu VSAA un lēmuma pieņemšanu vēlos saņemt: e-pastā vai ar SMS (īsziņu)) par katru iesniegumu un lēmumu tiek atsūtīts paziņojums. Lēmumu pēc pakalpojuma piešķiršanas un paziņojuma saņemšanas var aplūkot sadaļā „Mana darba vieta” – „ Sarakste”.

Kā iepriekšējā publikācijā “Digitālā pratība saziņā ar valsti. Ko varam izdarīt portālā Latvija.lv (I)” skaidroja portāla uzturētājs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, – portāla sadaļa “Mana darba vieta” tiek automātiski izveidota katram autentificētajam portāla lietotājam, tam pirmo reizi autentificējoties jeb ieejot portālā. Lietotāja darba vieta sastāv no profila informācijas, izpildīto e-pakalpojumu vēstures, e-pakalpojumos veikto maksājumu vēstures, iesniegto un saņemto iesniegumu informācijas, kā arī šai portāla sadaļā lietotāji, kuri ir autentificējušies ar kvalificētiem identifikācijas līdzekļiem (eParaksts mobile, eParaksts, eID), var izveidot oficiālo elektronisko adresi un to izmantot saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Visa iepriekš minētā informācija sadaļā “Mana darba vieta” tiek pakāpeniski uzkrāta portāla lietošanas laikā.

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU