SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
16. jūnijā, 2021
Lasīšanai: 17 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Veselība
3
114
3
114

Kā saņemt digitālo Covid-19 sertifikātu. Kas ir īstermiņa sertifikāts

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Informācija aktualizēta 25. janvārī, ņemot vērā grozījumus MK noteikumos Nr. 662, ar kuriem tika samazināts vakcinācijas sertifikāta darbības apturēšanas laiks no 11 uz septiņām dienām gadījumos, kad personai apstiprināta Covid-19 infekcija.

 

Informācija aktualizēta 11. oktobrī, ņemot vērā jauno Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” regulējumu, kā arī 30. novembrī, papildinot ar informāciju par īstermiņa sertifikātu izsniegšanu pret Covid-19 vakcinētiem tūristiem no ASV, Kanādas, Jaunzēlandes vai Austrālijas. 

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts ir Eiropas Savienības vienots derīgs digitāls vai papīra formāta apliecinājums par personas epidemioloģisko drošību Covid-19 infekcijas gadījumā noteiktā laika periodā. Sertifikātus var saņemt gan elektroniski, gan papīra formātā.

No 11. oktobra sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 7. apakšnodaļa.

Ir trīs veidu sertifikāti:

 • vakcinācijas sertifikāts – lai apliecinātu, ka persona ir pilnībā vakcinēta;
 • pārslimošanas sertifikāts – lai apliecinātu, ka persona ir pārslimojusi Covid-19;
 • testēšanas sertifikāts – lai apliecinātu, ka personai ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.

Vakcinācijas sertifikāts

Noteikumu 221. punkts paredz, ka sertifikātu par vakcinācijas faktu izsniedz par katru saņemto vakcīnas devu pret Covid-19.

Ja sertifikāts ir izsniegts par pirmās vakcīnas devas saņemšanu, bet vakcinācijas kurss attiecīgajai vakcīnai paredz divu devu ievadīšanu, tad šāds sertifikāts ir derīgs, lai, piemēram, apliecinātu darba devējam, ka vakcinācijas kurss ir uzsākts, taču nav derīgs, lai saņemtu pakalpojumus vai apmeklētu pasākumus epidemioloģiski drošajā jeb “zaļajā” vidē.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 2.23. apakšpunktam epidemioloģiski droša vide ir telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas.

Inficēšanās gadījumā vakcinācijas sertifikāts tiek anulēts uz 11 dienām.

Kas uzskatāma par pilnībā vakcinētu personu

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēta ir persona:

 • kurai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu devu skaits un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas;
   
 • kurai ir ievadītas vakcīnu jauktas devas (atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai) un kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas;

 • kurai ar RNS testu ir iepriekš apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas, kopš ievadīta viena vakcīnas deva.

Lai persona Latvijā tiktu atzīta par vakcinētu, tai jāsaņem Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta vakcīna.

Pilnībā vakcinētas personas definīcija ir pieejama MK noteikumu Nr. 662 2.16. apakšpunktā.

Pārslimošanas sertifikāts

Noteikumu 221. punkts paredz, ka sertifikātu par pārslimošanas faktu izsniedz, ja persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju un kopš pirmā pozitīvā RNS testa parauga ņemšanas datuma (vienas saslimšanas epizodes ietvaros) ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienu.

Ņemot vērā šobrīd pieejamo pētījumu rezultātus, kurus ir apkopojuši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti, aizsardzība pret Covid-19 personai pēc inficēšanās saglabājas 5—7 mēnešus, tādēļ tiek rekomendēts pieņemt, ka aizsardzība saglabājas vidēji 6 mēnešus jeb 180 dienu.

Testēšanas sertifikāts

Noteikumu 221. punkts paredz, ka sertifikātu par testēšanas faktu izsniedz, ja personai ir veikts RNS tests vai ātrais antigēna tests un testa rezultāts ir negatīvs vai pozitīvs.

Izņēmums ir personas, kurām laboratoriski tikusi apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusu ar RNS testu, un vēl nav pagājušas 11 dienas, kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros.

Veicot Covid-19 testu, tiek atzīmēts, ka tas ir izdarīts, lai izsniegtu sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.

Sertifikāts netiek izsniegts uz rutīnas skrīninga testa pamata.

Rutīnas skrīninga tests ir regulāri veikts Covid-19 tests individuāli vai kolektīvā, vietās ar augstu Covid-19 izplatības risku atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam (2.20. apakšpunkts). 

Saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu nav tiesīga persona, kurai ir noteikts kontaktpersonas statuss līdz mājas karantīnas pārtraukšanai (191.3. apakšpunkts).

Testēšanas sertifikāta derīguma termiņš ir atkarīgs no tā, kādu pakalpojumu ir plānots saņemt. To vajadzības gadījumā nepieciešams noskaidrot pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

Kā saņemt Covid-19 sertifikātu elektroniski

Noteikumi paredz, ka sadarbspējīgu sertifikātu pieprasa, sagatavo un izsniedz elektroniski vai papīra formātā.

Elektroniski sertifikātu var saņemt un lejupielādēt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Autentificējoties sistēmā, ir jāpieprasa izveidot savu sertifikātu, kuru var aplūkot un lejupielādēt PDF formātā vai kā attēlu (vienkāršs “print screen” neder).

Elektroniski ģenerēto sertifikātu ir iespējams un pat ieteicams izdrukāt, īpaši gadījumos, ja plānots doties braucienā ārpus Latvijas.

Kā saņemt Covid-19 sertifikātu, ja nav pieejams internets

Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri nelieto viedierīces, internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanku, eID u. c.).

Noteikumu 227. apakšpunkts paredz, ka vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu papīra formātā var pieprasīt un saņemt:

 • ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju vai Covid-19 testu, vai jebkurā citā ārstniecības iestādē;
 • vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā.

Šādi centri darbojas visā Latvijā:

Aktuālā informācija tiek apkopota Nacionālā veselības dienesta mājaslapā “Sertifikāta saņemšana, ja iedzīvotājs nelieto internetu”.

Pirms doties saņemt Covid-19 sertifikātu klātienē

Pirms došanās uz klientu apkalpošanas centru vai informācijas centru ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un to izsniegs papīra formātā.

Ja persona nav reģistrēta Latvijas Iedzīvotāju reģistrā

Ja persona nav reģistrēta Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, tad vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu šī persona vai tās likumiskais pārstāvis elektroniski var pieprasīt un lejupielādēt tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv, izmantojot ārstniecības iestādes izsniegtu saiti un PIN kodu vai pagaidu piekļuves identifikatoru un paroli (227.2.1. apakšpunkts).

Ja persona nav reģistrēta Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, tad vakcinācijas sertifikātu šī persona vai tās likumiskais pārstāvis papīra formātā var pieprasīt un saņemt tikai ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju (227.2.2. apakšpunkts).

Testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā nereģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt papīra formātā tikai ārstniecības iestādē, kas veica testēšanu (227.2.3. apakšpunkts).

Kad par sertifikāta izsniegšanu ir jāmaksā

Covid-19 sertifikāta izveidošana un izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Vienlaikus ārstniecības iestādei, vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram un pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībai ir tiesības iekasēt samaksu par sadarbspējīga sertifikāta izsniegšanu papīra formātā, ja viens un tas pats sertifikāts ir izsniegts jau divas reizes iepriekš (229. apakšpunkts).

Digitālais Covid-19 sertifikāts, ja vakcinācija veikta ārzemēs

Digitālos Covid-19 sertifikātus Latvijā var saņemt arī iedzīvotāji, kuri vakcinējušies ārvalstīs. To saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumu 232. punkts.

Tas paredz, ka gadījumā, ja persona, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu ārvalstī un personai nav izsniegts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts:

 • Nacionālais veselības dienests, saņemot personas iesniegumu un dokumentus, kas apliecina vakcīnas saņemšanu ārvalstī, viena mēneša laikā izvērtē tā autentiskumu un atbilstību šo noteikumu vakcinācijas sertifikātā obligāti iekļaujamajai informācijai un ievada datus sistēmā.

Veselības ministrija skaidro: Šādos gadījumos saņemt sertifikātu varēs ikviens iedzīvotājs, kurš vakcinējies ārvalstīs un kuram ir tiesības uz vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu Latvijā, uzrādot dokumentu, kas apliecina vakcinācijas faktu – PVO Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos atzītu Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību vai ārvalsts vakcinācijas iestādes izdotu sertifikātu.

Dokumenti, kas apliecina vakcinācijas faktu, jāiesniedz kādā no piecām Nacionālā veselības dienesta nodaļām, kas nodrošinās informācijas pārbaudi un ievadīšanu E-veselībā. Pēc tam digitālais sertifikāts būs pieejams vietnē https://covid19sertifikats.lv/.

Sertifikāts ir derīgs visā Latvijā un Eiropas Savienībā

Digitālo Covid-19 sertifikātu var izmantot Latvijas Republikas teritorijā. Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs arī citā ES dalībvalstī.

Latvijas Republika ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju. 

Jāņem vērā –, lai gan Latvijā izdoto sertifikātu var izmantot citās ES valstīs, tomēr katrā valstī atvieglojumi sertifikātu īpašniekiem var būt atšķirīgi. Tas pats attiecas arī uz ceļošanu. Piemēram, var būt situācija, ka pat ar sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19, personai tāpat ir jāveic papildu tests.

Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus Eiropas Savienības jāinteresējas tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.

Vai Latvijā ir derīgs sertifikāts, kas izsniegts Lielbritānijā

Latvijas Republikā var ieceļot un izmantot Lielbritānijā saņemto vakcinācijas sertifikātu, jo Lielbritānija nesen pievienojās Eiropas Savienības (ES) sertifikātu sistēmai jeb vienotajai digitālajai vārtejai. Tas nodrošina informācijas apmaiņu ES valstu ietvaros par sertifikātu QR kodiem, līdz ar to Lielbritānijas sertifikātu QR kodi ir pārbaudāmi. Jāņem vērā, ka Lielbritānijā ir pieejami divu veidu sertifikāti – izmantošanai iekšzemē un ceļošanai (travel sertifikāts). Vienlaikus, pirms došanās uz Latviju, ieteicams pārliecināties par sertifikāta derīguma termiņu un to, vai sertifikātu var noskenēt, izmantojot mobilo lietotni Covid19Verify.

Trešās valstis, kuras ir pievienojušās ES digitālā sertifikāta sistēmai

ES vienotajai digitālajai vārtejai 12. decembrī bija pievienojušās jau 28 valstis. To vidū ir Apvienotā Karaliste, Islande, Moldova, Jaunzēlande, Norvēģija, Šveice, Turcija, Ukraina u. c.

Informācija par dalībvalstīm un valstīm ārpus ES, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē sadaļā "EU Digital COVID Certificate" > "Non-EU countries (and territories) that have joined the EU Digital COVID Certificte System".  

Īstermiņa sertifikāts tūristiem no ASV, Kanādas, Jaunzēlandes, Austrālijas

Tūristiem, kuri ir veikuši vakcināciju pret Covid-19 ASV, Kanādā, Jaunzēlandē vai Austrālijā, ierodoties Latvijas Republikā, tiek nodrošināta iespēja izveidot īstermiņa vakcinācijas sertifikātu izmantošanai Latvijas teritorijā – dažādu pakalpojumu saņemšanai, ēdināšanas iestāžu apmeklēšanai u.c. gadījumos.

Īstermiņa sertifikāts ir derīgs līdzvērtīgi sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam un tikai Latvijas teritorijā. Īstermiņa sertifikāts ir derīgs 30 dienas no izsniegšanas brīža un pēc minētā termiņa tiek dzēsts.

Īstermiņa sertifikāta izsniegšanas un izmantošanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr. 662 4.3. apakšnodaļā.

Noteikumu 173.2 punktā Īstermiņa sertifikātu izsniedz tūrisma informācijas centri, kas noslēguši sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par personas datu apstrādi un attiecīgu īstermiņa apliecinājumu izsniegšanu, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, starptautiskajā lidostā "Rīga", Salacgrīvā, Valmierā un Ventspilī.

Pirms došanās uz tūrisma informācijas centru, ieteicams iepazīties ar aktuālo centru, kuri ir tiesīgi izsniegt sertifikātu, sarakstu. To var noskaidrot NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Digitālais Covid-19 sertifikāts” – “Īstermiņa vakcinācijas sertifikāts”, kā arī zvanot 8989.

Par dokumentu pārbaudi un īstermiņa sertifikāta izsniegšanu tūrisma informācijas centri ir tiesīgi iekasēt samaksu, kuras apmērs nepārsniedz 10 eiro.

Kādos gadījumos nevarēs saņemt īstermiņa sertifikātu

Īstermiņa sertifikāti netiks izsniegti, ja vakcinācija veikta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai valstī, kas ir pievienojusies Eiropas Savienības vienotajai digitālajai vārtejai. Šajos gadījumos personai digitālais Covid-19 vakcinācijas sertifikāts ir jāsaņem valstī, kurā veikta vakcinācija, un tas būs izmantojams arī Latvijā.

ES vienotajai digitālajai vārtejai ir pievienojušās jau 24 valstis. Saraksts tiek aktualizēts Eiropas Komisijas tīmekļvietnes https://ec.europa.eu/ sadaļā “EU Digital COVID Certificate”.

Īstermiņa sertifikāts nav paredzēts personām ar dubultpilsonību, kuras Tūrisma informācijas centrā varēs uzrādīt tikai Latvijas Republikas pasi. Šajos gadījumos personai jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā ar iesniegumu par ārzemēs veikta vakcinācijas fakta atzīšanu. Pozitīva lēmuma gadījumā persona tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv varēs iegūt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu.  

Sertifikāta pārbaude

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu.

Izmantojot sertifikāta QR kodu, sadarbspējīga sertifikāta pārbaudi veic tīmekļvietnes www.Covid19sertifikats.lv funkciju “Verificēt sertifikātus” vai lietotnē “Covid19Verify” (pieejama gan Android, gan Apple viedierīču lietotājiem).

Parastās/citas aplikācijas, kas paredzētas QR kodu lasīšanai, nederēs!

Pārbaudot sadarbspējīgo sertifikātu, pārbaudes veicējam redzams personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un informācija par attiecīgā sertifikāta atbilstību vai neatbilstību.

Jāņem vērā, ka pirms došanās uz kādu iestādi, pasākumu, kā arī ceļošanas uz Eiropas Savienības valstīm ir:

 • jāpārbauda sertifikāta derīguma termiņš;
 • jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – eID karte vai pase;
 • dodoties uz citu ES dalībvalsti, jāpaņem līdzi sertifikāta izdruka.

Inficēšanās gadījumā vakcinācijas sertifikāta darbība tiek apturēta

Ja vakcinēta persona saslimst un tai tiek laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vakcinācijas sertifikāta darbība tiek apturēta uz laiku līdz septītajai dienai, kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros. To paredz MK noteikumu 221.4. apakšpunkts (grozīts 2022. gada 25. janvārī, samazinot dienu skaitu no 11 uz septiņām).

Vakcinācijas sertifikāts var tikt anulēts, pamatojoties uz tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju kriminālprocesā (231. apakšpunkts).

Sertifikāts, ja ir saņemta balstvakcinācija

Saņemot vakcīnas papildu devu jeb balstvakcināciju, esošais Covid-19 vakcinācijas sertifikāts joprojām būs spēkā un to varēs izmantot arī turpmāk. Vienlaikus www.covid19sertifikats.lv būs pieejams vakcinācijas sertifikāts par veikto balsvakcināciju, kas būs derīgs izmantošanai pēc 15 dienām kopš balstvakcīnas saņemšanas.

Plānojot doties ārpus Latvijas Republikas, vēlams noskaidrot mērķa valsts atbildīgajā valsts pārvaldes iestādē, vai līdzi ieteicams ņemt abus sertifikātus, kā arī noskaidrot informāciju par ieceļošanas kārtību un prasībām attiecībā uz uzturēšanos valstī un sertifikāta uzrādīšanu.

Uzziņai

www.Covid19.gov.lv – Digitālais Covid-19 sertifikāts

Nacionālais veselības dienests – Digitālais Covid-19 sertifikāts

Labs saturs
114
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI