SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Zaida Kalniņa
LV portāls
04. janvārī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
20
20

“Latvijas Vēstnesis” – vienota platforma, bezmaksas pakalpojumi iedzīvotājiem

LV portāla infografika

Jaunais gads ievieš būtiskus jaunumus oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” sabiedrībai nodrošinātajos pakalpojumos. No 2021. gada 1. janvāra informācijas iesniedzējiem, tostarp uzņēmējiem, vairs nav jāmaksā par publikācijām “Latvijas Vēstnesī”. Turpmāk arī pašvaldības varēs bez maksas publicēt izdotos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus oficiālajā izdevumā, lai no 2022. gada tie vienkopus un sistematizētā veidā būtu pieejami vietnē likumi.lv.

īsumā
 • Oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesis” uzdots pienākums nodrošināt vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu četrās vietnēs – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv
 • Valsts no 2021. gada uzņemas saistības segt būtiskākos oficiālā izdevēja sniegtos pakalpojumus, atceļot samaksu par oficiālajiem paziņojumiem. 
 • Par komersantu, kreditoru, akcionāru, dalībnieku, politisko partiju un laulības līgumu slēdzēju paziņojumiem oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” maksa netiks iekasēta.
 • Pašvaldības var publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” bez maksas. Novadu domēm 2021. gadā saglabājas tiesības izvēlēties, kur publicēt saistošos noteikumus – “Latvijas Vēstnesī”, vietējā laikrakstā vai savā bezmaksas drukātajā izdevumā.
 • No 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiks publicēti visi pašvaldību saistošie noteikumi un tie vienkopus un sistematizētā veidā būs pieejami arī vietnē likumi.lv.

Visus izdevumus par iepriekšminētajām darbībām turpmāk segs valsts.   

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma (OPTIL) 14. panta otrajā daļā  2020. gada nogalē pieņemtie grozījumi nostiprina arī oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts deleģēto pienākumu – īstenot valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un nodrošināt vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu četrās vietnēs: vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv. Speciālais likums, kas regulē oficiālā izdevēja darbību, ir spēkā no 2012. gada. 

Līdz šim “Latvijas Vēstneša” kā valsts kapitālsabiedrības darbība tika finansēta no pašu ieņēmumiem, ko nodrošināja maksa par oficiālajiem paziņojumiem un citi ieņēmumi. Likumdevēja lēmumu mainīt oficiālā izdevēja darbību nodrošinošos finansēšanas avotus valdes priekšsēdētāja Daina Ābele dēvē par vēsturisku: “Lēmums finansēt oficiālajam izdevējam “Latvijas Vēstnesis” deleģētās valsts funkcijas no valsts budžeta ir vēsturisks, jo beidzot pieliek punktu gadiem ilgušajām diskusijām par “Latvijas Vēstneša” lomu un uzdevumiem Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts attīstībā un informatīvās telpas stiprināšanā un šo uzdevumu finansēšanas avotiem.  

Visa “Latvijas Vēstneša” 27 gadus ilgā darbība bijusi vērsta uz to, lai šīs funkcijas tiktu īstenotas nevis formāli, bet gan pēc būtības. Vienmēr esam apzinājušies, ka tie ir sabiedrības līdzekļi, kurus apsaimniekojam, un tas uzliek par pienākumu nodrošināt maksimāli kvalitatīvus, mūsdienīgus un sabiedrībai nepieciešamus pakalpojumus.

Iespējams, šajā pandēmijas laikā “Latvijas Vēstneša” informāciju pamanīja un sāka lietot daudzi, kuri par to līdz šim neko nebija dzirdējuši, par to liecina straujais visu četru oficiālā izdevēja uzturēto informatīvo kanālu lietotāju skaita pieaugums 2020. gadā.   

Savukārt profesionālie uzņēmuma darbinieki pierādīja, ka krīzes apstākļos spēj operatīvi un precīzi strādāt diennakts režīmā bez nevienas komunikācijas kļūmes. Protams, tas nebūtu iespējams bez efektīvas visu iesaistīto pušu sadarbības.” 

Oficiālie paziņojumi – iesniedzējam bez maksas 

Par grozījumu OPTIL svarīgāko vēstījumu var uzskatīt valsts uzņemtās saistības turpmāk segt būtiskākos oficiālā izdevēja sniegtos pakalpojumus (OPTIL 13. pants), atceļot samaksu par oficiālajiem paziņojumiem. 

Valsts ir noteikusi vairākus oficiālos paziņojumus, kuru publicēšana oficiālajā izdevumā – vietnē vestnesis.lv – ir obligāta (normatīvo aktu saraksts, kas to nosaka). Piemēram, tie ir komersantu paziņojumi par jaundibinātu vai likvidētu komercsabiedrību vai izmaiņām komercsabiedrībā. Tie ir paziņojumi kreditoriem, akcionāriem un dalībniekiem, tāpat arī politisko partiju un laulības līgumu slēdzēju paziņojumi. Tos visus iesniedzēji kārto Uzņēmumu reģistrā kādā no četriem jaunu ierakstu izsludināšanas reģistriem – Komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra žurnālā, Laulāto mantisko attiecību reģistrā vai Politisko partiju reģistrā.  

Visi minētie Uzņēmumu reģistra klienti iepriekš veica divus maksājumus – valsts nodevu par Uzņēmumu reģistra pakalpojumu un maksu par izsludināšanu “Latvijas Vēstnesī”. 

Regulējuma izmaiņas praksē nozīmē, ka arī turpmāk šie paziņojumi līdzšinējā kvalitātē un termiņā tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”, bet iesniedzējam par oficiālo publikāciju nebūs jāmaksā. Paziņojumu “Latvijas Vēstnesis” publicēs piecu darba dienu laikā.  

“Latvijas Vēstneša” partneris Uzņēmumu reģistrs norāda: “Minētās izmaiņas neskar ziņu reģistrēšanu pārējos reģistros, jo to izsludināšanai nav nepieciešama oficiālā publikācija valsts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Izmaiņas neskar arī valsts nodevu samaksas kārtību.” 

Vienlaikus jāatgādina, ka oficiālajā izdevumā arī turpmāk publicēšanai netiks pieņemti dažādi citi iedzīvotāju paziņojumi, ja to publicēšanu nenosaka normatīvie akti.  

Lai pašvaldību saistošie noteikumi būtu pieejami vienuviet 

OPTIL 3. pants jaunajā redakcijā noteic, ka oficiālajā izdevumā vestnesis.lv publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī pašvaldību saistošos noteikumus.  

Līdz šim obligāts pienākums vietnē vestnesis.lv par samaksu publicēt pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus bija tikai lielajām pašvaldībām, savukārt no jaunā gada vienu gadu arī visām pārējām pašvaldībām tiek piedāvāta šāda iespēja brīvprātīgas izvēles un bezmaksas kārtībā.  

“Vairums pašvaldību saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus līdz šim publicēja pašvaldību izdevumos un savās tīmekļvietnēs. Tagad ir nodrošināta iespēja tos publicēt oficiālajā izdevumā bez maksas.   

Novadu domēm 2021. gadā vēl saglabājas tiesības izvēlēties, kur publicēt saistošos noteikumus – oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā vai savā bezmaksas drukātajā izdevumā,” skaidro atbildīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).   

No 2022. gada OPTIL jaunais regulējums un likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piektā daļa paredz, ka tīmekļvietnē vestnesis.lv tiks izsludināti visu pašvaldību saistošie noteikumi, tos sistematizējot un atvieglojot dokumentu meklēšanu iedzīvotājiem. Tātad 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiks publicēti visi pašvaldību saistošie noteikumi un tie vienkopus un sistematizētā veidā būs pieejami arī vietnē likumi.lv.

Tā kā novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu var mainīt ne biežāk kā reizi gadā un tai par šo faktu ir jāpieņem saistošie noteikumi, VARAM ir aicinājusi novada domes jau 2021. gadā par savu saistošo noteikumu oficiālo publicēšanas vietu noteikt oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” un par šo lēmumu informēt iedzīvotājus.  

Vienotā platforma – četras vietnes: vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, juristavards.lv 

Četras Latvijā un jebkurā citā zemeslodes vietā pieejamās un vairumam labi zināmās vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, juristavards.lv – arī līdz šim ir uzturējis oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”. Ar tām sabiedrībai ir nodrošinātas Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” garantētās indivīda tiesības, vienlaikus veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību. 

OPTIL 14. panta otrajā daļā likumdevējs ir precizējis oficiālā izdevēja pienākumu  – īstenot valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošināt vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu.  

Arī turpmāk valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” turpinās: 

 • izdot oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” un nodrošināt tā pieejamību tīmekļvietnē vestnesis.lv
 • sistematizēt tiesību aktus un nodrošināt to pieejamību tīmekļvietnē likumi.lv
 • uzturēt valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu “Cilvēks. Valsts. Likums” tīmekļvietnē lvportals.lv
 • izdot tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu “Jurista Vārds” un uzturēt tā tīmekļvietni juristavards.lv

Tāpat “Latvijas Vēstnesis” turpinās: 

 • uzturēt Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, nodrošinot tajā pieejamās informācijas arhivēšanu; 
 • izplatīt valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un citos gadījumos; 
 • izdot iespieddarbus, organizēt pasākumus un veikt citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi. 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” kapitāla daļas ir valsts īpašums, un tās nav privatizējamas, atsavināmas vai citādi apgrūtināmas, norādīts OPTIL. 

LV portāla infografika

Mūsu vērtības  

Atbilstoši saistošā likuma regulējumam mēs, oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” vadība un darbinieki, esam definējuši savas vērtības: 

 • komandas darbs − vienotība mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā;
 • profesionāli, lojāli un radoši darbinieki; 
 • atvērtība jaunām idejām un risinājumiem; 
 • atbildība pret organizāciju un sabiedrību; 
 • partnerība un pozitīvas ambīcijas;  
 • sociālā atbildība. 

“Mēs esam vienīgais oficiālās publikācijas īstenotājs, vadošais valsts un tiesiskās informācijas avots – drošs un uzticams. Esam uz sadarbību vērsta, sociāli atbildīga un efektīva organizācija ar pazīstamu zīmolu. Mēs nodrošinām dinamisku, laikmetīgu un lietotājiem draudzīgu informācijas vidi.”  

   

  

  

Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU