SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
05. septembrī, 2022
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
71
71

Pensiju indeksācija. Cik piešķirs un kā ieturēs nodokli

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ikgadējā indeksācijā šogad jau augustā pārskatītas vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam. Palielinājumu, kas pienākas augustā, izmaksās septembrī.

FOTO: Freepik.

Šogad pensijas un atlīdzības indeksē divus mēnešus agrāk nekā iepriekšējos gados, un arī pielikums būs lielāks. Ja pēc indeksācijas pensija pārsniegs ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo pensionāra neapliekamo minimumu, no summas virs 500 eiro ieturēs nodokli. Septembrī izmaksās arī augustā aprēķināto pielikumu, tāpēc daudziem šomēnes summa pārsniegs ar nodokli neapliekamo pensionāra minimumu arī tad, ja mēnesī pensija pēc indeksācijas būs līdz 500 eiro.

īsumā
 • Šogad indeksācija ir divus mēnešus agrāk – jau tiek pārskatītas augusta pensijas, piemaksas un atlīdzības. Tās jaunajā apmērā VSAA izmaksās, sākot no 2022. gada septembra. Tātad šomēnes izmaksās arī indeksācijā iegūto pensijas vai atlīdzības, kā arī piemaksas palielinājumu par augustu.
 • Pensija ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums. Ar nodokli apliek summu virs 500 eiro mēnesī – tāds no šīgada 1. jūlija ir pensionāra neapliekamais minimums.
 • Indeksācijā izmanto vairākus koeficientus. Likumā paredzēts, ka nedaudz lielākus indeksus piemēro vecuma pensijām, ņemot vērā darbā pavadītos gadus.
 • Katru gadu summa, kuru indeksē, palielinās. Šogad tā ir 534 eiro. Ja pensija vai atlīdzība ir līdz šim apmēram, indeksē visu summu, ja pārsniedz, indeksē šo pensijas vai atlīdzības daļu – 534 eiro. Vairākām grupām indeksē visu pensiju.
 • Septembrī, izmaksājot pārskatītās pensijas daļu par augustu, tiks piemērots pensionāra neapliekamais minimums par augustu, kā arī pensionāra neapliekamais minimums par septembri, izmaksājot pensiju par septembri.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas (pārskatītas) saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 26. pantu, pārejas noteikumu 152. punktu un 416. punktu.

LV portāls par šīgada indeksāciju jau rakstīja skaidrojumā “Šogad pensiju indeksācijai koeficients 1,2287”, kurā minēti arī Labklājības ministrijas sagatavotie piemēri.

Vēl citi piemēri ir atrodami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijā “Pensiju indeksācija 2022. gadā”.

Indeksi pensijām un vecuma pensijai, ņemot vērā stāžu

VSAA 2022. gada augustā indeksē pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 534 eiro mēnesī. Indeksē vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam. Vienlaikus tiek palielinātas arī piešķirtās piemaksas par stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

 • 1,2287, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
 • 1,2314, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem un ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2. saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1. saraksts) darba apstākļos (arī tad, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
 • 1,2341, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
 • 1,2369, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu.

Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēram, kas nepārsniedz 534 eiro, tiek piemērots indekss 1,2287, neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.

Lielāks piemaksas apmērs

Piešķirto piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, no 2022. gada 1. augusta palielina:

 • no 1,74 līdz 2,14 eiro –, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim;
 • no 1,16 līdz 1,43 eiro –, ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997. gada 1. janvāra.

Piemēri

 • Personai par 30 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2022. gada 31. jūlijā ir 300 eiro. Pensiju indeksēs, piemērojot indeksu 1,2314. Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 369,42 eiro. Pensijas palielinājums būs 69,42 eiro.
 • Personai par 24 gadu apdrošināšanas stāžu 1996. gadā ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2022. gada 31. jūlijā ir 280 eiro, un piemaksa pie vecuma pensijas par 24 apdrošināšanas stāža gadiem līdz 1995. gada 31. decembrim ir 41,76 eiro. Pensiju indeksēs, piemērojot indeksu 1,2287. Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 344,04 eiro. Pensijas palielinājums būs 64,04 eiro. Savukārt piešķirtā piemaksa būs 51,36 eiro, piemaksas palielinājums – 9,60 eiro. Kopējā pensijas un piemaksas palielinājuma summa būs 73,64 eiro.

VSAA vērš uzmanību, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Kā ieturēs nodokli un citas situācijas saistībā ar indeksāciju, atbildot uz LV portāla jautājumiem, skaidro VSAA Pensiju metodiskās vadības daļa.

Pensija – ar nodokli apliekams ienākums. Kā to piemēro

Pensija ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums. Nodoklim ir diferencētās likmes – 20%, 23% un 31%, ņemot vērā ienākumu.  

Pensijai līdz 1667 eiro nodokļa likme mēnesī ir 20%. Ja pensija ir lielāka, likme pārsnieguma summai ir 23%. Pensijai ir ar nodokli neapliekamā daļa – pensionāra neapliekamais minimums. Šīgada vidū tas tika mainīts un no 1. jūlija ir 500 eiro mēnesī (pusgadam no 1. jūlija līdz 31. decembrim – 3000 eiro). Līdz 1. jūlijam pensionāra neapliekamais minimums bija 350 eiro mēnesī (2022. gada pirmajā pusgadā – 2100 eiro).

Kā piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, ja saņem tikai pensiju? Kā tas notiek situācijā, ja strādājošs pensijas saņēmējs iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darbavietā?

Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura norāda, ka VSAA pensijai piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, neatkarīgi no tā, vai algas nodokļa grāmatiņā kā galvenā ienākuma gūšanas vieta ir/nav norādīta VSAA. Ja algas nodokļa grāmatiņā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) kā galvenā ienākuma gūšanas vieta ir norādīta VSAA, tiek piemēroti arī ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi (piemēram, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, personām, kurām noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, par apgādībā esošu personu), ja uz tādiem ir tiesības.

Vēl jāpiebilst –, ja pensija piešķirta līdz 1996. gada 1. janvārim un nav pārrēķināta pēc 1996. gada 1. janvāra, neapliekamais minimums tās saņēmējam ir šīs pensijas apmērā.

Septembrī liela summa. Kāds būs nodoklis

Daudziem indeksācijā gūtais palielinājums būs tāds, ka pensija pārsniegs pensionāra neapliekamo minimumu (500 eiro). Pensijas indeksē jau augustā, taču izmaksās septembrī, līdz ar to vienā mēnesī veidosies vēl lielāka summa.

Kā VSAA piemēros neapliekamo minimumu augusta pensijai un septembra pensijai? 

VSAA pensionāra neapliekamo minimumu piemēro katra mēneša pensijas apmēram.

Pārskatītās pensijas vai tās daļas apmēru par periodu no 1. augusta līdz 31. augustam persona saņems vienlaikus ar 2022. gada septembrī izmaksājamo pensiju. Ja pārskatītās pensijas apmērs pārsniegs pensionāra neapliekamo minimumu, no pārskatītās pensijas daļas par augustu, piemērojot augusta neapliekamo minimumu, iedzīvotāju ienākuma nodokli ieturēs septembrī. Tāpat arī septembrī ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, izmaksājot pensiju par septembri un piemērojot septembra neapliekamo minimumu.

Piemēram, līdz 31. jūlijam piešķirtā pensija bija 400 eiro. Indeksējot pensiju, palielinājums ir 90 eiro, līdz ar to pensija ir 490 eiro. Septembrī personai aprēķinātā pensija būs 580 eiro (400 + 90  + 90). Vai no šīs summas, kas pārsniedz 500 eiro, proti, no 80 eiro, tiks ieturēts nodoklis?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pensijas netiks ieturēts, jo pensijas mēneša apmērs ir mazāks nekā pensionāra neapliekamais minimums.

Vai nodokļa piemērošanai tādā pašā veidā septembrī saņemto palielinājumu par diviem mēnešiem attiecinās uz situācijām, kad pensija pēc indeksācijas jau augustā pārsniegs 500 eiro (pensionāra neapliekamo minimumu)? Tas var ietekmēt atvieglojumu par invaliditāti, apgādājamajiem, kuru var piemērot pensijas apliekamajam ienākumam.

No pensijas, kuras apmērs no augusta pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu (500 eiro), iedzīvotāju ienākuma nodoklis par augustā pārskatītās pensijas daļu un septembra pensiju tiks ieturēts septembrī. Tas nozīmē, ka septembrī, izmaksājot pārskatītās pensijas daļu par augustu, tiks piemērots pensionāra neapliekamais minimums par augustu, kā arī pensionāra neapliekamais minimums par septembri, izmaksājot pensiju par septembri.

Piemēram, līdz 31. jūlijam piešķirtā pensija ir 500 eiro, tādai nav nodokļa. Pēc indeksācijas mēnesim aprēķinātā pensija būs 615 eiro (+ 115 eiro). Ar nodokli apliekami ir 115 eiro, ietur 23 eiro (20% x 115). Līdz ar to mēnesī izmaksājamā pensija būtu 592 eiro. Tā kā septembrī ir divu mēnešu indeksācijas palielinājums, vai no aprēķinātajiem 730 eiro (500 + 115 + 115) atskaitīs 46 eiro (nodokli par 2 mēnešiem) un izmaksās 684 eiro?

Minētajā piemērā septembrī izmaksās pārskatīto pensijas daļu par augustu (92 eiro), ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 eiro (115 x 20%), un pārskatīto pensiju par septembri (592 eiro), ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 eiro (615 - (615-500) x 20%).

Nodokļa atvieglojums atstāj lielāku summu “uz rokas” 

VSAA pensijai piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu. Pensionāram bez neapliekamā minimuma var būt arī nodokļa atvieglojumi, piemēram, saistībā ar invaliditāti. 

Pensijai var piemērot papildu atvieglojumus: 

 • 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) –, ja noteikta I vai II invaliditātes grupa;
 • 1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī) –, ja noteikta III invaliditātes grupa; 
 • 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) – politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Šo papildu atvieglojumu var izmantot, ja ir ar nodokli apliekams ienākums, tas ir, kad pensijai jau ir piemērots pensionāra neapliekamais minimums, bet vēl veidojas ar nodokli apliekama summa.

Piemēram, līdz 31. jūlijam aprēķinātā pensija bija 500 eiro. Pēc indeksācijas – 615 eiro mēnesī. Pensijas saņēmējam ir 3. grupas invaliditāte. Šajā gadījumā nodoklis no 615 eiro pensijas netiks ieturēts, jo tiks piemērots gan pensionāra neapliekamais minimums, gan atvieglojums par invaliditāti.

Ja pensija ir vienīgais ienākums, nodokļa papildu atvieglojumu automātiski piemēro VSAA. Ja pensijas saņēmējs strādā, ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darbavietā un grāmatiņā ir norādījis invaliditāti, papildu atvieglojumu par invaliditāti piemēro darba devējs.

Indeksē līdz 31. jūlijam piešķirtās un pārrēķinātās pensijas

LV portālam ir jautāts, vai no 1. oktobra uz 1. augustu pārceltais datums ietekmēs to personu pensiju, kurām pensija piešķirta šajos divos mēnešos – augustā un septembrī? Pēc 31. jūlija piešķirto pensiju neindeksēs. Cilvēki rēķina zaudējumu. VSAA kā risinājumu ir skaidrojusi iespēju pieprasīt priekšlaicīgo pensiju – līdz 31. jūlijam.

Līdzīgi zaudējumi datuma pārcelšanas dēļ, kaut arī ne tik būtiski, būs tiem, kuriem pensiju pārrēķina reizi gadā, ja ir strādāts un papildināts pensijas kapitāls, un to dara augustā vai septembrī. Arī šīm personām indeksēs nevis jauno, pārrēķināto pensiju, bet veco, pirms gada augustā, septembrī pārrēķināto.

Vai saistībā ar datuma pārcelšanu ne vecuma pensija, ne invaliditātes vai cita pensija, ne pārrēķinātā pensija vai atlīdzība, kas tiek piešķirta augustā un septembrī, netiks indeksēta?

2022. gada 1. augustā tiek pārskatītas tās valsts pensijas, kuras ir piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2022. gada 31. jūlijam. Uz valsts pensijām, kuras piešķirtas 2022. gada augustā, septembrī, attieksies 2023. gada pensiju pārskatīšanas nosacījumi.

Kas ir atlīdzības, kuras tiek indeksētas?

No 1. augusta tiek indeksētas arī līdz 31. jūlijam piešķirtās atlīdzības. Tās ir apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. Minētās apdrošināšanas atlīdzības tiek piešķirtas, ja apdrošināšanas gadījums (noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība, vai minēto apstākļu dēļ iestājusies apdrošinātās personas nāve) iestājies pēc 1997. gada 1. janvāra.  

Vai indeksē arī priekšlaicīgās pensijas?

Priekšlaicīgi piešķirtās vecuma pensijas indeksē, ņemot vērā piešķirto pensijas apmēru, nevis izmaksājamo apmēru.

Vai indeksē Latvijas pensijas, kuru saņēmēji pārcēlušies uz dzīvi ārvalstīs?

Valsts pensiju vai tās daļas apmēru pārskata neatkarīgi no tā, vai pensijas saņēmējs dzīvo Latvijā vai ir izbraucis uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Kur var uzzināt, kāda ir pensija pēc indeksācijas

VSAA pensijas un atlīdzības indeksēs automātiski, tam nav nepieciešams iesniegums. Arī atsevišķi paziņojumi cilvēkiem netiks sūtīti.

VSAA pensijas pārrēķinās, ieturēs nodokli, ja veidosies apliekama summa, un izmaksai aprēķināto pensiju pārskaitīs uz bankas kontu vai PNS, vai pastu – piegādei mājās.

Informāciju par pārskatītās pensijas un piemaksas apmēru var iegūt portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību”, – tā ir informācija par summu, kad VSAA to nosūtīs izmaksai, taču jau no 1. septembra iespējams redzēt piešķirto, bet vēl neizmaksāto pensijas apmēru, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem”.

Labs saturs
71
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI