SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
16. augustā, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
3
65
3
65

Šogad indeksēs pensijas līdz 470 eiro

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

2021. gada 1. oktobrī tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 470 eiro. Lielākām pensijām un atlīdzībām indeksēs šo daļu – 470 eiro. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

FOTO: Freepik

Tāpat kā katru gadu, arī šoruden 1. oktobrī tiks pārskatīts pensiju apmērs. Tā ir pensiju indeksācija šo maksājumu aizsardzībai pret inflāciju. Pārskatot visas pensijas, katru gadu tiek noteikta arī summa, kuru indeksē. Labklājības ministrija informē, ka 2021. gada 1. oktobrī tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļa, kas nepārsniedz 470 eiro.

īsumā
 • 2021. gada 1. oktobrī vecuma pensijām tiks piemēroti šādi indeksi:
  • 1,0423, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0451, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2. saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1. saraksts) darba apstākļos (arī tad, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0479, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,0507, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu.
 • Indeksēta tiks visa piešķirtā pensija, kas nepārsniedz 470 eiro. Pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 470 eiro, indeksēs daļu – 470 eiro.
 • Politiski represētajām personām, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksēs visu pensijas apmēru.
 • Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām (apmēram, kas nepārsniedz 470 eiro) tiks piemērots indekss 1,0423 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.
 • Tiem, kuri saņem piemaksu, tās pašreizējais apmērs – 1,11 eiro un 1,67 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu – tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0423, līdz ar to piemaksa attiecīgi būs 1,16 eiro vai 1,74 eiro par stāža gadu.

Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 470 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 470 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 470 eiro.

Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs, informē Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss – 1,0423.

Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem; ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, – 60%; ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – 70%; ja stāžs ir 45 gadi un vairāk – 80%.

Tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0423; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,0451; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,0479. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu, tad piemēros indeksu 1,0507.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 380 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no š. g. oktobra pensijas apmērs būs 396,07 eiro (par 16,07 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 397,14 eiro (par 17,14 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 398,20 eiro (par 18,20 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 399,27 eiro (par 19,27 eiro lielāks).

Indeksē arī piemaksu par stāžu

Indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Indeksējot piemaksu, 2021. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,11 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 1,67 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka pašreizējais piemaksas apmērs – 1,11 eiro un 1,67 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu – tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0423. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,11 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,16 eiro, bet tie, kas saņēma 1,67 eiro, turpmāk saņems 1,74 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 27,75 eiro (par 25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. gada beigām), no š. g. oktobra saņems vecuma pensiju 420,28 eiro un piemaksu pie pensijas 29 eiro.

Pārskata maksājumus, kuri piešķirti līdz 30. septembrim

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2021. gada 30. septembrim.

Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un tā notiek automātiski, norāda LM.

Indeksācijas pensijas vērtības pasargāšanai

Regulāru piešķirto pensiju pārskatīšanu nosaka likums “Par valsts pensijām”. Valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (noapaļotu līdz veseliem eiro), pārskata reizi gadā, 1. oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem (iemaksu algas indekss).

Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.

LM jau pērnruden ir skaidrojusi, ka indekss, pēc kura tiek pārrēķinātas pensijas, veidojas no faktiskā patēriņa cenu indeksa (vienkāršojot – inflācijas) un daļas no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Apdrošināšanas iemaksu algu summa ir visa nauda, no kuras gada laikā tiek veiktas iemaksas visiem valstī strādājošajiem, kas veic sociālās apdrošināšanas maksājumus.

“Mana kā ministra prioritāte, inflācijai palielinoties, ir nosargāt pensionāru pirktspēju. Papildus pensiju indeksācijas mehānismam 2022. gada budžeta sarunās būs svarīgi panākt būtisku pensiju iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma celšanu un citus pasākumus, kas vairos pensionāru ienākumus,” uzsvēris labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Pensija un piemaksa ir apliekama ar nodokli

Sagaidot jauno, palielināto pensiju, jāņem vērā arī tas, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), kas samazina izmaksājamo summu.

Pensijai līdz 1667 eiro mēnesī IIN likme ir 20% (pārsnieguma summai – 23%). Pensijai ir arī ar nodokli neapliekamā daļa – likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. pantā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums – šogad 3960 eiro gadā (330 eiro mēnesī).

Pensijai var piemērot arī papildu atvieglojumus:

 • 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) – ja noteikta I vai II invaliditātes grupa;
 • 1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī) – ja noteikta III invaliditātes grupa;
 • 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) – politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

VSAA statistika liecina, ka šogad jūnijā vecuma pensiju saņēma 440 672 pensionāri. Vidējais vecuma pensijas apmērs bija 411,44 eiro. Tikai apmēram piektā daļa senioru (85 733) saņēma pensiju, kas pārsniedz 500 eiro.

Pirms gada 1. oktobrī tika indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļa, kas nepārsniedza 454 eiro.

Labs saturs
65
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI